دانلود فایل پاورپوینت دیفتری

PowerPoint قابل ویرایش
17 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت دیفتری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت دیفتری قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

دیفتری چیست؟ (Diphtheria)

 • یکی از بیماریهای عفونی حاد است
 • میزبان آن فقط انسان است
 • عفونت حاصله بطور معمول به حلق ، حنجره و حفره های بینی محدود میشود
 • مشخصه اصلی بیماری: ایجاد یک غشا کاذب خاکستری یا شیری رنگ و انتشار آن در سطح لوزه ها و حلق
 • گاهی با انتشار توکسین از طریق خون : ایجاد ضایعات هموراژیک و نکروتیک، گرفتاری پوست ، ملتحمه ، گوش و ژنیتال
 • دو فرم از دیفتری وجود دارد که شامل

 بیماری تنفسی و دیفتری زخم می باشد.

اسلاید ۲ :

چه عاملی منجر به ایجاد بیماری می شود؟

باسیل گرم مثبت با نام کورینه باکتریوم دیفتریه

  (Corynebacterium diphtheriae)

 • هوازی
 • غیر متحرک
 • اشکال گرزی یا چماقی (علت نام گذاری)
 • باکتری در حرارت ۵۸ درجه سانتیگراد به مدت ده دقیقه از بین میرود
 • به UV و نور خورشید حساس
 • به خشکی مقاوم و در خاک به مدت ۵ هفته زنده باقی می ماند

دارای سه بیوتایپ:

Gravis                          

Intermedius                 

Mitis                             

اسلاید ۳ :

 • عامل اصلی ایجاد کننده عوارض دیفتری: توکسین ناشی از باکتری
 • تولید توکسین فقط در صورت آلوده شدن باکتری با فاژ حاوی ژن مولد توکسین صورت می گیرد
 • در آزمایشگاه این باکتری باید از تعداد زیادی از گونه های کورینه باکتریو م (در مجموع دیفترویید نامیده می شوند) که فلور طبیعی پوست و دستگاه تنفس هستند متمایز شوند
 • هر دو گونه سم زا و بدون سم باکتری ایجاد بیماری می کنند ولی گونه های تولید کننده توکسین علائم سیستمیک نیز ایجاد کرده و بیماری شدید و کشنده می دهند.

اسلاید ۴ :

علائم بیماری

تب خفیف، گلودرد، سرفه و خشنونت صدا، سردرد، بزرگی لوزه ها و غشای

کاذب خاکستری رنگ برروی لوزه ها

اگر دیفتری به طور مناسب درمان نشود ممکن است عفونت گسترش یابد،

همچنین در صورت انتشار سم به بدن سم میکروب روی قلب و اعصاب اثر

گذاشته سبب نارسایی قلبی و فلج عضلات اندام ها می شود.

اسلاید ۵ :

طریقه انتقال باکتری به افراد

žدستگاه تنفس

žپوست (بندرت)

žشیوع بیماری در زمستان وبهار

اسلاید ۶ :

نمونه گیری

 • نمونه گیری از طریق پرسنل آموزش دیده صورت می گیرد
 • آماده کردن بیمار با توضیح در خصوص نمونه گیری
 • کامل کردن پرسش نامه
 • آماده کردن دستکش و ماسک و ۶ عدد لام و ۶ عدد سواب
 • استفاده از آبسلانگ چوبی استریل جهت پایین نگه داشتن زبان در حین نمونه گیری
 • محیط کشت ترانسپورت دیفتری Amies (به صورت در بسته تا دو ماه در یخچال می توان نگه داشت)
 • ( به ازای هر بیمار ۳ محیط ترانسپورت ، ۶ سواب استریل و۶ عدد لام فرم مشخصات بیمار داده می شود)

اسلاید ۷ :

موضع نمونه گیری

الف- نمونه گیری از بینی :

žبوسیله ۲ سواب پنبه ای نمونه از بینی گرفته شده، یکی از آن دو

 را روی ترانسپورت دیفتری برده و سواپ دوم را روی ۲ لام کشیده

تا اسمیر مناسب جهت رنگ آمیزی آلبرت تهیه شود.

ب- نمونه گیری ازگلو:

žبوسیله ۲ سواپ پنبه ای نمونه از گلو گرفته شده، یکی از آن دو را روی ترانسپورت دیفتری برده و سواپ دوم را روی ۲ لام کشیده تا اسمیر مناسب جهت رنگ آمیزی گرم و آلبرت تهیه شود.

ج- نمونه گیری ازغشای کاذب:

žبوسیله ۲ سواب پنبه ای نمونه از غشای کاذب گرفته شود (غشای کاذب را بلند کرده از زیر غشای کاذب نمونه گیری می کنیم)،یکی از آن دو را روی ترانسپورت دیفتری برده و سواب دوم را روی ۲ لام کشیده تا اسمیر مناسب جهت رنگ آمیزی گرم و آلبرت تهیه شود.

اسلاید ۸ :

مراحل آزمایش دیفتری

۱- رنگ آمیزی نمونه ها از ترشحات گلو، بینی وغشای کاذب

رنگ آمیزی گرم: برای دیدن آرایش باسیل ها (کورینه باکتریوم ها) یا مشاهده فوزوباکتریوم ها واسپیروکت ها برای تشخیص آنژین ونسان.

رنگ آمیزی البرت:  برای دیدن دانه ها متاکروماتیک و دیدن آرایش آنها

اسلاید ۹ :

۲– کشت نمونه ها

الف: کشت سوآب های ترانسپورت دیفتری روی محیط لفلر

žدانه های متاکروماتیک درگسترشی که از این محیط تهیه می شود بخوبی نمایان است

žبعضی از انواع گراویس روی این محیط رشد نمی کنند

žکلنی های تیپ های سه گانه باسیل دیفتری را نمی توان روی این

محیط ازیکدیگر تشخیص داد

ب: کشت برروی تلوریت پتاسیم: کلنی سیاه رنگ با هاله ای دراطراف آن

ج: کشت برروی محیط الک

برای تسریع در جواب دهی وپی بردن به توکسین زایی

باکتری   

ž

اسلاید ۱۰ :

۳- جداسازی

žبرای تفکیک یا جداسازی باکتری از میکروفلورگلو یا سوشهای همراه، کشت بر روی محیط تلوریت پتاسیم انجام می شود. بواسطه وجود تلوریت پتاسیم، از رشد عده زیادی از میکروبهای دیگر ممانعت بعمل می آید، و محیط برای دیفتری محیط اختصاصی می شود.

žکلنی تیپ های سه گانه میکروب دیفتری روی این محیط بخوبی از یکدیگر قابل تمیز می باشد.

žکلنی گراویس به بزرگی ۳-۲ میلیمتر و شبیه گل مینا می باشد.کلنی انترمدیوس به بزرگی ۱میلیمتر و شبیه تخم قورباغه و کلنی می تیس به بزرگی ۲-۱ میلیمتر و شبیه تخم مرغ نیمرو شده می باشد.

žبعضی از انواع می تیس روی این محیط رشد نمی کند

žرشد باسیل دیفتری روی این محیط کند است و بین ۴۸-۲۴ ساعت طول می کشد تا کلنی تشخیص داد ه شود.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 17 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد