مقالات رشته جغرافیا

اخرین مقالات رشته جغرافیا

مقاله اثر باز شدگی دریچه و دبی جریان در آبشستگی ناشی از جت مستغرق عبوری از دریچه کشویی

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***   اثر باز شدگي دريچه و دبي جريان در آبشستگي ناشي از جت مستغرق عبوري از دريچه کشويي خلاصه آبشستگي موضعي در نزديکي دريچه باعث نشست پي و در نهايت تخريب سازه مي گردد. آبشستگي معمولا از طريق کاهش پارامترهاي بارگذاري يا افزايش پارامترها ...

مقاله معرفی فوزولین ها و مطالعه بیواستراتیگرافی نهشته های پرمین بالایی در برش کویرکوه ، جنوب سیرجان

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
معرفی فوزولین ها و مطالعه بیواستراتیگرافي نهشته های پرمین بالایی در برش کویرکوه، جنوب سیرجان چکیده فوزولین ها جزء مهمترین فرامینیفرهای شاخص پالئوزوئیک پسین هستند. لايه هاي رسوبي به سن پرمین فوقاني بطور گسترده ای در جنوب سیرجان رخنمون دارند. برش کویرکوه رخنمون مناسبی در این ناحیه بوده و در ۱۸ کیلومتری سیرجا ...

مقاله تلفیق مستقیم سیستمهای فتوگرامتری با سیستمهای مدیریت پایگاه داده مکانی بمنظور تولید داده های سازگار و ساختاریافته برای GIS

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
تلفيق مستقيم سيستمهاي فتوگرامتري با سيستمهاي مديريت پايگاه داده مکاني بمنظور توليد داده هاي سازگار و ساختاريافته براي GIS چکيده- ماهيت هزينه بر بودن تهيه داده بصورت يکبار مصرف باعث ايجاد يک جهت گيري جديد بسمت استفاده از پايگاه داده مرکزي گرديده است که در آن يک مدل مکان مرجع از جهان تهيه ، ذخيره و بهنگام مي ...

مقاله بررسی برخی از مهمترین پارامترهای موثر بر نامساعد شدن خاک کویر میقان اراک با استفاده از تکنیک زمین آمار

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی برخی از مهمترین پارامترهای موثر بر نامساعد شدن خاک کویر میقان اراک با استفاده از تکنیک زمین آمار چکیده این تحقیق با هدف بررسی تغییرات مکانی برخی از پارامترهای خاک نظیر: شوری، اسیدیته و نسبت جذب سدیم توسط روشهای مختلف درون-یابی و سپس ...

مقاله شهر سمنان و فرهنگی منتج از نهرهای روان

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
شهر سمنان و فرهنگی منتج از نهرهای روان چکیده: بسیاری معتقدند شکلگیری شهرهای ما براساس اقلیم و جبر اقلیمی بوده اسـت. ولـی بـا نگـاهی دقیـق تـر بـه شهرهایی مانند بوشهر و اصفهان و سمنان و نمونههای بسیار دیگر، مشاهده میشود هـر کـدام مطـابق فرهنـگ زمانه خود و در ارتباط با عناصر شاخصی که بعضا ساخته دست بشر بوده ا ...

مقاله مسیر ژئوشیمیایی تکامل شورابه دریاچه اورمیه

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
مسير ژئوشيميايي تکامل شورابه درياچه اورميه چکيده : درياچه ي اورميه بزرگترين درياچه ي فوق شور در جهان است آه در شمال غرب ايران ، سرزمين آذربايجان واقع شده است آه يک حوضه بسته درون قاره اي مستقل است آه وسعتي حدود ۶٠٠٠ آيلومتر مربع با متوسط عمق ۶ متر دارد. بررسي هيدروشيمي آب درياچه اورميه با استفاده از داده ...

مقاله برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع به روش استاندارد ، در شرایط کمبود داده با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ( مطالعه موردی : خراسان رضوی - تربت حیدریه )

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
**** این مقاله شامل تعداد زیادی مقاله میباشد که در سایت قابل نمایش نیست **** برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع به روش استاندارد، در شرایط کمبود داده با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: خراسان رضوی- تربت حیدریه) چکیده: گسترش روز افزون جمعیت جهانی و کاهش منابع آبی و از طرفی مصرف بیش از 90 درصد آب در بخ ...

مقاله برآورد تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ( مطالعه موردی دشت بیرجند )

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
برآورد تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی )مطالعه موردی دشت بیرجند( ۱- چکیده: تبخیر و تعرق به عنوان یکی از عمده ترین اجزاء چرخه هیدرولوژیکی، در مطالعات، طراحی و مدیریت سیستم های آبیاری اهمیت فراوان دارد. لكن تعداد پارامترهای مورد نیاز در محاسبه تبخیر و تعرق از یکسو و عدم صحیح اندازه گیری برخ ...

مقاله استفاده از روش تداخل سنجی راداری در مطالعه زلزله بم و زلزله Izmit در ترکیه

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
استفاده از روش تداخل سنجی راداری در مطالعه زلزله بم و زلزله Izmit در ترکیه چکیده از آنجا که تصاویر راداری علاوه بر اندازه گیری شدت سیگنال، اطلاعات فاز را نیز با خود به همراه دارند، لذا می توان با استفاده از اطلاعات فاز و با روش تداخل سنجی (اینترفرومتری) راداری از آنها در مطالعات زمین لرزه استفاده کرد. در ح ...

مقاله بررسی اثر ریزگردها برروی پارامترهای الکتریکی سلول های خورشیدی در استان خوزستان

word قابل ویرایش
15 صفحه
21700 تومان
بررسي اثر ريزگردها برروي پارامترهاي الکتريکي سلول هاي خورشيدي در استان خوزستان چکيده ريزگردها از جمله عوامل طبيعي هستند که امروزه جزء لاينفک آب و هواي کشورمان شده بطوري که اين وضعيت در استان هاي غربي و جنوبي بيشتر به چشم مي خورد. اين عامل طبيعي هرساله خسارت هاي مالي و جاني چشم گيري به کشورمان وارد مي کند. ...

مقاله مقایسه چند الگوریتم داده کاوی در تخمین تبخیرتعرق پتانسیل ماه بعد در سه ایستگاه هواشناسی ایران

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
مقایسه چند الگوریتم دادهکاوی در تخمین تبخیرتعرق پتانسیل ماه بعد در سه ایستگاه هواشناسی ایران چکیده به منظور تعیین مدل مناسبی از تخمین تبخیر و تعرق پتانسیل ماه بعد، برای ایستگاه اراک، رشت و شیراز، الگوریتمهای M5P، Kstar، M5Rules، REPTree، CHID و CART مقایسه شدند. پس از معرفی کردن دادههای هواشناسی به صورت متو ...

مقاله فارسی ارزیابی مدل M5P در پیشبینی متوسط دما و درصد رطوبت نسبی هوا به صورت ماهانه برای ماه بعد در ایستگاه سینوپتیک یزد

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
چکیده در این مقاله توانایی مدلهای درختیM5P برای تخمین متوسط دما و درصد رطوبت نسبی هوا برای ماه بعد به صورت ماهانه برای ایستگاه سینوپتیک یزد مورد ارزیابی قرار گرفته است . دادههای مورد استفاده در این مقاله دادههای متوسط ماهانه ایستگاه هواشناسی یزد شامل متغیرهای متوسط دمای هوا ، ساعات آفتابی، دمای نقطه شبنم، مت ...

مقاله ارزیابی هشت مدل نرم افزار weka در پیشبینی تبخیر تعرق پتانسیل ماهانه برای ماه بعد در ایستگاه هواشناسی سینوپتیک بابلسر

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
چکیده در این مقاله توانایی ارزیابی هشت مدل نرم افزار weka که شامل additiveRegression, Bagging, LinearRegression, Zero, M5P، Kstar، M5Rules، REPTree میباشد در تخمین تبخیرتعرق پتانسیل ماهانه برای ماه بعد برای ایستگاه هواشناسی سینوپتیک بابلسر مورد ارزیابی قرار گرفتهاند. دادههای مورد استفاده در این مقاله دادههای ...

دانلود فایل پاورپوینت ردپای اکولوژی

PowerPoint قابل ویرایش
22 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : ردپای اکولوژی ردپای اکولوژی شهر ردپای اکولوژی و ظرفیت زیستی محاسبه ردپای اکولوژی روشهای محاسبه ردپای اکولوژی - روش ترکیبی - روش اجزا - روش مستقیم نقاط قوت و ضعف رد پای اکولوژی - مزایای الگوی رد پای اکولوژی - محدودیت ها و معایب شاخص رد پای اکولوژی ...

دانلود فایل پاورپوینت رانش قاره ها

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدمه شواهد تئوری Gondwanaland شواهد فسیل شناسی Paleontological شواهد آب و هوا شناسی Paleoclimatic شواهد میدان مغناطیسی Paleomagnetic تئوریLaurasia اسلاید 2 : 1. تئوری رانش قاره ها چیست ؟ 2. چه شواهدی برای آنها وجود دارد ؟ اسلاید 3 : Gondwana: Afri ...

دانلود فایل پاورپوینت شناخت فضا و تحلیل اجزای آن

PowerPoint قابل ویرایش
80 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : تصويري از منظومه هليس كه در فاصله 690 سال نوري از زمين واقع شده و گفته مي شود اكنون در حال مرگ است. سال جهاني نجوم به يادبود چهارصدمين سالي كه گاليله ايتاليايي فضا را با يك تلسكوپ رصد كرد ، برگزار مي شود. اسلاید 2 : تصويري از خورشيد، ستاره نور و گرما براي ...

دانلود فایل پاورپوینت انواع یخچال ها

PowerPoint قابل ویرایش
15 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد و قابل نمایش در سایت نیست  ---- اسلاید 1 : 1 . قسمتهاي مختلف يخچال : ديوار طويل سايه انداز حوضچه هاي توليد يخ مخزن يخ 2. انواع يخچال : يخچالهاي با مخازن گنبدي يخچالهاي با مخازن تونلي يخچالهاي زيرزميني يخچالهاي بدون طاق  

دانلود فایل پاورپوینت بررسی اروپای مرکزی

PowerPoint قابل ویرایش
60 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 :   پایتخت: برلین زبان رسمی: آلمانی نوع حکومت: جمهوری فدرال واحد پول: یورو مذهب: كليساهاي مختلف پروتستان امید طول عمر: ٥ /٧٣ سال رشد سالانه جمعیت: ٠٢/ درصد جمعیت: 82,424,609نفر بزرگ‌ترین شهر:برلین اسلاید 2 : شهرهای مهم: بن ، اسن ، هامبورگ ، مونی ...

دانلود فایل پاورپوینت مرز دریا خزر

PowerPoint قابل ویرایش
17 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : در مورد اینکه خزر دریاست یا دریاچه، اختلاف نظر  وجود دارد!    برخی خزر را دریا نامیده اند .    از نقطه نظر اقیانوس شناسی (ترکیب آب،جانداري و گیاهی )  خزر باید دریا    (محسوب شود . ( و همچنین بزرگی آن   عده اي دیگر نیز خلاف این عقیده را ابراز کرده و آن ...

دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با دانشمندان ، ستاره شناسان و کاشفان

PowerPoint قابل ویرایش
27 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : کریستف کلمب (1451-20 مه سال 1506)سوداگر و دریانورد اهل جنوآ در ایتالیا بود که بر حسب اتفاق قارهٔ آمریکا را کشف کرد. او که از طرف پادشاهی کاستیل (بخشی از اسپانیا) مأموریت داشت تا راهی از سمت غرب به سوی هندوستان بیابد، در سال 1492 میلادی با سه کشتی از عرض اقیان ...

دانلود فایل پاورپوینت شهاب و شهاب سنگ

PowerPoint قابل ویرایش
21 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : شهاب شهاب یا تیر شهاب خطی از نور است که هنگام سوختن شهابواره در جو زمین ایجاد می شود. در یکشب صاف و بدون مهتاب، حدود 10 شهاب در ساعت قابل رویت هستند. تعداد شهابهای قابل مشاهده در حدود ساعت 4 بامداد به حداکثر می رسد، زیرا بیننده در قسمتی از زمین قرار می گیرد ...

دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با لایه اوزون

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : خطرها و سودها: خورشيد و جو حيات را در زمين امكان پذير ساخته‌اند. زمين بر اثر حرارت خورشيد گرم مي‌شود و جو بخشي از اين گرما را در خود نگه مي‌دارد و مانع فرار گرماي مزبور به فضاي مي‌شود. ولي تمام انرژي‌يي كه خورشيد توليد مي‌كند بي‌خطر نيستند. پرتو خطر ناكي به ن ...

دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم هوازدگی

PowerPoint قابل ویرایش
14 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : هوازدگی به زبان ساده عبارت است از پاسخی که مواد سطح زمین در مقابل تغییر محیط از خود بروز می‌دهند و شامل از هم پاشیدن سنگها و تجزیه آنها در سطح زمین و یا نزدیک به سطح زمین است. بعد از میلیونها سال ، بالا آمدگی و فرسایش ، سنگهای موجود در سقف توده‌های نفوذی از ب ...

دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با صنعت گردشگری

PowerPoint قابل ویرایش
31 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : برگزاری تورهای داخلی نماینده فروش خطوط هوایی داخلی و خارجی نماینده مرکزی فروش هتلها برگزاری تورهای بین المللی خدمات سفرهای سازمانی و شرکتی اسلاید 2 : بازدید از اماکن تاریخی ،طبیعی و سایر جاذبه ها فعالیتهای کاری و اقتصادی سفرهای درمانی سفرهای علمی ار ...