دانلود فایل پاورپوینت چهارضلعی‌ها

PowerPoint قابل ویرایش
15 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت چهارضلعی‌ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت چهارضلعی‌ها قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

هر چهارضلعی دارای چهار ضلع و چهار رأس و چهار زاویه و دو قطر است.

دو ضلع مجاور : دو ضلع چهارضلعی که در یک رأس مشترک هستند.

دو ضلع مقابل : دو ضلع چهارضلعی که نقطه‌ی مشترک نداشته باشند.

دو زاویه‌ی مجاور : دو زاویه که در یک ضلع مشترک هستند.

دو زاویه‌ی مقابل : دو زاویه که ضلع مشترک ندارند.

اسلاید ۲ :

چهارضلعی‌های مهم عبارت‌اند از :

اسلاید ۳ :

متوازی‌الاضلاع : اگر اضلاع یک چهارضلعی دو به دو

موازی باشند ، به آن چهارضلعی «متوازی‌الاضلاع» می‌گویند.

خاصیت‌ها :

هر قطر ، متوازی‌الاضلاع را به دو مثلث مساوی تقسیم می‌کند.
در هر متوازی‌الاضلاع ، اضلاع مقابل با هم مساوی‌اند.
در هر متوازی‌الاضلاع ، زاویه‌های مقابل مساوی‌اند.
در هر متوازی‌الاضلاع ، زاویه‌های مجاور مکمل‌اند.
قطرهای متوازی‌الاضلاع یکدیگر را نصف می‌کنند.
اگر در یک چهارضلعی هر دو ضلع مقابل مساوی باشند ، آن چهارضلعی متوازی‌الاضلاع است.

اگر دو ضلع یک چهارضلعی موازی و مساوی باشند ، آن چهارضلعی متوازی‌الاضلاع است.

اگر دو قطر یک چهارضلعی یکدیگر را نصف کنند ، آن چهارضلعی متوازی‌الاضلاع است.

اسلاید ۴ :

لوزی : لوزی ، متوازی‌الاضلاعی است که اضلاعش مساوی‌اند.

قطرهای لوزی برهم عمودند.

هر قطر لوزی نیمساز دو زاویه‌ی مقابل لوزی است.

اگر قطرهای یک چهارضلعی یکدیگر را نصف کنند و برهم عمود باشند ، آن چهارضلعی لوزی است.

اگر در متوازی‌الاضلاعی دو ضلع مجاور برابر باشند ، آن چهارضلعی لوزی خواهد بود.

اسلاید ۵ :

مستطیل : مستطیل ، متوازی‌الاضلاعی است که زاویه‌هایش قائمه باشند.

در هر مستطیل ، دو قطر باهم مساوی‌اند.

اگر متوازی‌الاضلاعی یک زاویه‌ی قائمه داشته باشد ، آنگاه چهار زاویه‌ی قائمه دارد و آن متوازی‌الاضلاع ، مستطیل خواهد بود.

متوازی‌الاضلاعی که دو قطرش مساوی باشند ، مستطیل است.

اسلاید ۶ :

مربع : مربع را به دو صورت می‌توان تعریف کرد :

مربع ، لوزی‌ای است که همه‌ی زاویه‌هایش باهم مساوی باشند.
مربع ، مستطیلی است که همه‌ی اضلاعش باهم مساوی باشند.
مربع تمام خاصیت‌های مستطیل و لوزی را دارا است.

اسلاید ۷ :

ذوزنقه : اگر فقط دو ضلع یک چهارضلعی باهم موازی باشند ، به آن چهارضلعی «ذوزنقه» گویند.

دو ضلع موازی ذوزنقه را قاعده‌های ذوزنقه و دو ضلع دیگر را ساق‌های ذوزنقه گویند.

ذوزنقه‌ای که دارای زاویه‌ی قائمه باشد ، ذوزنقه‌ی

قائم‌الزاویه و ذوزنقه‌ای که ساق‌های مساوی داشته

باشد ، ذوزنقه‌ی متساوی‌الساقین گویند.

ذوزنقه‌ای که سه ضلع برابر داشته‌باشد را ذوزنقه‌ی ایرانی می‌گوییم.

اسلاید ۸ :

حالا شما هم با استفاده از خاصیت دو زاویه‌ی مجاور مکمل‌اند ، یک لوزی رسم کنید.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 15 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد