بخشی از مقاله


چکیده
در کشور ما سرطان معده جزو شایعترین بدخیمیها بوده و میزان بروز آن در منطقه شمال شرق کشور بالاست. در این تحقیق روش جدیدی برای تشخیص بیماری سرطان معده ارائه شده است. یکی از مشکلات اساسی مربوط به این بیماری عدم تشخیص، بموقع و صحیح آن می باشد. امروزه پزشکان بیش از هر چیز با تکیه بر تجربیات و دانسته های خود، آزمایشات پیچیده و وقت گیر به این بیماری پی می برند. با این وجود خطاهای انسانی اجتناب ناپذیر است؛ در این تحقیق داده های ۵۲ فرد مورد ارزیابی قرار گرفتند. با استفاده از فرآیندهای پردازش تصویر و الگوریتم های هوشمند مصنوعی شامل؛ پیش پردازش های اولیه به منظور بهبود کیفیت و ویژگی های آماری تصویر، الگوریتم •- (SVM) به منظور استخراج ویژگی های بیماران و الگوریتم ماشین بردار پشتیبان )Histogram( هیستوگرام تصویر منظور طبقه بندی صحیح بین بیماران و موارد مشکوک در جهت شناسایی و تشخیص بیماری استفاده شده است. سیستم پیشنهادی با استفاده از ترکیب روشهای مذکور موفق شد با تکیه بر ویژگی های پایگاه داده در قالب ترکیب و تعامل به دقت شناسایی ۸۵۸% دست یابد. روش های حاضر علی رغم دقت بالا، هزینه بر و وقت گیر می باشند؛ که با مقایسه این روش با روشهای مذکور به دقت و کارایی آن پی خواهیم برد. کلید واژه: سرطان معده، بیمار، الگوریتم های هوشمند مصنوعی، استخراج ویژگی و ماشین بردار پشتیبان.

۱ - مقدمه
سرطان به عنوان یک مشکل عمده در جوامع بشری شناخته شده است. بطوریکه بعد از بیماریهای قلبی بالاترین میزان مرگ و میر را به خود اختصاص داده است [1]. علاوه بر میزان بالای مرگ و میر، عواقب اقتصادی -روانی و همچنین معلولیت هایی که این بیماری به دنبال دارد باعث شده که تلاش فراوانی جهت شناسایی سریع و درمان قاطع آن انجام شود 2]. بر اساس آمار ارائه شده از طرف سازمان بهداشت جهانی، سرطان معده دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در کل جهان به شمار می رود. بعلت اینکه بیشتر از ۵۰٪ مورد شناخته شده آن هنگام تشخیص غیر قابل جراحی می باشد و با وجود درمانهای موجود هنوز هم شانسی زیادی برای طول عمر ۵ ساله را نمی توان برای این بیماری انتظار داشت. شیوع جهانی این بیماری نامشخص است، اما در این مطالعات انجام شده در کشورهایی مثل ژاپن، چین، آمریکای جنوبی و اروپای شرقی شیوع بالایی دارد. بطوریکه در ژاپن ۲۰ تا ۳۰٪ کل سرطانها را شامل می شود و سالانه بیش از ۲۲ هزار مورد جدید در ایالات متحده شناخته می شود 1.3]. بر طبق گزارشهای موجود سرطان معده در شمال شرق ایران از شیوع بالایی برخوردار است که بروز استاندارد شده آن نسبت به جمعیت جهانی در مردان ۲۹.۱ و در زنان ۱۱.۱ در هر ۱۰۰ هزار نفر گزارش شده است [4]. اغلب بیماران مبتلا به سرطان معده در مراحل پیشرفته مراجعه میکنند. حتی بیمارانی که در مراحل نسبتاً اولیه کرده و تحت درمانهای مناسب قرار می گیرند. معمولاً بعلت عود فوت می کنند. از طریق بیولوژی تومور کارسینوژنز امروزه دو زمینه فعال تحقیقاتی بشمار می روند [2]. کشف آسیب شناسی ها از طریق تصاویر آندوسکوپی توسط پزشکان آموزش دیده صورت گرفته است. با این حال، به رغم موفقیت آنها در انجام وظیفه خود، این فرایند کند بوده و می تواند به واسطه خستگی، کسل بودن و عوامل محیطی تحت تاثیر قرار گیرد و در نتیجه مستعد ایجاد خطا گردد و به طور منظم ذهنی و کیفی هستند [5]. از اینرو، تکنیک های محاسباتی متعددی برای پردازش تصویر که قادر به کشف الگوها، لبه ها، کلاستر ها و ... باشند وجود دارد، که می توانند به پزشکان در تشخیص بیماری کمک کنند. در چند سال اخیر توجه قابل ملاحضهایی به روش های داده کاوی پزشکی شده است. به صورت تئوری ثابت شده است که یک گروه از کلاسه بندها، نتایج دقیق تری از بهترین آنها را ارائه می دهند [12-16، می توان دریافت که هر دسته داده و روش، دارای توانایی ها و ضعفهای مربوط به خود بوده که ممکن است در یک سیستم داده کاوی خوب عمل کند و در جایی دیگر نتیجه مطلوب را ندهد||13]. به همین خاطر برای رسیدن به جوابی پایدار و مطلوب، میل به ترکیب روش های هوشمند رو به رشد است. تاکنون روش های بسیاری در غالب تحقیقات متعدد از طریق شبکه های عصبی، تحقیقات آماری و فرآیندهای پردازش تصویر معرفی و بررسی شده اند. در این تحقیق ابتدا روش کلی بیان شده و با توجه به مطالب فلوچارت (۱) به بحث و بررسی رئوس مطالب می پردازیم. امید است تا این تحقیق نیز گامی هرچند اندک ولی چشمگیر در جهت بهبود روش ها، معالجه و تشخیصی این بیماری داشته باشد. در ابتدا مساله سرطان معده مطرح می شود، سپس بحث بازشناسی الگو و در نهایت روش پیشنهادی به همراه نتایج بررسی میشود .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید