دانلود فایل پاورپوینت SQL Server

PowerPoint قابل ویرایش
39 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت SQL Server توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت SQL Server قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مقدمه

SQ به خودی خود، یک سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی با یک محصول مجزا نیست، بلکه جزء لاینفک یک سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی است، به طوری که با قرار دادن دستورات SQ در برنامههای کاربردی میتوان قابلیت برنامهها را افزایش داد.

اسلاید ۲ :

SQ و مزایای آن

SQ وسیلهای است برای سازماندهی، مدیریت و بازیابی دادههایی که توسط بانک اطلاعاتی در کامپیوتر ذخیره شدهٍاند. SQ یک زبان کامپیوتری است که برای کار با یک بانک اطلاعات از آن استفاده میشود. SQ در حقیقت با یک بانک اطلاعاتی موسوم به بانک اطلاعاتی رابطهای کار میکند. شکل زیر کارهای مربوط به SQ را نشان میدهد. در این شکل، سیستم کامپیوتری دارای یک بانک اطلاعاتی است که اطلاعات مهمی را ذخیره میکند. اگر سیستم کامپیوتر مربوط به یک کار تجاری باشد، بانک اطلاعاتی دادههای مربوط به انبارداری، تولید، فروش و یا حقوق و دستمزد را نگهداری میکند.

در یک کامپیوتر شخصی، بانک اطلاعاتی معمولاً دادههای مربوط به چکهای صادره، لیست پرسنلی و شماره تلفن آنها و یا دادههای استخراج شده از یک سیستم کامپیوتری بزرگتر را نگهداری میکند. برنامه کامپیوتری که بانک اطلاعاتی را کنترل میکند، سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی یا DBMS نامیده میشود.

اسلاید ۳ :

وقتی میخواهید دادههایی را از بانک اطلاعاتی واکشی کنید، برای اجرای کار نیاز به SQ داریم. DBMS پرس و جوهای SQ را مورد پردازش قرار داده، دادههای موردنظر را بازیابی نموده و نتیجه را به شما برمیگرداند. از SQ برای کنترل تمام عملیاتی استفاده میشود که یک DBMS برای کاربران خود فراهم میآورد از قبیل:

بازشناسی دادهها: کاربر توسط SQ میتواند ساختار و سازمان دادههای ذخیره شده را تعریف نموده و روابط بین آنها را تعیین کند.

واکشی دادهها: به وسیله SQ ، کاربرد با برنامه کاربردی میتواند دادههای ذخیره شده در یک بانک اطلاعاتی را بازیابی نموده و از آنها استفاده کند.

تغییر دادهها: کاربر یا برنامه کاربردی میتواند با استفاده از SQ با افزودن دادههای جدید، حذف دادههای قبلی و اصلاح دادههای ذخیره شده، یک بانک اطلاعاتی را تغییر دهد.

اسلاید ۴ :

کنترل دستیابی به دادهها: با استفاده از SQ میتوان توانایی کاربر را برای بازیابی و تغییر دادهها محدود نمود و مانع از دستیابی افراد غیرمجاز به دادههای ذخیره شده گردید.

به اشتراک گذاشتن دادهها: با استفاده از SQ میتوان دادهها را به طور همزمان برای استفاده کاربران مختلف در اختیار آنها قرار داد. با اطمینان از اینکه کار آنها با یکدیگر تداخلی نداشته باشد

جامعیت دادهها: SQ باعث میشود که در صورت قطع برق یا حوادث غیرمترقبه، دادههای بانک اطلاعاتی آسیبی نبیند. لذا SQ زبانی است برای کنترل و تاثیرگذاری متقابل با یک سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی.

SQ به عنوان زبانی استاندارد برای بانکهای اطلاعاتی رابطهای شناخته شده است. هم دارای قدرت زیادی است و هم یادگیری آن نسبتاً آسان میباشد. در قسمتها بعدی قابلیتهای این زبان برنامهنویسی بررسی خواهد شد.

اسلاید ۵ :

شکل زیر، اجزای تشکیل دهنده یک DBMS را نشان میدهد که SQ این اجزاء را به یکدیگر وصل میکند. موتور بانک اطلاعاتی قلب DBMS بوده و مسئولیت اجرایی برای سازماندهی، ذخیرهسازی و بازیابی دادهها را بر روی دیسک قرار دارد. این موتور، درخواستهای SQ را از اجزا دیگر DBMS مانند برنامه تهیه گزارش یا ابزارهای سازنده پرس و جو دریافت میکند. همانطور که در شکل مشاهده میشود، SQ نقشهای متعددی دارد:

SQ یک زبان پرس و جو محاورهای است. بدین ترتیب، کاربران دستورات SQ را در یک برنامه محاورهای مینویسد تا دادهها را بازیابی نموده و آنها را روی صفحه نمایش دهد. در واقع، SQ زبان سادهای برای اجرای پرس و جوهای بانک اطلاعاتی میباشد.

SQ یک زبان برنامهنوبسی بانک اطلاعاتی است. برنامهنویسان با قرار دادن دستورات SQ ، در برنامههای کاربردی میتوانند به دادههای یک بانک اطلاعاتی دسترسی داشته باشند.

اسلاید ۶ :

SQ یک زبان مدیریت بانک اطلاعاتی است.

SQ یک زبان سرویس دهنده/سرویس گیرنده میباشد. بسیاری از برنامههای کاربردی جدید از این ویژگی استفاده میکنند تا ترافیک شبکه را کاهش داده و باعث شوند که کامپیوترهای شخصی و سروس دهندهها وظایف خود را به خوبی انجام دهند.

SQ یک زبان بانک اطلاعاتی شبکهای میباشد. سیستمهای مدیریت بانک اطلاعاتی شبکه ای برای کمک به امر توزیع دادهها در سیستمهای کامپیوتری متعدد از SQ استفاده میکنند. نرمافزار DBMS موجود در سیستمها برای ارتباط با سیستمهای دیگر جهت دستیابی به دادهها از SQ استفاده میکنند.

SQ یک زبانی برای هماهنگی بین محصولات مختلف میباشد.

به این ترتیب، SQ به عنوان یک ابزار قوی و مفید برای مرتبط نموده افراد، برنامههای کامپیوتری و سیستمهای کامپیوتری به داده های ذخیره شده در یک بانک اطلاعاتی رابطهای شناخته شده است.

SQ زبانی است که هم فهم آن آسان است و هم وسیلهای برای مدیریت دادهها. برخی قابلیتهای اصلی و نیز شرایط بازار که موجب موفقیت SQ شده است، در زیر بیان شده است:

اسلاید ۷ :

استقلال فروشنده

قابلیت استفاده از انواع سیستمهای کامپیوتری

استانداردهای SQ

تایید IBM

پایه و اساسی رابطهای SQ

ساختار سطح بالا

درخواستهای محاورهای و موردی

داشتن چند دید مختلف از دادهها

زبان کامل بانک اطلاعاتی

تعریف دادهها در هر زمان.

موارد فوق باعث شده است که SQ به عنوان ابزاری استاندارد برای مدیریت دادهها در کامپیوترهای شخصی، مینی کامپیوترها و کامپیوترهای بزرگ شناخته شود.

اسلاید ۸ :

قابلیت نقل و انتقال

وجود یک استاندارد ثبت شده برای SQ موجب شده تا ادعاهای اغراقآمیزی در مورد SQ و قابلیت نقل و انتقال برنامههای کاربردی بوجود  آید. شکل زیر نشان میدهد یک برنامه کاربردی که از SQ استفاده میکند، میتواند با هر سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی که بر مبنای SQ است، به صورت جابجایی کار نماید.

در حقیقت، نقاط ضعف استاندارد SQ و تفاوتهای که بین نسخههای گوناگون SQ وجود دارد، ایجاب میکند که وقتی یک برنامه کاربردی از یک بانک اطلاعاتی SQ به بانک اطلاعاتی دیگری میرود، اصلاحات لازم صورت گیرد. تفاوتها عبارتند از:

کدهای خطا

نوعهای دادهای

جدولهای سیستمی

SQ محاورهای

رابط برنامهای

SQ پویا

تفاوت در مفهوم یا مقدار کلمات و توابع

مجموعه کاراکترها

ساختار بانک اطلاعاتی

اسلاید ۹ :

علیرغم تفاوتهای موجود، ادعاهایی در مورد قابلیت نقل و انتقال بین انواع مختلف بانک اطلاعاتی SQ وجود دارد. اما به هرحال امکانات مورد بحث برای هر DBMS پشتیبانی شده نیاز به یک مبدل دارند تا نسخه SQ را تولید نموده، تبدیل نوعهای دادهای را انجام دهد و کدهای خطا را ترجمه نماید.

اسلاید ۱۰ :

قواعد دوازده گانه کاد

مدل رابطهای (و در نتیجه سیستم پایگاه دادههای رابطهای مبتنی بر آن) بوسیله کاد طراحی شد. وی که نحوه طراحی پایگاههای داده پیشین را مورد سوال قرار داده بود، مدلی با عنوان مدل رابطهای طراحی کرد که به شکلی بسیار اجمالی آن را بررسی کردیم. به هرحال، کاد برای حصول اطمینان از درک ایدههایش بوسیله همگان، قواعدی مشخص برای تعریف دقیق مدل رابطهای ارائه کرد که با توجه به اهمیت این قواعد به شرح آنها میپردازیم. ذکر این نکته نیز ضروری است که پیش فرض این قواعد این است که مدیریت پایگاه داده باید با استفاده از مفاهیم رابطهای صورت گیرد.

قاعدعه ۱: تمام اطلاعات در یک پایگاه داده رابطهای در سطح منطقی به طور صریح به صورت مقادیری در داخل جدولها نمایش داده میشوند.

قاعده ۲: هر عنصر باید به طور منطقی از طریق ترکیب نام جدول، مقدار کلید اصلی و نام ستون قابل دسترسی باشد.

قاعده ۳: مقادیر تهی برای نمایش مقادیر نامشخص، آن هم به شکلی مستقل از دامنه استفاده میشوند.

قاعده ۴: توصیف پایگاه دادهها در سطح منطقی، همان جدولها هستند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 39 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد