دانلود فایل پاورپوینت Polymer Flooding

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت Polymer Flooding توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت Polymer Flooding قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

معادله زیرنشان می دهد که  mobi ity ratio را با ترکیبی از تغییرات نفوذ پذیری سنگ به سیالات تولیدی وتزریقی و/یا تغییرات ویسکوزیته می توان تغییر داد.

M=(kw/µw)/(ko/µo )

از آنجا که تغییرخواص سیال تولیدی یا نفوذ پذیری سنگ به سیال تولیدی عملی نمی باشد٬اغلب فرایندهای mobi ity contro شامل افزودن chemica ها به سیالات تزریقی جهت افزایش ویسکوزیته ظاهری سیال تزریقی و/یا کاهش نفوذ پذیری موثر سنگ به سیال تزریقی می باشد.

اگر سیال تزریقی آب باشد٬ از پلیمرودر صورتیکه گازباشد٬ازsurfactant استفاده می شود.

 

اسلاید ۲ :

معمولا po ymer f ood زمانی اقتصادی است که:

Water f ood mobi ity ratio بالا است.

Heterogeneity مخزن بالا است.

 

Sequence تزریق po ymer f ood :

Pref ush شامل ow sa inity brine

Oi bank

محلول پلیمر

بافر fresh water جهت محافظت از محلول پلیمری 

جهت کاهش mobi ity ratio نا مطلوب بین chase water ومحلول پلیمر٬ بافر شامل پلیمر با مقادیر کاهشی می باشد.

Chase یا drive water 

 

اسلاید ۳ :

نمونه هایی از پلیمرهای مناسب جهت فرایند po ymer f ooding :

Xanthan gum

Hydro yzed po yacry amid(HPAM)

Copo ymers of acry ic acid and acry amid

Copo ymers of acry amide and 2-acryamide 2-methy propane su fonate

Hydroxyethy ce u ose(HEC)

Carboxymethy hydroxyethy ce u ose(CMHEC)

Po yacry ic acid

….

تمامی پلیمرهای اقتصادی مورد استفاده در فرایندpo ymer f ooding  در دو دسته زیر قرار می گیرند:

پلی اکریل آمیدها

و پلی ساکاریدها

 

 

اسلاید ۴ :

واحد مونومری آنها مولکول اکریل آمید می باشد.

فرایند هیدرولیز جزئی باعث scatter گروه های کربوکسیل (-coo-) در طول زنجیره و ایجاد بارمنفی روی backbone  زنجیره پلیمری می شود که تاثیر زیادی روی خواص رئولوژیکی محلول پلیمری دارد.

اسلاید ۵ :

درجه هیدرولیز٬جزئی ازگروه های آمیدی تبدیل شده دراثرهیدرولیزمی باشدواز۱۵% تا۳۵% متغیر است.

درجه هیدرولیزجهت بهینه کردن خواصی چون حلالیت ٬ویسکوزیته و retention انتخاب می شود.

اگر هیدرولیز خیلی کوچک باشد٬ پلیمر water so ub e نخواهد بود.

و اگر هیدرولیزخیلی بزرگ باشد٬ خواص پلیمر نسبت به sa inity بسیار حساس خواهد بود.

 

mobi ity محلول های پلیمری شامل پلی اکریل آمید توسط:

افزایش ویسکوزیته محلول

وکاهش نفوذپذیری سنگ

    کاهش می یابد

معمولا تمامی خواص HPAM ها حساسیت بالایی به sa inity وhardness دارند.

از طرف دیگرHPAM ها ارزان قیمت هستند و تقریبا نسبت به حمله باکتری ها مقاوم می باشند.

اسلاید ۶ :

پلی ساکارید ها (یا بیو پلیمرها)ی مورد استفاده در پروسه EOR٬ xanthan gum می باشد.

زنجیره پلیمری دارای مقاومت عالی در برابر شکست مکانیکی می باشند.

در برابرbacteria attack حساس می باشد.

خواص پلی ساکارید ها به sa inity وhardness حساس نمی باشد.

محلول های پلیمری xanthan٬ mobi ity سیال تزریقی را تنها ازطریق کاهش ویسکوزیته محلول کاهش می دهند وکاهش نفوذ پذیری سنگ را در پی ندارند.

هر دو نوع پلیمر در دمای بالا تمایل به chemica degradation دارند.

اسلاید ۷ :

پلیمرها به خاطر خواص رﺌولوژیکی آنها در محلول های رقیق٬ در EOR مورد استفاده قرار می گیرند.

معادله کلی که رابطه بین shear rate وshear stress را بیان می کند به صورت زیر می باشد:

K*έn=ד

در حالتیکه n~=1٬ shear stress با shear rate به صورت خطی تغییر نمی کند و سیال غیر نیوتنی می باشد.در این حالت یک ویسکوزیته ظاهری تعریف می شود:

=μa*έד

محلول های aqueous پلی اکریل آمیدها و بیوپلیمرهای xanthan معمولا رفتار رﺌولوژیکی غیر نیوتنی دارند.

معمولا ویسکوزیته ظاهری محلول های پلیمری استفاده شده در فرایند های EOR با افزایش shear rate کاهش می یابد.سیالاتی با این خواص رﺌولوژیکی٬ shear thinning نام دارند.

اسلاید ۸ :

ویسکوزیته ظاهری به این دلیل کاهش می یابد که مولکول های پلیمر توانایی a ign کردن خود را با shear fie d دارند که کاهش interna friction  را در پی دارد.

خواص رﺌولوژیکی سیال shear thinning را می توان با استفاده از مدل power- aw بررسی کرد:

μ=k*έ(n-1)

اسلاید ۹ :

مولکول پلیمر در محلول فضای بیشتری را اشغال می کند وویسکوزیته ظاهری محلول نیز افزایش می یابد.

در sa inity پایین بارهای منفی روی backbone پلیمر یکدیگر را دفع می کنند و باعث کشیدگی زنجیره پلیمری می شود.

با افزودن الکترولیت به محلول پلیمر٬ نیروهای دافعه توسط یک doub e ayer الکترولیت screened می شود. بنا براین extension کاهش می یابد.

Sa inity  تاثیر کمی روی ویسکوزیته نسبی پلیمرهای unhydro yzed دارد.

ویسکوزیته محلول های xanthan درمقایسه با HPAMها کمترتحت تاثیرsa inity می باشد.

 

اسلاید ۱۰ :

معمولاوقتی پلیمردرون محیط متخلخل جریان می یابد مقدار قابل توجهیpo ymer retention به وجود می آید که می تواند به یکی از دلایل زیر باشد:

جذب روی سطح porous materia

Mechanica entrapment در سوراخ هایی که نسبت به اندازه مولکول پلیمر کوچک هستند.

Retention پلیمر در محیط متخلخل را می توان با استفاده از مدل ایزوترم لانگمیربه دست آورد.

C=a1b1c/(1+b1c)

مدل لانگمیر یک رابطه تعادلی می باشد و در کاربرد آن فرض براین است که retention سریع(instantaneous)  باشد.

در مدل لانگمیر٬ retention برگشت پذیر است.بنابراین وقتی retention پلیمر را برگشت ناپذیر در نظر می گیریم نمی توان از این مدل استفاده کرد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 23 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد