بخشی از مقاله

تفنگهاي گلنگدني
در ابتداي عرضه اينگونه تفنگها به بازار ،بسيار از تير اندازان تركيب اين تفنگها را تركيبي نا متجانس مي دانستند،زيرا تير اندازي با تفنگ ساچمه زني تداعي كننده ((سرعت عمل)) است.حال آنكه تفنگ گلنگدني در مقايسه با تفنگ دستكش يا نيمه خودكار ،بسيار كند كار مي كند .ليكن اين تفنگها كه معمولا با خشاب سه فشنگه تغذيه مي شوند،به دليل ارزاني قيمت در مقايسه با تفنگ هاي دستكش يا نيمه خودكار ، برتري نسبي در مقايسه با تفنگهاي تك تير وموثر بودن در كار برد هاي ويژه مانند تير اندازي تك گلوله به شكار بزرگ ،با گذشت زمان جاي خود را در بازار گشودند وخلا بين تك تير ودستكش يا نيمه خودكار را پر كردند.
به نظر كارشناسان اين نمونه تفنگ ها مناسبترين وارزان ترين نوع تفنگ ((تك گلوله )) زني محسوب مي شوند.

سلاح

تفنگ دو لول :
از قديميترين انواع ساچمه زني است وگر چه نوع دو لول ((رويهم)) تنها در چند دهه اخير به بازار عرضه شده است،با اين حال هر دو ،در انواع كاليبر و تركيب كاليبر هاي ساچمه زني وگلوله زني ساخته شده اند . مادامي كه شكار پرنده مورد نظر شكارچي باشد ،تفنگ دو لول به ويژه نوع((رويهم)) آن بهترين نوع ساچمه زني است.


ليكن چنانچه كار برد هاي ديگري در نظر باشد ،به دليل محدوديت ظرفيت فشنگ ومشكل نصب دوربين ،بايد به ساير انواع ، مانند گلنگدني ،دستگش يا نيمه خودكار روي آورد .

فشنگهای ساچمه زنی برای کاربرد ها و شکارهای متفاوت

تفنگهاي ساچمه زني يك لول:
انواع يك لول عبارتند از يك لول كمر شكن ،گلنگدني تك تير، گلنگدني
امروزه تنوع مجموعه تفنگهاي گلوله زني گلنگدني،شگفت انگيز است وچنانچه امكان دسترسي به انواع آن باشد ،انتخاب تفنگ مناسب ،كاري مشكل خواهد بود .تنوع كاليبر تفنگهاي گلنگدني به تنهايي از مجموع كاليبر انواع ديگر بيشتر است.


دستگاه پرتاب بشقاب

تفنگهاي ساچمه زني دستكش يا نيمه خودكار
در مورد سرعت يا نواخت تير اينگونه تفنگها ، همان حقايق در مورد تفنگ هاي ساچمه زني دستكش يا نيمه خودكار نيز صادق بوده ونيازي به بحث اضافي نيست.
طبيعتا تير اندازاني كه از تفنگهاي گلوله زني دستكش يا نيمه خودكار استفاده مي كنند به دليل آشنايي وعادتي كه به اين مكانيسم دارند ،تفنگ ساچمه زني خود را نيز از همان نوع انتخاب خواهند كرد.بايد گفت كه عده كثيري از شكارچيان مكانيسم نيمه خود كار را نه تنها به دليل نواخت سريع تير ،بلكه بدليل كاهش لگد محسوس آن ،مكانيسم ها ترجيح مي دهند.


حسن ديگر تفنگ هاي دستكش يا نيمه خود كار ، سهولت نصب((چوك سر لوله))يا ((سر لوله خاندار)) بر روي آنها وسهولت تعويض لوله هاي اضافي خاندار يا بي خان ،مي باشد.قابليت انعطاف ،سرعت يكنواخت تير وظرفيت زياد خزانه فشنگ،اين دو نوع تفنگ را((همه كاره)) ومحبوب شكارچيان كرده است.

تفنگ ساچمه زني متناسب

در مبحث مربوط به قنداق تفنگ اهميت بيش از حد متناسب بودن قنداق با ويژگي جسمي تير اندازي ،به ويژه در تير اندازي با تفنگ ساچمه زني(هوازني) بيان شد. تفنگ متناسب، تفنگي است كه به راحتي ورواني به روي دست بيايد،قنداقش خود به خود در روي شانه تير انداز قرار مي گيرد،گونه تير انداز روي شانه قنداق جا بگيرد وچشم وي بي هيچ تلاشي در امتداد لوله (لوله هاي ) تفنگ قرار بگيرد.


چنانچه تفنگي را كه براي اولين بار آزمايش مي كنيد واجد چنين ويژگي هايي باشد ،آن تفنگ متناس

ب با ساختار جسمي شما است وگرنه يا بايد اندازه وشكل قنداقش را تغيير داد تا با ويژگي هاي بدني شما متناسب شود يا به فكر تفنگ ديگري باشيد.
در كشور هاي غربي كه خريدار مي تواند به فروشگاه هاي مختلف برود ودر هر فروشگاهي كه تا فروشنده اميدوار باشد كه خريدار قصد خريد دارد ،تفنگهاي مختلف را آزمايش كند وحتي با تفنگي كه تقريبا پسنديده است چند تير بيندازد ،يافتن تفنگ متناسب مشكل بزرگي نيست وبا سر كشيدن وپرسه زدن در چند فروشگاه وآزمايش تفنگ مختلف ،هر كس سر انجام مي تواند تفنگ متناسب خود را بيابد.


در كشور ما وضع چنين نيست به دليل كمي عرضه وبالا بودن تقاضا ،معمولا شكارچي حق انتخاب ندارد ومجبور است تفنگي كه براي فروش عرضه شده به هر تقدير ،خريداري كند .در اين شرايط به احتمال بيش از 50 درصد ،تفنگ خريداري شده با ويژگيهاي بدني خريدار كاملا هم آهنگ نيست.


مشخصه برخي از كلتها


Beretta S.p.A. via Beretta 18, 25063 Gardone V.T. (BS) كاليبر: 22


Beretta S.p.A. via Beretta 18, 25063 Gardone

V.T. (BS)
9x19mm


Smith & Wesson 2100 Roosvelt Avenue 01102 Springfield Massachusset
كاليبر: 38 special


Smith & Wesson 2100 Roosvelt Avenue 01102 Springfield Massachusset
كاليبر 38 Special

Colt Firearms P.O. Box 1868 06101 Hartford Connecticut
كاليبر: 45 ACP-HP

شمايی از قرار گرفتن فشنگ در خشاب کلت

تفنگهاي دست كش

در حاليكه وينچستر ،ساوج ومارلين در زمينه ساخت تفنگهاي اهرمی فعالند ، رمينگتون در واقع انحصار ساخت وتوليد تفنگهای دستكش را در اختيار دارد.امكان مسلح كردن سريع اين تفنگ پس از تير اندازي هرفشنگ،تير اندازي پياپی سريع را مسير می سازد.در اين تفنگ دست نگهدارنده قبضه ،پس از هر تير اندازي در جای خود ثابت مي ماند وتير انداز با دستی كه پيش قبضه را نگه داشته ،آنرا به عقب كشيده وسپس به جلو مي راند وبا همين عمل ساده وسريع ،پوكه فشنگ تير اندازي شده را خارج و فشنگ جديدي را به جان لوله وارد كرده وتفنگ را براي تير اندازي بعدي آماده مي سازد.
اين نوع تفنگ از نظر سرعت نواخت تير،بعد از تفنگهاي نيمه خودكار سريعترين نوع تفنگهاي اين گروه هستند.

تفنگ هجومي سي زد 58 ،
تاريخ تكامل اسلحه ، تفنگ هجومي سار 21 ، تفنگهاي شكاری سي زد ، تفنگهاي ساچمه زني فرانچي و بنيلي ، روولور تاروس ، تفنگ تك تير انداز اس اس جي پليس ، سلاح كمري گلوك 36 ، سلاح كمري برونينگ ، تفنگ ساچمه زني نيو زكياد ، آشنايي با تير و كمان ، آشنايی با دارت ، تفنگ ام 16 ، آشنايي با سلاحهای رزمي ژاپن – ساي ، تپانچه ورزشي والتر ، تفنگهای بادي والتر ، مسلسل دستي برتا مدل 12 اس ، سلاح كمري برتا مدل اف اس و معرفي محصولات جديد

کاربرد سلاحها برای شکارهای خاص :

مسلسل دستي SA-23 ، ساخت چك و اسلواكي
فكر طراحي يك سلاح جمع و جور اتوماتيك كه قابليت شليك با يك دست را داشته باشد (همانند تپانچه) ، نخستين بار به ذهن چند طراح اهل چك و اسلواكي به نام هاي J.Kratochvil ، F.Myska ، J.Cermak ، J.Holecek و V.Zibara كه در كارخانه پر آوازه CZ مشغول بودند خطور كرد. طرح اوليه اين سلاح ، CZ447 نام گرفت و در روز 10 اگوست سال 1948 با نام Samopal VZ 48-A به ارتش چك و اسلواكي تحويل داده شد. قنداق اين سلاح به صورت يك تكه و از چوب ساخته شده بود. مدل قنداق تاشوي اين سلاح با نام Samopal VZ 48-B معرفي شد. توليد انبوه اين سلاح ، در سال 1949 آغاز شد. در سال 1950 ، نام سلاح از SA VZ 48-A به SA-23 (قنداق ثابت) و از SA VZ 48-B به SA-25 (قنداق تاشو) تغيير پيدا كرد.

قابل ذكر است كه براي معرفي اين سلاح ، نبايد از نام SA VZ-23 استفاده كرد. چرا كه VZ ، مخفف كلمه VZOR (به معناي مدل) است. عدد 23 ، تنها بيانگر بعضي مشخصات فني سلاح مي باشد ؛ نه سال ساخت آن. اين اشتباه حتي در جمهوري چك و اسلواكي كنوني هم بسيار ديده مي شود! توليد اين سلاح در كاليبر 9 ميليمتر در سال 1950 و به علت الحاق چك و اسلواكي به پيمان ورشو متوقف شده و توليد آن با كاليبر 39 × 72/7 آغاز گشت. در روز 11 ژوئن سال 1951 ، مدل مذكور با نام SA-24 (قنداق ثابت) و SA-26 (قنداق تاشو) به ارتش چك و اسلواكي تحويل داده شد.مدل هاي قبلي يعني SA-23 و SA-25 نيز از خدمت ارتش خارج و به پليس چك و اسواكي تحويل داده شد. مسلسل هاي SA-24 و SA-26 ، تنها 7 سال در خدمت ارتش چك و اسلواكي بودند و در سال 1958 ، با سلاح SA-58 تعويض شدند. درمجموع 136 هزار قبضه سلاح SA-23 و SA-25 توليد شده است.

مدل هاي SA-23 و SA-25 در كشورهايي مانند چاد ، گراندا ، گينه ، گينه بيسائو ، شيلي ، آفريقاي جنوبي ، كامبوج ، كوبا ، لبنان ، ليبي ، مزامبيك ، نيجر ، نيكاراگوا ، پرو ، سومالي ، سوريه ، تانزانيا و ... بكار رفته اند. در سال 1977 مدل ساده تر و نيمه اتوماتيك SA-25 ، در آفريقاي جنوبي با نام Sanna77 توليد شد و البته لازم است از مسلسل معروف يوزي كه در سال 1957 ، بر مبناي اين سلاح طراحي و ساخته شد نامي برد. تمامي مدل هاي ساخته شده بر مبناي مسلسل دستي M23 ، از مكانيزم مسلح شدن بوسيله گاز باروت استفاده مي كنند و قادر به شليك در حالت تكتير و رگبار مي باشند. درواقع اين سلاح ، فاقد برگه ناظم آتش است و ماشه آن ، حكم برگه ناظم آتش را دارد. اگر ماشه را به سرعت كشيده و رها كنيد ، سلاح به صورت تكتير و اگر ماشه را كشيده و نگه داريد ، سلاح به صورت رگبار شليك خواهد كرد. گلنگدن اين سلاح از نوع باز بوده و در جلو به واسطه مكانيزم خاصي ، به لوله قفل مي شود. خشاب اسلحه ، درون قبضه سلاح جاي مي گيرد. دستگيره گلنگدن سلاح ، در سمت چپ بدنه آن جاسازي شده است.مكانيزم نشانه روي جلو از نوع مگسك و در عقب از نوع طبلي تنظيم شونده است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید