بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

—ستون سازی

—تیر و تیرچه

—اتصال پل به ستون

—اتصالات صلب

—دستک ها

—

اسلاید 2 :

  ستون ها اجزایی از ساختمان فلزی هستند که قسمت اعظم نیروهای وارد به آنها فشاری است و اغلب به صورت عمود بر سطح زمین قرار دارند.

  تیرچه های سقف باید بار خود رابه پلها و پلها به ستون ها وبالاخره ستون ها به زمین منتقل می کنند.

  ستون ها را می توان با توجه به شدت بار وارده و محدودیت های معماری و اقتصادی به صورت ساده از آهن بال پهن و یا قوطی مربع و مربع مستطیل انتخاب نمود و یا آنها را به صورت مرکب از دو یا چند آهنI  یا چهار عدد نبشی و یا دو عدد ناودانی با تسمه و یا بدون تسمه ساخت.

  حداقل آهن I که برای ستون سازی مورد استفاده قرار می گیرد آهن نمره 14 است.

 

اسلاید 3 :

  رایج ترین شکلی که مهندسین محاسب در ایران برای ساختن ستون از ورق انتخاب

  می کنند،شکل مربع یا مستطیل می باشد.در ساختن این ستون ها برای سهولت عملیات جوشکاری بهتر است که دو ورق روبرو قدری تو تر قرار بگیرند. زیرا در این صورت عملیات جوشکاری با هر بعد و طول،هیچگونه مزاحمت جانبی ایجاد نمی کند.

  با وجود اینکه عرض ورق های موجود در بازار ایران 100 یا 120 و یا 150 سانتیمتر است،برای آنکه دور ریز ورق ها به حداقل برسد،در موقع محاسبه باید عرض ورق های مورد مصرف در ستون سازی را با توجه به عرض ورق موجود در بازار 24 یا25 و یا 30 سانتیمتر در نظر گرفت.

—

اسلاید 4 :

  ستون های مرکب خصوصا ستون های مرکب ساخته شده از ورق به ما این اجازه را

 می دهد که آنرا با توجه به شدت بار وارده و جهت تأثیر بار طراحی نموده و نقاط ضعف را با اضافه نمودن یا دور و نزدیک کردن ورقها برطرف نماییم.باید توجه نمود که در ساختن ستون های مرکب با دو مشکل اساسی روبرو هستیم؛ اول آنکه ممکن است در موقع جوشکاری ستون پیچیده و به کلی غیر قابل استفاده شود. برای جلوگیری از این باید هر ستون را در حین ساختن قالب های محکمی مهار نماییم تا قالب مانع پیچیدگی ستون شود.

دوم آنکه باید ترتیب اتصال قطعات را طوری بدهیم که امکان جوشکاری فراهم باشد.مثلا برای ساختن یک ستون 5ورق و 4نبشی باید اول صفحه میانی را به دو بدنه بیرونی عمود بر آن جوش بدهیم و جوشکاری را تکمیل کنیم.

.

اسلاید 5 :

در این مرحله برای اینکه فاصله لبه های تیر H  یا L شکلی که ساخته ایم در اثر جوشکاری تغییر نکند باید لبه آنها را به وسیله میلگرد به همدیگرجوش دهیم تا فاصله ثابت بماند.آنگاه دو بدنه دیگر ستون را سر جایش گذاشته و قوطی را تکمیل کنیم و همچنین در موقع اتصال نبشی برای آنکه جوشکاری صفحات مانع چسبیدن نبشی به بدنه ستون نشود باید صفحات را مطابق شکل نوک به نوک قرار داده و جوشکاری را در گودی ایجاد شده انجام دهیم.

در هر حال بهتر است اول ماکت کوچکی از ستون طراحی شده را ساخته و امکانات  جوشکاری  را بررسی نماییم       

اسلاید 6 :

  ساختن ستون با سه تیر آهن   I  به راحتی میسر است ولی اگر بخواهیم قسمتی از ستون را با ورق تقویت کنیم،امکان جوشکاری ورق به آهن وسط ممکن نیست مگر آنکه در وسط عضو به فاصله های حدود 50 سانتیمتر بریدگی هایی به طول 15 تا20 سانتیمتر و به عرض 2 سانتیمترایجاد کرده و بعد ورق را با تنگ دستی به ستون بسته،آنگاه از این بریدگی ها ورق را به آهن وسط جوش داد.

  باید توجه داشت که ورق یا نبشی متصل شده به ستون مرکب به خوبی به آن بچسبد و جوشکاری قبلی در زیر آن ناهمواری ایجاد نکند.

  با توجه به اینکه طریق فوق از نظر تئوری کاملا درست بوده و به وسیله مراکز تحقیقاتی پیشنهاد شده ولی عملا در کارگاه اجرای آن مشکل بوده و محتاج به دقت مخصوص می باشد راه دیگری هم برای این کار پیشنهاد شده است ولی عملا در کارگاه اجرای آن مشکل بوده و محتاج به دقت مخصوص می باشد .

اسلاید 7 :

اگر تیر یاستونی که از سه تیر آهن تشکیل شده باشد به ورق تقویتی نیز احتیاج داشته باشد،بهتر است به جای یک عدد تسمه پهن از دو عدد تسمه که پهنای هر یک به اندازه 1.5 برابر بال تیر یا ستون باشد استفاده کنیم.(قدری کمتر برای جوشکاری) و جوشکاری هر دو تسمه را به اندازه لازم به راحتی اجرا کنیم.البته ممکن است در این طریق به خاطر کمی پهنا ضعفی در تسمه تقویت ایجاد شود ولی ضعفی که در اثر عدم اتصال صحیح تسمه یک تکه به تیر آهن وسط ایجاد می شود به مراتب بیشتر از ضعفی ست که در اثر استفاده تسمه دو تکه ایجاد می شود.از طرفی می توان کسر پهنای تسمه را به وسیله اضافه کردن به ضخامت آن جبران نمود.(محدودیت های آئین نامه ای در مورد ضخامت تسمه باید رعایت گردد)

اسلاید 8 :

  جوش ستون های ساخته شده از قوطی که در ایران به نام تجارتی PNS    مشهور است با درز جوش انجام می شود.این ستون ها از ورق آهن به ضخامت های مختلف و به ابعاد مختلف ساخته می شود.در موقع انتخاب این نوع ستون به دو نکته باید توجه گردد. اول آنکه نفوذ جوش در ورق وچسبندگی آن به ورق باید آزمایش شود که آیا برای بارهای وارده کافی می باشد. دوم آنکه باید علاوه بر محاسبه توان باربری کل ستون،ضخامت ورق در محل تکیه گاه نیز کنترل شود.زیرا ممکن است در اثرشدت بار وارده در محل تکیه گاه ورق ستون قلوه کن شود.در این صورت می توان با اتصال صفحات اضافی محل گره را تقویت نمود.

اسلاید 9 :

اگر طول یک ستون با شماره ثابت از 12 متر بیشتر باشد مجبوریم دو یا چند تکه تیر آهن را به هم متصل کنیم.در این حالت بایداول آهن ها را در یک محور قرار دهیم آنگاه آنها را با چهار وصله (دو عدد روی بال و دو عدد روی جان) به همدیگر وصل کنیم.ابعاد صفحات با محاسبه بدست می آیند.ولی ضخامت آن باید در حدود ضخامت جان تیر باشد.بلندی آن در حدود 60 سانتیمتر و پهنای آن قدری کوچکتر ازبال یا جان تیر آهن است تا جوشکاری بهتر صورت گیرد.

اسلاید 10 :

گاه مجبوریم به علل اقتصادی شماره آهن ستون های یک ساختمان را در طبقات بالاتر تقلیل دهیم.اگر این تقلیل ضخامت دو نمره باشد،مثلا 20 به 18،ابتدا دو صفحه به ضخامت یک سانتیمتر به طول حدود 40 سانتیمتر و عرض پشت تا پشت بال ستون(قدری کمتر برای جوشکاری)به دو طرف ستون باریک تر جوش می دهیم تا با ستون ضخیم تر هم رو شود.به این قطعات صفحات هم رو کننده می گویند.آنگاه به وسیله یک صفحه دیگر که ضخامت آن طبق محاسبه بدست می آید و نباید کمتر از 10 میلیمتر باشد و طول آن در حدود 70 سانتیمتر و عرض آن قدری کمتر از صفحه هم رو کننده است،دو ستون را به هم وصل می کنیم.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید