مقالات گوناگون

مقاله مقایسه روشهای شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چند متغیره در پیشبینی تولید انرژیهای نو

مقایسه روشهای شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چند متغیره در پیشبینی تولید انرژیهای نوچکیدهایران پتانسیل بالایی در منابع انرژیهای نو نظیر خورشیدی، بادی، زمینگرمایی و ... دارد. از این رو بدیهی است که بهکارگیری این منابع برای بهینه ساختن تابع مصرف کشور ضروری میباشد، اما متأسفانه به دلایل مختلفی بهکارگیری این مناب ...
word قابل ویرایش
8 صفحه
مقالات گوناگون
55000 تومان

مقاله مکان یابی صحیح احداث مخازن و سازه های آبی

مکان یابی صحیح احداث مخازن و سازه هاي آبیچکیدهبا توجه به شرایط اقلیمی کشور و کمبود منابع آب دایمی و خشکسالی هاي ممتد در بیشتر مناطق، لازم است که آبهاي سطحی حاصل از بارندگی هاي سالیانه که در اکثر مواقع بدون استفاده آنچنانی از دسترس خارج می گردد کنترل و مورد استفاده قرار گیرند. از آن جایی که سدهاي مخزنی و ...
word قابل ویرایش
8 صفحه
مقالات گوناگون
55000 تومان

مقاله درباره اهمیت روش تحقیق و کاربرد آن

درباره اهمیت روش تحقیق و کاربرد آنچکیدهروش تحقیق اساسی ترین مقوله پژوهش است. چنانچه روش متناسبی با موضوع پژوهش انتخاب شود، کار تحقیق سریع تر و مطمئن تر انجام مـی شـود. پـس از روشهاي سنتی ارسطویی، اثبات گرایـی از زمـان دکـارت بـه بعـد وجـه غالـب پژوهشها بوده است؛ امااخیراً عدم کارآیی آن، بهویژه در علوم ا ...
word قابل ویرایش
20 صفحه
مقالات گوناگون
55000 تومان

مقاله بررسی تقطیر غشایی بعنوان یک فرایند نوین جداسازی

*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***بررسی تقطیر غشایی بعنوان یک فرایند نوین جداسازیچکیده:تقطیر غشایی بعنوان یک فرایند نوین جداسازی غشایی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این فرایند از یک غشاﺀ آب گریز در تماس با محلول خوراک ورودی استفاده می شود. اساس کار بر تعادل گاز‐ ما ...
word قابل ویرایش
10 صفحه
مقالات گوناگون
55000 تومان

مقاله اهمیت طرح هندسی شبکه ترافیک و حمل ونقل در مدیریت ترافیک

اهمیت طرح هندسی شبکه ترافیک و حمل ونقل در مدیریت ترافیک چکیده خلاصه برنامه ریزی و طراحی هندسی شبکه ترافیک در مدیریت ترافیک و حمل و نقل نقش اساسی دارد. در این مقاله سعی شده ضمن طبقه بندی عناصر تشکیل دهنده شبکه ترافیک و حمل و نقل که مشکلات ناشی از شبکه های ترافیک و بخش ترافیک را به هم بافته، به خصوص توازن خ ...
word قابل ویرایش
18 صفحه
مقالات گوناگون
55000 تومان

مقاله ذوب ریسی الیاف پلی اتیلن ترفتالات با استفاده از چیپس گرید بطری

*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***ذوب ريسي الياف پلي اتيلن ترفتالات با استفاده از چيپس گريد بطري چکيده الياف بشر ساخته بيش از ٥٠ سال است که به صورت تجاري با روش ذوب ريسي توليد مي شوند. در ميان الياف مصنوعي الياف پلي استر اهميت ويژه اي يافته است . براي اغلب فرآيندها تاکي ...
word قابل ویرایش
13 صفحه
مقالات گوناگون
55000 تومان

مقاله مقایسه میزان درگ و رفتار جریان اطراف پروانه شناور در حالت قفل و آزاد

مقایسه میزان درگ و رفتار جریان اطراف پروانه شناور در حالت قفل و آزادچکیدهدر این مقاله بررسی رفتار جریان در اطراف پروانه در حالت قفل که پروانه چرخشی ندارد و حالت آزاد که بصورت هرز گرد می چرخدمورد بررسی قرار گرفته است. میزان درگ تولیدي در هر دو حالت بررسی، تحلیل و مقایسه شده است. جهت بررسی نتایج بدست آم ...
word قابل ویرایش
10 صفحه
مقالات گوناگون
55000 تومان

مقاله حفاظت کاتدی سازه های بتنی در محیط آب دریا به روش اعمال جریان

حفاظت کاتدي سازه هاي بتني در محيط آب دريا به روش اعمال جريان چکيده حفاظت کاتدي تنها روش براي حفاظت طولاني مدت بتن هاي مسلح در برابر خوردگي مي باشد.ساير روشهاي مقابله با خوردگي بتن داراي مشکلات اجرايي بوده و يا اينکه قادر به حفاظت طولاني مدت بتن نيستند.حفاظت کاتدي روش جديد مقابله با خوردگي بتن محسوپ مي شود ...
word قابل ویرایش
10 صفحه
مقالات گوناگون
55000 تومان

مقاله بررسی ارتعاشات ناشی از پیدایش گردابه در رایزرهای دریایی

*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***بررسي ارتعاشات ناشي از پيدايش گردابه در رايزرهاي درياييچکيدهدر اين مقاله ارتعاشات ناشي از پيدايش گردابه در رايزرهاي دريايي بررسي شده است . يکي از مهمترين عوامل ايجاد ارتعاشات رايزرها، پيدايش گردابه است که مي تواند موجب خستگي سازه اي د ...
word قابل ویرایش
13 صفحه
آمار
55000 تومان

مقاله بهینه سازی ترکیب سیالات حفاری جهت کاهش خسارت سازند

*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***بهینه سازی ترکیب سیالات حفاری جهت کاهش خسارت سازندچکیدهدر عملیات حفاری جهت انتقال ذرات جامد، پایداری دیواره چاه، خنک کردن سرمته و غیره از سیالات حفاری استفاده می شود. این سیالات هنگام چرخش در چاه در اثر جذب و نفوذ به سازند باعث تغییر خو ...
word قابل ویرایش
10 صفحه
مقالات گوناگون
55000 تومان

مقاله بهینه سازی شرایط عملیاتی سیستم لجن فعال در تصفیه پساب کارخانجات لبنیات

بهینه سازی شرایط عملیاتی سیستم لجن فعال در تصفیه پساب کارخانجات لبنیات چکیده استفاده از روش افزایش بیولوژیکی یک روش مناسب و اقتصادی جهت بالا بردن راندمان سیستم های تصفیه بیولوژیکی پسابهای صنعتی می باشد. در این تحقیق شرایط بهینه جهت عملکرد میکروارگانیسم های خو گرفته با پساب صنایع لبنیاتی که در تحقیق قبلی [1] ...
word قابل ویرایش
10 صفحه
مقالات گوناگون
55000 تومان

مقاله تحلیل و ارائه یک سیکل باز توربین انبساطی جهت ایستگاه تقلیل فشار یک واحد قدرت گازی

تحلیل و ارائه یک سیکل باز توربین انبساطی جهت ایستگاه تقلیل فشار یک واحد قدرت گازیخلاصهسوخت گازی با فشار بالا درون خط لوله اصلی به نیروگاه انتقال مییابد. فشار سوخت گازمعمولاً توسط یک ایستگاه تقلیل فشار کاهش یافته و در بیشتر حالات با صرف انرژی جهت استفاده در توربینهای احتراقی گرم میگردد. به عنوان یک روش جان ...
word قابل ویرایش
7 صفحه
مقالات گوناگون
55000 تومان

مقاله شبیه سازی جریان در واحد بیرونی یک کولر گازی دوتکه

*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***شبیه سازی جریان در واحد بیرونی یک کولر گازی دوتکهچکیده - در این پژوهش، واحد بیرونی کولر گازی دوتکه و پروانه محوری درون آن مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی عددی رفتار جریان سیال شامل مدلسازی هندسی، تولید شبکه و حل جریان در فضای محاسباتی وا ...
word قابل ویرایش
16 صفحه
مقالات گوناگون
55000 تومان

مقاله بررسی بهینه سازی مصرف انرژی با سیستمهای کنترل هوشمند در موتورخانه

بررسی بهینه سازي مصرف انرژي با سیستمهاي کنترل هوشمند در موتورخانهچکیده در این مقاله براي برسی اصول بهینه سازي مصرف سوخت و انرژي توسط سیستمهاي کنترل هوشمند در موتورخانه می باشد.مقاله حاضر از روش فعلی تنظیم ترموستات دیگها و پمپها،قابلیت اعمال خاموشی و یا کنترل تجهیزات در وضعیت آماده باش را ندارند.بنابراین ب ...
word قابل ویرایش
8 صفحه
مقالات گوناگون
55000 تومان

مقاله طراحی و بررسی ارتعاشات یک پره توربین بادی مگاواتی

*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***طراحی و بررسی ارتعاشات یک پره توربین بادی مگاواتیچکیدهدر این مقاله به منظور بررسی ارتعاش پرههای توربین بادی مگاواتی، یک پره توربین بادی مگاواتی بر اساس شناسایی و انتخاب ایرفویل پرهی توربینهای بادی، طراحی شده است. برای تحلیل ایرفویل و بد ...
word قابل ویرایش
11 صفحه
مقالات گوناگون
55000 تومان

مقاله تعیین حریم کیفی چاههای آب شرب شهر سلماس با استفاده از نرم افزار تهیه شده در محیط MS - Excel

*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***تعيين حريم کيفي چاههاي آب شرب شهر سلماس با استفاده از نرم افزار تهيه شده در محيط MS-Excel خلاصه رشد روز افزون جمعيت و به دنبال آن توليد فاضلابهاي شهري و صنعتي از مهمترين عامل تهديد کننده کيفيت منابع آب مي باشد واز طرفي منابع آب زيرزميني ...
word قابل ویرایش
9 صفحه
مقالات گوناگون
55000 تومان

مقاله ارائه روشی با هدف بهبود عملکرد واحد شیرین سازی پالایشگاه گاز ایلام با استفاده از تکنولوژی پینچ

ارائه روشی با هدف بهبود عملکرد واحد شیرین سازي پالایشگاه گاز ایلام با استفاده از تکنولوژي پینچچکیدهگاز ترش ورودي به واحد شیرین سازي پالایشگاه گاز ایلام، از جدا کنندهاي واقع در واحد تثبیت میعانات گازي تامین شده که بر اساس نقشههاي فرآیندي در فصل زمستان دماي آن 18 درجه سانتیگراد بوده که این گاز تنها پس از عب ...
word قابل ویرایش
8 صفحه
مقالات گوناگون
55000 تومان

مقاله کاربرد UAV و GIS در مدیریت مکانی ( مطالعه موردی روستای شوربیگ )

کاربرد UAV و GIS در مديريت مکاني (مطالعه موردي روستاي شوربيگ )چکيده امروزه UAV ها منابع داده اي باارزشي در زمينه بازرسي و بازبيني،پايش ، نقشه کشي و مدل هاي سه بعدي هستند. UAVهاي بال چرخنده يا ثابت براي کسب داده هاي فتوگرامتري با دوربين هاي معمولي و ديجيتالي مفيد هستند. اين پرنده هاي بدون سرنشين توانايي پر ...
word قابل ویرایش
7 صفحه
مقالات گوناگون
55000 تومان

مقاله ارزیابی روش سرمایش تبخیری برای انتقال گرما در کندانسور کولرهای گازی

ارزيابي روش سرمايش تبخيري براي انتقال گرما در کندانسور کولرهاي گازي چکيده - کاهش مصرف انرژي الکتريکي در سيستمهاي تبريدتراکمي يکي از ضرورتهاي اساسي در طراحي اين سيستمهاست .هنگام استفاده از سيستمهاي تهويه مطبوع خانگي موسوم به کولر در مناطق بسيار گرم ، ضريب عملکرد آنها کاهش يافته و مصرف جريان الکتريکي افزايش م ...
word قابل ویرایش
20 صفحه
مقالات گوناگون
55000 تومان

مقاله آنالیز ارتعاش آزاد ورق مستطیلی ایزوتروپیک با ترک و وصله سراسری به موازات لبه

*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** آناليز ارتعاش آزاد ورق مستطيلي ايزوتروپيک با ترک و وصله سراسري به موازات لبه چکيده در اين مقاله با استفاده از تئوري کلاسيک ، ارتعاش آزاد ورق مستطيلي ايزوتروپيک با ترک سراسري به موازات لبه ، تعمير شده بوسيله وصله سراسري ايزوتروپي ...
word قابل ویرایش
21 صفحه
مقالات گوناگون
55000 تومان

مقاله بررسی و کمینه سازی تولید انتروپی در میکرو مبدل گرمایی مورد استفاده در سرمایش ابزار الکترونیک

*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی و کمینه سازی تولید انتروپی در میکرو مبدل گرمایی مورد استفاده در سرمایش ابزار الکترونیکچکیدهتحقیق حاضر به بررسی و تحلیل تولید انتروپی در یک میکرو کانال گرماگیر (Micro-channel Heat Sink) می پردازد. به منظور حل مسئله جابجایی ...
word قابل ویرایش
39 صفحه
مقالات گوناگون
55000 تومان

مقاله بررسی عملکرد کولر تبخیری غیر مستقیم در شرایط آب و هوایی کشور

 *** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی عملکرد کولر تبخیری غیر مستقیم در شرایط آب و هوایی کشورچکیده امروزه در جهان بدلیل کاهش منابع انرژی سعی بر آن می شود که در مصرف انرژی صرفه جویی شود و به تبع آن صنعت به سمت ساخت تجهیزاتی می رود که به این مقوله کمک کند. بخش ت ...
word قابل ویرایش
14 صفحه
مقالات گوناگون
55000 تومان

مقاله بررسی نورد پیچ ودنده مارپیچ وشبیه سازی آن

*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***بررسی نورد پیچ ودنده مارپیچ وشبیه سازی آنچکیدهفرآیند نورد پیچ و دنده مارپیچ، به دلیل کاهش زمان تولید، کیفیت بهتر قطعات و صرفه اقتصادی، حائزاهمیت است.در این مقاله، ابتدا به معرفی روشهای مختلف نورد پرداخته و سپس بر روی دنده مارپیچ خاصی ...
word قابل ویرایش
12 صفحه
مقالات گوناگون
55000 تومان

مقاله پویش محیطی به عنوان ابزار آینده پژوهی در مراکز پژوهشی

پویش محیطی به عنوان ابزار آینده پژوهی در مراکز پژوهشیچکیدهامروز سازمانها اهمیت آینده و ظرفیتهای موجود در آن را دریافته و برای رقمزدن آینده ی مطلوب کمر همت بستهاند. اما پیروی از مسیرهای مرسوم، معمولاً منجر به نتیجهای متمایز و آینده ای متفاوت نمیشود. شکلدادن به آینده ، مستلزم نوآوری است. اما موفقیت نوآوری خ ...
word قابل ویرایش
24 صفحه
مقالات گوناگون
55000 تومان

مقاله بکارگیری متدلوژی پویایی های سیستم در بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن شهر تهران

بکارگیری متدلوژی پویایی های سیستم در بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن شهر تهران چکیدهدر این مقاله قصد داریم عوامل مؤثر بر قیمت مسکن شهر تهران را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از متدلوژی پویایی سیستم مدلی ارائه دهیم که از آن بتوان جهت پیش بینی قیمت مسکن تهران استفاده نمود. بکارگیری این متدلوژی به ما کمک م ...
word قابل ویرایش
14 صفحه
مقالات گوناگون
55000 تومان

مقالت رو پیدا نکردی ؟

ما رایگان واست سرچ میکنیم .فقط کافیه موضوع و شماره موبایلت را در کادر ثبت موضوع ، وارد کنی و تمام . ما لیستی از بهترین عناوین که مرتبط با موضوع شماست را در (روبیکا ، ایگپ ، ایتا یا واتساپ) تقدیمتون میکنیم.

ثبت موضوع
شماره وارد شده صحیح نیستموضوع مقاله را وارد کنید
با تشکر از شما
درخواست بررسی موضوع مقاله شما با موفقیت ثبت گردید . کارشناسان ما بزودی نتیجه بررسی را به شما اطلاع میدهند .
درخواست موفق جستجو مقاله مگ ایرانز