بخشی از مقاله

رفع مشكلات و آزمايش دقيق
به استثناء تنظيمات، تنها راه تعمير يك كلاچ (متحرك )عوض كردن آن است نصب يك كلاچ جديد بسيار سهل و آسان است اما بايد مطمئن باشيد كه كارتان را بدرستي انجام دادهايد چرا كه اگر اشتباهي صورت گيرد مجبور مي شويد كه محور انتقال قدرت را دوباره پائين بگذاريد وكاري كه شما دوست نداريد بيش از يك بار انجام دهيد بايد انجام دهيد و بهترين كار اين كه با يك واحد خدماتي كه خدمات وسيله نقليه شما را انجام مي دهد مشورت كنيد.


در اينجا ما مراحل عمومي تعويض كردن يك كلاچ را بررسي مي كنيم. ابتدا اتصال مثبت باتري را بر مي داريم سپس در حاليكه كه زير كاپوت كار ميكنيم كه محور انتقال قدرت را براي تعويضي بوسيله اي قطع كردن سيم كلاچ و يا سيلندر هيدروليك آماده مي كنيم بنابراين قطع كردن اين موارد باعث مي شود كه محور انتقال قدرت از جاي خود حركت نكند . اين بقيه موارد . اگر شك داريد كه چه مواردي بايد بر طرف شود مي توانيد به كتاب راهنما مراجعه كنيد سپس يك تكه چوب پشت چرخ هاي عقب بگذاريد و جك را زير ماشين بزنيد و كاري نكنيد كه ماشين از زمين بلند شود وقتي كه اين امر شامل پيچ و مهره هاي شافت اكسل و محور انتقال قدرت هم مي شود براي جدا كردن محور انتقال قدرت شما بايد ابتدا يا چند عدد از پايه هاي موتور را باز كنيد

البته قبل از اينكه پايه هاي موتور را كنيد شود بايد چيزي را براي مهار كردن موتور قرار دهيد در بيشتر ماشين هاي اين امكان وجود دارد كه بوسيله يك جك زير كارتر ماشين موتور را مهار كرد اما در بعضي ماشين ها يك ميله اي ساپورت موتور وجود دارد كه اين ميله باعث مي شود كه در حاليكه محور انتقال قدرت باز شده باشد موتور به صورت آويزان و طوري كه از زير كاپوت آن بتوان آن را نصب كرد دوباره مي توانيد براي انجام كار صحيح و روشي درست به كتابچه راهنما مراجعه كنيد .


براي جدا كردن محور انتقال قدرت از موتور محور انتقال قدرت را با يك جك مهار كنيد و سپس پيچ مهره هاي دور فلايويل را باز كنيد و سپس محور انتقال قدرت را از موتور دور كنيد تا اينكه شافت وردي صفحه كلاچ نمايان شود سپس پائين محور انتقال قدرت را به طرف زمين قرار داده و آن را بچرخانيد و از ماشين جدا كنيد وقتي محور انتقال قدرت را جدا كرديد شما مي توانيد به صفحه كلاچ دسترسي داشته باشيد پيچ و مهره هاي دور صفحه فشار را باز كنيد سپس صفحه و ديسك كلاچ را جدا كنيد. اصطكاك بين سطح فلايويل را تست كنيد اگر خش افتاده بود و يا نقاطي از آن داغ شده بود آن مشكلات را بايد رفع كنيد و به وسيله دستگاه تراش بايد مشكلات بوجود آمده رفع شود و دوباره نصب شود و اين را به خاطر داشته باشيد كه هر جه سطح ديسك را تراش دهيد حالت شكنندگي آن بيشترمي شود اگر فلايويل شما تراشيده شنده باشد شما مي توانيد با كاغذ سمباده نرم اين كار را انجام دهيد وقتي فلايويل را تست مي كنيد سعي كنيد بلبرينگ كلاچ و بوش مركزي فلايويل را تست كنيد.

خار بلبرينگ را نبايد چرب و روغنكاري كنيد و نگاه كنيد كه سائيدگي و خوردگي نداشته باشد. اگر در مورد كيفيت آن شك داريد آنرا عوض كنيد و يك نو جايگزين كنيد براي اينكه مطمئن شويد روغن از پشت فلايويل نشت نمي كند چون اگر روغن به سطح كلاچ برسد باعث ضربه زدن و گير كردن آن مي شود و اين اصل مهم است كه هر دو سطح بايد به نحو تراشيده شود و يا لغزندگي آنها به يك صورت باشد اگر فلايويل بيش از حد تراشيده شود باعث سر خوردن كلاچ روي صفحه فشار بلبرينگ مي شود و مي تواند باعث آزاد گشتن كلاچ شود بايد با استفاده از واشر ميان ميل لنگ و فلايويل كاري كنيد كه كلاچ بتواند به راحتي در بلبرينگ آزاد كار كند اگر چه ممكن است يك فلايويل فرسوده در تست RPM بسوزد و تنها راه تعمير كردن آن جايگزين كردن يك فلايويل نو است و اين كار يك كار مطمئن و بي خطر است .

كار ديگر كه بايد انجام دهيد تست كردن شافت محور ورودي انتقال است و اگر از اطراف آن روغن نشت كند آن را تعويض كنيد. و بعد از آن دنبال نشت روغن در پشت موتور بگرديد اگر بيشتر از چند قطره باشد دليل اين امر ممكن است انتقال زود صفحه كلاچ باشد يك نشانه روي فلايويل بگذاريد بنابراين با اين كار شما مي توانيد آن را به درستي نصب كنيد(روي ميل لنگ) . فلايويل را از جاي خود درآوريد و كاسه نمدهاي كهنه را هم عوض كنيد خيلي با دقت يك (كاسه نمد) جديد بدون واشر كاسه نمد را نصب كنيد سعي كنيد با ابزار نصب كاسه نمد يا با يك تكه چوب اين كار را انجام دهيد .بعد از آن سطح ميل لنگ را چك كنيد و قسمتهاي خورده و فرسوده شده را تعمير كنيد همينطور بوشهاي موتور ، چون عدم تعمير به موقع آنها باعث نصب كردن يك دستگاه فلايويل جديد خواهد بود. ابتدا مطئن باشيد كه لبه ميل لنگ تميز شده باشد وقتي كه لبه فلايويل را جايگزين كرديد ، پيچهاي آنرا محكم كنيد و از صحت كار آنها اطمينان حاصل كنيد دو راه حل مناسب براي نصب صفحه كلاچ و صفحه فشار وجود دارد اول اين كه ديسك طوري طراحي شده است كه تنها در يك مسير كار مي كند .

اگر شما نگاهي به مركز هاب بيندازيد شما متوجه يكسري فنرهاي مهار كننده خواهيد شد كه از يك طرف به كلاچ و از يك طرف به مهار كننده هاي هاب چشبيده اند يا تعبيه شده اند كه همينطور به سطح صفحه كلاچ كه به طرف محور انتقال مي باشد در تماس است و شما براي جا زدن آن متوجه خواهيد شد اگر آنرا اشتباه جا بزنيد كارش را درست انجام نمي دهد . دوم اينكه شما به يك پيلوت كلاچ براي نصب كردن صفحه كلاچ احتياج داريد كه با بوش ميل لنگ رديف و جور شود براي نصب ديسك آنرا به طرف پيلوت سر دهيد سپس با اطمينان وسط آنرا به داخل پيلوت بلبرينگ وارد كنيد قبل از اينكه يك محور انتقال قدرت را نصب كنيد سعي كنيد بلبرينگي را انتخاب مي كنيد بلبرينگ نو و سالم باشد و از آزادي عمل آن اطمينان حاصل كنيد.


محور انتقال قدرت را داخل محل خود تعبيه كنيد و آنرا به طرف جلو فشار دهيد تا اينكه شافت ورودي داخل هزار خاره كلاچ فرو رود شايد شما مجبور شويد كه شافت ورودي يا ميل لنگ موتور را بچرخانيد تا با هزار خاره جور شود سعي كنيد اين كار را با فشار زيادي انجام ندهيد وقتي همه چيز بدرستي و رديف شد شافت در محل خود قرار مي گيرد البته اگر درست قرار نگرفت فشار به آن وارد نكنيد دوباره آنرا بيرون آوريد سعي خود را بكنيد هيچ وقت محور انتقال قدرت را بدون مهار كننده و نگهدارنده را به طور آويزان رها نكنيد چون ممكن است باعث خسارت ديدن و از بين رفتن بلبرينگ كلاچ شود بعد از اين كه نصب گشتاور پيچ و مهره ها را ببنديد. شما مي توانيد حالا پايه هاي موتور را كه باز كرده بوديد ببنديد همينطور اكسل ها تست كنيد. وقتي همه كارها انجام شد جك را از زير ماشين جدا كنيد.


در اين مرحله واقعاً احتياجي به جا زدن (كابل) كلاچ نيست چون ارزش آن كمتر از 50 دلار است كه بيمه خسارت بعدي آن را بپردازد به هر صورت كابل سيم كلاچ را تنظيم كنيد و مطمئن شويد كه آزادانه كار مي كند . بيشتر كلاچهاي هيدروليكي خودبخود تنظيم مي شوند و بنابراين خيلي خلاصه ندارند. البته بايد شما از نحوه كار ان مطمئن شويد براي انجام اين كار شما بايد پيستون را از محل خود بيرون بكشيد و دوباره فشار دهيد اگر حركت كرد سيستم به طور صحيح كار مي كند و اگر حركت نكرد به اين معني است كه سيلندر اشكال دارد و بايد جايگزين شود براي حركت دادن كلاچ پدال كلاچ به يك سيم روكش دار وصل شده است با يك سيلندر هيدروليكي .


در سيستمي كه با سيم كار مي كند كار آن بسيار شبيه به سيستم ترمز دوچرخه است كه وقتي سيم كشيده مي شود عملكرد آن مثل كلاچ مي باشد. در سيستم هيدروليكي با فشار دادن پدال كلاچ ، پيستوني كه در سيلندر قرار دارد حركت مي كند با اين جابجايي يك حركت سيالي به وجود مي آيد كه باعث حركت SLAVE CYLANDR مي شود اين عملكرد كلاچ است. بعضي از ماشين هاي قديمي و كاميونها از يك اهرم مكانيكي ساده استفاده مي كنند كه كار هيدروليك يا همان سيم را انجام مي داد ولي در اصول اوليه يكي نبود.


اگر چه پدال كلاچ به صورت هيدروليكي و يا با سيم كار مي كند يك دو شاخه اي وجود دارد كه محور را روي BELL HOUSE حركت مي دهد پاشنه اي ، عقب اين دوشاخه را به طرف صفحه فشار حركت مي دهد. كلاچ رها كننده بلبرينگ كه در انتهاي چنگالك رها كننده وجود دارد فشاري به فنر دياگرام مي كند و صفحه فشار به عقب بر مي گردد و فشار يا فنر باعث فشار روي ديسك مي شود كه برگردد.

چارت تشخيص عيب كلاچ
چك يا تصحيح
قسمتهاي فرسوده را عوض كنيد
ديسك را عوض كنيد
دوباره هم تراز كنيد علت احتمالي
1ـ نافي صفه كلاچ روي شافت كلاچ شل شده باشد
2 ـ فنر هاي ضربه گير صفه كلاچ شكسته يا فرسوده شده است
3ـ نا هم ترازي موتور و گيربكس ضعف
4ـ سروصداي كلاچ با كلاچ در گير(20ـ39)
روغن كاري كرده يا عوض كنيد
مونتاژ را تنظيم يا عوض كنيد
روغن كاري كنيد يا عوض كنيد
مونتاژ پليت فشار را عوض كنيد 1ـ ياتاقان كلاچ پوسيده شده يا بدون گريس باشد.
2ـ اهرم ها به درستي تنظيم شده باشد .
3ـ ياتاقان Pilotدر ميل لنگ پوسيده يا بدون گريس است
4ـ فنر برگشت دهنده (كلاچ فنر ديافراگمي )پوسيده باشد . 5 ـ سر و صداي كلاچ با كلاچ در گير (21ـ39)
دوباره هم تراز كنيد
آن را مستقيم و به درستي قرار دهيد
چرخ طيار را عوض كنيد
مونتاژ را عوض كرده يل تنضيم كنيد ،تنظيم يا جايگزين كنيد
دوباره تنظيم كرده يا عوض كنيد
تنظيم كنيد
عوض كنيد 1ـ ياتاقان و گير بكس هم تراز نباشد
2ـ چرخ طيار روي بنج ميل لنگ قرار نگيرد يا چرخ طيار خم شده باشد (همچنين باعث ارتعاش موتور شود )
3ـ محفضه كلاچ از شكل افتاده باشد
4ـ اهرم هاي خلاص تنظيم نباشد
5 ـ پليت فشار يا صفحه كلاچ تاب برداشته باشد
6 ـ مونتاژپليت فشار هم تراز نباشد
7 ـ ديافراگم نشكسته باشد 6 ـ ضربه هاي پدال كلاچ (21ـ39)
كلاچ را مگر رد مواقع ضروري آزاد بگذاريد
استفاده را كم كنيد
عوض كنيد
عوض كنيد
قسمتهاي معيوب را عوض كنيد
دوباره تنظيم كنيد
آزاد ، تنظيم و روغن كاري كنيد 1ـ پاي راننده روي كلاچ زياد باشد
2ـ استفاده نا درست و زياد از كلاچ
3ـ شكاف ها در چرخ طيار به روي صفحه فشار
4ـ فنر هاي فشار يا پليت شكسته
5 ـ صفحه كلاچ يا پليت فشار از شكل افتاده
6 ـ تنظيم اتصال ـ پدال به طور نا صحيح
7 ـ جهت اتصال خلاصي كلاچ 7ـ سطح صفحه كلاچ پوسيده
روغن كاري كنيد
آزاد كنيد
دوباره هم تراز كنيد
دوباره تنظيم كنيد
جاي گزين كنيد 1ـ اتصال كلاچ روغن كاري نشده باشد
2ـ شافت پدال كلاچ در حاشيه زمين اتصال دارد
3ـ قسمت هاي اتصال هم تراز نشده باشد
4ـ فنر مركزي خارج از تنظيم
5 ـ پدال كلاچ خم شده باشد 8 ـ سخت شدن پدال كلاچ
سيستم هيدروليك را بررسي كنيد
نشت را چك كنيد
سيستم هيدروليك را از نظر نشت چك كنيد 1ـ كلاچ هاي هيدروليك هم مي توانند مشكلاتي داشته باشند
2ـ شكستن دنده و مشكلا در خارج و وارد شدن دنده 9ـ مشكلات كلاچ هيدرو ليك

لغزيدن كلاچ در حال كلاچ گرفتن
لغزش كلاچ در طول سرعت خيلي قابل توجه است.آن بي نهايت روي سطوح ( رويه¬ها ) كلاچ و سطوح صيقل نشده چرخ سيار و پليت فشار سخت است . كلاچ لغزنده گرماي زيادي توليد مي كند . در نتيجه ، رويه هاي كلاچ به سرعت فرسوده مي شوند و ممكن است نيم سوز يا تمام سوز شود .


وقتي رويه چرخ طيار و پليت فشار پوسيده شود ، ممكن است شكاف بردارد ، ترك بخورد و يا شيار دار شود . گرما در پليت مي تواند باعث شود فنر ها كشش خود را از دست بدهند كه اين موقعيت را بدتر مي كند . چند دليل مي تواند باعث لغزش كلاچ شود . اتصال پدال ممكن است به درستي تنظيم نشده باشد . اين ممكن است لغي را پس از آنكه ياتاقان كلاچ در مقابل انگشتي هاي خلاصي فشرده شوند ، حتي با پدال آزاد شده ، كاهش دهد. پس پليت فشار نمي تواند نيروي كامل فنر را براي قفل كردن صفحه كلاچ به چرخ طيار به كار برد . نتيجه اين است كه كلاچ مي لغزد در حالي كه كلاچ گرفته مي شود . تنظيم مجدد اتصال ممكن است مشكل را حل كند .


اتصال ارتباطي يا يك فنر برگشتي شكسته ممكن است از برگشت كامل اتصال به موقعيت گير كردن جلو گيري كند . اگر فنر شكسته است ، آنرا عوض كنيد . بيشتر اتصال كلاچ روي محور بوش هاي لاستيكي يا نايلوني قرار دارد . اين بايد با اسپري سليكون ، روغن SAEGOيا گريس چند كاره ، بسته به سفارش سازنده ، روغن كاري شود .


اگر هيچ يك از موارد بالا باعث لغزش نبود پس كلاچ بايد براي سرويس جدا شود.حالتهايي در كلاچ كه مي تواند باعث لغزش شود شامل رويه هاي پوسيده صفحه كلاچ , پليت فشار شكسته ,يا فرسوده يا فنرهاي ديافراگمي پوسده يا شكسته , گريس يا روغن روي رويه هاي ديسك , تنظيم نادرست اهم هاي خلاص يا ديسك كلاچ پيچ خورده مي باشد .


يك راهنما براي كلاچ لغزنده ,مواد رويه ورقه محفظه كلاچ است . اين حالت ميتواند با برداشتن پوشش بازرسي از زير كلاچ وچرخ طيارآشكار شود .
سفارش اغلب سازندگان عوض كردن مونتاژ ديسك و بليت فشار است اگر آسيب يا فرسودگي داخلي باشد يا فنرها ضعيف باشند . مونتاژ پليت فشار مي تواند دوباره ساخته شود اما اين معمولاً كار سازندگان كلاچ است .


دقت : اگر كلاچ و پليت فشار عوض شوند , چرخ طيار بايد به دقت از نظر يا آسيبهاي چون ترك , شكاف , و يا شيار بررسي و چك شود . هر يك از اين حالتها اگر پيشرفت كند باعث مي شوند كه صفحه كلاچ عوض شود . قرار دادن يك ديسك جديد در مقابل يك چرخ طيار آسيب ديده به آسيب ديدگي سريع سطح منتهي مي شود .
لقي هاي كلاچ يا ضعيف شده هنگام كلاچ گرفتن


علت لقي كلاچ احتمالاً بيشتر در داخل كلاچ است . كلاچ بايد براي سرويس يا عوض شدن جدا شود . با اينحال قبل از اينكه اين كار انجام شود اتصال كلاچ را چك كنيد تا مطمئن شويد كه وصل نيست . اگر وصل است مي تواند ناگهاني باضربه كلاچ به در گيري سريع در نتيجه ضربه سنگين آزاد شود .
شاسي شكسته موتور هم مي تواند باعث لقي شود زيرا موتوري بينهايت براي حركت آزاد است . اين مي تواند باعث شودكه كلاچ ضعيف شده يا لق شود هنگاميكه كلاچ گرفته مي شود . راه حل عوض كردن شاسي است .


داخل كلاچ شكل مي تواند ناشي از روغن يا گريس روي , رويه هاي ديسك يا رويه هاي هرز و لعاب داده شده باشد . اگر چنين است . ديسك بايد عوض شود . مشكل ميتواند ناشي از ضعيفي توپي صفحه كلاچ روي دندانه هاي شافت كلاچ باشد . اين حالت نياز به تميز كردن و روغنكاري دندانه روي ضامن و روي شافت دارد .
نكته : لقي كلاچ پس از جدا كردن و نصب مجدد يك موتور ممكن است توسط همتراز نبودن محفظه كلاچ بوجود آيد . بعضي از محفظه هاي كلاچ شيم هاي كوچكي دارند كه مي تواند در طول جدا كردن موتور يا محفظه گم شوند . اين شيم ها بايد مجدداً سرجاي اصلي شان نصب شوند تا مطمئن شويم محفظه تراز است . ممكن است كثيفي بين محفظه كلاچ و سيلندر باشد و يا مي تواند شكاف برداشته يا ناصاف شده باشد . هر يك از اين راه حالتها مي تواند ترازي محفظه را از بين بيرد . مشكل ديگر كلاچ شل بودن رويه هاي هرز يا لعاب داده شده يا روغن و يا گريس روي رويه ها , نياز به عوض كردن صفحه كلاچ و پليت فشار دارد .
لغزندگي هاي كلاچ يا كشيدن ها وقتي كه كلاچ آزاد است .
صفحه كلاچ به طور مختصر مي لغزد پس از اينكه از حالت همترازي خارج شد وقتي گيربكس در حالت خلاصي است . اين لغزش طبيعي نبايد با كشيدن كلاچ قاطي شود. وقتي كلاچ كشيده مي شود صفحه كلاچ به طور كامل از چرخ طيار يا پليت فشارجدا مي شود در حاليكه پدال كلاچ فشرده شده است .


بنابراين صفحه كلاچ به چرخش ادامه مي دهد يا در چرخ طيار يا پليت فشار اصطكاك پيدا مي كند . شكايت راننده اين است كه آنها در تغيير دنده بدون به هم خوردگي مشكل دارند . اولين چيز براي چك اين موقعيت تنظيم اتصال پدال است . اگر لقي پدال زياد وجود داشته باشد يا آزادانه حركت كند حتي حركت كامل پدال كلاچ را كاملاً آزاد نخواهد كرد . اگر تنظيم اتصال مشكل را حل نكند مشكل در كلاچ است . مشكلات داخلي كلاچ راكاملاً آزاد نخواهدكرد . اگر تنظيم اتصال مشكل را حل نكند مشكل در كلاچ است . مشكلات داخلي كلاچ مي تواند ناشي از صفحه كلاچ از كار افتاده يا پليت فشار از كار افتاده يا رويه هاي هر صفحه كلاچ باشد . اين آسيب شامل پريدن كلاچ براي yetway سريع (كه اجازه مي دهد كلاچ ناگهاني با چرخ سريع موتور rpm خارج شود) لغزندن كلاچ و اصلاح موتور براي نيروي بازده افزايش يافته است .


پليت فشار اهرم ها را آزاد مي كند ممكن است به طور نادرستي تنظيم شود بنابراين آنها كاملاً كلاچ را خلاص نمي كنند . همچنين نافي صفحه كلاچ ممكن است روي شافت كلاچ متصل شود . اين حالت ممكن است با تميز كاري و روغنكاري دندانه ها بر طرف شود.
توجه : يك دهانه موتور شكسته همچنين مي تواند باعث شود كه كلاچ كشيده شده يا بلغزد و موتور براي چرخش آزاد است كه مي تواند باعث شود كه كلاچ بلغزد يا كشيده شود هنگاميكه خلاص مي شود راه حل جايگزين كردن شاسي است .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید