بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

Wireless Local Loop

مقدمه:

براي برقراري هر نوع ارتباط مخابراتي لازم است كه مشترك از طريقي به تجهيزات نصب شده در ايستگاههاي مخابراتي متصل گردد. شبكه اي كه مشتركين را به اين تجهيزات وصل مي كند شبكه دسترسي نام دارد.

تا اواسط دهه 80 ارتباط بين مشتركين و تجهيزات مراكز مخابراتي از طريق كابلهاي مسي صورت مي‎گرفت. اين نوع ارتباط به علت زمان بر بودن عمليات اجرائي ناشي از حفاريهاي لازم جهت نصب كابل يكي از گلوگاههاي توسعه شبكه مخابراتي بوده و همواره بخش عظيمي از هزينه هاي واگذاري سرويسهاي مخابراتي را به خود اختصاص داده است.

طراحي شبكه هاي كابلي بر پايه حمل فركانس صدا صورت گرفته و پيش بيني براي سرويسهاي ديجيتالي پيشرفته مانند اينترنت در آن نشده است، لذا اين شبكه ها در ارائه سرويسهاي باند وسيع به كاربران دچار محدوديتهايي مي شوند.

اسلاید 2 :

Wireless Local Loop

دسترسي بدون سيم:

سيستم بدون سيم سيستمي است كه در آن ارتباط مشترك به تجهيزات مخابراتي از طريق تجهيزات راديويي برقرارمي گردد.

اولين ساختار WLL كه مقدمه اي براي سيستمهاي امروزي به كار مي رود در سال 1970 طراحي گرديد.  اين ساختار شامل ايستگاه مركزي(Central Station) كه به شبكه PSTN وصل مي شد، ايستگاههاي مشتركين(Subscriber Stations) و تعدادي تكراركننده بود.

اسلاید 3 :

بحران فركانس در سيستم هاي بدون سيم:

افزايش روز افزون استفاده از سيستم هاي بدون سيم،سرويس دهندگان را با مسئله كمبود طيف فركانسي مواجه مي كند. در سيستم هاي WLL نيز همانند سيستم هي ديگر بي سيم، در حين طراحي بايد به محدوده فركانس و استفاده بهينه از طيف فركانس توجه كرد.

عليرغم اينكه مشترك تنها در زمان برقراري ارتباط محدوده اي از فركانس را اشغال مي كند اما مسئله كمبود طيف فركانسي همواره موجود است. با استفاده مجدد از فركانس مي توان اين كمبود را تا حدودي جبران كرد.

اسلاید 4 :

استفاده بهينه از فركانس در سيستم هاي WLL به عوامل متعددي بستگي دارد، از جمله اين عوامل:

1- سرعت انتقال اطلاعات

2- نوع سيگنالينگ

3- نوع مدولاسيون

4- شعاع سلول

5- تكنيكهاي دسترسي

اسلاید 5 :

استاندارد DECT:

اين تكنيك در سال 1992 توسط ETSI جهت ارتباط بين قسمت متحرك(Portable Part) و قسمت ثابت (Fixd Part) شبكه هاي WLL ابداع گرديد.

در اين تكنولوژي با اختصاص 10 كرير با فاصله هاي 1.728 مگا هرتز در باند فركانسي 1900-1880 مگاهرتز و با قرار دادن 24 بازه زماني روي هر حامل كه 12 بازه زماني اول آنها براي ارسال به مشتركين و 12 بازه زماني بعدي براي دريافت از مشتركين بوده جمعاً 120 كانال ارتباطي براي ارسال و مطابق آن براي دريافت ايجاد مي گردد، هر فرستنده گيرنده DECT مي تواند دوازده كانال از اين مجموعه 120 كانالي را انتخاب نمايد.

اختصاص كانال طبق روال Dynamic Channel Allocation(DCA) انجام مي گيرد. اين روال به مشترك امكان استفاده از قويترين كانال ارتباطي موجود را مي دهد، در حين مكالمه چنانچه كانال قويتري يافت گردد ارتباط با كانال قبلي رها شده و ارتباط به كانال جديد انتقال مي يابد.

اسلاید 6 :

سيستم

 DECLOOP

 

اسلاید 7 :

معرفي:

DECLOOP يك سيستم از نوع حلقه بدون سيم WLL مي باشد كه به منظور ارائه سرويسهاي تلفني و اينترنتي بطور همزمان به مشتركين در خانه و مراكز اداري طراحي و ساخته شده است.

اين سيستم كه بر پايه تكنولوژي DECT عمل مي كند جهت ارائه سرويسها در كليه نواحي جغرافيايي شهري و روستايي با تراكم كم يا زياد و حتي در مناطق دور افتاده و صعب اعبور مناسب است.

ساختار سيستم DECLOOP:

اسلاید 8 :

در سيستم DECLOOP  واحد مشترك WALLSET(WS) به صورت راديويي و از طريق واحدي به نام COMPACT BASE STATION(CBS) به مركز سوئيچ دسترسي كه DECT INTERFACE UNIT(DIU) نام دارد متصل مي گردد. ارتباط راديويي بين واحد مشترك و واحد CBS بر پايه استاندارد DECT انجام مي گردد.

اسلاید 9 :

واحد هاي تشكيل دهنده سيستم DECLOOP:

1- :(DECT INTERFACE UNIT)DIU

اين بخش مهمترين واحد سيستم بوده و قلب آن را تشكيل مي دهد. واحد DIU يك سوئيچ كوچكي است كه از طريق آن ارتباط سيستم DECLOOP با مراكز سوئيچ شبكه PSTN برقرار مي گردد. علاوه بر اين عمليات كنترل CBS ها و تاًمين توان آنها نيز بهده اين واحد مي باشد.

اسلاید 10 :

2- واحد :(Compact Base Station) CBS

واحد CBS يك واحد كوچك، ضد آب، قابل نصب روي ميله و يا ديوار كه برقراري ارتباط راديويي بين واحدهاي مشتركين و DIU را بهده داشته و با ايجاد يك پوشش راديويي مي تواند مشتركين را كه در يك سلول قرار دارند به DIU متصل سازد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید