بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

          رادار چیست؟

اسلاید 2 :

تاریخچه

  • 1886
  • 1901
  • 1930
  • 1935
  • 1950
  • 1960

اسلاید 3 :

    مکانیسم عمل

                      انتشار امواج

                        عامل انعکاس

اسلاید 4 :

اصول رادار

اجزاء تشکیل دهنده سیستم رادار

 فرستنده

 گیرنده آنتن

سیستم های الکتریکی

اسلاید 5 :

پهنای باند رادار

اسلاید 6 :

قطبیدگی

چهارترکیب از قطبیدگی رادرا

* HH
* VV
* HV
* VH

اسلاید 7 :

§ هندسه رادار (radar geometry):

اسلاید 8 :

§ اثرات سطح بر تصویر رادار :

   1) صیقلی بودن سطح

   2) هنسه دید و رابطه آن باسطح

   3) درصد رطوبت وخصوصیات الکتریکی سطح

اسلاید 9 :

زاویه تابش(incidence angle)

§ دقت تفکیک(spatial resol tion) :

 

اسلاید 10 :

رادار دهانه ترکیبی (synthetic apert re radar):

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید