دانلود مقاله استراتژی شرکت SWOT همراه با متن انگلیسی

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

استراتژی شرکت SWOT همراه با متن انگلیسی

SWOT analysis
From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
SWOT analysis is a strategic planning method used to evaluate the Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats involved in a project or in a business venture. It involves specifying the objective of the business venture or project and identifying the internal and external factors that are favorable and unfavorable to achieve that objective. The technique is credited to Albert Humphrey, who led a convention at Stanford University in the 1960s and 1970s using data from Fortune 500 companies.

A SWOT analysis must first start with defining a desired end state or objective. A SWOT analysis may be incorporated into the strategic planning model. Strategic Planning, has been the subject of much researchCitation Needed.
• Strengths: attributes of the person or company that are helpful to achieving the objective(s).
• Weaknesses: attributes of the person or company that are harmful to achieving the objective(s).

• Opportunities: external conditions that are helpful to achieving the objective(s).
• Threats: external conditions which could do damage to the objective(s).
Identification of SWOTs are essential because subsequent steps in the process of planning for achievement of the selected objective may be derived from the SWOTs.

First, the decision makers have to determine whether the objective is attainable, given the SWOTs. If the objective is NOT attainable a different objective must be selected and the process repeated.
The SWOT analysis is often used in academia to highlight and identify strengths, weaknesses, opportunities and threats [citation needed]. It is particularly helpful in identifying areas for development [citation needed].
Matching and converting

Another way of utilizing SWOT is matching and converting.
Matching is used to find competitive advantages by matching the strengths to opportunities.
Converting is to apply conversion strategies to convert weaknesses or threats into strengths or opportunities.
An example of conversion strategy is to find new markets.
If the threats or weaknesses cannot be converted a company should try to minimize or avoid them.[1]
[edit] Evidence on the Use of SWOT
SWOT analysis may limit the strategies considered in the evaluation. J. Scott Armstrong notes that “people who use SWOT might conclude that they have done an adequate job of planning and ignore such sensible things as defining the firm’s objectives or calculating ROI for alternate strategies.” [2] Findings from Menon et al. (1999) [3] and Hill and Westbrook (1997) [4] have shown that SWOT may harm performance. As an alternative to SWOT, Armstrong describes a 5-step approach alternative that leads to better corporate performance.[5]
These criticisms are addressed to an old version of SWOT analysis that precedes the SWOT analysis described above under the heading “Strategic and Creative Use of SWOT Analysis.” This old version did not require that SWOTs be derived from an agreed upon objective. Examples of SWOT analyses that do not state an objective are provided below under “Human Resources” and “Marketing.”
[edit] Internal and external factors
The aim of any SWOT analysis is to identify the key internal and external factors that are important to achieving the objective. These come from within the company’s unique value chain. SWOT analysis groups key pieces of information into two main categories:
• Internal factors – The strengths and weaknesses internal to the organization.
• External factors – The opportunities and threats presented by the external environment to the organization. – Use a PEST or PESTLE analysis to help identify factors

The internal factors may be viewed as strengths or weaknesses depending upon their impact on the organization’s objectives. What may represent strengths with respect to one objective may be weaknesses for another objective. The factors may include all of the 4P’s; as well as personnel, finance, manufacturing capabilities, and so on. The external factors may include macroeconomic matters, technological change, legislation, and socio-cultural changes, as well as changes in the marketplace or competitive position. The results are often presented in the form of a matrix.

SWOT analysis is just one method of categorization and has its own weaknesses. For example, it may tend to persuade companies to compile lists rather than think about what is actually important in achieving objectives. It also presents the resulting lists uncritically and without clear prioritization so that, for example, weak opportunities may appear to balance strong threats.

It is prudent not to eliminate too quickly any candidate SWOT entry. The importance of individual SWOTs will be revealed by the value of the strategies it generates. A SWOT item that produces valuable strategies is important. A SWOT item that generates no strategies is not important.
[edit] Use of SWOT Analysis

The usefulness of SWOT analysis is not limited to profit-seeking organizations. SWOT analysis may be used in any decision-making situation when a desired end-state (objective) has been defined. Examples include: non-profit organizations, governmental units, and individuals. SWOT analysis may also be used in pre-crisis planning and preventive crisis management. SWOT analysis may also be used in creating a recommendation during a viability study/survey.

SWOT – landscape analysis

The SWOT-landscape systematically deploys the relationships between overall objective and underlying SWOT-factors and provides an interactive, query-able 3D landscape.

The SWOT-landscape grabs different managerial situations by visualizing and foreseeing the dynamic performance of comparable objects according to findings by Brendan Kitts, Leif Edvinsson and Tord Beding (2000).[6]
Changes in relative performance are continually identified. Projects (or other units of measurements) that could be potential risk or opportunity objects are highlighted.

SWOT-landscape also indicates which underlying strength/weakness factors that have had or likely will have highest influence in the context of value in use (for ex. capital value fluctuations).
[edit] Corporate planning

As part of the development of strategies and plans to enable the organization to achieve its objectives, then that organization will use a systematic/rigorous process known as corporate planning. SWOT alongside PEST/PESTLE can be used as a basis for the analysis of business and environmental factors.[7]
• Set objectives – defining what the organization is going to do
• Environmental scanning

o Internal appraisals of the organization’s SWOT, this needs to include an assessment of the present situation as well as a portfolio of products/services and an analysis of the product/service life cycle
• Analysis of existing strategies, this should determine relevance from the results of an internal/external appraisal. This may include gap analysis which will look at environmental factors

• Strategic Issues defined – key factors in the development of a corporate plan which needs to be addressed by the organization
• Develop new/revised strategies – revised analysis of strategic issues may mean the objectives need to change
• Establish critical success factors – the achievement of objectives and strategy implementation
• Preparation of operational, resource, projects plans for strategy implementation
• Monitoring results – mapping against plans, taking corrective action which may mean amending objectives/strategies.[8]
[edit] Marketing

Main article: Marketing management
In many competitor analyses, marketers build detailed profiles of each competitor in the market, focusing especially on their relative competitive strengths and weaknesses using SWOT analysis. Marketing managers will examine each competitor’s cost structure, sources of profits, resources and competencies, competitive positioning and product differentiation, degree of vertical integration, historical responses to industry developments, and other factors.

Marketing management often finds it necessary to invest in research to collect the data required to perform accurate marketing analysis. Accordingly, management often conducts market research (alternately marketing research) to obtain this information. Marketers employ a variety of techniques to conduct market research, but some of the more common include:
• Qualitative marketing research, such as focus groups
• Quantitative marketing research, such as statistical surveys

• Experimental techniques such as test markets
• Observational techniques such as ethnographic (on-site) observation
• Marketing managers may also design and oversee various environmental scanning and competitive intelligence processes to help identify trends and inform the company’s marketing analysis.
Using SWOT to analyse the market position of a small management consultancy with specialism in HRM.[8]
[edit] References

۱٫ ^ See for instance: Mehta, S. (2000) Marketing Strategy [1]
2. ^ ManyWorlds.com: Don’t do SWOT: A Note on Marketing Planning
3. ^ Menon, A. et al. (1999). “Antecedents and Consequences of Marketing Strategy Making”. Journal of Marketing (American Marketing Association) 63(2) (2): 18–۴۰٫ doi:10.2307/1251943. http://jstor.org/stable/1251943.

۴٫ ^ Hill, T. & R. Westbrook (1997). “SWOT Analysis: It’s Time for a Product Recall”. Long Range Planning 30 (1): 46–۵۲٫ doi:10.1016/S0024-6301(96)00095-7.
5. ^ J. Scott Armstrong (1982). “The Value of Formal Planning for Strategic Decisions”. Strategic Management Journal 3: 197–۲۱۱٫ doi:10.1002/smj.4250030303.
6. ^ Brendan Kitts, Leif Edvinsson and Tord Beding (2000) Crystallizing knowledge of historical company performance into interactive, query-able 3D Landscapes http://de.scientificcommons.org/534302

۷٫ ^ Armstrong. M. A handbook of Human Resource Management Practice (10th edition) 2006, Kogan Page , London ISBN 0-7494-4631-5
8. ^ a b Armstrong.M Management Processes and Functions, 1996, London CIPD ISBN 0-85292-438-0

(ترجمه)
استراتژی شرکت SWOT
تحلیل SWOT
برگرفته ویکی پدیا دایره المعارف آزاد
تحلیل SWOT یک روش طراحی شده استراتژیکی که برای ارزیابی قوت ها، ضعف ها، فرصت و تهدیدها موجود در یک طرح یا مسئله تجاری، به کار می رود و شامل تشخیص موضوع یا طرح تجاری و متمایز ساختن عوامل درون و بیرونی که برای رسیدن به این موضوع به این موضوع مطلوب و یا نا مطلوب می باشد، است. این تکنیک منسوب به آقای آلبرت ها مفری می باشد که منجر به برگزاری همایشی در دانشگاه استانفورد در سال ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ با استفاده از اطلاعات داده شده از ۵۰۰ شرکت برتر، گردید.
یکی تحلیل SWOT ابتدا با تعریف موقعیت نهایی مطلوب یا عینی، شروع می شود. یک تحلیل SWOT ممکن است مُدل طراحی استراتژی مشترک باشد. طراحی استراتژی موضوع بسیاری از تحقیقات بوده است.

قوت : نگرش فرد یا شرکت که برای رسیدن به اهداف عینی موثر است.
ضعف : نگرش فرد یا شرکت که برای رسیدن به اهداف عینی مضر است.
فرصت : شرایط بیرونی که برای رسیدن به اهداف عینی موثر است.
تهدید : شرایط بیرونی که ممکن است به اهداف عینی آسیب برساند.

تشخیص SWOT ها ضروری است چون گام های بعید در فرایند طراحی برای رسید به اهداف انتخاب شده ممکن است از SWOT ها گرفته شوند.
ابتدا : تصمیم گیرندگان با تعیین کنند که آیا اهداف قابل دسترس هستند، با در نظر گرفتن SWOT ، اگر اهداف قابل رسیدن نیستند که هدف متفاوت باید انتخاب شده و فرایند تکرار شود. تحلیل SWOT اغلب در دانشگاه برای روشن نمودن و تعیین قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدید ها، به کار می رود. این تحلیل بویژه در تشخیص نواحی مورد پیشرفت موثر می باشد.

منطبق شدن و بر عکس شدن :
راه دیگر برای استفاده از SWOT منطبق شدن و معکوس شدن است. منطبق شدن برایپیدا کردن مزایای رقابت بوسیله انطباق قوت با فرصت به کار می رود. معکوس شدن به کار بردن استراتژی های معکوس برای تبدیل ضعف به تهدید در قوت یا فرصت می باشد. یک مثال استراتژی معکوس، پیدا کردن بازار جدید می باشد. اگر قوت ها و ضعف ها نتواند معکوس و تبدیل شود یک شرکت باید سعی کند تا آنها را کم کند یا از آنها اجتناب نماید.
شواهدی برای استفاده از SWOT :

تحلیل SWOT ممکن است استراتژی مورد توجه در ارزیابی را محدود نماید. جی اِسکات آرمسترانگ بیان می کند که «افرادی که SWOT را به کار می برد ممکن است نتیجه بگیرند که آنها یک شغل و کار مناسبی را در طراحی انجام داده اند و مسائل حساس را مانند تعریف اهداف جدی یا محاسبه ROI را برای استراتژی های مختلف، نایده گرفته اند. یافته های مینون ات آل وهیل و وست برک (۱۹۹۷) نشان داده است که SWOT ممکن است بر اجرا صدمه وارد نماید.»

به عنوان یک راه متنوع در SWOT آرمسترانگ یک نگرش هیچ مرحله ای متفاوت را توصیف می کند که منجر به اجرای مشترک بهتری می گردد. این انتقادات، یک نوع قدیمی از تحلیل SWOT را مورد خطاب قرار می دهد که تحلیل SWOT تحت عنوان «استراتژی و کاربرد خلاق تحلیل SWOT » از قبل انجام شده است. این نوع قدیمی به این مساله که SWOT از موافقت بر هدف سرچشمه گرفته است، نیازمند نمی باشد. مثالی هایی که تحلیل SWOT که یک هدف را بیان نمی کند تحت عنوان «منبع انسانی» و «بازاریابی» آمده است.
عوامل درونی و بیرونی :

هدف هر تحلیل SWOT ، تعیین عوامل درونی و بیرونی کلیدی است که برای سیدن به هدف مهم می باشد. این عوامل از درون سازمانهایی با ارزش زنجیره ای واحد، سرچشمه می گیرند. تمایل SWOT، ، اطلاعات کلیدی را در دو گروه عمده، تقسیم بندی می کند.
عوامل درونی – نقطه قوت و ضعف های درونی در سازمان

عوامل بیرونی . فرصت ها و تهدید های نشان داده شده بوسیله بوسیله محیط بیرونی در سازمان، برای کمک در تعیین عوامل، تحلیل PEST یا PESTLE را به کار ببرید.
عوامل درونی، بسته به تاثیر آن ها در اهداف سازمان ممکن است به عنوان نقطه ضعف یا قوت مشاهده شوند آنچه که ممکن است قوتها را از نظر هدف عینی نشان دهد ممکن است نقطه ضعفی برای سایر اهداف باشد.عوامل ممکن هم PS را در بر گیرد مانند پرسُنل، امور مالی، توانایی های خط تولید و نظایر آن. عوامل بیرونی ممکن است شامل، مسائل اقتصاد مکان- تغییرات در تکنولوژی، قانون گذاری، تغییرات اجتماعی – فرهنگی به اندازه تغییر در داد و ستد بازرگانی یا موقعیت های رقابتی، باشد. نتایج اغلب در شکل ماتریکس نشان داده می شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 14 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد