بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

- معرفی رشته و گرايش ها
- فرصت های شغلی
- ادامه تحصيل
- منسوجات با کاربردهای ويژه

اسلاید 2 :

مهندسي نساجي

رشته ای کاربردی است که

منجر به توليد يک محصول

خاص مي شود

اسلاید 3 :

گرايش

تكنولوژي نساجي

اسلاید 4 :

مهندسي تکنولوژي نساجي

فناوری توليد

سازه های اليافی

 (نخ و پارچه)

اسلاید 5 :

مهندسي تکنولوژي نساجي

 • عمومي
 • پايه
 • مکانيک
 • برق و کامپيوتر
 • صنايع و مديريت
 • تخصصي

اسلاید 6 :

 • عمومي

  زبان خارجي، معارف اسلامي1، تربيت بدني 1، معارف اسلامي2، تربيت بدني 2، فارسي، متون اسلامي، اخلاق و تربيت اسلامي، انقلاب اسلامي، تاريخ اسلام

اسلاید 7 :

 • پايه

  رياضي عمومي1، فيزيك عمومي1، شيمي عمومي، آز شيمي عمومي، رياضي عمومي2، فيزيك عمومي2، آز- فيزيك عمومي1، كارگاه جوشكاري، معادلات ديفرانسيل، آز- فيزيك عمومي2، كارگاه ريخته‌گري، آمار و احتمالات، کارگاه ماشين ابزار،

 

اسلاید 8 :

 • مکانيک

  استاتيک، نقشه كشي صنعتي 1، نقشه كشي صنعتي2، ديناميک عمومي، مقاومت مصالح، طراحي اجزاي ماشين، ترموديناميک عمومي، گرمايش ،  تهويه ‌و تبريد در نساجي

اسلاید 9 :

 • برق و کامپيوتر

  برنامه نويسي كامپيوتر، مباني مهندسي برق2، آز- مباني برق و الكترونيك، محاسبات عددي

اسلاید 10 :

 • صنايع و مديريت

  طرح و محاسبه كارخانه، مديريت توليد، ارزيابي كار و زمان، اصول حسابداري و هزينه يابي

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید