بخشی از مقاله

قبرس

مقدمةكلي

قبرس در گوشة شرق دور متعلق به درياي مديترانه قرار گرفته است، يعني در شمال تركيه، شرق سوريه، از جنوب مصر و غرب آن يونان است.

بعلت موقعيت جغرافيايي استراتژيكي كه دارد يك نقطة مركزي ميان شرق و غرب ، شمال و جنوب است.

فضايي حدود km2 251/9 را در بر مي گيرد. و سومين جزيرة بزرگ مديترانه محسوب مي شود، طول مديترانه اي آن حدود 225 كيلومتر است در حاليكه بيشترين عرض آن 97 كيلومتر است. و خط ساحلي آن حدود km700 مي باشد.

جمهوري تركيه در قبرس شمالي 38 درصد جزيره را با فضايي حدود sq.km 355/3 مي پوشاند، كه بخش شمالي جزيره و حدود km200 از خط ساحلي را در برمي گيرد.

موقعيت استراتژيكي اين منطقه در چهار راه تمدن و ميان سه منطقة مهم شايد مهمترين عامل در معروفيت و سابقة آشفتگي و سركشي و حمله در جزيره باشد. اما اين تاريخچة حمله، به جزيره ثروت و ميراث بسياري بخشيده است. در واقع اين زمان تاريخي يك فاصلة 9000 ساله است شامل مهاجرت بشر، تأثيرات فرهنگي ، وضعيت هاي هنري مذاهب زندگي و اهداف سياسي و فاتحانه بود. و اين ميراث دراز مدت ماهيت و هويت جزيره شكل گرفت.

وقايع فوقالعاده پيروزي ها و تمدني كه جزيره با آن مواجه شد، بقايا و فصل تاريخي عمده اي را بر جاي گذاشت لوح هاي باستاني ، مقبره هاي قديمي ، عتيقه هاي برنزي و سنگي ، نمايش هاي رومي و يوناني و عبادتگاهها ، كليساهاي بيزانس و كليساهاي قرون وسطي و قلعه هاي Venetians و مساجد و حرمهاي به جا مانده از دوران عثماني و همچنين آثار باقي مانده از دورة استعمار انگليس ، متعلق به آن دوره است.

نقشه برداري از قبرس محصول زمين شناختي و شرايط آب و هوايي آن ، نشان دهندة ثروت فراوان اين منطقه و دليل تفاوت آن است. در فضاي جغرافيايي كوچك اطراف جزيره ، محققان و دانشمندان جغرافيا مي توانند شاهد قله هاي پوشيده از برف كوههاع پديده هاي آتشفشاني ، دشت ها و فلات ها تپه ها و صخره ها، اشكوب ها و تل ها و چشم انداز Karstic باشند. اين جزيره يكي از بهترين شرايط آب و هوائي مديترانه را دارد با زمستانهاي نسبتاً مرطوب و گاهي خشك و تابستانهاي داغ يا آفتابي كه بوسيلة آب و هواي دريا اعتدال مي يابد.

قبرس اگر چه اندازة بسير كوچكي دارد اما شامل انواع گياهان و انواع جانوران مي شود.

18% از كل كشور را جنگل ها پوشانده اند.

وضعيت جغرافيايي قبرس ، يعني واقع شدن در شرايط آب و هوائي آفريقاي شمالي و شرايط آب و هوائي سرد اروپا شمالي ، براي انواع گياهان منطقه مطلوب است، همچنين يك توقفگاه مناسب براي پرندگان مهاجري است كه از شمال به جنوب و يا برعكس مهاجرت مي كنند، مي باشد، البته قبرس ، پرندگان مقيم كمتري دارد و بيشتر انواع آن ها در فصل تابستان يا زمستان از آنجا مي روند. همچنين پرندگان مخصوص اين منطقه از جمله انواع بلبل در تمام سراسر اروپا هم يافت نمي شود، همچنين انواع حيوانات ، مارها و قوچ كوهي اين منطقه منحصر به فرد هستند.

38% اين منطقه در بخش شمالي را مي توان گفت كشف نشده است. و هيچ ارزش توريستي ندارد . همگي مي دانند كه در سال 1974 اين جزيره تقسيم شد. تركها تمام منطقه زيبا و حاصلخيز آنرا اشغال كردند اما فضاهاي ساحلي Limassoi , paphos دست نخورده باقي ماند. در واقع مي توان گفت كه اين نوعي كشف تويستي Famayosta , Kyrenia مي باشد:

اين منطقه در قسمتي كه به يونان نزديك مي شود از لحاظ سرگرميهاي سياسي بسيار معروف است و از سال 1974 با تحريم كردن منطقه شمالي باعث حفظ مناطق اشغالي و بقيه جزاير مارتينك شد. اين كار مثبت فقط به نفع خود آنها بود. فدائيان با وفاي پرورش داد كه مي توانستند هر ساله در مناطق مختلف آب و هوايي اين منطقه وجوّ مساعد آن به تفريح بپردازند. اين منطقه با بازسازي صنايع توريستي در بخش جنوبي مشاغلي بسياري ايجاد نمود كه چشم اندازهاي زيباي آنرا با خيابان بندي از شكل انداخت و در عوض رستورانهاي Fast Food ايجاد شد. در عوض در بخش جنوبي آن از لحاظ تجاري رونق زيادي ديده نشد. در بخش نزديك به تركيه طرحهاي توسعه اي پيشنهاد گرديد و اوضاع مالي بين المللي مردم را به اين منطقه كشاند. در بخش شمالي سرمايه هاي خانوادگي افزايش يافته و كلبه ها و ويلاهايي در اطراف استخرها ساخته شد كه نشان دهندة آسايش و رفاه بود. بنابر اين شرايط مساعد محيطي دست به دست هم داد تا از نظر ملاقات كنندگان، قبرس شمالي ، بعنوان تنها گوشة به يغما نرفته در مديترانه مورد توجه و حفاظت قرار گيرد.

هزينه ها (قيمت ها) در قبرس شمالي ، كمتر از مديترانه بود، غذا براي دو نفر به همراه مشروب 8 تا 10 پوند استرلينگ (ليرة استرلينگ) بود و قيمت كراية ماشين براي يك روز حدود ده پوند استرلينگ بود. زندگي آرام و ريلكس بود، بدون ازدحام جمعيت يا صف اتوبوس ، قبرس در منطقه مجاور تركيه داراي روابطي دوسستانه و مهمان نواز است و هيچگونه قوانين مربوط به جنگ و دعوا و مرافعه و يا مزاحمت هايي توريستي ندارد. ميزان جرائم جزئي بسيارپائين است و محيط كاملاً سالم و عاري از آلودگي است. صنعت گردشگري تحت نظر دو مركز مربوط به تعطيلات در تركيه به آرامي توسعه مي يابد. و اين پاك و مبرا بودن از ضرورت جنگهاي غير مستقيم را در استانبول نشان مي دهد كه نشان دهندة عدم شناخت كليه كشورها از اين منطقه (قبرس) به استثناي تركيه مي باشد.

موقعيت سياسي آن به مسائل توريستي مربوط مي شود، يعني با شكل گيري قبرس شمالي به يك بخش (گوشة) فراموش شده در مديترانة 20 سال پيش كه مي توانست دوباره تسخير شود بوجود آمد.

از سال 1974 توضيحات منطقه شمالي به عقب موكول شده و در مقاله بعد از صفحات مربوط به راهنمايي هاي مسافرتي جزيره آمده است.

در تقسيم جديد قبرس شمالي بي شك زيباتر به نظر مي رسد. تا پيش از سال 1974 حدود 80 درصد از هتل ها در مناطق Famayusta , Kyrenia بودند و اين نشان مي دهد كه اساساً توريست ها به اين مناطق مي امدند . قبرس در بخشي كه در يونان است بيشتر به بازسازي بخش جنوبي پرداخته است. و با كمك بيگانگان و سرمايه گذاري امروزه به توسعة بخش هاي جديدي مثل Limassol , paphos و larnaca پرداخته است. شمال تركيه كه مدعي استقلال جمهوري ترك قبرس شمالي در سال 1983 گرديد (TRNC) هنوز هم از طرف ساير كشورها به رسميت شناخته نشده و بنابر اين كمكهاي خارجي (بيگانه) هم شامل حال آن ها نمي شود. ناديده گرفته شدن و راكد شدن وضعيت توريستي (گردشگري) باعث افزايش استقلال گرديد. و در سالهاي اخير مردم سرمايه هاي اندك خود را در سرمايه گذاري شركت داده و به پيشرفت وضعيت توريستي پرداختند. و جنبش و حركت و فعاليت در شمال آغاز شد.

جايگاه گردشگري در اقتصاد قبرس شمالي

از ديدگاه توسعه اقتصادي ، بخش صنايع گردشگري نقش استراتژيك و اقتصادي را بعهده دارد. از اين رو ، اين بخش رفت و آمد خارجيان را فراهم نموده كه بطور موثري در تعادل بخش تجاري كشور مؤثر است و به افزايش در آمد بين المللي كمك هواهد نمود و باعث ايجاد مشاغل جديد و شركت مثبت فعال در اقتصاد مي شودع بخش توريستي در واقع جايگاهش ، ايجاد تغييرات ساختاري در اقتصاد است.

به منظور توسعة اقتصادي كشور با داشتن ابزار و امكانات محدود كشاورزي و صنعتي ، اهميت بيشتري را به بخش توريستي داده است با وجود امكانات وسيعي كه اين بخش نياز دارد.

و اين خود ما را به اين واقعيت مي رساند كه بايد تقديري آگاهانه از همكاري مردم داشته باشيم.

اتمسفر و محيط

شرايط محيطي در قبرس دوستانه و مهيا است و ميزان جرائم در آن به صفر مي رسد. مشاجرات ميان خريداران خارجي و فروشندگان و صاحبان مغازه ها كه در ساير بخش هاي مديترانه امري بسيار شايع است خوشبختانه در اينجا وجود ندارد . اگر براي خريد احتياج ب كمك داشته باشيد به شما كمك و راهنمايي مي شود ولي اگر شما فقط قصد تماشا داشته باشيد، كسي مزاحمتان نمي شود. زنان به تنهايي مي توانند آزادانه و حتي در تاريكي شب رفت و آمد داشته باشند، بدون اينكه سي مزاحم آن ها گردد. مردم حريم خصوصي شما را درك نموده و يه آن احترام مي گذارند.

اگر چه دستههاي 25 هزار تا 30 هزار نفري ارتش ترك در اردوگاههاي اين منطقه ساكن شده اند، اما تحت نظم و انضبات خاصي تعليم مي بينند و به بازديكنندگان (خارجيان) احترام مي گذارند. اگر بطور تصادفي وارد يك محيط نظامي شويد، بسيار مودبانه با احترام و با سكوت راهنمايي مي گرديد.

خريد سوغاتي

بهترين مغازه ها براي خريد كردن در خيابان اصلي kyrenia  يافت مي شوند. البته Nicosia هم براي خريد مغازه هاي خوبي دارد ولي اكثراً پراكنده اند و بنابر اين براي توريست ها بافتن اين مغازه ها و استفاده از آن ها مشكل مي باشد. وسايلي كه بعنوان سوغاتي جالب به نظر مي رسند عبارتند از : كوزه و سفال، سراميك ، كفش هاي چرمي كيف هاي چرمي ، قاليچه ، گليم، چمدان و انواع كيف ، عروسك ، جواهرات ، انواع مس و برنج و غيره ... مي باشند.

همچنين Kyremia انواع بوتيك هاي مناسب براي لباس دارد. از جمله Benetton. تمام قيمت ها در تركيه به لير قيمت گذاري شده و تمام قيمت ها ثابت است و نيازي به چانه زدن نيست.

مغازه هاي مربوط به خوراكي در بازار ببلديه ارزانتر و بازار شهر معمولاً محل فروش ميوه ، سبزيجات ، گوشت ، ماهي و ساير ضروريات منزل و آشپزخانه است.

ورزش ها

در سواحل هتل ها معمولاً ورزشهاي آبي از جمله موج سواري، اسكي روي آب و قايق سواري پيشنهاد مي شود. همچنين در بسياري از هتل ها علاوه بر ورزش هاي آبي زمين هاي تنيس هم وجود دارد.

دو مدرسة سواركاري در karaoglanogla وجود ارد ، كه برنامه هاي HorseShoes و Tunaq معروفند. همچنين در هتل باغ Cyprus نزديك fomagusta هم يك مركز آموزشي اسب سواري وجود دارد.

همچنين در هفت هتل ، زمين گلف وجود دارد كه اين زمين ها در Yesilyurt واقع در غرب Guzelyurt واقع شده است.

سرگرمي

سرگرمي شبانه معمولاض به discos (سالن هاي رقص) و casino محدود مي شود كه اغلب آن ها در هتل هاي بزرگ يافت مي شوند (از جمله در Dome  و باغهاي  Kyremia و ساحل Famagusta , salamis , palm) Kyrenia براي اين منظور مناسب تر است و گاهي هم نمايش هاي موزيكان در اين محل و در Bellapias Abbey برگزار مي شود.

در مورد سرگرمي هاي روزانه به جز خريد كردن و بازيد نمودن از مناظر زيبا ديگر موردي وجود ندارد.

سواحل

تمام منطقة FamayustaBay جزء ساحل شني طويل محسوب مي شود و عر تصلي كه در اين مسير ساخته شود منظرة عالي و جالبي محسوب مي شود.

سواحل شمالي پيچيدگي بيشتري دارند يعني داراي پوششهاي شني – سنگلاخي اند به همراه صخره هاي مختلف

خوراكي ها

مانند ساير كشور ها رستوران هاي خوب و مختلف در قبرس يافت مي شود كه داراي ططعم ا و مزه هاي مختلف اند . از ميان انواع نوشيدني هاي الكلي ارزان و مناسب قبرس مي توان Rali , Brandy تركي را نام برد كه جزء مهمترين نوشيدني هاي همراه غذا است.

علاوه بر خوراك تركي از جمله خوراك مخصوص قبرس شمالي مي توان Boumbar , Kolokas , Moloniya را نام برد و پنير معروف Hellim كه در رستوران هاي قبرس شمالي واقعاً نمونه است. و همچنين مي توان كباب Shish و كباب Doner را نام برد كه از گوشت بره تهيه شده و سيخي فروخته مي شود و در بسياري از رستوران ها و بويژة خانة كباب قبرس يافت مي شود.

پرندگان قبرس

محلهايي در قبرس وجود دارد كه داراي زندگي جالب و متنوع پرندگان است و همچنين به بازديد كنندگان در طول دورة سفر تماشا از پرندگان را پيشنهاد مي كند.

بسياري از پرندگان بعلت مهاجرت در فصل بهار و پاييز مدت اقامت كمتري در جزيره دارند. و ساير انواع پرندگان هم در طول تابستان و زمستان را در جزيره به سر مي برند.

St.Hilarion , Boghoy , Famagsta , Karpas Peninsala و (Orga)Kayalar و بعلاوه تمام زمينهاي مرطوب (Wetlands) فضاهاي خوبي (مناسبي ) براي تماشاي پرندگان هستند.

گلهاي قبرس

يك گردشگر در طول سفر خود در اطراف نقاط اين كشور از فراواني و تنوع انواع گلهاي وحشي در ماههاي فوريه مارس و آوريل شگفت زده مي شود.

قبرس شمالي يك منطقة زيبا با چشم اندازي متنوع است و دسترسي به شهرهاي بزرگ در آن بسيار آسان است با اين فضا كم فقط در قبرس شمالي حدود 1300 نوع گياه و گل مختلف وجود دارد كه شامل 150 نوع علف مختلف مي باشد كه وحشيانه رشد مي كنند.

وضعيت گردشگري در قبرس شمالي در مرحله عظيم اقتصادي .

با وجود وضعيت عظيم سرمايه گذاري و اقتصادي ، موقعيت بخش گردشگري TRNC بصورت زير است.

 1. بر اساس آمار ساليانه سهيم بخش توريستي در GNP (محصولات بين المللي كلان) بصورت زير است.

سال 1993 ، 3/1% - 1984 ،16% - 1985 ع 6/1% - 1986 ، 8/1% - 1987 ، 2% - 1988 ، 3/2% - 1989 ، 2/2% - 1990 ، 4/2% - 1991 ، 9/1% - 1992 ، 5/2 % - 1993 ، 1/3% ، 1994 ، 4/3%

به بيان ديگر مشاركت بخش توريستي در اقتصاد ملي كمتر از بخش هاي ديگر است.

 1. افزايش در ظرفيت بستري براي فعاليت هاي حمل ونقل و بازار (دادوستد) كافي نيست.

اعداد و ارقام زير افزايش ظرفيت بستري كشور را بطور ساليانه نشان مي دهد، در اينجا ما اعداد بستري كل را در هر سال نشان داده ايم:

سال 1975، 2621 – سال 1976 ، 3185 – 1977 ، 2795 – 1978، 2880 – 1979 ، 3076 – 1980 ، 3076 – 1981 ، 3043 – 1982 ، 3411 – 1983 ، 2555 – 1984 ، 3687 – 1986 ، 3715 – 1987 ، 3779 – 1988 ، 3917 -  1989 ، 4328 – 1990 ، 5414 – 1991 ، 6012 – 1992 ، 6630 – 1993 ، 7017 – 1994 ، 7345

 1. در حال حاضر 75 درصد تمام فعاليت هاي مركز توريستي مربوط به بخش تجاري است. بنابر اين به دست آمدن پول رايج از خارجيان و ميزان ارزش افزوده بسيار اندك است.
 2. عايدي بخش توريستي بر اساس آمار ساليانه و با واحد دلارهاي آمريكا و سهم آن در بدست آوردن پول رايج بيگانه بصورت زير است:

1983 ، 1/37 ، (9/32%) – 1984 ، 3/40 ، (7/37%) – 1985 ، 3/47 ، (3/39%) – 1986 ، 52 (5/39%) – 1987 ، 5/103 ، (7/51%) – 1988 ،0/118 ، (4/56) – 1989 ، 9/154 ، (0/60%) – 1990 ع 8/224 ، (6/61%) – 1991 ، 6/153 ، (9/55%) – 1992 ، 1/175 ، (3/50%) – 1993 ، 6/224 (9/61%) – 1994 ، 5/226 ، (9/66%)

اين ارقام اهميت بخش توريستي (گردشگري ) را به دست اوردن پول رايج خارجي براي كشور نشان مي دهد.

 1. b) معافيت از كالاهاي سرمايه گذاري عمده از وظايف عمومي است (مثل مبلمان منزل ع تجهيزات نصب و ابزار مكانيكي )
 2. C) اهميت وسايل نقلية عمومي با يك وظيفة محدود.
 3. d) مجوز سرمايه گذاري بر هزينه هاي سرمايه اي ، علاوه بر ساير مجوزهاي ساليانه
 4. e) برگرداندن تابع بر 70 درصد از سود به دست آمده از سرمايه هاي خارجي مجاز است ؛ و
 5. f) سرمايه گذاران خارجي مجاز به برگرداندن سود فروش سرمايه هاي تصفيه شده به ؟ مي باشند اما اين ميزان نمي تواند بيش از ارزش سرماية اصلي باشد.

مشكلات عمده و مقياس هايي براي رفع و حل كردن آن ها

 1. فقدان پروازهاي مستقيم به كشورهاي جهان سوم و نامناسب بودن پروازهاي غير مستقيم موجود
 2. تبليغات و ناكافي به علت عدم وجود منابع مالي كافي
 3. فقدان اعتبارات براي مالياتهاي دراز مدت و متوسط پروژه ها
 4. عدم كفايت مقياس هايي براي جذب سرمايه گذاران خارجي و محلي

بطور خلاصه ، مقياس هايي براي حل اين مشكلها بصورت زيرند.

 1. a) فراهم نمودن يك نقشة بزرگ (عمده)

با توجه به وضعيت گردشگري و اين كه بعضي از كشورها ، جهان سوم محسوب مي شوند، عمده ترين نقشه براي عمل نمودن بخاطر داشتن اين موضوع است كه براي سياست هاي معمول و گردشگري بايد با تخصص هاي دانشگاهي و علمي پيش رفت.

ما بايد نوع صنعتي (صنعت توريستي ) را كه مي خواهيم انتخاب نمائيم و اطمينان داشته باشيم كه با يك طرح ريزي مناسب به آن خواهيم رسيد و بدين ترتيب بطور اتوماتيك هدف محقق خواهد شد.

در اين چار چوب ، علاوه بر ملزومات قانوني محلي در صنعت توريستي بايد روابطي ميان موسسات مرتبط با صنعت توريست و فرهنگ آن هم وجود داشته باشد، دانشگاههاي محلي ، تحقيقاتي دراز مدت را در رابطه با صنعت توريست و همچنين روابط ميان فرهنگ و ساير سياست ها را فراهم مي آورند.

بعلاوه اهداف توريستي همجواران يا رقيبان موجود با قبرس شمالي كه صنعت توريستي آن ها با روشي مشابه كمتر يا بيشتر پيشرفت نموده است نيز شروع به رفع خطاهاي گذشته مي كنند و افكار جدي و سياست هاي جديد اتخاذ مي نمايند.

از سوي ديگر ، هر كسي كه مستقيم يا غير مستقيم درگير صنعت گردشگري است يا با آن مواجه شده است، بايد در جهت ارتقاء دائم آن مشاركت نمايد و محصولات گردشگري ما را نوسازي نمايد كه اين محصولات تركيبي از عواملي از قبيل : تقاضا ، حمل و نقل عوامل سفر (انتقال)، رستورانها و تسهيلات سرگرم كننده اند و اينها همگي از طريق ، تجارت فردي محقق نمي شود.

ما بايد همواره در ذهن داشته باشيم كه امروزه بيشتر تمايلات در اين صنعت معطوف به اهداف دراز مدت ، عطيلات رسمي تر و افزايش در تعداد شهرهاي بزرگتر است و تعداد مسافران اروپايي در سال حدود 250 ميليون نفر تخمين زده شده است و اين بايد مهمترين هدف بارز براي ما باشد.

از سوي ديگر ميزان پيشرفت ها ، ؟ بيشتر توريست ها بعلاوة اهداف بيشتر ، مسئله اي است كه صنعت توريستي قبرس شمالي بايد با آن مواجه شود. و بايد به مقياس هاي علمي پرداخته شود. اگر ما درصدد اندازه گيري نيازمنديهاي زماني هستيم ، به سياستي سلطه جويانه نيازمنديم.

و بار ديگر بايد گفت كه همواره بايد تاكيد بيشتر بر روي جذب توريست در ماههاي زمستان باشد. هتل داران و مسئولين تورها مي توانند اين بخش ويژه و سودمند را ارتقا دهند.

بعنوان مثال اين ترتيب بدين صورت يعني از دوچرخه سواران تا گياه شناسان ، از عكاسان آماتور تا تيمهاي حرفه اي فوتبال ، و ملاقات كنندگان ويژه و علاقمند مي توانند نقش عمده اي را در مسئله فصلي كشور ايفا نمايند.

علاوه بر اينها قبرس شمالي بيش از صد نوع انتخاب براي گروههاي علاقمند دارد، اما از طرفي فاقد بعضي از نيازمنديهاي اساسي و پايه است. از جمله فاقد عكاسي ، آزمايشگاه و تسهيلاتي از قبيل زمين گلف و مراكز ورزشي است. همچنين هيچگونه شرايطي براي سرگرمي كودكان در نظر گرفته نشده است.

 1. b) حمل و نقل

به منظور رفع يكي از بزرگترين مشكلات بخش گردشگري به موارد زير بايد توجه شود.

 1. اين ايالت بايد دو نوع هواپيما (دو اندازه مختلف) را از هواپيماهاي خود بدين منظور خريداري كند.
 2. هواپيماهاي قبرس تركيه (CTA) بايد بعنوان هواپيماي ملي دوباره سازمان دهي شوند. يعني بايد مطابق با اصول TRNC تغيير يابند (سازمان دهي شوند)
 3. وزارت گردشگري بايد هميشه در كنترل CTA باشد.
 4. C) تبليغات

بايد مبلغ مناسبي براي ارتقاء فعاليت هاي تبليغاتي در نظر گرفته شود. يك برنامه تبليغاتي جديد بايد در نظر گرفته شود تا پاسخگوي سوالاتي از قبيل چه خبر؟ چگونه؟ كجا ؟ و چه كسي؟ باشد.

يك كتابچة راهنماي منسجم و مفيد دربارة قبرس شمالي و در مورد توريست و تجارت در سفر بايد بطور رايگان در اختيار عموم قرار گيرد و همچنين تمام موزه ها و نمايشگاهها و محلهاي ديدني در آن توصيف شده باشد.

همچنين بايد يك سري تبليغات كافي و فصل بندي شده در مورد تاريخچة كشور و مهمترين شهرها با تاكيد بر محلهاي ديدني ما ذكر نام هتل ها و راهنماها و اطلاعات كلي ارائه گردد.

براي شروع بايد زبان انگليسي براي اين تبليغات انتخاب شود، زيرا زبان بين المللي محسوب مي شود، و ساير زبان ها مثل آلماني ، فرانسه و غيره هم مي تواند در پايان اضافه شود.

مرحله بعدي بايد معرفي خدمات اطلاعات بانكي در سفر به كشور باشد.

Whoiswho 1900 A يك دفترچة راهنماي تجارت در سفر متعلق به قبرس شمالي است كه متفاوت از ساير كتابچه هاي راهناست. و در واقع يك راهنمايي براي توريست جهت يافتن بهترين ساحل براي برنزه شدن نيست . بلكه بهتر و تخصصي تر از آن است و اطلاعات آن بسيار مختصر و مفيد است و اصلاً خسته كننده نيست. داراي طراحي مناسب است همراه با نقشه ها و تصاوير مناسب تصاوير و عكسها در آن صرفاً زيبا نيستند ، بلكه بسيار كامل و گويا مي باشند.

 1. تشويق سرمايه گذاري

يك قانون جديد به نام قانون تشويق كه هدف آن تشويق سرمايه گذاران است.

 1. i. سايت سرمايه گذاري خارجي

تشويق سرمايه گذاري خارجي در ميان اهداف اولية قبرس شمالي ، در واقع سياست توسعه است.

بنابر اين كساني كه مي خواهند در جمهوري تركيه مربوط به قبرس شمالي سرمايه گذاري نمايند، مي توانند از يك گرايش مثبت قانوني مطمئن باشند.

مطابق سياست توسعه اي قبرس شمالي به صنايع صادراتي امتيازات (ترفيعي) مي دهد. بعلت كوچك بودن بازارهاي داخلي (خانگي) قدرت هاي TRNC بازارهاي صادراتي را در پيش گرفته و براي سرمايه گذاري خارجي از اين نوع موافقت نمودند. سياست دولتي (قانوني) همچنين طرحهاي سرمايه اي / تكنولوژيكي را تشويق و حمايت مي كند. در ابتدا به آن دسته از طرحهايي كه مربوط به انتقال تكنيك هاي مدرن ، تكنولوژيكي ، روشهاي Know – how و تكنيك هاي مديريتي مي باشد پرداخته مي شود. و سپس جذب سرمايه هاي خارجي براي بخش گردشگري با اولويت توسعة سياست TRNC هر چند بايد همواره ذكر شود كه هر طرح پيشنهادي توسط يك سرمايه گذار اصلي بايد توسط قانون (دولت) براي تشخيص صلاحيت مورد نظارت قرار گيرد.

فعاليت ميان شركت هاي داخلي و خارجي در فرم اقدامات مخاطه آميز (ريسك) مورد تشويق و حمايت است و قبرس شمالي امتيازات فراواني را پيشنهاد نموده و تشويق به سرمايه گذاري خارجي از جمله حفظ حقوق شخصي آنها از اين موارد محسوب مي شوند. ملي گرائي هرگز بخشي از سياست دولت نبوده و در آينده هم نخواهد بود.

قانون اساسي TRNC حقوق شخصي و خصوصي را مورد حمايت قرار داده و در اين رابطه هيچگونه تبعيض ميان شهروندان و بيگانگان وجود ندارد.

 1. ii. روشها و تسهيلاتي براي سرمايه گذاري خارجي

ثبت شركت

1) فرم قانوني كه براي تجارت در TRNC مورد استفاده قرار مي گيرد ، خواه سرمايه گذاران خارجي باشند يا داخلي شركت خصوصي محدود (با فعاليت محدود) است.

تبصره قانوني مربوط به اينگونه شركت ها در قانون اساسي مربوطه مادة 113 . ذكر شده است

2) به سرمايه گذاران خارجي 49 درصد از كل سرمايه يك شركت تعلق مي گيرد. البته با مجوز كنسول (انجمن) وزيران ممكن است سهم بيشتري هم دريافت كنند (بالاي صددرصد). بويژه در زمينة توريست صنايع صادراتي و خدمات مربوط به تبادلات خارجي . سرمايه ها در زمينه هاي مختلف نيازمند تائيد وزارت مربوطه است.

3) يك سهامدار خارجي نيازمند تصويب يك مينيمم 30000 دلاري آمريكا به پول رايج خارجي معادل پول سهامداران تركيه است.

4) مجوز تجارت نيز مستلزم تأئيد ادارة مهاجرت محلي مي باشد.

5) يك شركت خارجي براي تعيين يك محل تجاري در TRNC نيازمند مجوز انجمن وزيران است . چنين شركتي بايد TRNC را به ميزان نه كمتر از 30000 دلار تبديل نمايند به سرماية خارجي TL معادل پول تركيه.

6) شركت هاي كشتيراني هم مستلزم تصويب TRNC زير نظر قانون شركت هاست كه بايد انجمن وزيران تائيد نمايند.

iii. ثبت شركت در تركيه ، جمهوري قبرس شمالي:

در فرم قانوني كه براي وضعيت تجاري TRNC استفاده مي شود سرمايه گذاران خارجي و داخلي هر دو تحت نظر شركتهاي خصوصي با فعاليت محدود قرار دارند. سهامداران فعاليتهاي تجاري تخصصي را مورد استفاده قرار مي دهند.

اصول قانوني مربوط به شركتهاي محدود در قانون مروط به شركتها ماده 113 تنظيم شده است كه مصرف فعاليت شركتهاي تحت نظر قوانين مربوط به سال 1948 مي باشد.

شركتها ممكن است توسط يك ضمانت محدود شوند يعني با توجه به قوانين مربوطه و بدون پرداخت هيچگونه سود و يا محدود شده بوسيله سهم كه ممكن است عمومي يا خصوصي باشد. در يك شركت خصوصي حداقل تعداد سهامداران 2 نفر و حداكثر 50 نفر است اما در شركت عمومي بايد حداقل 7 سهامدار اصلي وجود داشته باشند. اين شركتها بايد اقلاً دو رئيس داشته باشند در صورتيكه شركت خصوصي فقط يك رئيس مي خواهد. يك سرمايه گذاري بالاي 49% معمولاً براي سرمايه گذاران خارجي مجاز مي باشد البته با تاييد و مجوز بدست آمده از انجمن وزيران TRNC . البته ميزان بيشتري سرمايه گذاري ممكن است مجاز باشد بويژه در زمينه هاي توريستي و صنايع صادراتي و خدمات مربوط به تبادلات خارجي . براي هر سرمايه گذار خارجي در هر زمينه بايد يك مجوز سرمايه گذاري از وزارت TRNC بدست ايد. كه مربوط به حوزه اختيار سرمايه گذاري باشد. ميزان سهم سرمايه شركت بايد حداقل معادل 30 هزار دلار امريكا يا ليره تركيه باشد. يك مجوز صلاحيت نيز براي هر سرمايه گذار خارجي لازم است تا بتواند ؟ داده امنيت يا بورد تجارت بدست آورد و صلاحيت تضمين پرداختهاي مالي را از اداره ماليات بر درآمد و ميزان عايدي داخلي TRNC بدست آورد.

در هنگام شكل گيري و تاسيس هر شركتي موظف به فراهم نمودن يك شركتنامه يا اساسنامه براي ثبت شركت است همچنين بايد وقايع نرمال و طبيعي شركت همواره ثبت گردد و ميزان في ثبت شده تحت قانون شركت (حداقل حدود 215 هزار لير تركيه ) باشد. بعلاوه 50% از سرمايه در نظر گرفته شده بايد پرداخت شود. در جهت تكميل اين فرمول بايد يك ثبت قانوني در مورد شركتهاي محدود خصوصي كه ممكن است وارد تجارت شوند نيز صورت گيرد.

 1. شركت خارجي

براي ثبت اين شركتها محل خاصي در قانون TRNC در نظر گرفته شده كه مجوز انجمن وزيران براي آن التزامي است همچنين يك شركت ممكن است مبلغي معادل 30 هزار دلار آمريكا را به لير تركيه تبديل نموده و به عنوان سرمايه بكار بندد.

سهامداران بايد بر اساس اصول تنظيم شده در قانون نام تاجران و سهامداران ماده 116 عمل نمايند كه بر اساس قانون سال 1890 تدوين شده است . اين سهامداران ممكن است بطور محدود يا كللي فعاليت نموده و امكان ندارد بيش از 20 نفر سهامدار داشته باشند. جزئيات مربوط اين قانون بايد تحت ثبت قانوني قرار گرفته و ميزان في 91 هزار لير تركي در اين قوانين ثبت شود.

 1. انگيزه هاي سرمايه گذاري در بخش گردشگري:

اين بخش به عنوان مهمترين بخش براي توسعه اقتصادي محسوب مي شود . به منظور تشويق سرمايه گذاري در بخش توريستي اقداماتي در سال 1987 صورت گرفت كه شامل ميزان وسيعي از امتيازات و تشويقها است.

 • عوارض گمركي براي كالاهاي سرمايه گذاري شده طبق اين طرح وجود ندارد.
 • شركت در معاملات مخاطره آميز (ريسك كردن) قانوني است
 • شركت در تبليغات 15% سود را دريافت مي دارد
 • معافيت از ماليات بر درآمد براي يك دوره 10 ساله در سرمايه گذاريهاي مربوط به واحدهاي توريستي و يا سرمايه گذاريهاي مربوط به خدمات هواپيمايي ميسر مي باشد.
 • براي شركتهاي عمومي كه نبايد تعداد سهامداران كمتر از 50 نفر باشد يك معافيت 3 ساله در نظر گرفته باشد
 • به وامهاي خارجي براي تاييد ضمانت نامه يك بهرة ساليانه تعلق مي گيرد.
 • ثبت توريستي و آژانسهاي مسافرتي در سال 20% عايدي خارجي را زا ماليات بر درآمد بدست مي آورند.
 • هرگونه سود و بهره اي بدون هيچگونه محدوديتي پرداخت مي گردد.
 • تبديل آزاد پول براي سرمايه گذاري ميسر است.
 • استخدام افراد خارجي شايسته كه بومي هم نيستند.
 • تبديل در آمد بدست آمده از شبكه توسط افراد خارجي ازاد است.
 • معافيت از پرداخت في مربوط به مجوز بازسازي
 • هزينه هاي زير هنگام محاسبه سود ساليانه حذف مي شوند:

 تمام هزينه هاي زير هنگام محاسبه سود ساليانه حذف مي شوند

 تمام انواع تبليغات و هزينه هاي مربوط آن

طرح ريزي و ارزيابي سرمايه هاي توريستي :

فضاهاي مناسب براي سرمايه گذاري هاي توريستي بايد به عنوان منابع نادر و مهم مورد ارزيابي قرار گيرد.

موسسين شركتهاي خصوصي و عمومي بايد در جهت سرمايه گذاريهاي توريستي تعليم يابند و به سرمايه گذاران داخلي بايد حق تقدم داده شود. در هنگام عدم كفايت و شكست سرمايه گذاران خارجي بيد با سرمايه گذاران داخلي در چهار چوب اصول قانوني venture همكار مي نمايند. فقدان برنامه ريزي در بخش تويستي ممكن است چهار شكل ايجاد نمايد.

 • فقر زياد و ثروت زياد ممكن استباعث پيشقدم نشدن در ايجاد تاسيسات اجتماعي گردد كه اين خود مقياس غير ضروري از كنترل دولتي را به همراه دارد.
 • بهينه سازي در استفاده از منابع ممكن است ممنوع گردد.
 • حجم وسيعي از درآمدهاي توريستي ممكن است هدر رود.
 • امتيازات انحصاري غير ضروري و يا مفيد مكن است ايجاد شود.

انگيزه هايي باي سرمايه گذاريهاي توريستي

منابع مربوط به موسات مالي بايد از بخش مصرف به بخش توليد انتقال يابد . بزرگترين و مهمترين انگيزه ها بصورت زير فهرست مي شود

 • اعتبارات دراز مدت و انتخابي بايد افزايش يابد و كاهش معافيت مالياتي براي سرمايه گذاران جديد بايد بكار گرفته شود.
 • شركتهاي عموي بايد به عنوان پايه هايي براي سرمايه گذاري سازمان دهي شوند و بوسيله قانون از لحاظ مالي حمايت گردند.

سازمان TRNC تكميل نشده است عني ؟ يا وقفه هاي الكتريكي پيوسته جديد وجود دارد

صنعت گردشگري بخش اوليه در اقتصاد TRNC مي باشد كه به طرز ناجوري تأثير وقفه هاي الكتريكي پيوسته و هزينه هاي بالا قرار گرفته است. 0قطع شدن برق)

يك كاهش 30% در شمار توريستهاي TRNC در طول فصل زمستان در مقايسه با سال گذشته گزارش شده است بدليل وقفه هاي نيرويي پيوسته از تابستان امسال گردشگران تعطيلات خود را كنسل نموده و به كشورهاي ديگر رفتند.

بعضي از هتلداران آشفته و شگفت زده و كارشناسان صنعت توريست گفته اند كه اگر راه حلهايي براي اقتصاد TRNC و مشكلات مربوط به انرژي ارائه نگردد آنها نمي توانند هيچگونه پيشرفتي در زمينه توريست و اقتصاد داشته باشند.

بسياري از مديران سعي نموده اند تا باقيمتهاي كاهش يافته كنار بيايند اما نتوانسته اند از دردسرهاي خود بكاهند آنها تنها بوسيله كنسل كنندگان صدمه ديده اند بلكه با جبران و غرامت اين پرداختها هم مواجه شده اند.

يعني از اين هتل ها تنها 28% از ظرفيت تخت و اتاقهاي خود را در اختيار مهمانهاي داخلي قرار مي دادند.

همچنين گزارش شده است كه هيچ تقاضايي براي پروازهاي اضافي (خارجي) هواپيماها صورت نگرفته است. سال گذشته ، خطوط هوايي مربوط به تركيه (قبرس) داراي 5-6 پرواز اضافي براي دورة تعطيلات بود.

 1. F) آموزش و تعليم و تربيت

به منظور رشد نيازها با گذشت زمان براي آموزظ افراد بايد تعليم و تربيت با گذشت زمان پيشرفت نمايد و برنامه ريزي شود. بدين منظور:

ظرفيت مدارس و موسسات توريستي و هتلداران OTEM افزايش يافته است.

OTEM بايد بعنوان پايه اي با يك سرماية در گردش دوباره سازماندهي شود.

فرستادن افراد به كشورهاي خارجي براي تعليم و آموزش جهت كار بايد حالت سيستماتيك بخود بگيرد.

تعيين مدارس خصوصي مربوط به توريست (گردشگري) بايد مجاز باشد.

بخش توريست در دانشگاه مديترانه شرقي در Famagusta بايد مورد حمايت قرار گيرد.

كيفيت عملكرد كاركنان بخش گردشگري

دو مفهوم اساسي صنايع توريست بصورت زير است.

اولاً اپراتور و مسئولين بخش توريستي همواره بر سر كيفيت براي قيمت در مواجه شدن با موفقيت و شكست در سالهاي اخير با يكديگر رقابت دارند و بايد همواره در نظر داشت كه بايد كيفيت و قيمت هر دو نبايد باعث هزينه هاي بالاي محصولات شود.

دوم اينكه: صنايع توريستي ، اولين و مقدم ترين بخش كاري است.

البته كيفيت سايت ها ، از محيط و از تسهيلات آن ها نبايد ناديده گرفته شود.

انتخاب بايد در واقع تعادل ميان كار و صنعت توريست باشد و كيفيت هدف آن باشد.

بدون شك ، اهميت آموزش تعليم و تربيت حرفه اي در بخش هاي صنعت توريستي حياتي است و هدف آن ايجاد تمام عناصر مثبت نيروي كار است.

قبرس شمالي ممكن است در مفهوم رقابت در خدمات كيفي بالا تثبيت شده و نيروي كار انساني قبرس شمالي بايد قطعاً به سطح موفقيت بيشتري برسد.

اگر چه با توجه به رقابت بين المللي حفظ استانداردهاي كيفي بالا پيچيده و مشكل تر است اما غير ممكن نيست

همانطور كه كيفيت يك عامل مهم محسوب مي شود ، عامل انساني هم يكي از اهداف توريستي است كه مي تواند جالب و جذاب باشد و در كنار ساير عناصر ، محصولات توريستي آن پاسخگوي رشد تقاضاي توريستهاي معاصر (همدوره) باشد. و قبرس شمالي در مقايسه با رقيبان عمدة خود در  اين مفهوم خيلي پيشرفتي نكرده است (فاقد اين عامل مي باشد) و يكي ديگر از مشكلات قبرس در اين مورد حفظ محيط طبيعي و مصنوعي است. و اين كافي نيست كه بگوئيم قبرس شمالي از هر آلودگي مبرا است و بهترين گوشة حفظ شدة مديترانه شهروندان و ملاقات كنندگان از اهميتي بيشتر برخوردار است.

سازماندهي براي حفاظت از محيط

جاذبه هاي قبرس شمالي از ارزشهاي طبيعي و تاريخي آن نشات مي گيرد بنابر اين آلودگي محيطي و حفاظت از محيط تجديد و نوخواهي حفظ مكانهاي تاريخي از جمله فاكتورهاي عمده محسوب مي شوند. هر چيزي بايد به منظور تامين پيشرفت بيشتر انجام گيرد و تنها براي تضمين حفاظت از ارزشهاي طبيعي و تاريخي و ميراث فرهنگي كشور ما هائز اهميت است.

در حال حاضر به علت كمبود پرسنل بعضي از موزه هاي ما بسته هستند. محيط مربوط به اين سايتها به قدر كافي تميز و منظم نگهداري نمي شوند. در شهر هاي تاريخي ، آثار باستاني بوسيله رديفي از بلوكهاي بتني زشت و كوچك جايگزين شده و يك بخش آثار فرهنگي عمده مربوط به اين ساختمانها است.

شهرها و طرح بندي آن در وضعيتي بسيار بي نظم و آشفته قرار گرفته و آلودگي عمدتاً مشكلاتي رو به افزايش را بوجود آورده است و ما اميدواريم كه اين مسائل قبل از اينكه بيشتر دردسرساز شود حذف گردد.

مشكلاتي كه راهنماهاي تور با آن مواجه اند.

خدمات راهنمايي تور كه هدف آن آگاه كردن گردشگران در مورد وضعيت كشور مي باشد بخش مهمي در صنايع توريستي ما اشغال كرده است.

بويژه كه امروزه اقداماتي با هدف ايجاد TRNC صورت گرفته و اهميت بيشتري به داهنمايي تخصصي گردشگران داده مي شود.

برخلاف بعضي از فعاليتهاي قبلي كه در اين زمينه انجام شده است هيچگونه بهبود چشمگيري را در رفع مشكلات موجود در اين زمينه مشاهده نكرديم

به منظور جلوگيري از دزدي فرهنگي در اين زمينه به عنوان مثال رانندگان تاكسي بدون داشتن آگاهي لازم در مورد موضوع و شناخت زبان اطلاعات تخصصي ارائه مي دهند كه  اين خود مي تواند صدمه جوي به صنعت توريست در كشور بزند. بنابر اين وزارت صنايع توريست بايد بطور موثر بر فعاليت راهنمايان توريست نظارت داشته باشد.

جزئيات يك طرح توسعه صنعت گردشگري براي قبرس شمالي به عنوان يك نمونه

 1. I. اصول
 2. a) توسعه ساختاري صنعت گردشگري با تمام مفاهيم آن در منزل

- توسعه ساختارهاي موجود

- ساختمان اعضاي گردشگري جديد

- ايجاد ماهيت گردشگري جديد

- ايجاد محصولات جديد

 1. b) ترغيب و ايجاد صنعت گردشگري قبرس شمالي در تمام اروپا
 2. در ابتدا بدون در نظر گرفتن تمركز تورهاي كلاسيك دريافته هاي معماري تركيب شده يا مجزا از كشورهاي مجاوري مثل تركيه ، سوريه ، اردن، لبنان ، اسرائيل و مصر توسعه فرمهاي ديگر صنعت توريستي حائز اهميت است.
 3. مخاطره و اكتشاف بوسيله صنايع توريستي متفاوت
 4. a. تورهاي مسافرتي در راه (يك تا دو هفته اي) ارتفاعات Kyrenia براي اين نوع توريستها مناسبترند

با حداقل سرمايه گذاري ايجاد ساختارهاي ضروري بدين منظظور ميسر است. گروه هاي كوچك اسب سوار يا الاغ سوار هم مي توانند با بالا رفتن از اين كوهها وارد سايتهاي فراوان تاريخي شوند. اين نوع توريستها هم اكنون در اروپا فراوانند

 1. b. كوهنوردي و پياده روي: اين نوع راهنمايي ويژه توريستي مربوط به اصلاحات گياه شناسي ، نوع زندگي حيوانات و اطلاعاتي از اين قبيل است. گروه هاي علاقمند براي اين نوع گردشگري در اروپا كلوپهاي Alpine هستند بويژه گروههاي كوهنورد كه هدف آنها حفظ مجموعة پرندگان ، گروه هاي طبيعي ، گياه شناسان و علاقمندان به گياه شناسي است. در اين گونه موارد هم كمترين حد سرمايه گذاري ايجاد يك شبكه در ارتفاعات بويژه براي كوهنوردان ميسر است.
 2. c. ايجاد يك مركز Alphine براي بالا رفتن از كوه )1 jh 2 itji hd(
 3. d. استفاده از ؟ و ابزاري از اين قبيل براي اين هدف مناسبند. بالا رفتن از اين كوهها و اينگونه فعاليتهاي تويستي و سازماندهي تور در كشورهاي همسايه موثر است.
 4. e. مركز آموزش yacht (آموزش روشهاي گرم كردن در تفرجگاها) بايد تاسيس شود.
 5. f. ايجاد طرحهاي ulm(موتورهاي روشن اضافي) در يك فرودگاه كوچك و اكثراً در اطراف Famayusta اين طرح همچنين نياز به سرمايه زيادي ندارد.
 6. پيشرفت صنايع توريستي روستايي (توريست Agro)

تشويق مردم محلي به سرمايه گذاري در اين زمينه و آموزش آنها براي فعاليت در اين زمينه راه حلي ممكن است و اين ظرفيت بستري كشور را افزايش خواهد داد. بعلاوه اينكه از خلاقيتهايي در اين زمينه نيز مي توان استفاده كرد و بدين ترتيب بسرعت مخالفان درآمد اضافي بوجود آمده و به نگهداشتن مردم در روستاهاي خود كمك مي كند از سوي ديگر اين شانس را به توريستها مي دهد كه بتوانند مردم و فرهنگ آنها را به خوبي بشناسند.

4- در سطح صنايع گردشگري فردي توسعه كمپها و محلهاي مناسب در بين راه براي سفر توريستها بعلاوه موارد ديگري كه به افزايش تعداد اين توريستها كمك خواهد نمود. در اينجا نيز سرمايه گذاري زيادي لازم نيست.

II سازماندهي

A هدف : ايجاد سازمان توريستي در قبرس شمالي (NCTO) با هدف اجرا و توسعه صنعت گردشگري جمهوري تركيه در قبرس شمالي NCTO (TRNC) همچنين مسئول ايجاد و بازاريابي توريستهاي TRNC بويژه در اروپا خواهد بود.

 1. B. نقش NCTO
 2. a. روابط آن با قدرتهاي تحت سلطه رئيس جمهوري عملكردهاي NCTO با همكاري بسته وزارت گردشگري مي باشد. سياست گردشگري كشور و ايجاد فعاليتهايي در اين زمينه در چهار چوب اين همكاريها خواهد بود و ترغيب سياست روابط كيفي در طول سال و به منظور قادر بودن براي رقابت و بايد گفت اين طرح مربوط به اسپانيا ، تانزانيا ، يونان و اطراف آن خواهد بود. در مراحل اوليه TRNC قيمتها را به منظور سهيم شدن در بازار توريستي كاهش خواهد داد.
 3. b. روابط NCTO با صنايع گردشگري محلي شامل:

هتلها ، رستورانها ع روستاهاي اطراف ، كرايه كردن ماشينهاع تجهيزات ، موزه ها و سايتهاي توريستي

 • هتلها: براي ايجاد عرضه و تقاضا
 • چيزهاي يكسان براي روستاهاي اطراف ، كرايه كردن ماشين و تجهيزات مورد نياز
 • پيشرفت ساختاري بناها : هتلها ، محلهاي رقص و داروخانه ها
 • تجهيزات مربوط به سايتهاي توريستي : ابزار و راهنماييهاي مورد نياز مثال : Saint Barnabs: پيشرفت واگذاري سايت ها
 1. باز كردن يك رستوران : نوشيدنيهاي گرم و سرد ، بستني و غيره
 2. راهنمايي: يك راهنما براي معرفي عبادتگاهها، مقبره ها ، كليساها و موزه هاي باستانشناسي به مدت 1 ساعت و در واقع شانسي است براي دانشجويان بويژه در تعطيلات تابستاني بويژه در رشته هاي انگليسي ، آلماني و فرانسوي و تركي
 3. بعلاوه براي : enkomi/Alasia و مقبره هاي سلطنتي در خيابان Salamis – soli – nikosia – famagosta – kontara – hilarion و غيره
 4. در مراكز تفرحي مثل: kyrenia – famagosta مراكزي مثل:
 • surfing
 • diving
 • paragliding
 • L.M (موتورهاي با سوخت اضافي) مربوط به هواپيماها
 • هواپيماي دلتا
 • مدرسه ورزشهاي دريايي و diving

و همچنين مراكزي مثل مراكز رقص، كليپهاي ويديوئي ، داروخانه ها در محلهايي مثل famagosta , kyrenia , Nicosia

 1. e. توسعه مراكزي در kyrenia يعني نزديك Besparmark براي پياده روي و كوهنوردي و شبكه هاي جنگلداري
 2. F. به منظور توسعه فستيوالهاي بين المللي

Soli – salamis: يك فستيوال تئاتر (مدرن و كلاسيك)

- يك فستيوال قديمي (Folkcore)

5- ايجاد يك هتل درجه بالا بين فرودگاه Nicosia , Ercan با هدف ايجاد:

 1. خدمه هايي براي كشتيها و هواپيماها
 2. كنفرانسها و جلسات بين المللي
 3. گردشگريهاي تجملاتي

6- مدرسه توريستي (گردشگري)

بهبود كيفيتOTN در Kyrenia و ايجاد تلاشهاي براي مدرسه گردشگري در دانشگاه مديترانه شرقي به منظور همكاري با وزارت گردشگري و وزارت آموزش و پرورش

جغرافياي قبرس

محل جغرافيايي قبرس

قبرس يك جزيره در مديترانه شرقي است و ميان عرض جغرافياي ًًً34 و 34ً و 35ً و 41ً در شمال و طول جغرافياي ْ32 و 17ً و ْ34 و 35ً در شرق قرار گرفته است و بطور كلي مي توان گفت در نقطه تلاقي ميان عرض جغرافياي ْ35 شمالي و طول جغرافياي ْ35 شرقي قرار گرفته است.

اين جزيره توسط قاره هاي اروپا ، آسيا و افريقا كه قديمترين قاره هاي جهان هستند احاطه شده و در سراسر تاريخ قبرس تحت تاثير تمدنهاي عمده قرار گرفته است.

مسحت قبرس

مساحت كلي قبرس 9251 كيلومتر مربع است. مساحت جمهوري تركيه در قبرس شمالي (TRNC) 3242 كيلومتر مربع است. بيشترين طول قبرس از شرق به غرب 226 كيلومتر و از شمال به جنوب 96 كيلومتر است. قبرس بعد از سيسيلي و Sardinia سومين جزيرة بزرگ مديترانه است.

بريتانيا كه آخرين حاكم و فرمانروايي جزيره بود در سال 1960 به قبرس استقلال بخشيد. اما قبل از ترك نمودن قبرس دو پايگاه نظامي قوي در انجا باقي گذاشت به نامهاي Akrotiri(24 كيلوتر مربع) و Dhekelia (132 كيلومتر مربع) كه در كل مساحتي حدود 256 كيلومتر مربع را مي پوشاند. والبته دليل اين كار اهميت سياسي و جغرافيايي قبرس براي كشورهايي بود كه مي خواستند اين منطقه را كنترل نموده و بر آن تاثير داشته باشند.

كشورهاي همسايه

نزديكترين كشور در شمال تركيه است (km70) فاصلة سوريه در شرق km 110 است ع مصر در جنوب 400 كيلومتر فاصله دارد و يونان در غرب km 800 دورتر است.

اشكال و تركيبات طبيعي قبرس

اين تركيبات متشكل از چهار منطقه هستند:

 1. كوههاي Besparmak و شبه جزيرة Karpaz

اين منطقه ميان پوشش (Korucam cape) capekormakiti در غرب (zafer cope) cape Andreus در شرق قرار گرفته است. طول آن تقريباً 160 كيلومتر است و عرض آن از 8 تا 12 كيلومتر متغير است. اين منطقه از لحاظ جغرافيايي به دو قسمت تقسيم مي شود:

 1. كوههاي Bespermak (منطقة Kyrenia)

اين كوهها از روستاهايي (Orga)kayalar در غرب (Ephtakomi)Yedikonuk در شرق امتداد دارند.

اين منطقه كوهستاني بوسيلة كوههاي Kantara , Besparmak , Lapta , Kaylar شكل گرفته است.

بلندترين منطقة كوهستاني (Kyparissorouno) Selvili Tepe است كه حدوداً 1024 متر است. و از جمله قله هاي مهم ديگر عبارتند از Kivangtepe (954 m) Biffarento يا kornos (946 متر) و yaylatepe (935 متر)

در مسير كوههاي Besparmak چندين گذرگاه وجود دارد. كه از سمت غرب به ترتيب از (panagra)Gcgitkoy و Akatu , Ilalevga , pentadactylos , st , Catherine , Girne , sysklipos مي باشند. اين گذرگاهها دشت هاي سواحل شمالي را با دامنه هاي كوههاي Besparmak مرتبط مي سازند.

 1. شبه جزيرة peninsula

مانند اشارة انگشت به خليج Iskenderun در تركيه است. و از Trikomo تا capeAndras امتداد دارد. در اين شبه جزيره در Iskele 18 كيلومتر است (18 كيلومتر عرض دارد) و در Mehmetcik 11 كيلومتر است و در Dipkarpaz 5/7 كيلومتر است بتدريج باريك شده و در cape Zafer به پايان مي رسد.

Karpaz peninsula حدود 80 كيلومتر طول دارد.

 1. دشت Mesaoria

اين دشت كه از خليج Guzelyurt تا خليج Gazimagasa حدود 96 كيلومتر طول دارد. و در  ميان دو رشته كوه است و طول آن از 16 تا 32 كيلومتر متغير است. و يك فضاي 1884 كيلومتر مربع را مي پوشاند و ميانگين ارتفاع آن 70 متر است . خاك اين دشت كاملاً حاصلخيز است. و در جايي كه آب موجود باشد (مثل Guzelyurt و Saoutheastern) محصولات كشاورزي مهمترين مشغوليت محسوب مي شود. البته اكثر قسمت هاي اين دشت بعلت خشكي تابستان بدون محصول است. و اغلب بعنوان چراگاه استفاده مي شود.

 • كوههاي Troodos

كوههاي Gemikonagi  , Troodos تا Dhekelia امتداد دارند. پهناي اين فضا از حدود Mansura در شمال تا Cape Dogan در جنوب حدود 63 كيلومتر است و طول آن از Cape Arnauti در غرب تا Starrovouni در شرق حدود km105 است.

تقريباً تمام جنوب قبرس بوسيله كوههاي Troodos  پوشيده شده است. مرتفع ترين قله اين كوه قله Korlidag (كوه Olympus) 1952 فراست و قديميترين كوه جزيره است. قلعه هاي ديگر عبارتند از Adelphi  (1617 متر) ، Papoutsa (1562 متر) و Machaira (1425 متر)

از سمت شرق اين رشته كوه از نظر ارتفاع كاهش مي يابد و در قله Santiacrose (Stavrovouni 672 متر) به پايان مي رسد. اين كوهها يك فضاي بيضي شكل km2 3200 را مي پوشانند.

 1. IV. دشتهاي ساحلي

چندين دشت در سواحل جزيره وجود دارد كه مي توانيم آنها را بدو گروه تقسيم كنيم. گروه اول دشتهاي ساحل Alluvial و گروه دوم دشتهاي ساحلي Erodec ناميده مي شوند. گروه اول وقتي تشكيل شد كه جريانهاي دريايي مواد رسوبي را باقي گذاشتند. نمونه هاي آن عبارتند از Diyarizo (Hirsfu) Hacisofu و Kandu.

دشتهاي ساحلي رسوبي (Eroded) از طريق موجهاي دريا بر روي ساحل بوجود آمده اند. بهترين نمونه هاي اين دشتها عبارتند از Kyrenia , Limasol , Paphos

سواحل قبرس

سواحل قبرس km 783 طول دارند كه km 396 آن در TRNC و km 308 ان در جنوب واقع شده است. معمولاض سواحل جزيره بوسيله تاثيرات فشارهاي جانبي در طول دوره هاي زمين شناسي بوجود آمده اند. عمده ترين خليج هاي جزيره عبارتند از : Hacisofu , Guzelyurt , Gazmagusa , Iskele (Larnaka) , Limasol (argotur) , Yalova (piskoba)

ارتفاعات آن عبارتند از: zafer , poyraz , pile , dogan , Ikizler , Arnovut , Korucom.

آب و هوا

شرايط آب و هواي جزيره معتدل و مديترانه اي است كه داراي تابستانهاي طولاني خشك و زمستانهاي كوتاه باراني است اگر چه اين جزيره ويژگيهاي آب و هواي مديترانه اي دارد اما ميانگين بارندگي نرمال آن در سال mm 489  است. يعني كمتر از ميزان نرمال آب و هواي مديترانه اي است. ميانگين نرمال بارندگي در TRNC سالانه mm 402 است.

زمستانهاي TRNC گرم است و بندرت برف مي بارد و اگر برف ببارد فقط در كوههاي Begparmak مي بارد و در يك دورة كوتاه زماني آب مي شود.

در vicinity , lefkosa كمترين درجه c 5 است و دماي ارتفاعات آن c40 است در فضاهاي ساحلي كمترين درجه چند درجه بيشتر و بالاترين درجه چند درجه كمتر از Lefkosa است.

كوههاي Besparmak كه موازي با دريا هستند از تاثير نفوذ دريا به جنوب جلوگيري مي كنند و ميزان بارندگي بيشتر از كوههاي bespanmak و مانند نواحي ساحلي است. در نواحي داخلي بارندگي بسيار كم است و در guzelyurtكمترين ميزان بارندگي ديده مي شود.

گياهان طبيعي:

اين گياهان بطور شگفت انگيز متغير هستند با اينكه قبرس يك جزيره كوچك است بعضي از قسمتهاي جزيره بدون پوشش گياهي است در صورتيكه بعضي از قسمتهاي ديگر آن جنگلي مي باشد و مهمترين دلايل آن شرايط آب و هوائي خليجي وضعيت خاك و غيره هستند. در فضاهاي كوهستاني كه ميزان بارندگي زياد است و دماي هوا سردتر است پوشش گياهي غني تر است. اگر چه دشتها از اين بايت فقير هستند و دليل آن اين مي باشد كه ميزان بارندگي آن اندك است و دماي هوا بسيار بالاست.

پوشش گياهي قبرس به 4 گروه تقسيم مي شود.

 1. A. جنگلها

فضاي عمده اي از كوههاي Troodos و دره هاي شمالي كوههاي Besparmak با جنگل پوشيده شده است مهمترين درختان آن درخت Aleppo pine مي باشد كه در امتداد آن Troodospine درختهاي Sedar درختهاي Cyprusoak , Cypress مي باشند. درخت نوع اول 90% جنگلهاي قبرس را پوشانده است . فضاي كلي جنگلهاي قبرس حدوداً km2 1700 مي باشد يعني حدود 19% كل جزيره است.

 1. B. Makuis

Makuis در واقع درخچه يا درختهاي كوچك سرسبز مي باشند . نمونه هاي معروف آن olive وحشي myrtle  و Carob وحشي ، درخت Turpentine و غيره مي باشند. آنها نشاندهنده جنگلهاي سرسبزاند انها بسيار انبوه مي باشند. بيشترين ارتفاعات آن مربوط به بوته هاي Thorny مي باشد كه ارتفاع آن بيش از m3 است. بهترين نمونه هاي اين پوشش گياهي در TRNC ميان دو منطقة dipkarpaz , yenierenkoy و در جنوب اطراف منطقه Akrotiri ديده مي شوند.

Garrigues : C

اين پوشش گياهي وقتي ديده مي شود كه فساد و تباهي و قحطي بوجود آيد . آنها پوششهاي بسيار كوتاه مي باشند. در مناطق خشك و خاكهاي روي سنگ آهكها رشد مي كنند. (sarcopoterium spinosum) Maze , (Thymus capitatus) Thyme

دو نمونه از Garrigues هستند كه در دره هاي جنوبي كوههاي Troodos , Bespopmak ديده مي شوند.

 

 

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید