بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه و تاریخچه

مکانیسم عمل

مزایای رادار

اصول رادار

اثرات سطح بر رادار

کاربردهای رادار

پنهان شدن از دید  رادار

اسلاید 2 :

تاریخچه

1886

1901

1906

1930

1935

1960

اسلاید 3 :

اجزاء تشکیل دهنده سیستم رادار

      *فرستنده

      *گیرنده آنتن

      *سیستم های الکتریکی

اسلاید 4 :

§ اثرات سطح بر تصویر رادار

   1) صیقلی بودن سطح

   2) هندسه دید و رابطه آن باسطح

   3) درصد رطوبت وخصوصیات الکتریکی سطح

اسلاید 5 :

 

 

تکنولوژی تصویر سه بعدی (stereo image)

قطبش سنجی (polqrimetry)

اسلاید 6 :

§ کاربردهای رادار

  1. هواشناسی

    2.نظارت و رهگیری اهداف دریایی یا زمینی

    3.نظارت و رهگیری اجرام فضایی

    4.اندازه گیری سرعت وسایل نقلیه

  1. نظارت و رهگیری هواپیماها و موشکها
  2. استفاده های جانبی

 

اسلاید 7 :

§ كاربردهاي رادارهاي هواشناسي

         1- امنيت ترافيك هوايي

       2- کمک به مدیریت منابع آب

       3- کشاورزی

       4- تعدیل آب و هوا

       5- تحقیقات

       6- میریت راهها

       7- پیش بینی عمومی وضع هوا

 

اسلاید 8 :

§ پنهان سازی هواپیما

*عوامل موثر در مشاهده شدن یک پرنده

  • سطح مقطع راداري و انعكاس امواج راداري به سمت گيرنده‌
  • امواج فرو سرخ
  • صوت
  • مشاهده خود يا آثار وسيله با چشم مسلح يا غير مسلح

؟

*راههای مقابله با مشاهده شدن یک پرنده

  • جذب سيگنال‌هاي شناسايي
  • انحراف سيگنال‌هاي شناسايي در جهت مطلوب
  • ايجاد اختلال در سيگنال‌هاي شناسايي
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید