بخشی از مقاله


« اجزاء سخت افزار كامپيوتر »
مادر برد ( MIAN BOURD ) :
همانطور كه از نام اين وسيله معلوم است اصلي ترين برد در كامپيوتر است كه تمام قطعات كامپيوتر بصورت مستقيم يا غير مستقيم به آن متصل مي شوند .
بر روي برد اصلي تعدادي شكاف كه محل قرار گرفتن كارتهاي گوناگون است موجود مي باشد همچنين بر روي آن محلي براي استقرار CPU تعبيه شده است . شكافهاي خاصي نيز براي حافظه RAM وجود دارد . دو كانكتور P8 ,P9 كه از منبع تغذيه خارج مي شوند براي تامين برق برد اصلي به آن وصل مي شوند . سيم هاي جلوي CASE نيز در كانكتور خاص خود روي برد اصلي نصب مي شوند . كابل هاي CD-ROM و هارد ديسك و فلاپي درايو نيز به برد اصلي متصل مي شوند و پورت چاپگر و ماوس نيز هر كدام توسط يك كابل رابط به برد اصلي متصل مي شوند .


شكاف هاي توسعه ( SLOT ) مي توانند از نوع ISA , PCI , AGP باشند كه سرعت تبادل اطلاعات در كارت هاي AGP بيشتر از PCI و سرعت كارت هاي PCI بيشتر از كارتهاي ISA مي باشد .
نحوه قرار گرفتن cpuبر روي برد اصلي به نوع آن بستگي دارد. به اين ترتيب كه cup هاي پنتيوم بصورت خوابيده وcpu پنتيوم2وپنتيوم3 بصورت ايستاده بر روي برد اصلي قرار مي گيرند.
شكافهاي مربوط به حافظه پنتيوم2وپنتيوم3 بصورت ايستاده بر روي برد اصلي قرار مي گيرند.


شكافهاي مربوط به حافظه RAM در بردهاي اصلي پنتيوم از نوع72 پين و 168 پين ميباشد. ولي در بردهاي اصلي پنتيوم 2 ، عمدا شكاف هايي براي RAM هاي 68 پيني به چشم مي خورد .
محل نصب كابل هاي هارد ديسك ، فلاپي درايو ، پورت چاپگر و mouse در برد هاي اصلي امروزي روي خود آن است ولي در بردهاي اصلي قديمي اين كانكتورها روي يك كارت كه به آن I/O مي گويند موجود بودند كه علاوه بر سرعت كم اين كارت ها يكي از شكاف هاي برد اصلي نيز اشغال مي شد .
روي برد هاي اصلي نوعي حافظه فقط خواندني ROM وجود دارد كه اطلاعات در صورت خاموش بودن كامپيوتر از يك باتري تامين مي كند .
مشكلات يك سري مادربرد :


يك سري مادربرد از جمله اكثر مادربرد هاي asus كه از آي سي هاي كنترولر ولتاژ سري hip60xx و rt92xx استفاده ميكنند بعلت مشكل ناشي از طراحي ، اگر در حين كار يا stand by برق شهر دچار نوسانات شود ، يا حرارت اين آي سي به هر صورت بالا بره ، اين آي سي كه كنترل ولتاژ مادربرد رو بدست دارد ، سريع ميسوزند و پشت بندش fet هاي تغذيه به صورت اتصال كوتاه gate-source خواهند سوخت و ولتاژ 12 ولت به cpu , io chip , و آي سي اسيلاتور و از آنجا به ramو كارت گرافيك و در يك لحظه كوتاه تمام سيستم اعم از cd romو hardو cupو ramو گرافيك و .....(بغير از مانيتور و keyboardو mouseوspeaker) درجا خواهند سوخت . اين مشكل اكثرا بر روي سيستم هايي كه داراي مادربرد asus سري p3v133 , p2v, p2b , p3v4x , cusi-fx , tusim , cusim , p4s533 و گيگابايت سري :6 , oxt , 6oxe , 6ox , و msi سري ms-6156 , ms-6168 و اكثر مادربرد هاي pcchips بوجود خواهد آمد .


مادربرد هاي متفرقه مانند شاتل و جت وي و از اين قبيل هم بعضي از مدلهايشان داراي همين مشكل هستند .

CPUواحد پردازش مركزي :
اين بخش يك مدار الكترونيكي گسترده وپيچيده است كه به انجام دستورات بر نامه هاي ذخيره شده مي پردازد داراي دو بخش است كه عبارتند از :

واحد كنترل و واحد محاسبه ومنطق :
ازچهار بخش ذخيره سازي موقت براي ذخيرهء دستورها و يا داده ها استفاده ميكند اين مناطق حافظهء موقتRegisterنام دارند .
ثباتهاي مختلف وظايف متفاوتي را انجام مي دهند براي مثال ثبات آدرس مكان ذخيره شدن يك دستور ويا معمولآ نتايج محاسبات را (Accumulator)يك قطعه داده اي را در حافظه دنبال مي كند وثبات انباشتگرجمع آوري مي نمايد .


واحد كنترل :


اين بخش تمام سيستم كامپيوتر را به نحوي هدايت مي كند كه دستورات بر نامه هاي ذخيره شده را انجام دهند . اين بخش بايد بتواند با دو بخش واحد محاسبه ومنطق وحافظه ارتباط برقرار كند .
واحد محاسبه ومنطق (Alu) :
كار اين بخش انجام توابع حسابي مقايسه اي ومنطقي است توابع حسابي شامل جمع، تفريق ، ضرب وتقسيم مي شوند عمليات منطقي به مقايسهء اعداد ، حروف وخصوصيات ويژه مي پردازد اين عمليات سه نوع شرايط را مورد آزمايش قرار مي دهد .


شرايط مساوي : در اين شرايط دو مقداربا هم برابر هستند .
شرايط كوچكتر : در اين شرايط يك مقداراز مقدار ديگر كمتر است .
شرايط بزرگتر : در اين شرايط يك مقدار از يك مقدار ديگر بيشتر است .
واحد Alu از علايم (=،<،>) براي توصيف توابع مقايسه اي استفاده مي كند .
توجه :
واحد پردازش مركزي را كه بر روي تنها يك تراشه قرار دارد به طور مختصر ريز پردازنده و يا ريز تراشه مي نامند مانند ريز پردازنده هاي PII-333 - 486-DX وقتي از يك ريز پردازنده براي كنترل وسايل بخصوصي مانند سيستم هاي سوختي موجود در يك ماشين Intel 8096 استفاده مي شود به آن تراشهء منطقي ويا ميكرو كنترلر هاي extensions) MMX Multimedia ) توانايي معماري پردازنده هاي پنتيوم شركت اينتل را بهبود بخشيده و عملكرد بر نامه هاي كاربردي چند رسانه اي و مخابراتي كه داراي ويژگيهاي گرافيكي ، تصويري وصوتي را افزايش ميدهد .


حافظه :
حافظه بخشي از كامپيوتر است كه داده هاودستورات را براي پردازش شدن نگه ميدارد اگر چه عملكردحافظه مجزا ميباشداما ارتباط نزديكي با CPU دارد .
اگر از نظر تاريخي نگاهي به حافظه داشته باشيم مي بينيم حافظه هاي اوليه كه به صورت لامپ هاي خلآبودند تحول وتكامل يافته و به صورت نيمه رساناهاي جديد امروزي درآمده است .


حافظه نيمه رسانا :
بسياري از كامپيوتر هاي جديد از حافظه هاي نيمه رسانا استفاده مي كنند و علت آن هم مزاياي چندي است كه اين نوع حافظه ها دارند از جملهء اين مزايا مي توان به قابل اطمينان بودن ، فشردگي ، ارزاني و مصرف كم انرژي اشاره كرد .
ارزاني اين نوع حافظه ها به خاطر توليدانبوه آن مي باشد كه موجب كاهش قيمت اين نوع حافظه ها شده است .
عيب اين نوع حافظه هابي ثباتي آنهاست چون اين حافظه هاي نيمه رسانا براي ارايهءداده ها به جريان الكتريسيتهء پيوسته اي نيازدارند اگر جريان الكتريسيته قطع شود داده ها نيز از دست مي روند .


حافظه ء نيمه رسانا از هزاران مدار كوچك كه مسيرهايي براي عبور جريان الكتريسيته هستند ساخته شده است . اين مدارها بر روي يك تراشه از جنس سيليكون قرار گرفته اند يك نوع شناخته شده از طراحي نيمه نامN ويكي از نوع MOSFETدارد در اين فن آوري نيمه رسانا از دو ترانزيستور نيمه هاديCMOSرسانا استفاده شده است كه بر روي يك تراشهء سيليكون واحد جاي مي گيرند اينگونه از طراحيPوديگري نوع حافظه انرژي آنها بسيار اندك است و از اين رو براي كامپيوتر هاي قابل حمل مناسب مي باشند .


ROM و RAM :
RAMيا حافظه دستيابي تصادفي تمام دستورات وداده هاي مربوط به برنامه اي كه در حال اجرا هستند را نگهداري مي كند .
RAM مي تواند توسط نرم افزارهاي كامپيوتر پاك و يا رو نويسي شود . RAM موجود بر روي كامپيوتر هاي شخصي را مي توان با استفاده از تراشه هاي حافظه خارجي و يا با SIMM افزايش داد .

نصب حافظهء :RAM
داراي دو نوع است بردRAM مدار كوچكي است كه محتوي تراشه هاي حافظه اي است .
SRAM استاتيكRAM و DRAM ديناميك RAM .
معمولا SIMM به طور پيوسته باز سازي شود والا محتوي خود را از دست مي دهدو به همين دليل است كه به اين نوع RAM پويا يا ديناميك گفته مي شود .
اگر چه RAM استاتيك سريع تر است اما در كامپيوترهاي شخصي از RAM ديناميك بخاطر كوچكي و ارزان تر بودن آن بيشتر استفاده ميشود .
ROM (حافظهء فقط خواندني) :


اين حافظه شامل برنامه هاو داده هايي است كه توسط شركت سازنده به طور دايمي در آن نوشته شده است اين داده ها مي توانند خوانده ويا استفاده شونداما كاربر نمي تواند آنها را تغيير دهد در حقيقت ROMحافظه نامتغيير است .
البته با ابزار ويژه اي كه ROM BURNERS نام دارند ميتوان دستورات موجود در داخل برخي از تراشه هايROM را تغيير داد .
اين تراشه هاي تغيير دادني را PROM مي نامندتراشه هاي حافظهاي فقط خواندني با قابليت بر نامه ريزي شدن .


حافظهء پنهان :
حافظه پنهان مقدار كوچكي از حافظه بسيار سريع است كه براي مقاصد بخصوصي چون افزايش سرعت داخلي داده ها و دستورات نرم افزاري طراحي شده است .
اين سيستم فرعي حافظه از مقادير دادهاي پر استفاده نسخه برداري نميكند تا براي دسترسي سريع آماده باشند
حافظه ء پنهان محتويات مكانهايي ازRAM كه بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند را ذخيره نموده وجاهايي را كه اين اقلام داده اي ذخيره مي شوند را آدرس دهي مي كنند .


وقتي پردازنده به آدرسي در حافظه ارجاع مي كند حافظه پنهان وارسي مي كند كه آيا چنين آدرسي را دارد يا نه اگر آدرسي داشته باشد داده به پردازنده برگشت داده مي شودو اگر چنين آدرسي نداشته باشد يك دسترسي به حافظهء عادي اتفاق مي افتد حافظه پنهاني داراي دو نوع داخلي و خارجي است حافظه پنهاني داخلي بر روي معماري خود پردازنده تعبيه شده است در حالي كه خافظه پنهاني خارجي بر روي يك تراشه مجزا قرار دارد .


سرعت و قدرت يك كامپيوتر :
سرعت يكي از ويژگيهايي است كه هنگام انتخاب كامپيوتر به آن توجه مي شود البته قدرت نيز مشتق از سرعت و بسياري از عوامل ديگر مانند اندازهء حافظه است .
سرعت پردازش كامپيوتر :
كامپيوتر هاي مختلف داراي سرعتهاي پردازش متفاوتي هستند گاهي انجام يك دستور معين در يك كامپيوتر كند يك هزارم ثانيه طول مي كشد در صورتي كه همين دستور در كامپيوترهاي سريع مي تواند در يك ميلينيوم ثانيه يا يك بيلينيوم ثانيه انجام شود و حتي در انواع خيلي سريعتر در يك تريليونيم ثانيه انجام شود .


سرعت ريز پردازنده ها را معمولآ بر اساس مگا هرتز نشان مي دهندو منظور از آن تعداد دوري است كه يك وسيله مي توانددر ثانيه بچرخد يكي از واحدهاي ديگري كه براي سنجش سرعت كامپيوتر استفاده مي شودMIPSاست .
هر MIPSمعادل يك ميليون دستور در ثانيه است سومين واحدي كه براي سنجش سرعت استفاده مي شود ، مگا فلاپ است و منظور از آن يك ميليون عمل اعشاري در ثانيه مي باشد از اين واحد براي سنجش توانايي كامپيوتر در انجام عمليات پيچيده رياضي استفاده مي شود .


خطوط گذرگاهي :


هر خط گذر گاهي مجموعه اي از مسيرهاي الكترونيكي موازي است كه به طور داخلي داده ها دا درون سيستم از يك مكان به مكان ديگري مي برد مقدار دادهاي كه در هر بار مي تواند حمل شود پهناي گذر گاه نام دارد پهناي گذر گاه نشان دهندهءتعداد مسيرهاي الكترونيكي است .
هر چه پهناي گذر گاه بيشتر باشد در نتيجه كامپيوتر قوي تر است وجود پهناي گذر گاه بزرگ مي تواند مفاهيم زير را به همراه داشته باشد .
كامپيوتر در يك زمان معين مي تواند داده هاي بيشتري را منتقل كند كه اين موجب بالا رفتن سرعت كامپيوتر مي شودكامپيوتر مي تواند از دستورات متنوع بيشترو بزرگتري پشتيباني كند.


در ابتدا به برخي از تعاريف اوليه مربوط به هارد ديسك مي پردازيم :
DMA يا Direct Memory Access :
همونطور كه از نامش پيداست امكان دستيابي مستقيم به حافظه را براي دستگاه مربوط فراهم مي كند . يعني در اين نوع تبادل داده ، انتقال بين Device و Ram بطور مستقيم و بدون دخالت CPU انجام مي گيرد و طبعا سريع تر مي باشد . همانطور كه روي Hard ها و ساير وسايل IDE نوشته شده است ، براي هر يك ميزان انتقال فرق مي كند .Ultra DMA 33 / 66 /100/133 كه به ترتيب به نام مد شماره گذاري مي شوند . يعني Ultra DMA 33 مد 2 ، بعدي مد 4 ، بعدي مد 5 و آخري نيز مد 6 است . كه در جدولي كه بعد از Bios روي سيستم نمايش داده ميشود ، براي هر يك از وسايل شماره اين مد ها را مي نويسند . ( مد 33 يعني امكان انتقال در يك زمان به اندازه 33 مگابايت در ثانيه براي آن وسيله وجود دارد و..)


PIO يا Programmed Input / Output :
در اينجا بلوكي از دادها به رجيسترهاي CPU انتقال داده مي شوند و سپس CPU آنها را به مقصد مورد نظر مي رساند . در واقع در اين روش انتقال داده با واسطه CPU انجام مي گيرد ، كاملا بر عكس روش قبل . و به همين خاطر در انجام چند كار بصورت همزمان سيستم كند تر عمل خواهد كرد .
براي تغيير تنظيمات مربوط به مد تبادل داده : در Windows XP داخل Device Manager گزينه IDE ATA /ATAPI controllesr بطور معمول دو گزينه براي دستگهايي كه به IDE ها وصل هستند ، نشان مي دهد ؛ يكي براي Primary و ديگري براي Secondary وقتي روي هر يك از اين كانال ها كليك كنيد جزييات مربوط به وسايل وصل شده به آن را نشان مي دهد . ( Hard , CDRom , writer ,....) و داخل گزينه Advanced Settings براي هر يك از Device ها يك Transfer Mode وجود دارد كه اصولا قابل تنظيم مي باشد و در پايين آن نيز نوع تبادل داده هاي فعلي آن Device را نشان مي دهد ( يعني در حال حاضر روي چه مدي كار مي كند )
انواع فايل سيستمFat , Fat32 , NTFS :
File System در يك سيستم عامل به ساختار كلي نامگذاري ، ذخيره سازي و سازماندهي فايل ها گفته مي شود . سيستم فايل ها ، داده ها را به واحدهايي به نام Cluster تقسيم بندي مي كنند . هر كلاستر مي تواند فقط بخشي از يك فايل را نگهداري دارد . يك فايل ممكن است چندين كلاستر را به خود اختصاص دهد ،و مقداري فضاي خالي در آخرين كلاستر بلا استفاده باقي بماند . كلاستر هاي كوچك مي توانند داده هاي بيشتري در يك ديسك جاي بدهند ( چون فضاي بلا استفاده كمتري به وجود مي آورند ) اما كلاستر هاي بزرگ ، كارايي را بالا مي برند ( در كلاسترهاي بزرگتر ، داده هاي بيشتري مي تواند در هر كلاستر نگهداري شود . بدين معني كه براي بازيابي آن ، سيستم كار كمتري انجام مي دهد و در نتيجه به طور كارآمدتر و سريعتر آن را بازيابي مي كند ) اندازه كلاستر در اندازه ديسك سختي كه كامپيوتر مي تواند پشتيباني كند نيز نقش دارد .
Fat مخفف File Allocatin Table :
جدول تخصيص فضا به فايل . اين جدول كه در نزديكيهاي ابتداي ديسك سخت ذخيره مي شود ، توسط سيستم عامل نگهداري مي شود تا فضاي مورد استفاده براي ذخيره سازي فايل ها را مديريت كند . اين جدول وظيفه نگهداري فضاهاي موجود در ديسك را بر عهده دارد تا سگمنت هاي خراب غير قابل استفاده ، علامت گذاري شوند و قسمت هاي مختلف يك فايل با يكديگر مرتبط شوند . در واقع هنگام ذخيره داده ها روي ديسك سخت ، سيستم جهت دستيابي به كلاسترهاي خالي با Fat مشورت كرده و نيز در هنگام اجرا فايل ، Fat را جستجو مي كند تا كلاسترهاي مرتبط با آن را يافته و اطلاعات ذخيره شده در آن كلاسترها را بخواند . دو نوع Fat اصلي وجود دارد : Fat 16 , Fat32


Fat 16 :
اين سيستم فايل ، يك سيستم فايل 16 بيتي است ، زيرا كلاستر هايي را تشخيص مي دهد كه 16 بيت طول ( يا رقم ) دارند . اندازه كلاسترهاي Fat بسته به مقدار فضا درايو است و به اين دليل كه Fat16 نمي تواند به اندازه Fat32 كلاستر داشته باشد ، براي پوشش دادن به مقدار يكساني از فضا به كلاسترهاي بزرگتري نياز دارد . Windows XP كلاسترهاي 64 كيلو بايتي را براي Fat16 پشتيباني مي كند. چون Fat16 فقط 65,536 كلاستر را پشتيباني مي كند ، با اين سيستم فايل ، حداكثر يك پارتيشن 4 گيگابايتي را مي توان تقسيم بندي كرد .


Fat32 :
يك سيستم فايل 32 بيتي است ، مي تواند كلاسترهاي بيشتري را نسبت به Fat16 آدرس دهي كند . در نتيجه Fat32 مي تواند از كلاسترهاي كوچكتري براي كارآمدتر كردن سيستم ذخيره سازي ، بهره بگيرد . همچنين بدين مفهوم است كه Fat32 مي تواند پارتيشنهاي بزرگتري را پشتيباني كند . Fat32 با كلاسترهاي 32 بيتي مي تواند پارتيشنهايي تا 8 ترا بايت را پشتيباني كند .

 

NTFS مخفف NT File System :
در سيستم فايل fat ، جدول تخصيص فضا ( File Allocation Table ) داشتيم و در اينجا جدول فايل اصلي ( MFT: Master File Table ) داريم . البته MFT بسيار پيچيده تر است . MFT صفات فايل را براي هر فايل ذخيره شده در پارتيشن NTFS ذخيره مي كند . ( صفات فايل هر چيزي را كه لازم است درباره يك فايل دانست ، توصيف مي كند . در NTFS حتي داده هاي موجود در يك فايل نيز صفت فايل محسوب مي شود . اسم ، مكان ، و اطلاعات امنيتي نيز ، از ديگر صفات فايل محسوب مي شود )


NTFS در صورت امكان همه صفات فايل را ، شامل داده هاي فايل ، در MFT ذخيره مي كند . ( هر چند در اكثر موارد ، جاي كافي براي ذخيره همه صفات در MFT وجود ندارد . در اين زمان صفت داده اي به خارج MFT انتقال مي يابد . )
MFT بعنوان يك فايل Metadata مشهور است . ( Metadata اساسا داده هايي درباره خود Data است . بعنوان مثال عنوان ، موضوع ، مولف و اندازه يك فايل ، Metadata آن فايل را تشكيل مي دهند ) NTFS از فايلهاي Metadata براي مديريت داده هاي روي پارتيشن بهره مي گيرد . بعضي از مهمترين فايلهاي Metadata بشرح زير است :


MFT Mirror :
يك نسخه پشتيبان از MFT است . MFT در ابتداي سطح ديسك ذخيره مي شود ، در حاليكه MFT Mirror در وسط ديسك قرار مي گيرد . و در صورت خراب شدن MFT اصلي مي تواند مساله را حل كند . و اطلاعات لازم را براي بازيابي داده ها روي سيستم فراهم كند .


Log File :
Log file كه Log Journal نيز ناميده مي شود ، تغييرات روي سيستم فايل را ثبت مي كند . Log File فقط عملياتي را كه انجام مي گيرد ثبت مي كند ، نه داده هايي كه اصلاح مي شوند .


Cluster Allocation Bitmap :
نقشه اي از پارتيشن را در خود دارد . سيستم مي تواند اين اطلاعات را براي يافتن كلاسترهاي موجود به كار گيرد .
Bad Cluster File :
بخشهايي از ديسك را كه معيوب شده اند ، علامت گذاري مي كند . بدين ترتيب NTFS از كلاسترهاي معيوب كه در اين فايل علامت گذاري شده اند براي ذخيره داده هاي جديد استفاده نخواهد كرد .

Quota Table :
جدول سهميه ها ، يك خصوصيت جديد در windows 2000/xp با استفاده از اين خصوصيت مي توانيد بعنوان مدير سيستم ، دايركتوري ها و زير دايركتوري ها را در ديسك سخت كنترل كنيد . و ميزان مصرف فضاي ديسك سخت كاربران مختلف يك كامپيوتر را كنترل كنيد .
NFTS مي تواند تعداد كلاسترهاي بيشتري را نسبت به Fat32 پشتيباني كند . در نتيجه ، كلاسترهاي NTFS عموما كوچك و براي حفظ فضاي ديسك سخت ، كارآمد هستند . يكي ديگر از مزاياي NTFS پشتيباني آن براي مجوزهاي فايل و دايركتوري است . اين خصوصيت امنيتي ، اطمينان مي دهد كه فقط كاربران خاصي به فايلها و دايركتوري ها ي ويژه دسترسي دارند .


در ميان آنچه ذكر شد ، سيستم فايل كارآمد NTFS است . چون مي تواند براي پارتيشنهاي 2 گيگابايت و بيشتر ، كلاسترهاي 4 كيلو بايتي ايجاد كند ، كه بهترين تعادل بين سرعت عمل ديسك سخت و صرفه جويي در فضاي ديسك را فراهم مي سازد . و در واقع بهترين كارآيي را به سيستم مي دهد .
asus 40x :
اين مدل از CD ROM از حدود ۳ سال و نيم پيش وارد بازار شد و از همان ابتدا پر فروش ترين درايو موجود بازار که creative بود شکست داد و ظرف مدت کوتاهی تبديل به پر فروشترين درايو شد.
جالب است که بدانيد که اين مدل از درايو ۹ مدل دارد که فقط ۳ مدل آن اصلی و بقيه قلابی ميباشد.
اين مدل دارای کنترولر tc9494 ساخت کارخانه توشيبا و آی سی ba5937 چهار کاناله که ۲ کانال از اين آی سی برای درايور کويل اپتيک و دو کانال ديگر يکی برای درايور موتور eject و ديگری برای درايور موتور loading استفاده ميشود .


آی سی درايور spindle motor هم مدل ba6849 و به احتمال زياد ساخت کارخانه rohm ميباشد .
مشخصه اين نوع درايو قلابی وجود ۳ شيار موازی در بالای درايو و وجود ۶ پيچ در زير درايو است .
اين درايو قلابی ساخت کشور چين ميباشد و عيوب متداول اين درايو به اين شرح است :
۱- سوختن آی سی کنترولر اصلی tc9494 به علت بالا رفتن حرارت داخلی و عدم استفاده از گرماگير مناسب برای اين آی سی .
۲- اين نوع درايو فوق العاده به نوسانات برق حساستر از مدلهای اصلی است و در صورت وجود نوسانات برق بلافاصله کنترلر اصلی tc9494 و آی سی bios که يک ايپرام از مدل 2701 است و در مواردی چيپ mt1103 که وظيفه inpot/outpot را دارد خواهد سوخت .


۳- موتور spindle اين درايو در مقابل استفاده مداوم و بالا رفتن حرارت مانند مدلهای اصلی مقاوم نيست و به تدريج از حالت عادی خارج ميشود و بوش زير محور موتور که کل مجموعه محور و آهنربا های دور سيم پيچ و نگهدارنده cd روی آن متصل است به تدريج خورده شده و در نهايت باعث اصطکاک زياد و قفل شدن کل مجموعه شده و در اين حالت به درايور موتور که ba6849 که يک درايور سه فاز ميباشد فشار آمده و باعث سوختن آن هم خواهد شد.
۴- effect خواندن cd اين درايو با وجود استفاده از اپتيک toyobo که دقيقآ روی مدلهای اصلی هم وجود دارد نسبت به مدل های اصلی پايين تر است و cd های خش دار را به زحمت ميخواند و با گذشت زمان(حدود ۶ ماه تا يکسال ) پايين می آيد که احتياج به تعويض اپتيک ميباشد .
كارت تصوير ( VGA CARD ) :


اين كارت حاوي قسمتهاي الكترونيكي لازم براي نمايش متن و تصاوير گرافيكي توسط كامپيوتر مي باشد. در اكثر موارد كارت تصوير در يكي از شكافهاي توسعه برد اصلي قرار ميگيرد . اما در بعضي از بردهاي اصلي قسمتهاي الكترونيكي اين كارت مستقيما بر روي برد اصلي قرار دارد. براي اينكه بخواهيد از كارت تصوير روي برد اصلي استفاده نكنيد بايد قطعات الكترونيكي مربوط به كارت راروي برد اصلي غير فعال سازيد معمولا اين كار با تنظيم جامپر يا ديپ سوئيچ و با كمك از دفترچه برد اصلي صورت مي گيرد. CPUاطلاعات را ترجمه كرده و به صفحه نمايش مي فرستد.
كارتهاي تصوير دو نوع مختلف دارند:


كارتهايي كه اطلاعات دريافتي از جانب CPUرا مستقيما روي صفحه نمايش مي فرستد و نوع ديگر كارتهايي كه در آنها از شتاب دهنده تصويري استفاده شده است. در اين نوع كارتها پردازش اطلاعات تصويري توسط آن كارت صورت مي گيرد.
نوعي حافظه DRAM نيز در اين كارتها بكار برده مي شود تا تصاويري را كه رمي صفحه نمايش ظاهر مي شود در خود ذخيره كند برنامه ها براي ايجاد تغيير در تصوير موجود روي صفحه نمايش،محتويات حافظه تصوير را تغيير مي دهند. كارت تصوير براي نوسازي صفحه نمايش، محتويات حافظه تصويري مرتبا مورد بررسي قرار مي دهد، تا علائمي را كه به صفحه نمايش مي فرستد تعيين كند.


بعضي از كارتهاي تصوير براي افزايش سرعت كار از نوع حافظه سريغ به نام VRAMاستفاده مي كنند. مزيت تراشه هاي VRAMنسبت به DRAM ايناست كه نوشتن و خواندي اطلاغات آن را ميتوان به صورت همزمان انجام داد و اين مشخصه سرعت عمليات تصويري را بطور قابل ملاحظه ايافزايش مي دهد.

مانيتورهاي LCD :
مزايا عبارتند از :


بدون تشعشع:
به دليل عدم استفاده از لامپ تصوير و مكانيزم تفنگ الكتروني و ولتاژ بالا (High Voltage) اين مانيتورها هيچ گونه امواج الكترومغناطيسي با طول موج كوتاه كه براي سلامتي بسيار مضر و خطرناك هستند توليد نمي كنند و اين در حالي است كه سازندگان مانيتورهاي معمولي، عمده تلاش خود را معطوف به كنترل و كاهش سطح انتشار اين امواج داشته اند و ايجاد استاندارد TCO با اين هدف بوده است. به نظر مي رسد با توجه به اهميت سلامت كاربر، اين مزيت خود به تنهايي مي تواند براي جايگزيني مانيتورهاي معمولي TFT-LCD كفايت كند.


مصرف انرژي بسيار پائين:
به دليل اينكه ايجاد تصوير در اين مانيتورها اساسا" توسط عناصر نيمه هادي صورت مي گيرد، مصرف انرژي اين مانيتورها بسيار پائين است. براي مثال نوع 1/15 اينچ آن ( با ابعاد تصوير 30.7cm x 23cm، تقريبا" معادل با مانيتور 17 اينچ معمولي) در حالت فعال(Active) تنها 35 وات و در حالت انتظار (Stand by) تنها 5 وات مصرف انرژي دارد. اين نكته براي محيط هاي اداري، همانند بانكها، كه مجبور به استفاده ازUPSهاي بزرگ، با صرف هزينه تهيه و نگهداري زياد و خطرات و مضرات محيطي مثل بخار اسيد و... هستند، مي تواند بسيار مهم و قابل توجه باشد

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید