دانلود مقاله جوش کاری زیر آب

word قابل ویرایش
34 صفحه
18700 تومان

مقدمه:

اززمانيكه عملكرد قوس الكتريكي( شعله الكتريكي) شناخته شده است، بيش از صد سال مي گذرد.اولين جوش كاري زير آب توسط كارخانه كشتي سازي نيروي دريايي انگلستان براي مهر و موم كردن و محكم كردن قسمت هايي از كشتي كه در زير آب چكه مي كرد، انجام شد. جوش كاري زير آب وسيله مهمي براي كارهاي ساختماني زير دريا محسوب مي شود. در سال 1964 الكترودهاي ضد آب ويژه اي توسط ون درويلينگين(van der Willingen) درهلند توسعه وگسترش يافت. در سالهاي اخير، تعدادي از ساختارها ويا ساختمان هايي كه شامل لوازم حفاري نفتي، خط لوله و سكوها هستند، دوراز خشكي و دردريا به طور قابل ملاحظه اي نصب شده اند.بعضي از اين ساختارها، خرابي و شكست اجزاي تشكيل دهنده اشان رادر طول مدت استفاده هاي معمولي ويا به دليل اتفاقات غير منتظره وغير قابل پيش بيني مثل طوفان و ياتصادف، تجربه خواهند كرد.

تقسيم بندي: جوشكاري زير آب را مي توان اين چنين تقسيم بندي كرد:1-جوشكاري مرطوب(در تماس با آب) 2-جوشكاري خشك (بدون تماس با آب)

درجوشكاري مرطوب، جوشكاري در زير آب انجام مي شود، كه مستقيما درتماس با محيط مرطوب خواهد بود. درجوشكاري خشك، يك حفره يا محفظه خشك در نزديكي منطقه اي كه قرار است جوشكاري شود، قرار داده مي شود وجوشكار كار خود را با قرار گرفتن در اين حفره انجام مي دهد.

جوشكاري مرطوب: درشكل نشان داده شده است :

كه اين نوع جوشكاري در زير آب انجام مي شود و مستقيما در مجاورت محيط مرطوب است. دراين نوع جوشكاري ،الكترود ويژه اي استفاده مي شود وجوشكاري به صورت دسق كنترل واجرا مي شود، به همان صورت كه يك جوشكار در شرايط معمولي ودر فضاي باز اين كار را انجام مي دهد.آنچه كه باعث مي شود جوشكاري مرطوب بيش از پيش موثر، سودمند واقتصادي باشد، افزايش آزادي درحركت است. مخزن انرژي براي جوشكاري، بر روي سطح آب قرار داده شده است كه با استفاده از كابل ها و لوله هايي به غواص جوشكار متصل است. در جوشكاري مرطوب MMA كه مخفف (شعله الكتريكي جوش دستي) است استفاده مي شود. منبع انرژي استفاده شده:DC( برق باطري) قطب هاي مثبت و منفي: ve

زمانيكه برق باطري با قطب مثبت استفاده مي شود، نوعي تحليل الكتريكي( فساد شيميايي) اتفاق خواهد افتاد كه موجب تخريب سريع هرشي فلزي كه در تماس بادسته الكترود است، مي شود. به دليل امنيت وايمني الكتريكي و مشكلاتي كه در نگهداري دوام شعله جوش در زير آب وجود دارد، نمي توان از برق شهري براي جوشكاري در زير آب استفاده كرد. منبع انرژي مي بايست يك دستگاه جريان مستقيم باقدرت 300يا400 آمپر باشد. موتورهاي توليد نيرو(ژنراتورها) مخصوص ماشين هاي جوشكاري، اغلب براي جوشكاري هاي زير آب

مرطوب استفاده مي شوند. دستگاه ماشين جوشكاري،مي بايست بر روي كشتي متصل شده باشد. مدار جوش بايد داراي نوعي از جريان مثبت باشد كه معمولا يك كليد قطع و وصل است كه بر روي سطح عمل مي كند و توسط جوشكار- غواص كنترل مي شود. اين كليد در مدار الكترودهاي مثبت مي بايست قادر به قطع كامل جريان جوش باشد و به دلايل ايمني مورد استفاده قرار مي گيرد. نيروي جوش كاري فقط در طول جوشكاري مي بايست به دسته الكترودها متصل باشد. جريان مستقيم باالكترودهاي منفي(قطب هاي مستقيم) استفاده مي شود. دسته هاي الكترود جوشكاري مخصوصي كه داراي عايقي اضافي براي محافظت در برابر آب است،استفاده مي شود. دراين دسته هاي الكترود جوشكاري زير آب، يك نوع سرپيچ خورده براي گرفتن الكترودها، استفاده مي شود. اين دسته، الكترودها را در دواندازه آماده مي كند. اين دو نوع الكترود مورد استفاده درجوشكاري مطابق بادسته بندي ها واستانداردهاي6613 AWS E است.

الكترودها بايد ضد آب باشند. تمام قسمت هاي متصل كننده بايد كاملا عايق بندي شده باشند تا از ورود آب به قسمت هاي فلزي جلوگيري كند. در صورتيكه قسمتي از اين عايق از بين برود، آب دريا با قسمت هايي كه هادي فلز (مسير انتقال فلز) هستند،در تماس قرار خواهد گرفت و مقداري از جريان انرژي كه براي جوش كاري استفاده مي شود، هدر مي رود ودر شعله جوش مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. به علاوه، درمحلي كه عايق از بين رفته، آب رخنه مي كند، سيم (كابل)مسي به سرعت زنگ خواهد زد واز بين خواهد رفت.جوشكاري خشك (جوشكاري هايپربريك):جوشكاري خشك در يك محفظه عايق بندي شده در برابر آب كه در اطراف قسمتي كه قرار است جوشكاري بر روي آن انجام شود، قرارگرفته است. انجام مي شود. محفظه دريك فشار متداول با نوعي گاز پر شده است كه اين گاز حاوي هليوم و (0/5bar) اكسيژن است.

 

مكان اصلي درون خط لوله چسبيده است و باگاز قابل تنفسي كه مخلوطي از هليوم واكسيژن است ،پر شده است. كه فشارش كمي بالاتر از فشار محيطي است كه قرار است در آن جوش كاري اتفاق بيافتد. اين روش، اتصالات جوش كاري را باكيفيت بالايي توليد مي كند كه مي تواند كيفيتي قابل مقايسه با جوش كاري با اشعه ايكس واستفاده از رمزها داشته باشد.

 

براي پيشبرد روند جوشكاري از گاز تنگستن براي شعله الكتريكي جوش استفاده مي شود قسمت كف اين مكان درمجاورت با آب است. بنابراين كار جوشكاري در يك مكان خشك اما در فشارايستايي آب دريايي كه دور تا دور اين محفظه را گرفته است انجام مي شود.

خطرهاي جانبي: براي جوشكار- غواص خطر شوك الكتريكي وجود دارد. احتياط هاي لازم كه مي بايست رعايت شود. شامل به وجود آوردن عايق كافي و مناسب الكتريكي براي تجهيزات جوشكاري، خاموش كردن منبع الكتريسيته به محض خاموش شدن دستگاه جوش، و محدود كردن ولتاژ مدار باز دردستگاه هاي جوشكاري MMA(SMA) است. در مرحله بعد هيدروژن واكسيژن توسط شعله دستگاه جوش در جوشكاري مرطوب توليد مي شوند و براي جلوگيري از تشكيل شدن مداوم اين گازها وتجمع آنهاكه به صورت بالقوه اي خاصيت منفجر شدن را

دارند،مي بايست احتياط لازم در نظرگرفته شود. خطر بزرگ ديگري كه زندگي و سلامتي جوشكار-غواص راتهديد مي كند، از نيتروژني است كه در طول مدتي كه شخص در معرض هوا در فشار بالا(دراين محفظه) قرار مي گيرد، درجريان خونش توليد مي شود. دراين مورداحتياط هاي لازم شامل تدارك ديدن و پيش بيني كردن هوا يا منبع گاز فوري،غواصان آماده باش،ومحفظه هاي بدون فشار براي جلوگيري از بي هوشي ناشي از اين نيتروژن است كه بعد از اشباع غواصي اتفاق مي افتد، درنظرگرفته مي شود. روش بازرسي و بررسي قسمت هاي جوش كاري شده با روش مرطوب، براي سازه هايي كه توسط جوشكاري زير آب انجام مي شود، ممكن است بسيار سخت تر از بررسي كارهاي جوشكاري شده اي باشد كه در شرايط عادي و در هواي آزاد انجام مي شود.

 

مزاياي جوشكاري خشك :

1-ايمني غواص- جوشكار،دراين نوع جوشكاري، جوشكاري در يك محفظه انجام مي شود كه:

نسبت به جريان آب دريا و يا اقيانوس و حيوانات دريايي ايمني دارد. مكان خشك وگرم محفظه

خوب روشن مي شودو سيستم كنترل محيطي دارد(ECS)

 

2-كيفيت خوب جوش كاري –اين روش توانايي توليد كردن جوشكاريهايي با كيفيتي قابل مقايسه با همان كيفيت جوشكاري در هواي آزاد را دارد، چرا كه دراين روش جوشكاري، آبي وجود ندارد كه باعث خاموش شدن شعله جوش شود و ميزان H2 بسيار پايين تر از روش جوشكاري مرطوب است.

-3شرايط كار جوشكاري در سطح آب توسط يك مونيتور كنترل مي شود، آماده سازي اتصالات،مسير لوله ها،بررسي NDT آزمايش ايمن وغيره به صورت بصري ديده مي شود.

4-آزمايشات بي ضرر ياايمني (NDT) اين آزمايشات توسط محيط خشك اين محفظه سهولت بخشيده مي شود.

نواقص روش جوشكاري خشك:

 

1-مكان جوشكاري دراين روش نيازمند تجهيزات پيچيده با كيفيت بالا و وسايل وتجهيزات پشتيباني بيشتر در سطح آب است. محفظه بسيارپيچيده است.

2-قيمت مكان جوشكاري بسيار بالا است و با افزايش عمق، قيمت آن هم بالا مي رود. كار در عمق زياد بر روي مكان جوشكاري تاثير مي گذارد.

دراعماق بيشتر،شعله جوشكاري به هم فشرده ومنقبض مي شود و براي داشتن نتيجه بهتر و داشتن شعله جوشكاري موردنياز،ولتاژ بالايي لازم است. روند اين كار هزينه بالايي دارد،تقريبا براي يك كارجوش هشت هزار دلار هزينه مي برد. اگر پروژه بعدي بااولي تفاوت داشته باشد نمي توان از اين محفظه يا اتاقك جوشكاري براي كار جوشكاري مشابه استفاده كرد.

نواقص جوشكاري مرطوب: اگر چه از جوشكاري به روش مرطوب براي كارهاي ساختماني زير آب به ميزان زيادي استفاده مي شود اما از موانع و مشكلات زير رنج مي برد:

1-فلز جوش بامجاورت قرارگرفتن آب به سرعت خاموش مي شود.اگر چه اين خاموش شدن قدرت كشش و جاذبه جوش را افزايش مي دهد،ولي باعث كاهش خاصيت نرم شدن و قدرت تماس وسيله جوش مي شود و امكان ايجاد خلل و فرج و سوراخ هاي موجوددر كار را افزايش مي دهد.

 

2-فرو پاشي هيدروژن- در منطقه جوشكاري مقدار زيادي هيدروژن وجود دارد، كه از تجزيه بخار آب موجوددر منطقه شعله جوش حاصل مي شود.H2 تحت تاثير گرماي آن منطقه به (HAZ)تجزيه مي شود و فلز جوش كه باعث فروپاشي مي شود، شكاف بر مي دارد و ترك هاي بسيار ريز ايجاد مي شود. اين ترك ها مي تواندگسترش يابد و سبب فروپاشي جبران ناپذير و وحشتناكي در آن سازه شود.

 

3-نقص ديگر اين روش ضعيف بودن ميزان كنترل بصري است. بعضي مواقع جوش كار قادر بر ديدن منطقه كار نيست ودر نتيجه نمي تواند كار جوشكاري را خوب وكامل انجام دهد.

راهنما براي شروع حرفه جوشكاري زير آب:

در طول سالهاي بسياري، تعداد زيادي از مردم به حرفه جوشكاري زير آب علاقه نشان داده اند اما مطمئن نيستند كه اين كار رااز كجا شروع كنند، جوشكارها، دانشجوها،غواصها، مردها و زنهاي علاقمند بيشماري بامركز جوشكاري آمريكا (American welding society (AWS) براي كسب اطلاعات و راهنمايي ،تماس گرفته اند. درجهت كمك به آن عده غواصهاي جوشكاري زير آب، يكي از كميته هاي فرعي جوشكاري زير آب D3B پاسخ هشت سوال بسيار معمول كه ممكن است براي بسياري از علاقمندان پيش بيايد فراهم كرده است.

اين مقاله توسط يكي از كميته هاي فرعي مجمع جوشكاري آمريكا(D3B) فراهم شده است و هدف از پاسخ گويي به اين هشت سوال دراين مقاله اين نيست كه انجام آن را توصيه كند و يا آن را به عنوان يك مصوبه قطعي جهت در نظر گرفتن جوشكاري به عنوان يك حرفه به خواننده پيشنهاد كند بلكه، صرفا هدفش فراهم نمودن اطلاعات كافي و مفيد براي كمك به علاقمندان وهمچنين توضيح بعضي از سوء تعبيرهايي است كه در اين شغل تجارتي وجود دارد براي كسب اطلاعات بيشتر و يا براي كذراندن دوره هاي آموزشي تخصصي كميته فرعي،مراكز ANSI/ AWSD36 را پيشنهاد مي كند كه مركز تخصصي براي جوشكاري زير آب است و به عنوان يك مرجع قابل فهم و منبعي براي تمرينات پذيرفته شده كارخانجات در دسترس است.

 

1-شرط لازم براي ورود به رشته جوشكاري زير آب داشتن چه مهارتهايي است؟ مهارتهايي كه براي ورود به رشته جوشكاري زير آب پيشنهاد شد.

مي تواند توسط توضيحات عمومي زير كه در مورد غواص- جوشكار بااستانداردهاي AWSD3.6 و ويژگي هاي عمومي مشخص شده، وجود دارد، به بهترين نمو شرح داده شود. غواص- جوشكار:غواص- جوشكار يك فارق التحصيل جوشكاري است كه درضمن غواص تجارتي نيز مي باشد. اين شخص قادر به اجراي كارهايي است كه با مشاغل تجارتي زير دريا درارتباط است. همچنين توانايي آماده نمودن و برنامه ريزي جوشكاري را دارد. اين شخص قادر به جوشكار بر طبق استانداردهاي AWSD36 كارهاي تخصصي جوشكاري زير آب(خشك يا مرطوب) و فعاليت هاي ديگر مرتبط با جوشكاري است(قسمت 7 رادراين مورد ببينيد) با توضيح اين مسئله يك غواص جوشكار ماهر مي بايست داراي اين مهارت ها باشد: مهارتهاي غواصي

تجارتي( آشنا بودن با استفاده از تجهيزات تخصصي تجارتي، داشتن آگاهي در مورد ساختمان بدني غواصي، ايمني غواصي، تجهيز نمودن، محيط زير آب، ارتباط برقرار كردن وغيره، برنامه جوشكاري و مهارتهاي آماده سازي (براي مثال، توانايي اجرا كردن كارهاي بخصوصي كه براي مجهز نمودن و آماده سازي و جايگزيني ،مثل مسير مواد و آماده كردن موادي كه شامل سطح اريب يامايل هستند، ريشه كني گياه از روي بتن، قرار دادن قطعات فولاد و يا تعمير قطعات وغيره و نهايتا توانايي تائيد شدن براي پيشبرد كار لازم براي جوشكاري زير آب.

2-براي فردي مثل من كه متخصص جوشكاري در خشكي هستم، چه تمرينات ديگري براي واجد شرايط شدن به عنوان يك غواص جوشكار نياز است؟ بسياري از كارهايي كه توسط يك غواص جوشكار معمولي اجرا مي شود شامل خود عمليات جوشكاري نمي شود، بلكه بيشتر اجرا نمودن، كارهايي است كه منجر به فعاليت هاي واقعي جوشكاري مي شود. مگر در شرايط ويژه اي يك غواص-جوشكار مجبور به دارا بودن هرگواهينامه اي براي مهارتهاي جوشكاري و مهارتهاي غواصي تجارتي باشد. اگر شما تجربه عواصي تجارتي رانداريد، پيشنهاد مي شود كه در يكي از مدارس غواصي تجارتي حضور يابيد. اين مدارس در ميزان قيمت، طول دوره و ساير چيزها با هم فرق دارند،اگر چه بيشتر آنها براساس پايان موفقيت آميز اين

دوره،مدرك وگواهينامه پايه اي غواصي- تجارتي راارائه مي كنند. شخصي كه در اين رشته انتخاب مي شود مي بايست يك دوره مقدماتي غواصي فيزيكي را قبل از قبول شدن در آن موسسه بگذارند. ودر بعضي مواردهم يك امتحان كتبي الزامي است. بهتر است قبل از اينكه هزينه هاي اين تمرينات را بپردازيد و بعد بفهميد كه داراي ناتواني هستيد كه مانع از ورود شما به اين حرفه مي شود، يك تست فيزيكي غواصي بدون در نظر گرفتن مسائل جانبي بدهيد. تعدادي از مدارس غواصي تجارتي آمريكا كه توسط كميته مربيان غواصي تجارتي مجاز شناخته شده اند مي توانند باتماس ارتباط در دسترس شما باشند: كميته واسطه غواصي (ADC) FM196.W 2611 و سويت F,204 هاستين(Houston) 8388TX77068-893 (713)

,شماره فكس5118-893 (713) به عنوان يك اصل عمومي، منتخبين اين رشته كه به جوشكاري زير آب به عنوان يك حرفه مي نگرند، بعداز گذراندن آموزشهاي اساسي غواصي تجارتي درمورد اينكه آيا در انتخاب اين حرفه احساسي را حتي مي كنند يا نه تصميم مي گيرند.زمانيكه آموزشهاي غواصي- تجارتي تكميل شد، بسيار متداول است كه براي استخدام به يكي از شركت هاي غواصي- تجارتي كه خدمات جوشكاري زير آب را ارائه مي كند درخواست بفرستيد.پيشنهاد مي شود كه در مورد انتخاب خود باآن شركت، براي بيان اهداف كاري اتان در مورد جوشكاري زير آب وهمچنين تجارب گذشته خود درجوشكاري، مصاحبه اي داشته باشيد.انتظار مي رود براي شروع حرفه خود به عنوان كارآموز غواصي و يا تازه كار پذيرفته شويد.

به عنوان يك كارآموز غواصيدر طول يادگيري اين حرفه تجارب عملي با ارزشي كسب خواهيد كرد. قبل از اجراي كار جوشكاري زير آب، بيشتر واسطه هاي غواصي از شما مهارت كافي در گذراندن امتحانات مربوط به جوشكاري خشك ومرطوب وتائيد شدن بر طبق استانداردهاي ANST/AWSD3.6 وتخصصي براي جوشكاري زير آب را درخواست مي كنند. زمان مورد نياز براي پيشرفت در غواصي و جوشكاري متفاوت است واين تفاوت به دليل تبعيت از سيستم عرضه و تقاضا و درخواست كارمند غواص- جوشكار ،مهارت، انگيزه، تجربه، و عوامل ديگر است. بيشتر شركت هاي تجارتي غواصي سياستها و روند خاص خود را باتوجه به اين مسئله دارند.

3-با توجه به اينكه در حال حاضر من يك غواص تائيدشده هستم، چه تمريناتي نياز است تا واجد شرايط براي

كسب عنوان جوشكار- غواص شوم؟ دوره هاي جوشكاري، كلاسهاي جوشكاري وامتحانات كيفي درارتباط با كار جوشكاري زير آب در قسمت ANSI/AWSD36 توضيح داده شده است. ما نيز داشتن تخصص را به عنوان يك مرجع براي دوره هاي جوشكاري و به عنوان ويژگي هاي جوشكار توصيه مي كنيم. كه البته منبع خوبي هم براي اطلاعات مفيد ديگر مي باشد.

اگر در حال حاضر مدرك يا تصديق( غواص- تجارتي) راداريد و براي شركتي كار مي كنيد كه خدمات جوشكاري زير آب را هم ارائه مي دهد توصيه مي شد كه شما با شركت خود در مورد اهداف شغلي اتان تماس برقرار كرده واز آنها بخواهيد كه چه نوع مهارتهاي مدنظر آنها است. اگر هم بيكار هستيدو براي شركتي كار نمي كنيد كه خدمات جوشكاري زير آب ارائه دهد، پيشنهاد مي شود كه باشركت غواصي- تجارتي كه انتخاب كرده ايد كه اين خدمات را ارائه مي كنندتماس برقرار كنيد و دوره آموزشي موردنياز آن را بگذرانيد. اگر هم به عنوان يك غواص تفريحي مدرك گرفته ايد(براي مثالNAVI,PADI وغيره) پيشنهاد مي شود در يكي از كلاسهاي غواصي تجارتي شركت كنيد. تمرينات و تعليمات غواصي ورزشي، استفاده ايمني از تجهيزات تجارتي غواصي، محيط كاري تجارتي دور از ساحل و ايمني آن وتعليمات ديگر را كه توسط استانداردهاي توافق شده واسطه هاي كميته غواصي براي فعاليت هاي غواصي تجارتي راشامل نمي شود.

 

جوشكاري زير آب مهارتي است كه شما بايد زمانيكه مهارت پايهاي موردنياز غواصي تجارتي را كسب كرديد، در آن زبر دست و خبره شويدهمچنين بهتر است كه باشركت غواصي تجارتي موردنظر خود كه اين خدمات راارائه مي كند تماس گرفته ودوره هاي آموزشي موردنيازش را سپري كنيد. هر شركت غواصي –تجارتي با توجه به اين مسئله سياست ها و روال كاري خاصي خود رادارد.

 

4-براي كار غواصي- جوشكاري چه محدوديت سني وجود دارد؟ هيچ محدوديت سني براي غواصي –جوشكاري تجارتي وجود ندارد. اگر چه فيزيك بدني خاصي موردنياز است.

توصيه مي شود وعموما نياز هم هست كه همه غواصهاي تجارتي هر سال يك آزمايش بدني غواصي را بگذرانند. ADC داراي ساختار فيزيكي غواصي مورد قبول كارخانجات است كه درآمريكا و ديگر كشورها توسط بسياري از اعضاي آن استفاه مي شود.(براي مثال، بعضي ازشركتها ممكن است ويژگي هاي مورد نياز ديگري داشته باشند، كه از مقررات كشوري كه در آن قرار دارند تبعيت مي كنند) حرفه غواصي تجارتي ازلحاظ فيزيكي درخواست مي شود.خيلي كم ديده مي شود كه يك غواص جوشكار تجارتي فعال بالاي سن 50 سال قرار داشته باشد.

 

5-براي مراحل اوليه غواص- جوشكار آيا كار فراهم است؟پاسخ به اين سوال سخت است. بهتر است از كمپاني كه شما از آن تقاضاي كار مي كنيد ويا در آن استخدام مي شويد بپرسيد. تعدادي دوره غواصي وجود دارد كه براي نيازهاي متفاوت كارخانجات كه پروژه هاي زير آب دارند، خدمات عرضه مي كندكه هر يك از آنها احتياجات جوش كاري زير آب متفاوتي دارند. همانند بسياري از مشاغل،در دسترس بودن و فراهم بودن كار هميشه تابع عوامل زير است: عرضه و تقاضا،وضعيت اقتصادي شركت موردنظر، اينكه آيا شما مي توانيد خارج از منطقه زندگي خود اقامت كنيد(كه شامل دريا هم مي شود) يانه، چه مهارتهاي مرتبط ديگري علاوه بر غواصي و جوشكاري داريد وغيره، تعدادي از غواصها و جوشكارهايي هستند كه باتوجه به كيفيت بالاي كارشان و خلاقيتي كه از خودنشان داده اند صاحب شهرت بسزايي هستند و از آنها براي انجام كار در خواست مي شود. شركتي هم كه براي آنها كار مي كنيد عامل مهمي است. پاسخ به اين سوال اين است كه كار برايغواصهاي جوشكار درمراحل اوليه وجود دارد، اگرچه، مقدار كار موجود بسته به تفاوتهاي بيان شده است.

 

6-به عنوان يك قواص- جوشكار چه ميزان درآمد را مي توانم انتظار داشته باشم؟ درآمد متوسط در ضميمه درجه بندي شده به نظر جالب توجه خواهد رسيد البته اگر ضميمه اي باشد،اما حقيقت امر اين است كه درآمدها براي يك غواص جوشكار از سطوح متفاوتي در سطح وسيع برخوردار است. مي دانيم كه درآمد ساليانه يك غواص –جوشكار 1500 دلار است. درحاليكه ديگران تا صد هزار دلارهم درآمد دارند. چرا كه بسياري از غواصان- جوشكار براساس كاري كه درهر پروژه انجام مي دهند، حقوق مي گيرند و درامد ها به همان ميزان كه در دسترس بودن كار متفاوت است، متغير است. در مجموع، عوامل ديگري چون عمق آب، روش غواصي و محيط غواصي بر روي ميزان درآمد تاثير مي گذارند. شركتي كه شما در آن استخدام شده ايد بايد بتواند ميزان متوسط درامدي كه شما انتظار داريد بدست آوريد را به شما بگويد.

7-براي تكميل نمودن ويژگي هايم به عنوان يك غواص- جوشكار چه مهارتهاي ديگري پيشنهاد مي شود؟ كارخانه جوشكاري غواصي تجارتي زير آب به همان نسبت متفاوت بودن مشتريانش متفاوت است. ويژگيهايي كه يك غواص جوشكار- بايد داشته باشد درهر پروژه كاري با يكديگر فرق دارند. به طور مطلوب، يك واسطه غواصي ترجيح مي دهد كه غواص- جوشكاري كه معرفي مي كند همه فن حريف باشد ودر همه كارها استاد: اما اگر منطقي تر در مورد اين مسئله صحبت كنيم، داشتن مهارت هايي كه در عمليات هاي جوشكاري زير برش قطعات در زير آب( سوخت هاي اكسيژني، سنگ سايشي آبى، تجهيزات برش مكانيكي و غيره)،جاسازي وتجهيز نمودن، بررسي و آزمايشات ايمن(بصري، قسمتهاي مغناطيسي، امواج ماورا صوت عكسبرداري، جريانهاي مخالف آب) طرح نمودن كار و عكس برداري زير آب( چه عكس وچه فيلم) همه جوشكاران غواص اين مهارتهاي متفاوت را كه ممكن است يك

پروژه جوشكاري زير آب را تكميل كند، را ندارند واسطه هاي غواصي عموما مهارتهاي كارمندان خودرا براي راضي نمودن توانمنديهاي درخواست شده با يكديگر مي آميزد. بااين حال، هرچه مهارتهايي كه در يك غواص جوشكار دراختيار دارد بيشتر باشد ، اهميت او در مواجهه با ويژگي هاي درخواست شده در رابطه با پروژه موردنظر بيشتر خواهد شد يك غواص جوشكار زير آب تائيد شده و بسيار مطلوب، شخصي است كه از اين ويژگي ها برخوردار باشد: قادر باشد طرح قبلي پيش از كار را باهمكاري واسطه غواصي تهيه كند،(براي مثال بتواند عكس و فيلم بگيرد، قبل از عمليات واقعي جوشكاري زير آب وسايل مورد نيازكار را طراحي كرده و به واسطه گزارش دهد) بتواند عمل برش را انجام دهد، مهارتهاي تميز كردن، مجهز كردن و سوار كردن دستگاه ها و قطعاتي كه جوش خواهند شد را دركنار يكديگر داشته باشد و بتواند با كارمندان مسئول بررسي براي كار جوشكاري شده نهايي همكاري لازم راداشته باشد. پيشنهاد مي شود براي هر مهارتي كه شما مي خواهيد آن راداشته باشيد دوره آموزشي مناسب را بگذارنيد. بسياري از واسطه هاي غواصي ومشترياني كه به آنها خدمات

عرضه مي شود، پائين تر از سطح برنامه هاي كيفي كه در آن بايد شاهد ويژگي ها و تعاليم دوره هاي گذرانده شده باشيم، كار مي كنند بنابراين، پيشنهاد مي شود كه دوره هايي راكه شما به عنوان طرح كار دريافت مي كنيد، تائيد شده باشند ويا در پايان كار مدرك معتبري به شما ارائه دهند( به عنوان مثال، گواهينامه جوشكاري ،گواهينامه غواصي، گواهينامه ASNT درجه 2 ويا Uitra Sonic CSWIP و يا مدرك توانايي تجهيز نمودن و غيره) نگهداري اين گواهينامه ها به همان ميزان كه شما اين ويژگي ها را دارا هستيد،مهم هستند. چرا كه در بسياري موارداتفاق افتاده است كه يك جوشكارغواص شامل بسياري را به دليل ناديده گرفتن ويا از بين رفتن مدارك و گواهينامه هايش از دست بدهد8-براي يك غواص جوشكار ماهر و

متخصص چه فرصت هاي شغلي در آينده وجوددارد؟ براي يك جوشكار- غواص متخصص و ماهر فرصت هاي شغلي زيادي وجود دارد بسياري از آنها به كار خود ادامه مي دهند تا اينكه مهندس، راهنما ويا ناظر عمليات غواصي گردند و يا سمت هاي مديريتي رادر اختيار مي گيرند كه داراي مدرك به عنوان AWS جستجو گران جوشكار مورد تائيد است(CWI) وبه عنوان مشاور براي عمليات جوشكاري زير آب و يا در زمينه هاي مرتبط با آن خدمات رساني نمايند. بهتر است كه حرفه اي چون غواصي- جوشكاري نقش پله اي راداشته باشد كه فرصت هاي ديگري را براي آنها كه اين حرفه را انتخاب مي كنند ايجاد كند. شركت ياكارخانه موردنظر همواره خواستار بالا بردن استانداردهاي كيفي خود براي جوشكاريهاي زير آب و داشتن گواهينامه هاي بيشتر براي كارمندان و سيستم هاي جوشكاري زير آب بوده است وخواهد بود. اين تقاضاها كميته هاي جوشكاري زير آب را براي رويارويي باتكنيك هاي تخصصي

پيشرفته، استانداردهاي ايمني، گزينه هاي جوشكاري، روش هاي بررسي، عوامل محيطي و ديگر نكات مهم دعوت خواهد كرد. اين اشخاص پشتيوانه هاي تكنيكي موردنياز براي عمليات جوشكاري زير آب را در آينده فراهم خواهند كرد. حرفه اي چون حرفه غواصي- جوشكاري مي تواند حرفه درآمد زا و هيجان انگيزي باشد. اغراق نخواهد بود اگر بگوييم كه ايمني موجوددر طول تمرينات برتر از هر جوشكار- غواص انتخاب شده اي است . بيشتر كارهايي كه توسط يك غواص جوشكار متوسط اجرا مي شود شامل خودعمليات جوشكاري نمي باشد، بلكه بيشتر اجرا نمودن كارهايي است كه منجر به فعاليت هاي واقعي جوشكاري مي شود. مگر در شرايطي ويژه يك غواص-جوشكار در بيشتر موارد بايد داراي گواهينامه براي مهارتهاي

جوشكاري و مهارتهاي غواصي تجارتي باشند. اگر شنا تجربه غواصي تجارتي رانداريد، پيشنهاد مي شود كه دريكي از مدارس غواصي تجارتي شناخته شده حضور يابيد. موسسات غواصي تجارتي در طول دوره ميزان قيمت، وساير موارد باهم متفاوتند، اگر چه بيشتر آنها بر پايه اتمام موفقيت آميز اين دوره، يك مدرك پايه اي غواصي تجارتي ارائه مي كنند. منتخب دراين رشته بايد يك دوره مقدماتي غواصي فيزيكي قبل از قبول شدن درمدرسه را بگذرانيد ودر بعضي موارد هم يك امتحان كتبي لازم است.بهتر است قبل از اينكه هزينه هاي تمرينات را بپردازيد وبعد متوجه شويد كه داراي ناتواني هستيد كه مانع از ورود شما به اين حرفه مي شود، يك امتحان فيزيكي غواصي بدون در نظر گرفتن مسائل جانبي بدهيد. تعدادي از مدارس غواصي تجارتي آمريكا كه توسط كميته مربيان غواصي تجارتي مجاز شناخته شده اند مي توانند با تماس ارتباط در دسترس باشند: كميته واسطه غواصي F.2.4 ,2611FM196.W ,

(ADC) سوئيت ،هاستين(Houston)68.77 TX 893(713)-شماره فكس 5118-893(713)-

این نوع جوش در مورد کشتی ها – لوله های زیر دریایی – دکلهای آبی – سدهای هم سطحی جزائر و یا دکلهای حفاری – چاه نفت و یا پایه های پلها و نیز قسمتهای اسقاطی زیر در یا نظیر کشتیها غرق شده به کار می رود .

اشکالی که در این نوع جوشکاری زیر آب وجود دارد نبودن هوا و ازدیاد فشار آب یعنی فشار زیاد موجود در زیر آب و ترکیبات شیمیایی آب می باشد (در این مورد می توان به ترکیبات آب شیرین و آب شور توجه کرد . )

برشکاری زیر آب

 

برای برشکاری زیر آب می توان از دستگاه برشکاری آتوگن Autogen (با گاز استیلن به اصطلاح عمومی ) و برشکاری با قوس الکتریکی تو خالی و جوشکاری پلاسما استفاده کرد .

در مورد برشکاری زیر اب و در محیط آزاد می توان از برشکاری اکسیژن فشرده استفاده کرد و از سیستمهای زیر نیز استفاده می شود .

-1برشکاری با اکسیژن ، استیلن و یا هوای فشرده

-2برشکاری با اکسیژن – هیدروژن و هوای فشرده

-3برشکاری با اکسیژن و بنزين

 

هوای فشرده اغلب توسط اکسیژن جایگزین می شود . برای اینکه بتوانیم از مخارج اضافی تشکیلات هوای فشرده صرفنظر کنیم.

روشن نمودن مشعل برای برشکاری زیر آب در بیرون از آب انجام می گیرد . ضمنا می توان زیر آب نیز با وسائل الکتریکی مشعلها را روشن نمود . فشار اکسیژن 14 تا 16 (Bar )در ارتفاع 20 تا 30 مار زیر آب می باشد . حداکثر ضخامت ورقی که می توانیم در زیر آب برشکاری نمائیم . بیش از 200 میلیمتر ضخامت ورق فولادی است .

برشکاری با الکترود تو خالی در زیر آب

 

برای برشکاری با الکترود تو خالی عیناً از همان شرایط جوشکاری و برشکاری قوس الکتریکی در زیر آب استفاده می شود . ضمناً الکترودهای ذغالی و الکترودهای سرامیک در صورت احتیاج به کار برده می شوند . ونیز از الکترودهای میله ای مخصوص از فولاد به قطر 5 میلیمتر و گاز محافظ در اطراف الکترود استفاده می گردد.

برای برشکاری پلاسما : درزیر آب دستگاههای مخصوصی ساخته شده است که به وسیله مخلوط گازها کار می کنند . ( این مخلوط شامل گازهای آرگون ، هیدروژن و ازت نیز می باشد ).

 

فشار گازهای محافظ متناسب با عمق آب که در آن باید برشکاری شود انتخاب می شود و برای هر 10 متر عمق Bar زیاد می شود .

در زیر آب می توان فولادهای مختلف ساختمان – فولادهای مقاوم – آلومینیوم و آلیاژهای آن – مس و آلیاژهای آن را برشکاری نمود .

جوشکاری زیر آب

برای جوشکاری زیر آب از جوشکاری با قوس الکتریکی بیشتر استفاده می گردد.

برای جوشکاری دستی زیر آب از الکترود های مخصوص که با لاک ، پارافین ، پوشش پلاستیکی و غیره روپوش شده اند استفاده می شود . و در این مورد مخصوصا از الکترودهای اکسیدی بیشتر استفاده می شود . ضمناً از الکترود های پودر دار نیز استفاده می شود . حرارت ایجاد شده در زیر آب که در اثر جوشکاری ایجاد می شود آب را به بخار تبدیل می کند .

در جوشکاری زیر اب در وضع نرمال یا عادی از قطب مثبت برای الکترود استفاه می کنند و در حالتهای استثنایی قطب منفی انتخاب می گردد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 34 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بهینه سازی پارامترهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی ورقهای فولادی St14 با استفاده از روش سطح پاسخ ( RSM )

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
خلاصهورقهای فولادی کم کربن کاربرد زیادی در صنایع مختلف، بخصوص صنایع اتومبیل سازی دارند.انتظار میرود خواص مکانیکی و متالورژیکی اتصالات ایجاد شده جوابگوی این وسعت کاربرد باشد.جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی، یکی از روش های کاربردی اتصالدهی ورقها بوده، و در صورتیکه از پارامترهای بهینه در این فرایند استفاده گردد، میتواند ...

دانلود فایل پاورپوینت مهندسی جوشکاری پیشرفته

PowerPoint قابل ویرایش
69 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : تعریف؛ فرایندهای جوشکاری ذوبی به دسته ای از فرایندهای اتصال قطعات گویند که در آنها از ذوب فلز پایه (Base Metal) برای ایجاد حوضچه ذوب استفاده می شود. اسلاید 2 : تقسیم بندی فرایندهای جوشکاری ذوبی الف) جوشکاری با گاز ب) جوشکاری قوسی  جوشکاری اکسی استیلن(OA ...

دانلود فایل پاورپوینت فرایند جوشکاری پلاسما

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : جوشکاری پلاسما چیست؟             : نوع پیشرفته ای از فرایندPAWجوشکاری قوسی پلاسما  است.TIG جوشکاری با الکترود تنگستنی با گاز محافظ   یک قوسی با سوختن آزاد که ناپایدار است و TIG جوشکاری منجر به انحراف در جریانهای پایین میگردد. با افزایش جریان، قدرت و قطر ق ...

دانلود فایل پاورپوینت آیین‌نامه ‌و مقررات‌ حفاظت‌ در ریخته‌گری‌ ، آهنگری و جوشکاری‌

PowerPoint قابل ویرایش
14 صفحه
23700 تومان
  اسلاید 1 : اين‌ آيين‌نامه‌ كه‌ به‌ استناد ماده‌ 47   قانون‌ كار تدوين‌ و مشتمل‌ بر 49 ماده‌ مي‌باشد در دويست‌ و نود و چهارمين‌ جلسه‌ شورايعالي‌ حفاظت‌ فني‌ مورخ‌ 20/8/47 به‌ تصويب‌ نهايي‌ رسيده‌ و قابل‌ اجرا است‌. . ماده 47 قانون كار سابق به استناد مصوبه جلسة مورخ 12/5/83 شوراي عالي حفاظت فني به ماده 85 ...

دانلود فایل پاورپوینت آیین‌نامه ‌و مقررات‌ حفاظت‌ در ریخته‌گری‌ ، آهنگری و جوشکاری‌

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
23700 تومان
  اسلاید 1 : اين‌ آيين‌نامه‌ كه‌ به‌ استناد ماده‌ 47   قانون‌ كار تدوين‌ و مشتمل‌ بر 49 ماده‌ مي‌باشد در دويست‌ و نود و چهارمين‌ جلسه‌ شورايعالي‌ حفاظت‌ فني‌ مورخ‌ 20/8/47 به‌ تصويب‌ نهايي‌ رسيده‌ و قابل‌ اجرا است‌. . ماده 47 قانون كار سابق به استناد مصوبه جلسة مورخ 12/5/83 شوراي عالي حفاظت فني به ماده 85 ...

مقاله بررسی اثر متغیرهای جوشکاری مقاومتی سربه سر فشاری بر عرض ناحیه متاثر از حرارت و سختی اتصال فولاد متوسط کربن ( CK45 )

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی اثر متغیرهاي جوشکاري مقاومتی سربه سر فشاري بر عرض ناحیه متاثر از حرارت و سختی اتصال فولاد متوسط کربن((CK45 چکیده در این تحقیق اتصال فولاد متوسط کربن((CK45 به روش جوشکاري مقاومتی سربه سر فشاري مورد بررسی قرار گرفت. در این روش جوشکاري ...

مقاله بررسی حرارتی حالت پلاسما در جوشکاری

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسي حرارتي حالت پلاسما در جوشکاري چکيده در اين مقاله ، جوشکاري قوس پلاسما مـورد بررسـي حرارتـي قرارگرفتـه و ميدان دمايي فولاد زنگ نزن آستنيتي در اين روش بدست آمده است . تاثير حرارتي قوس پلاسما و ميدان دمايي ناشي از آن در قطعـه کـار، ...

مقاله نکات ایمنی در فرایندهای جوشکاری با قوس الکتریکی و گاز

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده يکي از عواملي که همه دست اندرکاران شاخه صنعت (اعم از طراحان ، کارشناسان ، مديران اجرائي ، مهندسان ، تکنسينها و کـارگران ) بايد با دقت به آن توجه کنند، نکات ايمني آن است که از نظر معنوي و مادي حائز اهميت است . اکثر فراينـدهاي جوشـکاري داراي پتانسيل خطر بالايي هستند و اگر از دستگاه ومتعلقات جوش به درستي ...