دانلود فایل پاورپوینت FORWARD HEAD

PowerPoint قابل ویرایش
22 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت FORWARD HEAD توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت FORWARD HEAD قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

                     ناحیه گردن.

 • محل قرارگیری
 • تعداد مهره ها
 • عضلات سطحی .میانی.عمقی
 • قوس
 • زاویه ۴۵ درجه

اسلاید ۲ :

بررسی  آناتومیکی و فیزیولوژیکی گردن

 • ۱- مهرها
 • ۲- عضلات

اسلاید ۳ :

 • راست راس قدامی.
 • طویل راسی
 • راست راس خارجی.
 • سر ثابت: سطح قدامی تمام مهره های گردنی و سه مهره پشتی
 • سر متحرک: سطح قدامی استخوان پس سری و مهره های گردنی
 • عمل: عضلات هر دو طرف- فلکشن مفصل بین مهره اطلس و استخوان پس سری و مهره های گردنی.  
 • طویل گردنی

اسلاید ۴ :

   عضلات نردبانی

 • ۱- قدامی
 • ۲- میانی
 • ۳- خلفی
 • عضلات نردبانی قدامی :
 • سر ثابت: از محل دنده های اول منشاء گرفته
 • سرمتحرک: به زائده های عرضی سومین تا ششمین مهره متصل میشود
 • نردبانی میانی:
 • سر ثابت: از محل دنده های اول منشاء گرفته
 • سر متحرک: به زائده های عرضی دومین تا ششمین مهره متصل می شود
 • نردبانی خلفی
 • سر ثابت: از زائده های اول مهره های گردن منشاء گرفته
 • سر متحرک: به زائده های عرضی چهارمین تا ششمین مهره متصل می شود
 • عمل: فلکشن گردنی

اسلاید ۵ :

جناغی چنبری – پستانی

سرثابت: با دو سر برروی استخوان جناغ و ترقوه

سر متحرک: زائده پستانی استخوان پس سری

عمل: هردو طرف فلکشن مفصل مهره اطلس و استخوان پس سری و ادامه انقباض موجب فلکشن گردن می شود.

اسلاید ۶ :

عضله گوشه ای

سر ثابت: لبه داخلی کتف

سر متحرک: زوائد عرضی چهار مهره گردنی

عمل: در صورت ثابت بودن کتف، فلکشن جانبی گردن را باعث می شود

اسلاید ۷ :

مهره ای راسی

    «نیم خاری راسی»

 • مهره ای راسی
 • مهره ای گردنی

اسلاید ۸ :

                              عضلات مورب

 • مورب راسی فوقانی
 • تحتانی
 • راست بزرگ راس خلفی
 • راست کوچک راس خلفی

  سرثابت: بخش خلفی دو مهره گردنیاطلس و آکسیس)

  سر متحرک: استخوان پس سری و زائده های عرضی اولین مهره گردنی

  عمل: هر دو طرف- باز کردن مفصل اطلس و استخوان پس سری

          یک طرف: فلکشن جانبی سر و چرخش آن به چپ یا راست.

اسلاید ۹ :

راست کننده ستون مهره ها

 • خاصره ای
 • طویل
 • شوکی

  سر ثابت: بخش خلفی ستون مهره ها در ناحیه گردن، پشتی، کمری، تاج خاصره ای، سطح خلفی خاجی و نه دنده پایین

  سر متحرک: زائده پستانی، بخش خلفی مهره های گردن، پشتی، کمری و دوازده دنده قفسه سینه

  عمل: هردو طرف باز شدن( اکستنشن و هیپر) مفصل اطلس و استخوان پس سری و بطور کلی ستون مهره ها

اسلاید ۱۰ :

عواملی که باعث بروز گردن به جلو می شود
۱- نحوه خوابیدن

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 22 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد