بخشی از مقاله

قسمتهاي مختلف كلاچ
اين سيستم كلاچ خشك و بدون روغن كار مي كند و تشكيل شده از صفحه كلاچ ,ديسك كلاچ ,بلبرينگ ,فلايويل وشافت.
1-صفحه كلاچ –تشكيل شده از دو صفحه فيبري كه بعد از استلاك قابل تعويض است و بوسيله دنده هايي كه در مركز صفحه كلاچ مي باشد با دنده هاي شافت كلاچ درگير مي شود.روي صفحه كلاچ 6 عدد فنر نصب شده كه براي جلو گيري از ضربه هنگام حركت مي باشد,حداكثر ضخامت صفحه كلاچ 4/7 ميليمتر مي باشد.
2-ديسك كلاچ –تشكيل شده از يك صفحه فنري كه كارش بطريقه ديافراگم و نوع آن خورشيدي مي باشد.
3-بلبرينگ كلاچ –توسط دو شاخه كلاچ به ديسك فشار آورده و صفحه كلاچ را آزاد مي كند.بلبرينگ كلاچ از نوع ضد نفوذ آب مي باشد.
4-فلايويل –توسط فلايويل نيرو به صفحه كلاچ منتقل مي شود و توسط 7 پيچ مخصوص به ته ميل لنگ نصب مي شود و در هر دفعه باز و بستن فلايويل پيچها بايستي تعويض شود .فلايويل را مي توان تا يك ميليمتر تراش داد.


5-شافت كلاچ :توسط صفحه كلاچ نيرو به شافت كلاچ منتقل مي شود.قسمت جلوي شافت كلاچ در بوش كار مي كند و اين بوش در انتهاي ميل لنگ قرار دارد.
براي پياده كردن كلاچ براي تعمير بايد اول پلوسها را باز كرده و بعد گير بكس را از روي ماشين پياده كنيم.سپس ديسك كلاچ را كه با 6 پيچ روي فلايويل بسته شده پياده مي كنيم و بعد براي تعويض كاسه نمد شافت اگر روغن ريزي داشت آچار مخصوص موجود است بشماره فني 488 Bvi كه در موقع درآوردن كلاچ از روي گير بكس آنرا روي شافت قرار داده تا كاسه نمد به دنده هاي شافت گير نكند و از بين برود و براي جازدن كاسه نمد ديگر از اين آچار موجود است بعد از تعويض كاسه نمد پوسته كلاچ را روي گير بكس بسته و بعد از تعمير كلاچ گير بكس را روي موتور سوار مي كنيم.


توضيح : براي سوار كردن صفحه كلاچ و ديسك در جاي خود به عرض شافت آچار مخصوص موجود است بشماره فني 319 Emg كه در داخل صفحه كلاچ و ته ميل لنگ قرار مي دهيم و بعد از بستن 6 پيچ ديسك گريس مخصوص به نام مولي كرت روي شافت و بوش به مقدار كم مي ريزيم و سپس گيربكس را سوار مي كنيم.
كلاچ
شاخه اهرم دو شاخه كلاچ
براي تعويض شاخه اهرم بلبرينگ كلاچ اجار مخصوص موجوداست بشماره فني384 EMB كه با ان دو پيم روي شاخه را از روي ان خارج كرده و دو شاخه را از پوسته كلاچ خارج ميكنيم .
براي سوار كردن شاخه اهرم بلبرينگ ،اول از گريس مولي كرت روي ان ميرتيم و بعد در جاي خود قرار داده و پيمهاي در اورده را در جاي خود ميگذاريم بطوريكه از بريدگي وسط تا دو شاخه يك ميليمتر باشد .
براي ميزان كردن سيم كلاچ دو مهره ضامن سيم كلاچ را شل كرده وآن را ميزان ميكنيم ،بايد به اندازه ،2 تا 3 ميليمتر خلاصي داشته باشد و بعد دو مهره ضامن را در جاي خود سفت ميكنيم .


لغزيدن كلاچ در حال كلاچ گرفتن
لغزش كلاچ در طول سرعت خيلي قابل توجه است . آن بي نهايت روي سطوح ( رويه ها ) كلاچ و سطوح صيقل نشده چرخ سيار و پليت فشار سخت است . كلاچ لغزنده گرماي زيادي توليد مي كند . در نتيجه ، رويه هاي كلاچ به سرعت فرسوده مي شوند و ممكن است نيم سوز يا تمام سوز شود . وقتي رويه چرخ طيار و پليت فشار پوسيده شود ، ممكن است شكاف بردارد ، ترك بخورد و يا شيار دار شود . گرما در پليت مي تواند باعث شود فنر ها كشش خود را از دست بدهند كه اين موقعيت را بدتر مي كند . چند دليل مي تواند باعث لغزش كلاچ شود . اتصال پدال ممكن است به درستي تنظيم نشده باشد . اين ممكن است لغي را پس از آنكه ياتاقان كلاچ در مقابل انگشتي هاي خلاصي فشرده شوند ، حتي با پدال آزاد شده ، كاهش دهد. پس پليت فشار نمي تواند نيروي كامل فنر را براي قفل كردن صفحه كلاچ به چرخ طيار به كار برد . نتيجه اين است كه كلاچ مي لغزد در حالي كه كلاچ گرفته مي شود . تنظيم مجدد اتصال ممكن است مشكل را حل كند.


اتصال ارتباطي يا يك فنر برگشتي شكسته ممكن است از برگشت كامل اتصال به موقعيت گير كردن جلو گيري كند . اگر فنر شكسته است ، آنرا عوض كنيد . بيشتر اتصال كلاچ روي محور بوش هاي لاستيكي يا نايلوني قرار دارد . اين بايد با اسپري سليكون ، روغن SAEGOيا گريس چند كاره ، بسته به سفارش سازنده ، روغن كاري شود .
اگر هيچ يك از موارد بالا باعث لغزش نبود پس كلاچ بايد براي سرويس جدا شود.حالتهايي در كلاچ كه مي تواند باعث لغزش شود شامل رويه هاي پوسيده صفحه كلاچ , پليت فشار شكسته ,يا فرسوده يا فنرهاي ديافراگمي پوسده يا شكسته , گريس يا روغن روي رويه هاي ديسك , تنظيم نادرست اهم هاي خلاص يا ديسك كلاچ پيچ خورده مي باشد .


يك راهنما براي كلاچ لغزنده ,مواد رويه ورقه محفظه كلاچ است . اين حالت مي تواند با برداشتن پوشش بازرسي از زير كلاچ وچرخ طيارآشكار شود .
سفارش اغلب سازندگان عوض كردن مونتاژ ديسك و بليت فشار است اگر آسيب يا فرسودگي داخلي باشد يا فنرها ضعيف باشند . مونتاژ پليت فشار مي تواند دوباره ساخته شود اما اين معمولاً كار سازندگان كلاچ است .


دقت : اگر كلاچ و پليت فشار عوض شوند , چرخ طيار بايد به دقت از نظر يا آسيبهاي چون ترك , شكاف , و يا شيار بررسي و چك شود . هر يك از اين حالتها اگر پيشرفت كند باعث مي شوند كه صفحه كلاچ عوض شود . قرار دادن يك ديسك جديد در مقابل يك چرخ طيار آسيب ديده به آسيب ديدگي سريع سطح منتهي مي شود .


لقي هاي كلاچ يا ضعيف شده هنگام كلاچ گرفتن
علت لقي كلاچ احتمالاً بيشتر در داخل كلاچ است . كلاچ بايد براي سرويس يا عوض شدن جدا شود . با اينحال قبل از اينكه اين كار انجام شود اتصال كلاچ را چك كنيد تا مطمئن شويد كه وصل نيست . اگر وصل است مي تواند ناگهاني باضربه كلاچ به در گيري سريع در نتيجه ضربه سنگين آزاد شود .
شاسي شكسته موتور هم مي تواند باعث لقي شود زيرا موتوري بينهايت براي حركت آزاد است . اين مي تواند باعث شودكه كلاچ ضعيف شده يا لق شود هنگاميكه كلاچ گرفته مي شود . راه حل عوض كردن شاسي است .


داخل كلاچ شكل مي تواند ناشي از روغن يا گريس روي , رويه هاي ديسك يا رويه هاي هرز و لعاب داده شده باشد . اگر چنين است . ديسك بايد عوض شود . مشكل مي تواند ناشي از ضعيفي توپي صفحه كلاچ روي دندانه هاي شافت كلاچ باشد . اين حالت نياز به تميز كردن و روغنكاري دندانه روي ضامن و روي شافت دارد .
نكته : لقي كلاچ پس از جدا كردن و نصب مجدد يك موتور ممكن است توسط همتراز نبودن محفظه كلاچ بوجود آيد . بعضي از محفظه هاي كلاچ شيم هاي كوچكي دارند كه مي تواند در طول جدا كردن موتور يا محفظه گم شوند . اين شيم ها بايد مجدداً سرجاي اصلي شان نصب شوند تا مطمئن شويم محفظه تراز است . ممكن است كثيفي بين محفظه كلاچ و سيلندر باشد و يا مي تواند شكاف برداشته يا ناصاف شده باشد . هر يك از اين راه حالتها مي تواند ترازي محفظه را از بين بيرد . مشكل ديگر كلاچ شل بودن رويه هاي هرز يا لعاب داده شده يا روغن و يا گريس روي رويه ها , نياز به عوض كردن صفحه كلاچ و پليت فشار دارد .
لغزندگي هاي كلاچ يا كشيدن ها وقتي كه كلاچ آزاد است .
صفحه كلاج به طور مختصر مي لغزد پس از اينكه از حالت همترازي خارج شد وقتي گيربكس در حالت خلاصي است . اين لغزش طبيعي نبايد با كشيدن كلاچ قاطي شود. وقتي كلاچ كشيده مي شود صفحه كلاچ به طور كامل از چرخ طيار يا پليت فشارجدا مي شود در حاليكه پدال كلاچ فشرده شده است .


بنابراين صفحه كلاچ به چرخش ادامه مي دهد يا در چرخ طيار يا پليت فشار اصطكاك پيدا مي كند . شكايت راننده اين است كه آنها در تغيير دنده بدون به هم خوردگي مشكل دارند . اولين چيز براي چك اين موقعيت تنظيم اتصال پدال است . اگر لقي پدال زياد وجود داشته باشد يا آزادانه حركت كند حتي حركت كامل پدال كلاچ را كاملاً آزاد نخواهد كرد . اگر تنظيم اتصال مشكل را حل نكند مشكل در كلاچ است . مشكلات داخلي كلاچ راكاملاً آزاد نخواهدكرد . اگر تنظيم اتصال مشكل را حل نكند مشكل در كلاچ است . مشكلات داخلي كلاچ مي تواند ناشي از صفحه كلاچ از كار افتاده يا پليت فشار از كار افتاده يا رويه هاي هر صفحه كلاچ باشد . اين آسيب شامل پريدن كلاچ براي yetway سريع (كه اجازه مي دهد كلاچ ناگهاني با چرخ سريع موتور rpm خارج شود) لغزندن كلاچ و اصلاح موتور براي نيروي بازده افزايش يافته است .


پليت فشار اهرم ها را آزاد مي كند ممكن است به طور نادرستي تنظيم شود بنابراين آنها كاملاً كلاچ را خلاص نمي كنند . همچنين نافي صفحه كلاچ ممكن است روي شافت كلاچ متصل شود . اين حالت ممكن است با تميز كاري و روغنكاري دندانه ها بر طرف شود.
توجه : يك دهانه موتور شكسته همچنين مي تواند باعث شود كه كلاچ كشيده شده يا بلغزد و موتور براي چرخش آزاد است كه مي تواند باعث شود كه كلاچ بلغزد يا كشيده شود هنگاميكه خلاص مي شود راه حل جايگزين كردن شاسي است .


سر وصداي كلاچ
سرو صداي كلاچ معمولاً زماني مورد توجه (قابل توجه) هستند كه موتور در جا كار مي كند . (هرز كار كردن) براي تعيين علت توجه كنيد كه آيا صدا هنگامي شنيده مي شود كه كلاچ در حالت درگيري است (كلاج گرفته شدهاست ), وقتي كه ان در حالت خلاصي است يا در طول حركت پدال براي كلاچ گرفتن يا خلاص كردن كلاچ.


صداهايي كه هنگامي كه گيربكس در حالت ميانه است هنگام فشرده پدال شنيده مي شود صداهاي گيربكس است . (اين صداها مي تواند ناشي از پيلوت يا ياتاقان ميل لنگ خشك يا فرسوده باشد .) آنها معمولاً صداهايي ياتاقان زير هستند . علت ياتاقانها گيربكس پوسيده است ,كه گاهي اوقات توسط پريدن كلاچ و انتقال دنده هاي خيلي سريع باعث مي شود . اين حالت ها بار زيادي را به ياتاقانهاي گيربكس و دنده ها مي شود . صداهايي كه در حين اينك كه كلاچ گرفته مي شود شنيده مي شود , مي تواند ناشي از توپي صفحه كلاچ باشد كه روي شافت كلاچ هرز شده است .

اين حالت به عوض كردن ديسك يا شافت كلاچ يا شايد هر دو آنها خيلي فرسووده باشند منتهي شود. فنرهاي تعديل كننده سفحه كلاچ كه شكسته يا فرسوده شده اند باعث ايجاد سر وصدا مي شوند. اين حالت نياز به عوض كردن ديسك دارد . همتراز نبودن موتور و گيربكس باعث حركت عقب وجلو در صفحه كلاچ روي شافت كلاچ مي شود همتراز بايد درست شود .


ياتاقان كلاچ اغلب قسمتي از كلاچ را عوض مي كند صداي شنيده شده در حالي كه كلاچ گرفته مي شود مي تواند ناشي از آني باشد كه ياتاقانهاي كلاچ پوسيده شده اند يا روغنكاري شان را از دست داده اند .چنين ياتاقاني زماني معادل مي شود كه پدال كلاچ فشرده و ياتاقان بلغزد ياتاقان مي تواند روغنكاري شود يا عوض شود. اگر اهرم هاي خلاصي به طور صحيح تنظيم نشوند آنها به نافي صفحه كلاچ ماليده مي شوند هنگامي كه پدال كلاچ فشرده مي شود . اهرم هاي خلاصي بايد دوباره تنظيم شود و يا مونتاژ بايد عوض شود .
اگر پيليوت ياتاقان در ميل لنگ پوسيده باشد يا بدون روغنكاري مي باشد هنگامي كه گيربكس در حال دنده كلاچ درحال خلاص و ماشين ثابت است سر و صداي طولاني ايجاد مي كند. تحت اين شرايط شافت كلاچ (كه در ياتاقان در ميل لنگ آزمايش مي شود) ثابت است اما ميل لنگ و ياتاقانه مي چرخند ياتاقان بايد روغنكاري مي شود و يا عوض شود .
در كلاچ فنر ديافراگمي فنرهاي پوسيده يا ضعيف صداي خش خش مانندي را ايجاد مي كنند زماني كه كلاچ آزاد مي شود و موتور در حال هرز گشتن است . صدا را با جايگزين كردن (عوض كردن) مونتاژ پليت فشار از بين ببريد.
ضربانهاي پدال كلاچ
ضربات پدال كلاچ زماني قابل توجه هستند كه نيرو با موتور در حال حركت بر پدال كلاچ بكار رود . ضربات مي توانند بوسيله پا احساس شوند به عنوان يك سري از حركت هاي پدال همانطور كه نيروي كه نيروي يك پدال افزايش مي باد ضربات متوقف مي شود . اين حالت اغلب مشكلي را نشان مي دهد كه بايد قبل از آسيب جدي به كلاج برطرف شود .


يك علت احتمالي همتراز نبودن موتور و گيربكس است . اگر هر دو در يك خطا نباشد , صفحه كلاچ يا ديگر قسمتهاي حلاچ يا دوران زياد به سمت عقب و جلوحركت مي كنند . حاصل آن پوسيدگي سريع قسمتهاي كلاچ است . بر طرف كردن عيب باز كردن گيربكس , جدا كردن كلاچ و سپس چك محفظه همتراز با موتور و ميل لنگ است . در زمان مشابه , چرخ طيار مي تواند از نظر لنگيدن و بيرون زدن چك شود يك چرخ طيار كه روي فلنچ ميل لنگ قرار ندارد بايد جدا شود و دوباره قرار داده شود تا اطمينان حاصل شود كه درست قرار گرفته است .


اگر محفظه كلاچ از شكل افتاده و يا به طور بلند شده كه همترازي بين موتور و گيربكس از بين رفته است احتمال دارد كه همترازي را بشود ايجاد كرد . اين كار بوسيله نصب سيم هايي بين محفظه و گيربكس انجام مي شود . اگر به يك محفظه گيربكس نو نياز است .
توجه : ضربه هاي پدال كلاچ بوسيله چنين حالتهايي كه چرخ طيار خم شده يا چرخ طيار روي ميل فلنچ ميل لنگ قرار نگرفته يا … نتيجه شود .

گيربكس وديفرانسيل
مشخصات گيربكس و ديفرانسيل رنو 5
شماره سريال گيربكس
شماره تيپ گيربكس
نوع روغن گيربكس اچ پ وظرفيت ان 8/1 ليتر ميباشد هيچ وقت نبايد روغن گيربكس از حد معمول بيشتر ريخته شود زيرا باعث ميشود به كاسه نمدهاي لاستيكي فشار آورده و آن را خراب ميكند 1-كرانويل داراي 35 –دنده ميباشد 2-هوزينگ توسط 8 سيم به كرانويل بسته ميشود كه اين پيچها مخصوص بوده و در هر دفعه باز و بسته شدن بايد تعويض شود 3-دنده هرزگرد داراي دو حركت ميباشد 4-دنده پلوس داراي دو عدد دنده پلوس ميباشد كه داراي يك حركت ميباشد 5-رول برينگ داراي دو عدد رولبرينگ بوده كه در انتهاي هر پلوس قرار دارد.6-مهره جا كنيد در پشت هر رولبرينگ جهت رگلاژ كرانويل و پينيون و رگلاژ رولبرينگ وجود دارد.7-كاسه نمد –در هر طره دنده پلوس دو عدد كاسه نمد وجود دارد يكي كوچك و ديگري بزرگ.8-واشر فيبري پشت دنده پلوس يك واشر در دو اندازه مختلف جهت گرفتن لقي دنده ها موجود است.9-واشر فلزي پشت هر دنده هرز گرد قرار دارد و منحني شكل مي باشد .توضيح –اگر از طرف جلو به گيربكس نگاه كنيد كرانويل بايد سمت راست قرار گيرد در موقع خراب شدن ديفرانسيل كرانويل و پينيون جداگانه تعويض مي شوند.

گبريكس و ديفرانسيل
ديفرانسيل
1-كرانويل
2-دنده هرز گرد
3-پيم نگهدارنده دنده هرز گرد
4-خار نگهدارنده پيم
توضيح :درباره دنده برنجي و سنكرونيزه-در دنده هاي 1و2 از سنكرونيزه جهت سهولت دنده استفاده مي شود و اين نوع مخصوص رنو مي باشد دنده هاي 3و4 از دنده برنجي جهت سهولت تعويض دنده ها استفاده شده و سيستم آمريكايي است و براي سواره و پياده كردن بايد دقت كامل بكار رود,چون اگر جاي دنده ها عوض شود كار خود را بخوبي انجام نمي دهد.


در رنو نوع 1390 مانند مدل قبلي پينيون داراي 8 دنده و كرانويل داراي 35 دنده مي باشد و فقط تعداد دنده هاي كيلومتر شمار 5 دنده و مهره كيلومتر شماره 12 دنده مي باشد.
دنده نسبت تبديل دنده ها تعداد دنده شافت پائين شافت بالا
يك 83/3 46 x 12
دو 23/2 38 x 17
سه 45/1 35 X 38
چهار 02/1 39 X 38
عقب 54/3 39 X 11


گيربكس رنو
داراي 5 دنده است .چهار دنده جلو و يك دنده عقب .تعداد دنده هاي درگير در جدول پائين مشخص شده است.
دنده نسبت تبديل تعداد دنده شافت پائين شافت بالا
يك 67/3 44 X 12
دو 24/2 38 X 17
سه 46/1 35 X 24
چهار 03/1 30 X 26
عقب 24/3 42 x 13

قسمتهاي مختلف شافت روئي
1-شافت كلاچ
2-بوش رابط بين شافت كلاچ و شافت گيربكس
3-خار نگهدارنده بوش
4-شاف
5-رولبرينگ
6-شاه دنده شافت اول
7-واشر پشت رولبرينگ جهت رگلاژ در اندازه هاي مختلف
8-واسطه دنده عقب
قسمتهاي مختلف شافت زير :
1-رولبرينگ 2-دنده سه
3-سنكرونيزه 4-كشويي 1و2
5-سنكرونيزه 6-دنده دو
7-بوش بين دنده 2و3 8-دنده سه
9-دنده برنجي 10-كشوئي 3و4 و دنده عقب
11-دنده برنجي 12-بوش و بلبرينگ
13-دنده چهار 14-واشر كونيك روي دنده چهار
15-رولبرينگ 16-واشر پشت رولبرينگ
17-مهره شافت زير جهت دنده كيلومتر شمار


گير بكس
دسته دنده روي گيربكس و اهرم داخل گير بكس
دسته دنده اهرم تعويض دنده و ميل اهرمهاي دنده داخل گيربكس
1-دسته اهرم بيرون
2-ميله اهرم داخل گيربكس
3- دو شاخه براي تعويض دنده 1و02
4- دو شاخه براي تعويض دنده3 و04
5- دو شاخه براي تعويض دنده عقب0
6- ميله دو شاخه تعويض دنده1و02
7- ميله دو شاخه تعويض دنده 3و04
8- ميله دو شاخه تعويض دنده عقب0
9- دو شاخه اهرم ميله دسته دنده كه تمام ميله هاي تعويض دنده با اين اهرم كار مي كند0
10- در وسط ميله هاي تعويض دنده واشر پولكي موجود است كه قفل كن مياه ها ميباشد ودر موقعي كه دنده اي بادنده ديگر درگيراست ميله اهرم دوشاخه ديگراز جا حركت نمي كند0
11- دررنوتيپ 1390درروي درپوش گيربكس يك فنراضافي براي دنده عقب وجود دارد0

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید