بخشی از مقاله

هدف و طرز کار کرد کلاچ و ترمز

کلاچ و ترمز هیدرولیکی ترکیبی از قسمتها برای پرسها هستند که ویژگیهایشان اشغال فضای کم، زمان اندک توقف، سرعت بالا و در گیر شدن و آزادشدن ایمن و نگهداری و تعمیرات تاحدودی زیادی راحت می باشد. درواقع نوع ساختار multiplate ( دوبشقابی) آنها قادر است تامقدار دوران بالایی را حتی با وجود بارهای گرمایی بالا و زیاد منتقل کند.


به دلیل اینکه توسط یک پوشش و قاب عایق پوشیده شده اند موجب پیدایش هیچگونه آلودگی نمی شوند از قبیل آلودگی هوای محیط اطراف، گردوغبار، لنت ها و روغن ریزیها.
بنابراین حتی بدون عایقبندی صوتی، هنگام در گیری و آزادشدن کلاچ فقط سروصدای اندکی تولید می کند( حدود 85dB )
ترمزگرفتن:
فنرها1 پیستون بار 2 يا در نوع دوبل ترمز دو پیستون داخل سیلندر در نتیجه یک تماس اصطکاکی بین صفحات ترمز و ترمز از این راه بوجود می آید.

درگیر کردن کلاچ:
روغن هیدرولیک 3 پیستون را حرکت می دهد و یا در سیستم دوبل ترمز دو پیستون در مقابل نیروی فنر، درنتیجه صفحه های ترمز 4 آزاد می شوند و یک تماس اصطکاکی بین صفحات کلاچ بوجود می آید.
اجزای متشکله ترمز و کلاچ توسط یک پوشش و قاب محفوظ شده اند. در کل صفحات ترمز قبلاً هم مرکز و هم ردیف شده اند.


حمل و نقل:
از اصابت ضربه سخت در حین حمل ونقل جلوگیری کنید زیرا ممکن است باعث تغییر و اختلال در صف بندی و هم مرکز بودن صفحه های ترمز شود.
Fig3 :
شما مي توانيد وسایل کمکی به حمل ونقل را در زیر مشاهده کنید:
برای بستن پیچ( قلاب) دو سوراخ برای حمل ونقل در هر طرف در نظر گرفته شده است.
انواع مختلف:
قسمت های متشکله ترمز کلاچ از سری 0-123 در چهار نوع مختلف وجود دارد و می توانند با یکدیگر ترکیب هم شوند.
-نوع استاندارد


- نوع مستحکم با صفحات طویل
- نوع با دو ترمز( دوبل)
- نوع با روغنکاری داخلی برای بارهای گرمایی بالا
مونتاژ اولیه و به کار انداختن:
اجزاء متشکله کلاچ ترمز با قاب روکش پوشیده شده اند در کارهای ما صفحه های ترمز صف بندی( ردیفی)و هم مرکز شده اند.
ما اینجا نمی توانیم وارد راههای مخصوص قراردادن قسمت های طراحی شده بخصوص ماشین شویم.
چیدن و قرار گرفتن گوناگون اولیه:
Fig4 :
(1) اجزاء متشکله کلاچ ترمز 2 كه قرار گرفته اند بین بدنه ماشین 1 وچرخ طیار 3
Fig5 :
(2) اجزای متشکله ترمز 2 قرار گرفته اند بین چرخ طیار 3 و صفحات بدنه دستگاه 1.1
نوع اول:
• بدنه روکش کلاچ ترمز را بردارید.


• بدنه ترمز را به بدنه دستگاه وصل کنید.
• اجزاء متشکله کلاچ ترمز را روی شفت بوسیله کلید(Feather ) سوار كنيد.
• ( از چسبهای گرافیت دار استفاده کنید)
• قاب( روکش) را به بدنه ماشین ببندید.
• روکش کلاچ را روی چرخ طیار سوار کنید.
نوع دوم Venent2
• قاب ترمز کلاچ را بردارید.
• روکش و قاب را بر روی چرخ طیار قرار دهید.
• اجزاء تشکیل دهنده کلاچ ترمز را روی شفت بوسیله کلید Feature سوار كنيد( از چسبهای گرافیتی استفاده نکنید)
• قاب کلاچ را به بدنه ماشین محکم کنید.
• روکش را به بدنه صفحه ماشین وصل کنید.
• صفحه ماشین را به بدنه دستگاه متصل کنید.
تست کارکرد کلاچ و ترمز:
اجزاء متشکله کلاچ و ترمز برای حداقل 20 ساعت باید تست شوند و طبق اصول نباید هیچ سائیدگی بعد از این رخ دهد.


تست کردن در حین کار دستگاه:
اجزاءکلاچ و ترمز تا حدود زیادی ضدسایش هستند.
اگرچه ممکن است سائیدگی و فرسودگی رخ دهد درصورت استفاده غیرصحیح از آنها( فشار روغن بسیار پائین و یا درجه حرارت عملیاتی زیاد)
سائیدگی صفحه هنگامی آشکار می شود که خصوصیت و طرز عملکرد قطعات متشکله کلاچ وترمز تغییر کند.
- زاویه ترمز افزایش یابد. قسمت کوبنده پرس بیش از حد بالا می رود و هنگام پائین آمدن به نقطه صفر نرسیده متوقف می شود.
- کلاچ سرمی خورد( لغزش می کند)
ا گر فهمیدید که زاویه ترمز افزایش یافته است یا آنکه کلاچ سر می خورد بلافاصله استفاده از دستگاه را متوقف و از سرویسکاران کمک بگیرید.

چاره دلیل عیب( نقص)
افزایش فشار روغن تا 60 بار فشار روغن بسیار پائین سرخوردن کلاچ
تعمیر سیستم هیدرولیک مشکل در سیستم هیدرولیک
( نشتی و کثیفی)
تعویض صفحات اصطکاک لنتها کم شده حداکثر اندازه مجاز سوراخ هوا بوجود آمده است.
کمک حرفه ای بخواهید دلیل غیرقابل ذکر
(نقص دستگاه)
تعویض صفحات اصطکاک لنتها کم شده


( فرسوده شده اند) سرخوردن ترمز
( افزایش زاویه ترمز)
سرویس مشتری را بخواهید دلیل غیرقابل ذکر
(نقص دستگاه.

اگر فرسایش صفحه رخ داده است، پس حتماً اجزاء تشکیل دهنده کلاچ، ترمز غیرعادی کارکرده اند.( فشار روغن پائین، درجه حرارت بالا) به این دلیل شما باید راه و علتی را که بخاطر آن قسمت غیر عادی کار کرده است را پیدا کنید و آنرا برطرف کنید تا بعد از این مجدداً در آینده این فرسایش و سائیدگی دوباره رخ دهد.
مونتاژ کامل:
نکات مقدماتی:
هنگامی که یک دست صفحه جدید سفارش می دهید همیشه حداقل سه صفحه پرکننده را همزمان تقاضا کنید.
Fig6


سوراخ هوا
اندازه گیری سوراخ هوا از بازکردن روکش داخل کلاچ، بین دیسک داخلی ولنت خارجی صورت می گیرد.
سوراخ هوا بین صفحه داخلی و اصطکاک لنت محوری بیرونی( تک ترمز و دوبل ترمز)
اجرا اجرا اندازه
63
75
80
86
90
بيشترين مقدار مجاز بازکردن دیمانسیون به دو اندازه سوراخ هوا بستگی دارد.
سوراخ هوا بین پیستون و فنر صفحه( فقط ترمز دوبل)
پیاده کردن( جداکردن)
قبل از شروع کار روی دستگاه و راه اندازی آن مطمئن شوید که در نتیجه فعال شدن ترمز هیچ حرکت ناخواسته ای روی دستگاه نمی تواند رخ دهد.
- کوبنده پرس را تا پائین ترین حد خود پائین آورید.


- محرک را خاموش کنید.
روکشهای کلاچ و ترمز را بردارید سپس اجزاء تشکیل دهنده ترمز/ کلاچ را از روی شفت پیاده کنید. برای این کار شما می توانید از دو سوراخ مخصوص حمل و نقل در هر طرف استفاده کنید.
قطعات داخلی مجموعه تحت فشار فنر هستند. اگر شما به سادگی و بی احتیاطی پیچ ها را بیرون آورید آنها آزاد خواهند شد و بطور ناگهانی احتمال بریدن دارند.
• به همین دلیل همیشه ابتدا یک میله سوراخدار داخل سوراخهای حمل و نقل دو طرف کلاچ قرار دهید و آنها را داخل پیستوه بچرخانید( ببندید)
• واشرها و پیچ ها را کاملاً روی میله ها جا بزنید.


• پیچ ها را کاملاً سفت کنید در این روش پیستون در خلاف صفحات کلاچ حرکت می کند.
• فقط بعد از انجام مراحل فوق پیچها را باز کنید و دکمه(stud) را بردارید.
• سیلندر را بیرون بکشید بوسیله صفحات ترمز از روی پیستون/ توپی/
• پیچها را شل کنید بنابراین فشار داخل فنرها از بین می رود. حالا پیستون از صفحات کلاچ جدا خواهد شد.
• پیستون وصفحات را از توپی بیرون بکشید.
مونتاژ کردن قطعات پیاده شده کلاچ/ ترمز
Fig8 جازدن صفحات
• صفحات کلاچ را روی لبه کلاچ انباشته کنید. وقتی که صفحات را جا می زنید مطمئن شوید که آنها طبق دستور زیر قرار می گیرند.
صفحه خارجی( اول و ابتدا)، صفحه داخلی….، صفحه داخلی( آخرین)
• فنرها را طوری جا بزنید که از یک الگوی قرینه دار پیروی کنند.
• پیستون را هدایت کنید روی توپی و مطمئن شوید که سوراخهای روی پیستون هم خط و موازی شوند با سوراخهای حمل و نقل روی توپی.

Fig9


• پیستون را به بالا بکشید برخلاف فشار فنرها و برخلاف صفحه های کلاچ با کمک میله ها، واشرها، و مهره ها
• سیلندر را با صفحات روی توپی هدایت کنید.
Fig10
سوراخ هوا را تك ترمز و دوبل ترمز
اندازه گیری سوراخ هوا(لیس صفحه 8)
Fig11
صفحات پرکننده


برای تنظیم سوراخ هوا، صفحات پرکننده را در جای صفحات داخلی جا بزنید و بالعکس.
Fig12 –
عايقبندی ( آب بندی)
برای مونتاژ نهایی صفحه توپی را عایقیندی کنید که متصل به سیلندر است بوسیله Pernatex ( شماره 2)


• عايق نازکی بوسیله چاقوی اره ای بکار ببرید و صبر کنید تا سطح کاملاً چسبناک شود.
• سیلندر را بوسیله دسته صفحه ها روی توپی هدایت کنید و توسط پیچ ها محفوظ کنید.
• صفحات ترمز را مرتب و هم مرکز کنید. فقط بعد از این مهره ها را شل کنید و میله ها را بردارید.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید