مقالات رشته معماری

اخرین مقالات رشته معماری

مقاله تاثیر فرهنگ و اقلیم بر معماری بومی ابنیه خلیج فارس

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
تاثیر فرهنگ و اقلیم بر معماری بومی ابنیه خلیج فارس چکیده انطباق اصول معماری هر بوم با اصول طراحی پایدار اتفاقی و تصادفی و غیر قابل توجه نیست، بلکه پایداری، تدوام،استمرار مفاهیم و اندیشه های عالی معماری بومی وگویای وجود اندیشه و فنونی است که سازندگان آن در ورطه ی انسانیت به معماری بومی شاخص رسیده اند. معما ...

مقاله گونه شناسی فضاهای معماری مسکونی بافت تاریخی شهر سمنان

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
گونه شناسي فضاهاي معماري مسکوني بافت تاريخي شهر سمنان چکيده خانه هاي تاريخي در شهرهاي قديمي، شيوه زندگي و تفکر انسان ها را در زمان هاي مختلف به منصه ظهور ميگذارند و اگر به اين ميراث گران بها ارج ننهيم درواقع هويت خود و شهرهايمان را ازدست داده ايم .باگشتي در بافت تاريخي سمنان شاهد خانه هاي فراواني هستيم که ...

مقاله نقش حیاط مرکزی در ایجاد محرمیت در معماری سنتی ایران

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
نقش حیاط مرکزي در ایجاد محرمیت در معماري سنتی ایران چکیده هر فضاهاي باز در معماري سنتی با نگاهی کلینگر و همه جانبه خلق شدهاند و همین دید کلنگر، رمز ماندگاري این الگو بوده است. فضا محوري عامل پدیداري یک کل منسجم و پیوسته در بناها و شهرهاي سنتی ایران است و فضاي باز حیاط مرکزي به عنوان عنصري وحدت بخش در ایجاد ...

مقاله گونه شناسی نمای ساختمان های مسکونی شهر ساری در دوره قاجار ، پهلوی و معاصر با نگرش شکلی و اقلیمی

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
گونه شناسی نماي ساختمان هاي مسکونی شهر ساري در دوره قاجار ، پهلوي و معاصر با نگرش شکلی و اقلیمی   چکیده امروزه در زمینه معماري ( به خصوص در طراحی نما ) شاهد شکل گیري آثاري هستیم که افزون بر آشفته نمودن سیماي شهر نه تنها در میان جامعه معماران بلکه بین عامه مردم نیز جایگاهی نداشته و چیزي براي عرضه بـه آینـ ...

مقاله راهکارهای طراحی معماری ساختمان های بلند

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
راهکارهاي طراحی معماري ساختمان هاي بلند چکیده استفاده از ساختمان هاي بلند از گذشته تاکنون همواره وجود داشته است ولیکن امروزه با توجه به مشکلاتی همچون کمبود مسکن، استفاده از این ساختمان ها بیش از گذشته مورد توجه می باشد. هم چنین استفاده ي مطلوب از ساختمان هاي بلند می تواند راه حلی براي تأمین نیازهاي اجتماعی، ...

مقاله بهبود کیفیت آموزش سازه به دانشجویان معماری با استفاده از تکنولوژیهای آموزشی

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
بهبود کیفیت آموزش سازه به دانشجویان معماری با استفاده از تکنولوژیهای آموزشی چکیده: آموزش سازه و انتقال مفاهیم آن بصورت مؤثر و کاربردی به دانشجویان معماری در تمامی برنامه های آموزشی معماری از مهم ترین اهداف بشمار می رود. امروزه با وجود پذیرش ضرورت درک سازه برای معماران، روشهایی که برای آموزش در دانشکده های ...

مقاله بررسی تاثیر زیبایی شناسی بکارگیری تزئینات کاشی کاری مسجد امام خمینی ( ره ) ( سلطانی ) بروجرد در دوره قاجار

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
بررسی تاثیر زیبایی شناسی بکارگیري تزئینات کاشی کاري مسجد امام خمینی(ره)(سلطانی) بروجرد در دوره قاجار چکیده: یکی از نیاز هاي روان شناسی انسان،نیاز به حس زیبایی شناسی است.زیبایی شناسی از آن جهت که کیفیت درونی و ناظر بر حالات درونی آدمی است ، رسیدن به آن می تواند مقدمه اي براي رویکرد آدمی به معنویت پرستش خداون ...

مقاله باززنده سازی ویژگی های معماری و آرایه های عمارت ناظمیان شهر سمنان

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تاریخ
باززنده سازی ویژگی های معماری و آرایه های عمارت ناظمیان شهر سمنان چکیده حفظ و نگهداری بناهای معماری گذشته که تجلیگر ارزشهای فرهنگی، تاریخی، اجتماعی، مذهبی و بهطورکلی جهانبینی انسانهای جامعه در ادوار تاریخی متفاوت است، میراث گران بهایی برای نسلهای آتی به شمار میرود. ازاینرو رها کردن بافتها و بناهای تاریخی، ا ...

مقاله اصول طراحی معماری پایدار و ضرورت بهبود آن

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
اصول طراحی معماری پایدار و ضرورت بهبود آن چکیده سخن از پایداری در معماری را می توان پندار و طراحی، ساخت و سازه های آینده تعبیر کرد ؟آن هم نه تنها با پایداری فیزیکی ساختمان بلکه با پایداری و حفظ این سازه و منابع انرژی آن، بدین ترتیب این گونه به نظر می رسد که می توان پایداری را بر پایه الگویی تصور کرد که در ...

مقاله تدابیری جهت طراحی معماری با رویکرد پدافند غیرعامل

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
تدابیري جهت طراحی معماري با رویکرد پدافند غیرعامل   چکیده سرزمین ما ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و سیاسی همواره در معرض انواع خطرات طبیعی، زلزله و سیل و تهدیدات انسانساز جنگ قرار داشته است و تلفات انسانی و خسارات مالی سنگینی متحمل شده است. در کشور ما شاهد ساختوسازهایی هستیم که به طور روزافزون آسیب پذ ...

مقاله طرح ساماندهی و توسعه معماری اماکن مقدس ( امامزاده ها ) "نمونه موردی امامزاده سید محمد کججانی تبریز"

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
طرح ساماندهي و توسعه معماري اماکن مقدس (امامزاده ها) "نمونه موردي امامزاده سيد محمد کججاني تبريز" چکيده مقابر و آرامگاه ها با پتانسيل هاي معنوي خود مي تواند تاثيرات ذهني ويژه اي را ايجاد کنند. آرامگاه هاي قديمي درگوشه و کنار شهرهاي ايران به صورت طبيعي و ارگانيک به صورت فضاي زيارتي - تفرجگاهي شکل گرفته و ب ...

مقاله نقش اعداد مقدس در معماری اسلامی

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
طنقش اعداد مقدس در معماری اسلامی چکیده معماری اسلامی دارای مولفه های خاصی است که به آن حقیقتاً »استواری» «زیبایی« و »سودمندی« بخشیده که به نوعی معماری ما را منحصر به فرد می نماید از آن جمله می توان به کارگیری اعداد خاص در بناهای مساجد و مدارس نام برد. همه اعداد به نوعی مقدس هستند که در معماری اسلامی به برخ ...

مقاله بررسی معماری مراکز حساس نظامی و غیرنظامی با رویکرد پدافند غیرعامل

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
بررسی معماری مراکز حساس نظامی و غیرنظامی با رویکرد پدافند غیرعامل چکیده: امروزه با استفاده از برنامه های جامع مدیریت بحران می توان با بکارگیری اقدامات موثر همراه با طرح های کاربردی و حتی الامکان کم هزینه و چند منظور ه در مرحله آمادگی قبل از بحران، به میزان زیادی از شدت و گستردگی خسارات و تلفات ناشی از خطرا ...

مقاله نقش هندسه پایدار فراکتال در معماری اسلامی و بازیابی ریشه های به معماری معاصر

word قابل ویرایش
19 صفحه
27700 تومان
نقش هندسه پايدار فراکتال در معماري اسلامي و بازيابي ريشه هاي به معماري معاصر چکيده امروزه بحث بازگشت به طبيعت و الگ وبرداري از آن به عنوان يکي از چالش هاي مهم در دنيا مطرح شده است . فرم هاي پايدار طبيعي و فراکتالي اين قابليت را دارند که با کمترين کميت و مقدار، بيشترين بازدهي و کارايي را حاصل کنند . بحث هن ...

مقاله حکمت آب در معماری جستجو در ژرفای معنوی آب در معماری اسلامی

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
حکمت آب در معماری جستجو در ژرفای معنوی آب در معماری اسلامی چکیده تعریفهای گوناگونی به منظور تبیین نقش آب در معماری اسلامی ارایه شدهاند، که اغلب جنبههای مادی و ظاهری موضوع را مورد توجه قرار دادهاند. پیشنهاد این مقاله، رویکرد حکمی به نقش آب در معماری اسلامی است. براساس چنین نگرشی آن چه میان مخاطب و پدیدآورنده ...

مقاله نگرشی به مرکز اطلاعات و رسانه ( مدیاتک )

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
نگرشی به مرکز اطلاعات و رسانه (مدیاتک) چکیده مدیاتک (مرکز اطلاعات و رسانه) تیپولوژی جدید در معماری است که به تـازگی در دنیـا شـکل گرفتـه اسـت. معمـاران در دههی 1970 در پروژههای خود، رسانه را به کار گرفتند. مدیاتک یک مرکز عمومی و فرهنگی است که سـعی دارد بـا تمـام افراد جامعه ارتباط برقرار کند. وظیفه اصلی ...

مقاله بررسی گرافیک محیطی در بیمارستان های کودکان

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
بررسی گرافیک محیطی در بیمارستان های کودکان چکیده مقاله : بیمارستان ها از جمله فضاهای معماری که به دلیل خدمت رسانی درمانی و مراجعات اقشار مختلف مردم از منظر طراحی و عملکرد دارای اهمیت می باشند. گاهی اوقات حضور اجباری در این فضا احساس خاص را به ما القا می کند که این احساس همراه با درد و نگرانی یا استرس وارده ...

مقاله راهکارهای نوین انتقال نور طبیعی روز به داخل فضاهای معماری در راستای توسعه پایدار

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
عنوان: راهکارهای نوین انتقال نور طبیعی روز به داخل فضاهای معماری در راستای توسعه پایدار   چکیده در دنیای حال با توجه به توسعه جمعیتی و محدودیت منابع تجدید ناپذیر فسیلی پیدا کردن راهکاری برای بهرهوری از انرژی و جلوگیری از اتلاف آن، اهمیت پیدا میکند، علاوه بر این توجه به محدودیت نورگیری در بسیاری از فضاهای م ...

مقاله بررسی ویژگی های معماری و اقلیمی شهرهای ساحلی دریای خزر با رویکرد اکولوژی نمونه موردی شهر نور

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی ویژگی های معماری و اقلیمی شهرهای ساحلی دریای خزر با رویکرد اکولوژی نمونه موردی شهر نور چکیده توسعه روستاهای سواحل دریای خزر از نظر کالبدی و جمعیتی و در پی آن تشکیل شهرهای مختلف و همچنین توان بالای جذب توریست ، حاصل آن رشد سریع این ش ...

مقاله معماری ایرانی؛ معماری نشانه ها ( نمونه موردی : "آرامگاه درویش محمود" در استان سمنان )

word قابل ویرایش
19 صفحه
27700 تومان
معماری ایرانی؛ معماری نشانه ها (نمونه موردی: "آرامگاه درویش محمود" در استان سمنان) چکیده متأسفانه نفوذ نمادها، نشانه ها و الگوهای معماری غرب از دوران قاجار تاکنون افول تصاعدی هویت معماری ایرانی را به همراه داشته است. در این راستا فراموشی و عدم شناخت کافی نسبت به کهنالگوها(نشانه ها) در نزد نسل حاضر برهان دیگ ...

مقاله حکمت رنگ در معماری اسلامی

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
حکمت رنگ در معماري اسلامي چکيده : رنگ ها در هنر اسلامي نشان از عالم معنا دارند که با نهفتن اين معني درون خود بر معماري اسلامي مي نشينند. هر رنگ نشان و روانشناسي خاص خود را دارد که توسط دين اسلام بيان شده است . در فرهنگ و هنر اسلامي هنرمند با دانستن اين مفاهيم اين رنگ ها را آثار خود بکار مي برد. سوال مطر ...

مقاله بررسی سیر تحول آموزش معماری در ایران با نگاهی به نقش فارغ التحصیلان در معماری امروز

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
بررسی سیر تحول آموزش معماری در ایران با نگاهی به نقش فارغ التحصیلان در معماری امروز چکیده در روند تحولات معماری ایرانی آنچه که امروزه به چشم می آید نا بسامانی و ناهماهنگی عمیقی است که به ریشه های معماری ما چنگ انداخته است. از آن جا که یک اثر معماری از فکر و ذهن معمار آفریننده خود تراوش می شود و معماران جامع ...

مقاله طراحی معماری ساختمان با حداقل مصرف انرژی

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
طراحی معماری ساختمان با حداقل مصرف انرژی چکیده با توجه به جایگاه حفظ محیط زیست و صرفه جویی در منابع پایانپذیر فسیلی، نیاز به بهرهمندی از انرژیهای تجدید پذیر و پاک مانند انرژی خورشیدی و استفاده حداکثری از تهویه طبیعی به منظور سرمایش، روز بـه روز بیشتر احساس میشود. از اینرو بهتر است با رعایت الگوهـا و تکنیـکه ...

مقاله شرایط استفاده از پکیج شوفاژ دیواری برای آپارتمان های دوبلکس

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
***این فایل دارای تعدادی تصویر و فرمول می‌باشد که در سایت قابل نمایش نیست*** چکیده با توجه به گسترش روزافزون استفاده از پکیج شوفاژ دیواری، شرایط استفاده از آن در واحدهای دوبلکس با سوالاتی در خود نحوه کارکرد یکیج همراه است، در این مقاله سعی شده است که به این سؤالات پاسخ علمی و عملی داده شود کلید واژه : یکیج ...

مقاله اجرا دیوار سبز بر بدنه ساختمان ها و رسیدن به نمای پایدار

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
اﺟﺮاي دﻳﻮار ﺳﺒﺰ ﺑﺮ ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﻤﺎي ﭘﺎﻳﺪار ﭼﻜﻴﺪه اﻣﺮوزه درﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﭼﻮن ﮔﺮم ﺷﺪن زﻣﻴﻦ، آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا و آب، ﻣﺼﺮف ﺑﻲ روﻳﻪ اﻧﺮژي وﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻي آن،ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي ازﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﭘﺎﻳﺪار و ﺑﻪ وﻳﮋه اﻳﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺳﺒﺰ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ.ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺒﺰ ...