بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

وظایف واحد کنترل

 • تنظیم مسیرهای لازم جهت اجرای دستورالعملها
 • متغیرهای کنترلی

–تنظیم گذرگاه مشترک

–پایه های رجیسترها

–انتخاب مولتی پلکسرها

–تعیین نوع عمل ALU

–...

 • در هرلحظه گروههایی از بیتهای کنترلی در وضعیتSET یا RESET قرار دارند
 • ایجاد یک سری مراحل متوالی جهت اجرای ریزعمل ها

اسلاید 2 :

روشهای طراحی واحد کنترل

 • کنترل سیم بندی شده (WIRED)

–خروجی واحد کنترل ، متغیرهای کنترلی سخت افزاری است که مسیرهای داده را در داخل CPU تعیین می کنند

–با تغییر دستورالعمل ها این مدارات بدون استفاده خواهند بود

 • کنترل ریزبرنامه نویسی شده (MICROPROGRAM)

–کلمات کنترلی در یک حافظه ذخیره شوند .

–برای اجرای یک دستورالعمل به ترتیب سیگنالهای کنترلی که از قبل در حافظه ذخیره شده اند تولید شوند

–با تغییردستورالعملها فقط محتویات این حافظه تغییر خواهد کرد

اسلاید 3 :

Control Address Register (CAR)

 • ثبات آدرس کنترل حاوی آدرس ریز اعمالی است که جهت اجرای دستورالعمل نیاز است

اسلاید 4 :

حافظه کنترل

 • ریزاعمال لازم جهت اجرای یک دستورالعمل را ذخیره می کند
 • از نوع ROM است
 • ROM یک مدار ترکیبی بوده و نیاز به کلاک ندارد
 • تا زمانی که آدرس ثابت باقی بماند خروجی ROM تغییر نمی کند
 • خروجی این حافظه ، کلمه کنترل (Control Word ) است

اسلاید 5 :

Control Data Register (CDR)

 • ثبات داده کنترل حاوی سیگنالهای کنترلی مربوط به ریزعملی است که از حافظه کنترل انتخاب شده است
 • ایجاد خروجی های لازم برای ریزعمل فعلی
 • تعیین ریزعمل بعدی

–ادامه دستورالعمل قبلی

–واکشی دستورالعمل بعدی

–اجرای زیربرنامه

–انشعاب به بخش دیگری از حافظه کنترل

اسلاید 6 :

روال اجرای دستورالعمل

 • واکشی ( FETCH )
 • دیکد (DECODE )
 • آدرس
 • اجرا ( EXECUTE )

اسلاید 7 :

ریز عملهای تکراری

 • واکشی
 • دیکد
 • آدرس
 • روال هایی برای تولید سیگنالهای مربوط به واکشی ،دیکد و آدرس وجود دارد
 • این روالها برای تمام دستورالعملها مشترک خواهد بود

اسلاید 8 :

ریزعملهای اختصاصی

 • اجرا EXECUTE
 • برای ایجاد سیگنال های کنترلی لازم بطور متوالی نیاز به ریز دستورالعمل های اختصاصی داریم
 • برای هر دستورالعمل ،روالی تعریف میشود که مولد سیگنالهای کنترلی لازم است
 • تعداد این روال ها برابر با تعداد دستورات است
 • بعد از تکمیل هر روال ، کنترل به روال واکشی منتقل میشود

اسلاید 9 :

ریز عملهای شرطی

 • آدرس غیر مستقیم
 • با توجه به بیت های خاصی در دستورالعمل ممکن است این روال اجرا شود .
 • در صورت اجرای این روال سیگنالهای کنترلی لازم جهت تولید آدرس غیرمستقیم تولید میشود.

اسلاید 10 :

نگاشت

 • هر دستورالعمل می تواند 4 سلول حافظه را استفاده کند
 • دستورالعملهای طولانی از قسمت های بالایی حافظه نیز استفاده می کنند
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید