مقالات رشته معماری

درباره شاخه مقالات رشته معماری

رشته معماری یکی از رشته های جذاب گروه ریاضی به حساب می آید . رشته معماری یک هنر است . یعنی مباحث درسی این رشته ترکیبی از فن و هنر است .
برای موفقیت در این رشته باید روحیه ی هنری ، تخیل قوی و کار گروهی را داشته باشد . مهندس معمار با توجه به فرهنگ اقلیم و سبک معماری هر منطقه دست به طرح مناسب میزند . رشته معماری یکی از هفت هنر اصلی به شمار می آید .
 این رشته دارای دو جنبه فنی و هنری است که دروس هنری اهمیت بیشتری دارد .  کسی که وارد این حرفه می شود باید با اصول زیبا شناسی آشنایی کامل داشته باشد .
 رشته معماری در مقطع کارشناسی در طول مدت چهار سال و تعداد ۱۴۰ واحد درسی می باشد .
گرایش رشته معماری در مقطع کارشناسی ارشد عبارت‌ اند از :
1-معماری- معماری
2-معماری - منظر
3-تکنولوژی معماری 
4-معماری - انرژی
5-معماری- مرمت بناها و بافت های تاریخی 
6-معماری - مدیریت پروژه و ساخت 
افرادی که مدرکشان غیر مرتبط باشد می‌توانند در دوره کارشناسی ارشد وارد این رشته شوند .
گرایش های رشته معماری در مقطع دکترا عبارتند از :
1- گرایش معماری اسلامی2- فناوری معماری گرایش بیونیک و دیجیتال3- معماری و انرژی .
برخی از دانشگاه های پذیرنده رشته معماری عبارتند از :
1- دانشگاه تهران2- دانشگاه تربیت مدرس3- دانشگاه فردوسی مشهد4- دانشگاه علم و صنعت ایران5- دانشگاه صنعتی امیرکبیر6- دانشگاه باهنر کرمان7- دانشگاه صنعتی اصفهان8- دانشگاه اصفهان9-دانشگاه گیلان 10- دانشگاه ارومیه11- دانشگاه یزد 12-  دانشگاه رازی .
فارغ التحصیلان این رشته می توانند در موارد زیر مشغول به کار شوند :
1- طراحی تک بنا از طرح های اولیه تا مراحل اجرایی کار 2- سرپرستی و رهبری دفاتر مشاور معماری3- مهندسی ناظر 4- مدیریت پروژه5- طراحی پارکها و میادین شهری6- انجام کارهای پژوهشی و آموزشی
 

مشاهده بیشتر

مقاله تاثیر فرهنگ و اقلیم بر معماری بومی ابنیه خلیج فارس

تاثیر فرهنگ و اقلیم بر معماری بومی ابنیه خلیج فارسچکیدهانطباق اصول معماری هر بوم با اصول طراحی پایدار اتفاقی و تصادفی و غیر قابل توجه نیست، بلکه پایداری، تدوام،استمرار مفاهیم و اندیشه های عالی معماری بومی وگویای وجود اندیشه و فنونی است که سازندگان آن در ورطه ی انسانیت به معماری بومی شاخص رسیده اند. معما ...
word قابل ویرایش
13 صفحه
معماری
55000 تومان

مقاله گونه شناسی فضاهای معماری مسکونی بافت تاریخی شهر سمنان

گونه شناسي فضاهاي معماري مسکوني بافت تاريخي شهر سمنان چکيده خانه هاي تاريخي در شهرهاي قديمي، شيوه زندگي و تفکر انسان ها را در زمان هاي مختلف به منصه ظهور ميگذارند و اگر به اين ميراث گران بها ارج ننهيم درواقع هويت خود و شهرهايمان را ازدست داده ايم .باگشتي در بافت تاريخي سمنان شاهد خانه هاي فراواني هستيم که ...
word قابل ویرایش
16 صفحه
معماری
55000 تومان

مقاله نقش حیاط مرکزی در ایجاد محرمیت در معماری سنتی ایران

نقش حیاط مرکزي در ایجاد محرمیت در معماري سنتی ایرانچکیدههر فضاهاي باز در معماري سنتی با نگاهی کلینگر و همه جانبه خلق شدهاند و همین دید کلنگر، رمز ماندگاري این الگو بوده است. فضا محوري عامل پدیداري یک کل منسجم و پیوسته در بناها و شهرهاي سنتی ایران است و فضاي باز حیاط مرکزي به عنوان عنصري وحدت بخش در ایجاد ...
word قابل ویرایش
12 صفحه
معماری
55000 تومان

مقاله گونه شناسی نمای ساختمان های مسکونی شهر ساری در دوره قاجار ، پهلوی و معاصر با نگرش شکلی و اقلیمی

گونه شناسی نماي ساختمان هاي مسکونی شهر ساري در دوره قاجار ، پهلوي و معاصر با نگرش شکلی و اقلیمی چکیدهامروزه در زمینه معماري ( به خصوص در طراحی نما ) شاهد شکل گیري آثاري هستیم که افزون بر آشفته نمودن سیماي شهر نه تنها در میان جامعه معماران بلکه بین عامه مردم نیز جایگاهی نداشته و چیزي براي عرضه بـه آینـ ...
word قابل ویرایش
9 صفحه
معماری
55000 تومان

مقاله راهکارهای طراحی معماری ساختمان های بلند

راهکارهاي طراحی معماري ساختمان هاي بلندچکیدهاستفاده از ساختمان هاي بلند از گذشته تاکنون همواره وجود داشته است ولیکن امروزه با توجه به مشکلاتی همچون کمبود مسکن، استفاده از این ساختمان ها بیش از گذشته مورد توجه می باشد. هم چنین استفاده ي مطلوب از ساختمان هاي بلند می تواند راه حلی براي تأمین نیازهاي اجتماعی، ...
word قابل ویرایش
20 صفحه
معماری
55000 تومان

مقاله بهبود کیفیت آموزش سازه به دانشجویان معماری با استفاده از تکنولوژیهای آموزشی

بهبود کیفیت آموزش سازه به دانشجویان معماری با استفاده از تکنولوژیهای آموزشی چکیده: آموزش سازه و انتقال مفاهیم آن بصورت مؤثر و کاربردی به دانشجویان معماری در تمامی برنامه های آموزشی معماری از مهم ترین اهداف بشمار می رود. امروزه با وجود پذیرش ضرورت درک سازه برای معماران، روشهایی که برای آموزش در دانشکده های ...
word قابل ویرایش
14 صفحه
معماری
55000 تومان

مقاله بررسی تاثیر زیبایی شناسی بکارگیری تزئینات کاشی کاری مسجد امام خمینی ( ره ) ( سلطانی ) بروجرد در دوره قاجار

بررسی تاثیر زیبایی شناسی بکارگیري تزئینات کاشی کاري مسجد امام خمینی(ره)(سلطانی) بروجرد در دوره قاجارچکیده:یکی از نیاز هاي روان شناسی انسان،نیاز به حس زیبایی شناسی است.زیبایی شناسی از آن جهت که کیفیت درونی و ناظر بر حالات درونی آدمی است ، رسیدن به آن می تواند مقدمه اي براي رویکرد آدمی به معنویت پرستش خداون ...
word قابل ویرایش
14 صفحه
معماری
55000 تومان

مقاله باززنده سازی ویژگی های معماری و آرایه های عمارت ناظمیان شهر سمنان

باززنده سازی ویژگی های معماری و آرایه های عمارت ناظمیان شهر سمنانچکیدهحفظ و نگهداری بناهای معماری گذشته که تجلیگر ارزشهای فرهنگی، تاریخی، اجتماعی، مذهبی و بهطورکلی جهانبینی انسانهای جامعه در ادوار تاریخی متفاوت است، میراث گران بهایی برای نسلهای آتی به شمار میرود. ازاینرو رها کردن بافتها و بناهای تاریخی، ا ...
word قابل ویرایش
14 صفحه
تاریخ
55000 تومان

مقاله اصول طراحی معماری پایدار و ضرورت بهبود آن

اصول طراحی معماری پایدار و ضرورت بهبود آنچکیدهسخن از پایداری در معماری را می توان پندار و طراحی، ساخت و سازه های آینده تعبیر کرد ؟آن هم نه تنها با پایداری فیزیکی ساختمان بلکه با پایداری و حفظ این سازه و منابع انرژی آن، بدین ترتیب این گونه به نظر می رسد که می توان پایداری را بر پایه الگویی تصور کرد که در ...
word قابل ویرایش
17 صفحه
معماری
55000 تومان

مقاله تدابیری جهت طراحی معماری با رویکرد پدافند غیرعامل

تدابیري جهت طراحی معماري با رویکرد پدافند غیرعامل چکیدهسرزمین ما ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و سیاسی همواره در معرض انواع خطرات طبیعی، زلزله و سیل و تهدیدات انسانساز جنگ قرار داشته است و تلفات انسانی و خسارات مالی سنگینی متحمل شده است. در کشور ما شاهد ساختوسازهایی هستیم که به طور روزافزون آسیب پذ ...
word قابل ویرایش
8 صفحه
معماری
55000 تومان

مقاله طرح ساماندهی و توسعه معماری اماکن مقدس ( امامزاده ها ) "نمونه موردی امامزاده سید محمد کججانی تبریز"

طرح ساماندهي و توسعه معماري اماکن مقدس (امامزاده ها) "نمونه موردي امامزاده سيد محمد کججاني تبريز" چکيده مقابر و آرامگاه ها با پتانسيل هاي معنوي خود مي تواند تاثيرات ذهني ويژه اي را ايجاد کنند. آرامگاه هاي قديمي درگوشه و کنار شهرهاي ايران به صورت طبيعي و ارگانيک به صورت فضاي زيارتي - تفرجگاهي شکل گرفته و ب ...
word قابل ویرایش
18 صفحه
معماری
55000 تومان

مقاله نقش اعداد مقدس در معماری اسلامی

طنقش اعداد مقدس در معماری اسلامیچکیدهمعماری اسلامی دارای مولفه های خاصی است که به آن حقیقتاً »استواری» «زیبایی« و »سودمندی« بخشیده که به نوعی معماری ما را منحصر به فرد می نماید از آن جمله می توان به کارگیری اعداد خاص در بناهای مساجد و مدارس نام برد.همه اعداد به نوعی مقدس هستند که در معماری اسلامی به برخ ...
word قابل ویرایش
13 صفحه
معماری
55000 تومان

مقاله بررسی معماری مراکز حساس نظامی و غیرنظامی با رویکرد پدافند غیرعامل

بررسی معماری مراکز حساس نظامی و غیرنظامی با رویکرد پدافند غیرعامل چکیده:امروزه با استفاده از برنامه های جامع مدیریت بحران می توان با بکارگیری اقدامات موثر همراه با طرح های کاربردی و حتی الامکان کم هزینه و چند منظور ه در مرحله آمادگی قبل از بحران، به میزان زیادی از شدت و گستردگی خسارات و تلفات ناشی از خطرا ...
word قابل ویرایش
14 صفحه
معماری
55000 تومان

مقاله نقش هندسه پایدار فراکتال در معماری اسلامی و بازیابی ریشه های به معماری معاصر

نقش هندسه پايدار فراکتال در معماري اسلامي و بازيابي ريشه هاي به معماري معاصر چکيده امروزه بحث بازگشت به طبيعت و الگ وبرداري از آن به عنوان يکي از چالش هاي مهم در دنيا مطرح شده است . فرم هاي پايدار طبيعي و فراکتالي اين قابليت را دارند که با کمترين کميت و مقدار، بيشترين بازدهي و کارايي را حاصل کنند . بحث هن ...
word قابل ویرایش
19 صفحه
معماری
55000 تومان

مقاله حکمت آب در معماری جستجو در ژرفای معنوی آب در معماری اسلامی

حکمت آب در معماری جستجو در ژرفای معنوی آب در معماری اسلامیچکیدهتعریفهای گوناگونی به منظور تبیین نقش آب در معماری اسلامی ارایه شدهاند، که اغلب جنبههای مادی و ظاهری موضوع را مورد توجه قرار دادهاند. پیشنهاد این مقاله، رویکرد حکمی به نقش آب در معماری اسلامی است. براساس چنین نگرشی آن چه میان مخاطب و پدیدآورنده ...
word قابل ویرایش
14 صفحه
معماری
55000 تومان

مقاله نگرشی به مرکز اطلاعات و رسانه ( مدیاتک )

نگرشی به مرکز اطلاعات و رسانه (مدیاتک) چکیدهمدیاتک (مرکز اطلاعات و رسانه) تیپولوژی جدید در معماری است که به تـازگی در دنیـا شـکل گرفتـه اسـت. معمـاران در دههی 1970 در پروژههای خود، رسانه را به کار گرفتند. مدیاتک یک مرکز عمومی و فرهنگی است که سـعی دارد بـا تمـام افراد جامعه ارتباط برقرار کند. وظیفه اصلی ...
word قابل ویرایش
8 صفحه
علوم ارتباطات
55000 تومان

مقاله بررسی گرافیک محیطی در بیمارستان های کودکان

بررسی گرافیک محیطی در بیمارستان های کودکانچکیده مقاله :بیمارستان ها از جمله فضاهای معماری که به دلیل خدمت رسانی درمانی و مراجعات اقشار مختلف مردم از منظر طراحی و عملکرد دارای اهمیت می باشند.گاهی اوقات حضور اجباری در این فضا احساس خاص را به ما القا می کند که این احساس همراه با درد و نگرانی یا استرس وارده ...
word قابل ویرایش
20 صفحه
معماری
55000 تومان

مقاله راهکارهای نوین انتقال نور طبیعی روز به داخل فضاهای معماری در راستای توسعه پایدار

عنوان: راهکارهای نوین انتقال نور طبیعی روز به داخل فضاهای معماری در راستای توسعه پایدار چکیدهدر دنیای حال با توجه به توسعه جمعیتی و محدودیت منابع تجدید ناپذیر فسیلی پیدا کردن راهکاری برای بهرهوری از انرژی و جلوگیری از اتلاف آن، اهمیت پیدا میکند، علاوه بر این توجه به محدودیت نورگیری در بسیاری از فضاهای م ...
word قابل ویرایش
7 صفحه
معماری
55000 تومان

مقاله بررسی ویژگی های معماری و اقلیمی شهرهای ساحلی دریای خزر با رویکرد اکولوژی نمونه موردی شهر نور

*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***بررسی ویژگی های معماری و اقلیمی شهرهای ساحلی دریای خزر با رویکرد اکولوژی نمونه موردی شهر نورچکیدهتوسعه روستاهای سواحل دریای خزر از نظر کالبدی و جمعیتی و در پی آن تشکیل شهرهای مختلف و همچنین توان بالای جذب توریست ، حاصل آن رشد سریع این ش ...
word قابل ویرایش
15 صفحه
معماری
55000 تومان

مقاله معماری ایرانی؛ معماری نشانه ها ( نمونه موردی : "آرامگاه درویش محمود" در استان سمنان )

معماری ایرانی؛ معماری نشانه ها (نمونه موردی: "آرامگاه درویش محمود" در استان سمنان)چکیدهمتأسفانه نفوذ نمادها، نشانه ها و الگوهای معماری غرب از دوران قاجار تاکنون افول تصاعدی هویت معماری ایرانی را به همراه داشته است. در این راستا فراموشی و عدم شناخت کافی نسبت به کهنالگوها(نشانه ها) در نزد نسل حاضر برهان دیگ ...
word قابل ویرایش
19 صفحه
معماری
55000 تومان

مقاله حکمت رنگ در معماری اسلامی

حکمت رنگ در معماري اسلامي چکيده : رنگ ها در هنر اسلامي نشان از عالم معنا دارند که با نهفتن اين معني درون خود بر معماري اسلامي مي نشينند. هر رنگ نشان و روانشناسي خاص خود را دارد که توسط دين اسلام بيان شده است . در فرهنگ و هنر اسلامي هنرمند با دانستن اين مفاهيم اين رنگ ها را آثار خود بکار مي برد. سوال مطر ...
word قابل ویرایش
16 صفحه
معماری
55000 تومان

مقاله بررسی سیر تحول آموزش معماری در ایران با نگاهی به نقش فارغ التحصیلان در معماری امروز

بررسی سیر تحول آموزش معماری در ایران با نگاهی به نقش فارغ التحصیلان در معماری امروزچکیدهدر روند تحولات معماری ایرانی آنچه که امروزه به چشم می آید نا بسامانی و ناهماهنگی عمیقی است که به ریشه های معماری ما چنگ انداخته است. از آن جا که یک اثر معماری از فکر و ذهن معمار آفریننده خود تراوش می شود و معماران جامع ...
word قابل ویرایش
20 صفحه
معماری
55000 تومان

مقاله طراحی معماری ساختمان با حداقل مصرف انرژی

طراحی معماری ساختمان با حداقل مصرف انرژیچکیدهبا توجه به جایگاه حفظ محیط زیست و صرفه جویی در منابع پایانپذیر فسیلی، نیاز به بهرهمندی از انرژیهای تجدید پذیر و پاک مانند انرژی خورشیدی و استفاده حداکثری از تهویه طبیعی به منظور سرمایش، روز بـه روز بیشتر احساس میشود. از اینرو بهتر است با رعایت الگوهـا و تکنیـکه ...
word قابل ویرایش
14 صفحه
معماری
55000 تومان

مقاله شرایط استفاده از پکیج شوفاژ دیواری برای آپارتمان های دوبلکس

***این فایل دارای تعدادی تصویر و فرمول می‌باشد که در سایت قابل نمایش نیست***چکیده با توجه به گسترش روزافزون استفاده از پکیج شوفاژ دیواری، شرایط استفاده از آن در واحدهای دوبلکس با سوالاتی در خود نحوه کارکرد یکیج همراه است، در این مقاله سعی شده است که به این سؤالات پاسخ علمی و عملی داده شودکلید واژه : یکیج ...
word قابل ویرایش
9 صفحه
معماری
55000 تومان

مقاله اجرا دیوار سبز بر بدنه ساختمان ها و رسیدن به نمای پایدار

اﺟﺮاي دﻳﻮار ﺳﺒﺰ ﺑﺮ ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﻤﺎي ﭘﺎﻳﺪارﭼﻜﻴﺪهاﻣﺮوزه درﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﭼﻮن ﮔﺮم ﺷﺪن زﻣﻴﻦ، آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا و آب، ﻣﺼﺮف ﺑﻲ روﻳﻪ اﻧﺮژي وﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻي آن،ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي ازﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﭘﺎﻳﺪار و ﺑﻪ وﻳﮋه اﻳﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺳﺒﺰ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ.ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺒﺰ ...
word قابل ویرایش
11 صفحه
معماری
55000 تومان

مقالت رو پیدا نکردی ؟

ما رایگان واست سرچ میکنیم .فقط کافیه موضوع و شماره موبایلت را در کادر ثبت موضوع ، وارد کنی و تمام . ما لیستی از بهترین عناوین که مرتبط با موضوع شماست را در (روبیکا ، ایگپ ، ایتا یا واتساپ) تقدیمتون میکنیم.

ثبت موضوع
شماره وارد شده صحیح نیستموضوع مقاله را وارد کنید
با تشکر از شما
درخواست بررسی موضوع مقاله شما با موفقیت ثبت گردید . کارشناسان ما بزودی نتیجه بررسی را به شما اطلاع میدهند .
درخواست موفق جستجو مقاله مگ ایرانز