بخشی از مقاله

تجهيزكارگاه

مقدمه

قبل از انجام هر گونه عمليات ساختماني در يک منطقه مورد نظر نياز به برخي کارها و اموري ميباشد . يک عمليات اجرايي در يک محل داراي چند شخصيت حقيقي و حقوقي مي باشد که هرکدام به نحوي در پيشرفت کار وموضوع پيمان نقش دارند.
کارفرما : قطب اصلي يک عمليات اجرايي و پايه گذار آن که با سرمايه گذاري خواستار اجرا وتحقق يافتن موضوع مورد قرارداد مي شود.


پيمانکار: يک شخصيت حقيقي ويا حقوقي که طرف ديگر قرارداد مي باشد و وظيفه او انجام عمليات موضوع پيمان طبق مفاد قرارداد که بايد زيرنظر نمايندگان کارفرما ومورد قبول آنها باشد.
دستگاه مشاور ونظارت : که ممکن است يک نفر ويا چندين نفر باشند که از طرف کارفرما تعيين شده ووظيفه او نظارت بر کار وموضوع قرارداد مي باشد تا موضوع مورد قرارداد طبق نقشه هاي موجود که توسط مهندسين طراح ومحاسب طرح گرديده ونيز طبق ضوابط و مفاد آيين نامه هاي مربوطه ومقررات ملي ساختمان اجرا گردد.
مدير پروژه: که ممکن است در بسياري از پروژه هاي عمراني باشند که وظيفه آن ارتباط بين کارفرما و پيمانکار مي باشد.
سرپرست کارگاه: که از طرف پيمانکار به کارفرما معرفي مي شود،هرگونه تغيير وتحول در مورد موضوع قرارداد بايد توسط سرپرست کارگاه به اطلاع دستگاه نظارت وکارفر ما برسد.


تجهيز کارگاه

قبل از بستن هرگونه قراردادي بين کارفرما و پيمانکار ابتدا زمين مورد نظر که قرار است عمليات عمراني در آن انجام شود توسط نمايندگان کارفرما به پيمانکار معرفي مي گردد .
پيمانکار هم قبل از عقد قرارداد به مطالعه در مورد منطقه مورد نظر به جهت وجود منابع آب ،شن،ماسه وسيمان ونيز ملزومات ديگر مي پردازد . از همه مهمتر به مطالعه در مورد موضوع قرارداد از روي نقشه هاي معماري و سازه ونيز خواسته هاي کارفرما مي پردازد.
بعد از انجام تمامي اين موارد قراردادي فيمابين کارفرما و پيمانکار ودر بسياري موارد نمايندگان کارفرما (دستگاه مشاور) تنظيم مي شود.


اين قرادا د شامل نکات مهمي مي باشد از جمله: مبلغ پيمان، مدت پيمان ، مسئوليت تهيه مصالح وملزومات اوليه کارگاه که ممکن است به عهده کارفرما با شد يا اينکه خود را در قبال آن بي مسئوليت بگرداند.
بعد از اينکه قرارداد منعقد شد اولين کاري که توسط پيمانکار در منطقه وکارگاه صورت مي گيرد تجهيز کارگاه مي باشد .
تجهيز کارگاه عبارت است از ساخت ويا نصب محل سکونت کارگران و نگهبان وانباردار ، همينطور يک دفتر جهت امور دفتري خود پيمانکار ،تأمين منابع اوليه کارگاه مثل: آب ،برق، سيمان ، ماسه، شن، آجر و آهن آلات .
تجهيز کارگاه به نسبت حجم عمليات آن معمولا وقت زيادي را به خود اختصاص مي دهد . چون در يک زمين بکر وبدون وجود هرگونه امکاناتي به سادگي نمي توان تمامي نيازها را مرتفع ساخت.
پس يکي از وظايف مهندس کارگاه کوتاه کردن تا حد امکان زمان مربوط به تجهيز کارگاه و نيز استفاده بهينه از کمترين وکوچکترين امکانات موجود در همان ابتداي عمليات .
در آخر مي توان اذعان داشت تا وقتي که حداقل نيازهاي زندگي در يک منطقه موجود نباشد نميتوان نيروهاي متخصص و مجرب براي شروع و انجام عمليات را به منطقه گسيل داشت.


پي کني و پي سازي
+
مطالعات خاک مسئله بسيار مهمي است که قبل از شروع عمليات عمراني در يک منطقه بايد انجام شود .
نمونه برداري وگمانه زني وموارد مشابه آن وانجام تمامي آزمايشات لازم روي خاک منطقه به ما درواقع خاک را مي شناساند . خصوصيات مختلف خاک از جمله : ظرفيت باربري ،نوع خاک ، نوع دانه بندي ، ميزان نشست تحت بارگذاري ، ميزان تراکم و غيره ، خصوصيات بسيار مهمي هستند که بايد قبلا به نظر مهندسين طراح و محاسب پروژه برسد وآنان نيز با در نظر گرفتن اين حصوصيات به طراحي و محاسبه شالوده سازه مورد نظر مي پردازند.


پيمانکار طبق نقشه هاي اجرايي که در دست دارد بايد ابتدا به اجراي فونداسيون (در صورتيکه سازه ساختماني باشد) بپردازد.
چون زمين بکر ممکن است با هر شيب وبهر شکل باشد ونيز بسته به کد ارتفاعي داده شده توسط طراح ممکن است براي اجراي فونداسيون در جايي نياز به خاکبرداري ودر جايي نياز به خاکريزي داشته باشيم .
ابتدا به مبحث خاکبرداري مي پردازيم . براي اينکار ابتدا بايد حجم عمليات خاکي مشخص شود واز همه مهمتر هزينه آن تخمين زده مي شود .
انتخاب نوع ماشين خاکبردار ارتباط مستقيم با نوع خاک ونيز نوع هندسي فنداسيون دارد.
در خاکبرداريهاي خيلي جزئي وخاکهاي نرم خاکبرداري بصورت دستي انجام مي شود ،در صورتيکه حجم کار بيشتر شود و نيز در صورت کم بودن زما ن از ماشين آلاتي نظير لودر ، بيل مکانيکي ، بلدوزر و ... مي توان استفاده نمود.
براي خاکهاي کمي سست لودر کارآيي بالايي دارد . براي خاکبرداريهاي بصورت نواري بيل مکانيکي خيلي عالي جوابگوست. در خاکهاي سفت ومتراکم به نظر ميرسد که بلدوزر حلال مشکل است .
حتي در زمينهاي خيلي سفت (دژ،کمر، سنگ) وبا فضاي تنگ توصيه شده از دستگاه کمپرسور استفاده شود.

خاکريزي: در صورتيکه براي اجراي فنداسيون نياز به خاکريزي باشد ، ابتدا حجم آن محاسبه و به تخمين هزينه آن پرداخته مي شود اين کار مستلزم يافتن يک قضه بسيار مناسب از تمامي جهات ودر کوتاهترين مسير ممکن مي باشد در صورتيکه حجم خاکريزي کم باشد ويا اينکه مقاومت بالايي براي خاکريزي مد نظر باشد . محل مورد نظر را کرسي چيني مي کنند بدين معني که محل را بوسيله ملات ماسه سيمان وسنگهاي شکسته با مقاومت بالا چيده وپر مي کنند در صورتيکه براي پر کردن محل از خاک استفاده شود بايد خاک مورد نظر را پس از اينکه در محل قرار گرفت تثبيت کرد وبه مقاومت وتراکم مورد نظر رسانيد که اينکار هم بروشهاي بسياري صورت مي گيرد .
معروفترين اين روشها استفاده از آهک براي تثبيت خاک است .


ابتدا خاک را آب پاشيده و مي کوبند تا به حداکثر تراکم برسد . براي تثبيت ابتدا آهک را روي خاک خشک به مقدار يکسان مي پاشند. سپس با ريختن مقدار زيادي آب روي خاک و مخلوط کردن خاک وآهک وآب کاري مي کنند که بصورت گل نرمي در آيد اين مخلوط پس از چند ساعت توده يکپارچه محکمي مي شود که مقاومت بالايي دارد . استفاده از آهک در بسياري از کارهاي ساختماني کاربرد دارد . به عنوان مثال :جهت زير سازي پارکينگ ها و جاهايي که يار زنده زيادي دارند استفاده از آهک بسيار با صرفه بنظر مي رسد .

پي سازي

پس ازآماده شدن سطح زمين بگونه اي که بتوان عمليات اجراي فنداسيون را انجام داد مرحله بعدي کار شروع مي شود که همان پي سازي است . خود پي سازي شامل مراحل مختلفي مي باشد که در دنباله متن يک يک را باختصار شرح مي دهيم .

1- قالب بندي: اين کار روشهاي مختلفي دارد . قالب بندي توسط قالبهاي فلزي ، توسط قالبهاي چوبي ، ويا اينکه چيزي که در بيشتر جاها متداول است قالب بندي توسط ديوار با آجر فشاري و گل هر کدام از اين موارد داراي مزايا و معايب خاصي مي باشد .
کم هزينه بودن و انعطاف پذيري بسيار زياد قالبهاي آجري باعث شده تا استفاده از رواج بيشتري پيدا کند .
هزينه کم آن بين بدين خاطر است که پس از بتن ريزي فنداسيون مي توان آجرها را از قالب جدا ودر جاي ديگر مورد استفاده قرار داد که چون با گل چيده مي شوند ودر داخل آنهم نايلون قرارداده مي شود . بسادگي مي توان آجرها را بازيافت نمود .
انعطاف پذيري بسيار زياد آن نيزبه اين دليل است که هر نوع شلوده با هر مقطع وشکل هندسي را مي توان به سادگي قالب بندي نمود در حاليکه استفاده از قالبهاي فلزي و چوبي به سادگي آن نيستند .

2-ريختن بتن مگر : بتن مگر در واقع مخلوط ماسه و سيمان وآب با عيار کمتر سيمان نسبت به بتنهاي ديگر به عمق 5 تا 10 سانتيمتر زير فنداسيون ريخته مي شود وسطح آن را صاف مي کنند .
اجراي بتن مگر به چند دليل انجام مي شود : ايجاد يک سطح صاف و هموار براي راحتتر اجرا کردن آرماتور بندي ،جدا کردن بتن و محل بتن ريزي از خاک و ديگر مواد مضر براي بتن ومقاومت آن ، عدم تغيير ناگهاني مقاومت بتن وخاک زير آن وتا حد ممکن يکنواخت کردن انتقال تنشها به لايه هاي زيرين خاک .

3-اجراي آرماتور بندي : براساس نقشه هاي اجرايي که در دست مجريان و افراد کننده کار قرار مي گيرد ولزوم نظارت مستمر مهندسين کارگاه ومهندسين ناظر سبد هاي زيرين فنداسيون ، آرماتورهاي شناژها ودر صورت لزوم سبد هاي فوقاني فنداسيون اجرا وبه زبان کارگاهي بافته مي شوند . لزوم دقت در تعداد ، فاصله و نمره آرماتور ها همپوشاني ميلگردها (OVER LAB) ، خمهاي مربوط به خاموتها و ميلگردهايي که به انتهاي پي مي رسند از نکات بسيار مهمي است که بايد يه آن توجه فراوان نمود .

 

4-اجراي صفحه ستون وبلت : در اين مرحله ابتدا بوسيله چند ريسمان که بصورت طولي و عرضي (در ساختمانهاي اسکلت فلزي ) کشيده مي شوند و بوسيله متر آکس ستونها مشخص مي شوند (گونيا کردن ريسمانها با يکديکر از نکات مهم اين مرحله است) .
تراز کردن سطح صفحه ستونها با يکديگر از نکات بسيار مهم ديگري است که با توجه به کد ارتفاعي داده شده در نقشه و بيشتر توسط دور بينهاي تراز ياب انجام مي شود .
در مرحله ريختن بتن مگر هم توسط دوربين ترازياب خط ترازي به آرماتور بند داده مي شود حال بايد ابتدا بلتها را در جاي خود قرار داده و خوب محکم کرد تا در صورت وارد آمدن وزن صفحه ستون ونيز ضربه هاي احتمالي از جاي خود چه در جهت افقي و چه عمودي تکان نخورد . سپس صفحه ستونها در محل خود قرار گرفته و چه در جهت طولي و چه در عرضي تراز مي شوند .
در اسکلتهاي بتني آرماتورهاي طولي و تنگهاي ستون با رعايت حد اقل طول مهاري در فشار ، در فنداسيون اجرا مي شود تا پس از ريختن بتن پي ستونها را با رعايت (OVER LAB) اجرا نمود .
5-جدا کردن بتن از قالب اطراف آن: اين کار در قالب بندي هاي آجري توسط يک نايلون ضخيم ودر قالبهاي فلزي و چوبي توسط روغن زدن انجام مي شود .
6-بتن ريزي :با توجه به مقاومت 28 روزه (يا هر مقاومت ديگري) داده شده در نقشه هاي اجرايي پيمانکار موظف است به تهيه بتن اسلامپ و مقاومت نهايي خواسته شده .
تهيه و اختلاط بتن را معمولا مجريان بر عهده شرکتهاي سازنده بتن آماده مي گذارند ، بتن مورد نظر در شرکت مذکور اختلاط آن صورت گرفته و توسط ميکسرهايي به کارگاه منتقل مي شود ، هنگامي که بتن به کارکاه وارد مي شود توسط مهندسين کارگاه وناظر نمونه برداري و آزمايشهاي اسلامپ ومقا ومت 3 روزه ، 5 روزه و ... روي آن صورت مي گيرد پس از اينکه توسط پمپ بتن در محل خود قرار گرفت آن را ويبره مي کنند وروي آن را تخته ماله مي کشند اگر فاصله محل ساخت واختلاط بتن و کارگاه باشد مخلوط بتن بايد مدت زيادي را به حالت گردان بماند ودر اين مدت گيرش اوليه (زمان آن معمولا 45 دقيقه پس از اختلاط ) که يکي از رکنهاي اساسي براي رسيدن بتن به مقاومت نهايي مي باشد ، انجام نمي شود در واقع حالت گردان اثر آن را از بين مي برد .
پس به نظر مي رسد اگر بتوان بتن مورد نظر را در کارگاه با ميزان اختلاط معين واسلامپ مشخص ساخت بهتر و مطمئنتر مي باشد .


در واقع اگر منابع اوليه (سيمان ،شن ، ماسه وآب )در دسترس باشد ساختن بتن در کارگاه بصرفه تر خواهد بود . از جهت ديگر توصيه شده اگر نظارت مستمري توسط مهندسين کارگاه و دستگاه نظارت صورت مي گيرد ، بهتر است که بتن مورد نظر در کارگاه تهيه شود .

7-مراقبت از بتن : مهمترين مسئله بعد از بتن ريزي که تأثير بسيار زياد و شگفت آوري در مقاومت نهايي بتن دارد مراقبت از آن است .
بتن پس از ريخته شدن بايد تا 7 روز بصورت خيس و نم دار باشد تا ترکيبات هيدراتاسيون آن کامل شود . بعد از 7 روز هم روزي يک بار آب دادن به بتن لازم بنظر مي رسد .
پس آب دادن به بتن وخيس نگهداشتن آن تا 7 روز از وظايف بسيار مهم پيمانکار مي باشد البته اين مراقبت در فصول مختلف سال کمي تفاوت مي کند هنگام بتن ريزي در فصل زمستان براي جلوگيري از يخ زدن آب بتن به آن ضد يخ اضافه مي کنند واز تيپ سيمانهايي استفاده مي کنند که گرماي هيدراتاسيون بيشتري توليد مي کنند ، بعد از بتن ريزي هم سطح آن پو شيده مي شود تا سطح بتن يخ نزند .
در فصل تابستان برعکس از سيمانهاي با هيدراتاسيون کمتر استفاده مي کنند ، حتي در بعضي موارد به آب بتن يخ اضافه مي کنند تا در بتن ريزيهاي حجيم گرماي مغز بتن از حد مجاز بيشتر نشود ، بعد از بتن ريزي هم مکرر به آن آب مي دهند تا ترکيبات آن کامل شود .

8-رگلاژ صفحه ستونها: هر قدر که در هنگام بتن ريزي دقت عمل بکار رود تا زير صفحه ستونها کاملا از بتن پر شود ولي زير صفحه ستونها در بسياري موارد پوک مي ماند . از طرف ديگر ممکن است هنگام بتن ريزي و در اثر ضربه تراز صفحه ستونها بهم خورده باشد .
پس در اين مرحله بار ديگر تک تک صفحه ستونها با ترازياب چک مي شود مهره ها باز شده و صفحه ستونها از جاي خود بيرون آورده مي شوند ، زير آن توسط ملات گروت پر مي شود ،نحوه استفاده از پودر گروت براي ساخت ملات آن در اکثر موارد روي بسته هاي آن نوشته شده است پس از قراردادن صفحه ستون در جاي خود آن را از دو طرف (طولي وعرضي ) تراز مي کنند. چند روز بعد از بتن ريزي ورگلاژ صفحه ستونها فنداسيون آماده نصب اسکلت برروي آ

در مراحل اوليه اجراي اسکلت فلزي نکته بسيا ر مهمي که مطرح مي شود متره وتخمين آهن آلات مورد نياز مي باشد قبل از هر گونه اقدامي مي بايست صورت آهن آلاتي که براي اجراي اسکلت مورد نياز است توسط مهندسين کارگاه محاسبه شده واز طرف پيمانکار (يا کارفرما بسته به نوع قرارداد ) نسبت به تهيه آن اقدام مي شود . اجراي اسکلت نيز خود به مراحل مختلفي تقسيم مي شود .
1-بستن شاسي و مونتاژ ستونها روي زمين:
منظور از بستن شاسي بوجود آوردن يک سطح هموار به لحاظ تراز با سطح افق بوسيله چند شاخه تير آهن در جهت طول وعرض تا هنگامي که ستونها را روي آن جوش مي دهند ، درصد خطاي ناشاغول بودن ستونها را به حداقل برسانند سپس تک تک پروفيلهاي ستون را کنار هم قرار مي دهند .
در نقشه هاي اجرايي هر جا که صحبت از جوش تخت نموده واجازه جوشکاري در کارگاه ساختماني داده شده بايد در اين مرحله و بصورت تخت و افقي جوش داده شود ، نکته بسيارمهم در اين مرحله هنگامي که ورقهاي زير سري مربوط به اتصالات گيردار جوش مي شوند بايد حتما لبه آن بصورت 45 درجه برش خورده تا بصورت تمام نفوذي جوش شود .
اين مسئله يکي از نکات بحث برانگيز بين مهندسين کارگاه با مجريان جوشکاري وهمچنين بين مهنئسين ناظر با پيمانکار مي باشد که بايد با دقت ونظارت مستمر بدرستي انجام شود .
طول جوشها وفاصله آنها نکته بسيار مهم ديگري است که ممکن است در اثر سهل انگاري جوشکار بدرستي انجام نشود که باز از وظايف مهندسين کارگاه سرکشي مکرر و تذکر دادن اين مطلب مي باشد .

جوشکاري اسکلت فلزي در اغلب موارد توسط موتور جوش ديزلي ودر بعضي موارد توسط رکتيفاير انجام مي شود .
الکترود رايج در اکثر مناطق ، الکترود با ضخامت (قطر) 4 ميليمتر واز نوع E6013 مي باشد که بدليل سازگاري آن با شرايط جوي وامکان انجام هر نوع جوش (تخت وافقي ،مايل ،سربالا ) با آن مي باشد.

2- برش وجوشکاري تيرهاي فرعي وپلها :
بر طبق نقشه هاي سازه اي که در دست است مشخصات همه پلها وتيرها داده شده . بعد از اينکه جوشکاري ستونها تمام شد (يا همزمان با آن )برش و جوشکاري تيرها و پلها نيز انجام مي شود .
بازهم در اين مرحله طول جوشها ، فاصله آنها و بعد جوشها از نکات مهم و قابل بررسي است .

3- مشخص کردن آکس صفحه ستونها وجوش گير پاي ستون:
در اين مرحله با توجه به فاصله آکس صفحه ستونها که در نقشه مشخص شده مي توان محل مرکز ثقل ستون را روي صفحه مشخص کرد سپس با استفاده از آن و بچه ستونهايي که با استفاده از همان مقطع ستون واقعي ولي در طول کمتر قبلا ساخته شده ، محلي که بعدا قرار است ستون در آنجا قرار بگيرد مشخص مي شود در اين حالت لچکي ها يا نبشيهايي (که در نقشه صفحه ستون داده شده ) از دو بعد ستون کنار بچه ستون قرار گرفته وبه صفحه ستون جوش مي شوند تا بسادگي در هنگام علم کردن ستون ، آن را کنار لچکيها قرار داده و بقيه جوشکاري پاي ستون کامل شود.

حال همه چيز آماده است تا يک روز پر خاطره و به يادماندني از عمليات اجرايي سازه شکل بگيرد.

4- علم کردن ستونها تيرها و پلها بوسيله جرثقيل :
صبح زود کار آغاز مي شود به نسبت وزن سازه واز همه مهمتر طول ستونها نوع جرثقيل مشخص شده ودر محل حاضر مي گردد . اکيپ جوشکارها شور وحال خاصي دارند ، نتيجه کار چند هفته اي آنها امروز مي خواهد سر به آسمان بلند کند واز دور همه ناظر اسکلت فلزي مي شوند که يکباره در منطقه اي جلب توجه مي کند .
با بلند کردن اولين ستون توسط جرثقيل صلواتي از جمع بلند مي شود وبا قرار گرفتن آن در محل و روي صفحه ستون گوسفندي روي فنداسيون ذبح مي شود .

شاغول کردن ستونها در اين مرحله مهمترين کار مي با شد بعضي به روشهاي قديمي (استفاده از همان شاغول ) وبعضي با استفاده از تئودوليت اين مهم را انجام مي دهند .
با شاغول کردن ستون توسط استادکار ما بقي آنچه از اتصال صفحه ستون وستون مانده (لچکي ويا نبشي ) در محل خود قرار گرفته وجوشکاري آن کامل مي شود .
بعد از علم شدن ستونها يا در حين آن پلها وتيرها هم که قبلا آماده شده بود توسط جرثقيل بلند شده و در محل خود قرار مي گيرد و جوشکار ها با زدن خال جوش( با طول حداقل 3 سانتي متر ) آنها را موقتا در جاي خود محکم مي کنند .

روز جرثقيل روز خيلي خطرناکي مي تواند باشد که احتياط کردن عوامل واستفاده از افراد مجرب احتمال بروز حادثه را به ميزان زيادي کاهش مي دهد .

5- شا غول کردن ستونها وکامل کردن جوشکاري اتصالات ونصب بادبند ها وجوش آنها :
با اينکه در هنگام علم کردن ستون آن را شاغول مي کنند ولي تحت عوامل مختلف ستون ممکن است فقط در طبقات پايين شاغول باشد ولي در طبقات بالايي اينطور نيست .
شاغول کردن نهايي ستونها و مهار آنها بايد قبل از اينکه جوشکاري اتصالات انجام شود صورت گيرد، يکي از اين روشها استفاده از جرثقيل دستي وزنجير است که بوسيله آن ابتدا ستون را مي کشند تا شاغول شود وسپس با جوش دادن ميلگرد از پاي يک ستون به بالاي ستون مورد نظر آن را مهار مي کنند .
پس از مهار شدن ستونهاي نا شاغول مي توان تک تک اتصالات را کامل نمود و جوشکاري آن را انجام داد ، اين کار ابتدا در طبقه اول و بترتيب تا طبقات بالا انجام مي شود .
در اين مرحله دو نوع جوشکاري وجود دارد : تخت و سربالا که براي هرکدام نوع جوشکاري خاصي وجود دارد0

در مراحل آخر جوشکاري وآهنگري اسکلت فلزي بادبندها برش خورده ونصب مي گردد، شمشيريهاي راه پله و تيرهاي بالکنها هم برش خورده و جوش مي شوند0

آزمايشهاي جوش :

بسته به اهميت ونوع سازه بررسيهاي مختلفي روي عملکرد جوشکاري صورت مي گيرد در بعضي از جاها از نوع جوشکاريها نمونه برداري شده وبه آزمايشگاه براي تشخيص عيوب جوشکاري فرستاده ميشود 0
معروفترين نوع آزمايش جوش آزمايش X-Ray است که توسط اشعه ايکس انجام مي شود و بخوبي ترکها ، خلل و فرج عمقي و سطحي را نشان مي دهد0

مراقبت از اسکلت فلزي :

اسکلت فلزي بايد در مقابل عوامل خورنده محافظت شود ، زدن ضد زنگ پس از اتمام کار جوشکاري از نکات بسيار مهمي است که بايد همواره به عوامل اجرايي گوشزد کرد0

اجراي سقف تيرچه و بلوک

انواع مختلفي از سقف ممکن است در يک سازه ساختماني استفاده شود : سقفهاي طاق ضربي ،سقف مرکب ،تيرچه وبلوک ، سيستمهاي بادي وغيره وجود دارند که هر کدام از آنها بنا به ويژگيهاي خاص خود در جاهاي مختلف استفاده مي کنند 0
در اين پروژه سقفها از نوع تيرچه و بلوک بود ، تيرچه هايي که از قالب فندله استفاده مي شود وبلوکهاي سفالي 0

اجراي سقف تيرچه بلوک هم خود داراي مراحل مختلفي است ،ولي نکته مهم قبل از دست بکار شدن حتي از مدتي قبل متره وبرآورد مصالح وهزينه آن است که توسط پيمانکار انجام شده تا در درجه اول تخمين خوبي از هزينه آن داشته باشد هم اينکه نسبت به تهيه مصالح مورد نياز اقدام نمايد 0
مراحل مختلف اجراي سقف تيرچه وبلوک بصورت زير است:

1- ساخت تيرچه ها:

خود ساخت تيرچه ها نيز شامل دو مرحله است: جوش دادن تيرچه ها و ريختن بتن تيرچه

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید