بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مطالعه کلیه منابعی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع مطالعه در ارتباط هستند.

مرور منظم  و انتقادی منابع مهم منتشر شده در ارتباط با موضوع

اسلاید 2 :

1-     از دوباره كاري جلوگيري مي كند

2-     وسعت و شدت مسأله را نشان مي دهد

3-     جنبه هاي مختلف مسأله را نمايا ن مي سازد

4-     مشكلات موجود بر سر راه تحقيق را نشان مي دهد

5-     امكان آشنايي با روشهاي احتمالي ديگر در حل مسأله

6-      آشنایی با روش اجرای تحقیق

7-     كمك به توجيه ديگران 

 

اسلاید 3 :

مراحل انجام بازنگری منابع

تعیین موضوع و یا حیطه ی کلی برای جستجو

تعیین متغییرها و واژه های کلیدی

جستجوی منابع

اسلاید 4 :

منابع مرور متون:

منابع منتشر شده :

مراجع غير ادواري، سالنامه، درسنامه، فرهنگ ها، كتابها

مراجع ادواري: چكيده ها، نمايه ها

كتاب

نشريات

 

اسلاید 5 :

منابع مرور متون:

منابع منتشر نشده:

پايان نامه ها

آمارها

صورت جلسات

گزارشات تحقيق

مشاهدات فردي

 

اسلاید 6 :

نشرياتي هستند كه مشخصات مقالات، نشريات ادواري را بر اساس عنوان، موضوع و يا نام نويسندگان فهرست مي نمايند.

مشهورترين نمايه index medicus از سال 1879 توسط دكتر جان شاوبيلينگرمينتر و در سال 1960 امتياز نشر به كتابخانه ملي پزشكي آمريكا واگذار شد مقالات بيش از 4500 مجله بيش از 70 كشور دنيا را ماهيانه نمايه سازي ميكنند.

سيستم رايانه نمايه اطلاعات پزشكي: med ine انتشار توسط كتابخانه ملي پزشكي آمريكا (med ars on ine)

استفاده از Medica subject Heading: هدف جستجوي مقالات بر روشي يكسان علمي

استفاده درست از واژگان

 

اسلاید 7 :

کتابخانه ملي ديجيتال پزشکي ايران

در اين کتابخانه امکان دسترسي به تازه ترين منابع اطلاعاتي پزشکي موجود دردنيا در هر مکان و هر زمان براي استادان، محققان و دانشجويان علوم پزشکي به صورت يکسان در همه دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي پزشکي کشور فراهم شده است

اسلاید 8 :

سیستم ونکور: شماره گذاري در متن اولين مرجع مورد استفاده شماره «1» را دارد هر جا كه به اين مرجع ارجاعي صورت گيردهمان شماره 1 را مي گيرد در قسمت منابع, مراجع به ترتيب شماره مرتب مي شوند

شيوه هاروارد: در انتهاي جمله در پرانتزي نام نويسنده و سال انتشار آورده شده و در قسمت منابع به ترتيب الفباي  نام نويسنده اول مراجع  مرتب شود.

اسلاید 9 :

1-     از محدود كردن جستجو به منابعي كه نظر نويسنده را تأمين مي كند خودداري شود

2-     آخرين منابع و اطلاعات بررسي شود

3-     بعضي اوقات بخصوص در موضوعات جديد مرور متون در بخش جدايي آورده مي شود و 2 تا 3 خط خلاصه هر تحقيق نيز ارائه مي گردد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید