بخشی از مقاله

سيستم عامل، يك نرم افزار سيستمي بسيار پيچيده است كه بين كاربر و سخت افزار ارتباط برقرار ميكند.در بين اجزاي مختلف تشكيل دهنده فناوري اطلاعات اعم از سخت افزار ،نرم افزار و شبكه، نقش روح در جسم را دارد و محصولي كاربردي است كه همراه سخت افزار براي استفاده ارائه مي شود.به طور قطع هيچ كامپيوتري بدون سيستم عامل قادر به انجام كار نيست.


در واقع مجموعه دستورات سيستم عامل، در ابتداي راه اندازي كامپيوتردر حافظه بارگذاري شده و به نحوي مديريت سيستم را در اختيار ميگيرد .از ابتداي ظهور كامپيوترسيستم عامل نقش موثري در بهبود عمليات كار با وOs/2 ,Mac os,BE os ,unix : سخت افزار ايفا كرده است . امروزه با وجود سيستم عاملهايي مانند
واز اين قبيل انتخاب بهترين سيستم براي كاربران و مديران سيستم دشوار شده است .زيرا هرWINDOWS


سيستم عامل بر روي يك ماشين مختص خود اجرا شده، فوايد و همچنين مزاياي خاص خود را دارد .از
Symetric و سيستم هاي مبتني بر Multi task , Multi User دستاوردهاي مهم سيستمهاي جديد
است.Multi Processing

از دستاوردهاي مهم سيستم عاملهاي پيچيده و قدرتمند است .با اين تكنيك، سيستم عاملها قادر به استفاده SMP
از چندين پردازنده بر روي يك سيستم واحد هستند. با بهره گيري از اين تكنيك در صورت از كار افتادن يكي از پردازنده ها، پردازشها به پردازنده هاي ديگر محول خواهند شد و همين امر براي سيستم عاملهاي فوق، يك مزيت شمرده ميشود.معمولا اين سيستم عاملها براي مصارف بسيار مهم و سنگين كه هيچگاه نبايد سيستم از كار بيافتد، مورد استفاده قرار ميگيرند .اين گونه سيستمها را به راحتي و با اضافه كردن چندين پردازنده ميتوان ارتقاء داد و بر قدرت آنها افزود.


در سيستم عاملهاي قديمي مانندDOS پردازشها به صورت تك كاره و همچنين تك كاربره بود و امكاناتي براي ايجاد برنامه هاي چند كاره از طرف سيستم عامل تدارك ديده نشده بودو با استفاده از وقفه ها نيز اين كار به صورت دشوار و وقت گير قابل انجام بود كه همين محدوديتها از محبوبيت اين سيستم عامل بسياركاسته است .اما در سيستم عاملهاي بزرگتر و پيچيده تر، كاربر در هر زمان مي تواند چندين برنامه را فعال كرده و از آنها به طور همزمان استفاده كند .در اين نوع سيستم عاملها از منابع وزمان CPU به بهترين شكل استفاده خواهد شد.


سيستم عامل UNIX جد Linux از سالهاي گذشته تا به امروز , جزء محبوبنرين Os ها در جهان بوده و علت ان نيز مشخص است, زيرا در يك محيط توزيع شده با قدرت بالا , به كاربران سرويس مناسبي ارائه مي كند.اين سيستم عامل توسط ken tompson ايجاد شد و اولين بار درسال 1970 در شركت T&AT براي استفاده در محيط چند وظيفه اي , روي كامپيوترهاي كوچك Computer) (Miniو بزرگ (mainframe) نصب و راه اندازي شد.
آشنايي كوتاه با Linux


سيستم عامل Linux نسخه رايگاني از Unix است كه توسط لينوس توروالدز در دانشگاه هلسينكي در كشور فنلاند و با كمك جمعي از برنامه نويسان Unix طراحي و ساخته شد و به منظور قدرداني از زحمات وي, هسته اين سيستم عامل Linux ناميده شد.
لينوس توروالدزتنها اقدام به ايجادكرنل لينوكس كرد و كاري فراتر از اين انجام نداد .در حقيقت به اين سيستم است. ريچارد استالمن درLinux است و فقط هسته ان GNU گفته ميشودزيرا اساس ان GNU/Linuxعامل


بود. free Source به يك سيستم عامل با منبع رايگان UNIX سال 1984 مانند توروالدز به فكر تبديل
استالمن حدود 6 سال بر روي اين پروژه كار كرد و در سال 1991 كل بدنه يك سيستم عامل ايده آل را ايجاد كرد ولي او هيچ گاه نتوانست كرنل اين سيستم عامل را بنويسد زيرا هسته، در سيستم عامل بسيار حائز اهميت بوده و GNU/Linux طراحي آن دشوار است . ادغام بدنه سيستم عامل استالمن و هسته توروالدز، محصولي به نام


معروف است. Linux شد كه به
يك نرم افزار سيستمي رايگان است و براي مصارف تجاري ، آموزشي، شبكهاي و همچنين linux سيستم عامل
هايي كه از پردازنده هاي PC مصارف شخصي مورد استفاده قرار ميگيرد و ميتواند روي تمام ماشينها به خصوص
سري 80386 و بالاتر از ان استفاده ميكنند، نصب و اجرا شود .همچنين تمام قابليتها و نرم افزارهاي موجود در
بر روي ماشينهاي بزرگترUNIX را در اختيار كاربراني كه با اين سيستم عامل آشنايي دارند قرار ميدهد. UNIX
ها نصب مي شد و اكثرا به عنوان كارگزار به كار ميرفت.pc و قويتر از


اينshell كه كرنل ان 0.02 بود در 5 اكتبر سال 1991 ارائه شد . در ان زمان نسخه هاي Linux اولين نسخه
بودند كه البته هنوز هم در نسخه هاي جديدتر و كاملتري مورد استفاده قرار مي Bshell , Cshell سيستم عامل
مورد استفاده قرار ميگيرد linux كه امروزه در خط فرمان BShell گيرند و قابل تعويض هستند.نسخه جديدتر


برنامه اي Shell. ناميده مي شود كه داراي بيش از 70 صفحه سند است Bourne Again Bash shell
در (Text) است كه دستورات را از خط فرمان گرفته و اجرا ميكند. در حقيقت پوسته يا رابط محيط متني
است كه امكان مديريت وظايف ها و پردازشها و همچنين مديريت وروديها و خروجي ها را مي دهد. Linux
بدين ترتيب يك محيط محاورهاي براي كاربر است كه با سيستم عامل ارتباط دارد . در اين سيستم عامل حتي عمل ميDos در محيط (Batch files) هايي استفاده كرد كه مانند فايلهاي دسته اي Shell Script ميتوان از


استفاده كرد و تفاوت انها ، فقط از جهت Shell ميتوان به دلخواه از انواع linux كند.همانطور كه اشاره شد در
است به همين جهت C،شبيه دستورات زبان برنامه CShell دستورات مورد استفاده است . براي مثال دستورات
و C اغلب برنامه ها با Linux اكثر برنامه نويسان اين زبان براي راحتي كار، از اين پوسته استفاده ميكنند .در
وظيفه كامپايل انها را بر عهده دارد.البته كامپايلر زبانهاي برنامه (gcc) نوشته ميشود كه كاپايلر اين زبان C++
نويسي ديگري نيز در اين سيستم عامل وجود دارد.


نيز از اين فايل سيستم ، پشتيباني Xenix , Unix نام دارد و سيستم عاملهاي EXT2 فايل سيستم لينوكس
هاي جديدتر ، مورد استفاده linux نيز وجود دارند كه با كارايي بهتر در EXT ميكنند.البته نسخه هاي جديدتر
قرار مي گيرند.


KDE كه محيطي راحت و دوست داشتني را براي كاربران خود فراهم ميكند linux يكي از محيطهاي گرافيكي
ويندوز است. در Desktop نام دارد .اين محيط بسيار شبيه

• لينوكس و نصب نر م افزار

اين سيستم عامل كه بر روى همه كامپيوتر ها قابل نصب است معادل نرم افزارهاى مختلف محيط ويندوز را دارد نظير نرم افزار هاى رايت كردن سى دى و تايپ كردن و... تطبيق نرم افزارهاى روى ويندوز بر روى لينوكس مسئله مهمى است.
چنانچه نرم افزارى بر روى لينوكس نصب نشده باشد همانند ويندوز، سيستم عامل لينوكس قابليت نصب نرم افزار windowsرا دارد. نرم افزارهايى كه وابستگى هاى شديدى به محيط ويندوز دارند نيز در محيط لينوكس توسط


روي لينوكس اجرا ميشوند هر چند نرم افزارهاي Autocad,Photoshopقابل اجرا هستند مثلا emulator
معادل آنها وجود دارد.
Star كه از جمله اين برنامه ها مجموعه در لينوكس وجود دارندWindows Xبرنامه هاي زيادي براي محيط
در سستم عامل ويندوز انجام وظيفه مي كند. در Microsoft Office است. اين مجموعه دقيقا شبيه Office
جانشين starimpress و Excel جايگزين starCalc, Word جايگزين Star Writer اين مجموعه برنامه


MS به عنوان جايگزين مناسبي براي MYSQL شده است. همچنين از بانك اطلاعاتي Power Point
احتياجي به نمايشگر عكس نيست ، چراكه اين محيط، يك KDE ميتوان استفاده كرد. در محيط Access
و همچنين برنامه Winzip جايگزين به راحتي ميتواندArchiver نمايشگر عالي به همراه دارد. برنامه اي به نام
در ويندوز شود.در Winamp بسيارقوي است، مي تواند جايگزين Player كه يك XMMS هايي به نام
تعبيه شده است.Vi,ex,pico,jove اين سيستم عامل ويرايشگرهاي متن بسيار قوي از جمله :

• حضور سيستم عامل هاى مختلف

نصب همزمان سيستم عامل هاى مختلف همراه با لينوكس مشكلى ايجاد نمى كند و حتى در صورت ظهور سيستم عامل هاى ديگر به اصل اين پروژه آسيبى نمى رسد.

• مشكلات احتمالى
در رابطه با مشكلات احتمالى دانلود كردن از اينترنت بعيد است با مشكلى روبه رو شويم چون سورس كدها و نرم افزارهاى روى سيستم عامل در سراسر دنيا پراكنده اند.

•هزينه نصب براى كاربران

در مقابل قانون كپى رايت قانون كپى لفت شامل پروژه لينوكس مى شود كه اجازه تكثير، توزيع و انجام تغييرات در دارد مزيتGPL ممكن مي شود وشايان ذكر است نرم افزارى كه مجوز آن GPLآن براساس مجوز بين المللى
هاي ذيل را با خود همراه دارد: هر شخصى مى تواند با هر نيت و منظورى از آن استفاده كند. در مرحله بعد كد منبع آن را بررسى و مطابق نياز خود تغيير دهد.

زيبايي لينوكس در اين نكته نهفته است كه مي تواند سيستم عامل كامل خود را در اختيار قرار دهد و با يادگرفتن نحوه كد نويسي و به هم وصل كردن قطعات،برنامه اي بسازد. به دليل اهميت اين قضيه بسياري از كشورها در حال مهاجرت از سيستم عاملهاي خود به لينوكس هستند.

Windows آشنايي كوتاه با

(Windows 2000,Windows NT, Windows 98,windows XP...) سيستم عاملهاي خانواده ويندوز
محصول شركت مايكرو سافت آمريكا هستند كه درحال حاضر بخش اعظم بازار جهاني را در مصرف خانگي و نيز در سيستم هاي سرويس دهنده شبكه هاي كامپيوتري به خود اختصاص داده اند. قيمت يك نسخه از سيستم عامل
يا source code در حدود 290 دلار است. طبعا با توجه به تجاري بودن اين محصولات ، Windows XP
منبع كد نرم افزار ، فقط در اختيار شركت ميكروسافت است.

چه تفاوتهايي دارد؟Windows با Linux
يكي از نخستين سوالاتي كه در ذهن هركاربري كه به تازگي نام لينوكس به گوشش خورده مطرح مي‌‏شود، اين است كه لينوكس چه تفاوتي با ويندوز دارد؟
لينوكس چيست؟ لينوكس به خودي خود، يك هسته (Kernel) است. هسته، بخش اصلي سيستم عامل را تشكيل مي‌‏دهد كه كار آن كنترل داده‌‏ها، مديريت حافظه، سخت‌‏افزار، ورود و خروج داده‌‏ها و تمامي موارد اصلي سيستم‌‏عامل است.
لينوكس با استفاده از ابزارهايي كه پروژه بازمتن (Open Source) گنو (GNU) براي آن توليد كرده است، تبديل به يك سيستم‌‏عامل كامل مي‌‏شود (به همين دليل است كه لينوكس را معمولاً GNU/Linux مي‌‏نامند) و با اضافه كردن ساير نرم‌‏افزارهاي بازمتن به آن، مي‌‏توان از آن در موارد متعددي مانند سرويس دهنده‌‏ها، ايستگاه‌‏هاي كاري، كامپيوترهاي روي‌‏ميزي، ابر رايانه‌‏ها، ابزارهاي صنعتي و پزشكي كه داراي سيستم‌‏هاي درون‌‏هاي (Embedded) است و ... استفاده كرد.
از نظر فني، لينوكس را مي‌‏توان نمونه بازمتن سيستم عامل يونيكس ناميد، زيرا براساس استاندارد POSIX پياده‌‏سازي شده و كاملاً با آن سازگار است، بنابراين لينوكس را مي‌‏توان نواده سيستم‌‏عامل پرسابقه و مستحكم يونيكس دانست كه البته خواص خوب آن را نيز به ارث برده است.
لينوكس را مي‌‏توان به هر تعداد كپي‌‏ و پخش كرداما سيستم‌‏عامل ويندوز رايگان نبوده و تحت حمايت قانون .كپي‌‏رايت قرار دارد، نمي‌‏توان آن را كپي و پخش كرد، در صورت اين كار بايد جريمه پرداخت


لينوكس را به هواپيمايي تشبيه كرده‌‏اند كه هر قسمت از آن را در جايي ساخته‌‏اند، لينوكس واقعاً محصول كشور خاصي نيست. تعداد زيادي از مردم در سرتاسر جهان درحال كار بر روي آن و توسعه آن هستند.


تعداد برنامه‌‏نويساني كه روي بخش‌‏هاي مختلف سيستم‌‏عامل لينوكس كار مي‌‏كنند، به 400 هزار نفر مي‌‏رسد، در حالي كه تعداد كل برنامه‌‏نويسان مايكروسافت كمتر از10 هزار نفر است، همين، تفاوت كيفيت كار را مشخص مي‌‏كند.


كاربر با سيستم ‌‏عامل لينوكس آزاد بوده و لازم نيست تا از نرم‌‏افزارهاي اختصاصي استفاده كند، اما به دليل اين كه ساختار كلي اين سيستم ‌‏عامل كاملاً با ويندوز متفاوت است، نمي توان از برنامه‌‏هايي كه در ويندوزوجود دارد، روي لينوكس اجرا نمايد، البته راه‌‏هايي مانند شبيه‌‏سازها وجود دارد ولي در حالت عادي خير.


معمولاً سيستم‌‏عامل لينوكس به راحتي خراب نمي‌‏شود و برعكس ويندوز كاربر مجبور نيست تا آن را هر چند ماه يك‌‏بار مجدداً نصب كند، حتي برخي از انواع لينوكس به نصب "يك‌‏بار براي تمامي عمر" مشهور هستند، اين گونه سيستم‌‏ها را مي‌‏توان حين كار و حتي بدون بوت، به نسخه‌‏هاي جديدتر ارتقا داد.
بسياري از قابليت‌‏هاي امنيتي كه در ويندوز وجود ندارند و يا فقط با اضافه كردن نرم‌‏افزارهاي اضافي قابل دسترسي هستند، به طور دروني و پيش‌‏گزيده در لينوكس پياده‌‏سازي شده‌‏اند.


لينوكس از ابتدا براي محيط‌‏هاي شبكه‌‏اي و چند كاربره طراحي شده و همين باعث رعايت مسايل امنيتي از ابتدا در آن شده است، درحالي كه ويندوز اين‌‏گونه نبوده و درحال حاضر نيز از نظر امنيتي داراي نقاط ضعف فراواني است. مثلاً يك برنامه مخرب با استفاده از همين ضعف‌‏هاي امنيتي مي‌‏تواند كل سيستم‌‏عامل را نابود كند، ولي در صورتي كه مورد مشابهي در لينوكس وجود داشته باشد، حداكثر به دايركتوري خانگي كاربر اجرا كننده آسيب خواهد رسيد، نه كل سيستم‌‏عامل.


اين‌‏ طور نيست كه لينوكس فاقد هر گونه اشكال امنيتي باشد؛ ولي باز بودن كد منبع آن باعث مي‌‏شود تا بسياري از اشكالات امنيتي پيش از ايجاد خسارت و در مراحل توسعه و برنامه‌‏نويسي برنامه برملاء شده و رفع شوند. در صورتي كه اشكالي نيز در برنامه‌‏هاي منتشر شده يافت شود، به دليل موجود بودن كد منبع سريعاً برطرف مي‌شود.
مي‌‏توان ادعا كرد كه تقريباً هيچ ويروسي براي لينوكس وجود ندارد و اين درحالي است كه ساليانه بيش از 1000 ويروس و كرم مختلف براي سيستم‌‏عامل ويندوز ايجاد مي‌‏شود، اين به خاطر عدم گسترده بودن لينوكس نيست (حدود 70 درصد از سايت‌‏هاي وب در جهان بر روي سيستم‌‏عامل لينوكس و سرويس‌‏دهنده وب آپاچي درحال اجرا هستند) بلكه به دليل وجود حفره‌‏هاي امنيتي متعدد ويندوز و سياست انحصار گرايي مايكروسافت است.
به دليل آزاد بودن سيستم‌‏عامل لينوكس، هر گروه يا موسسه تجاري، يك نسخه خاص از آن كه به توزيع يا پخش معروف هستند، منتشر ساخته است، اين توزيع‌‏هاي مختلف همگي لينوكس هستند، ولي هر يك معمولاً براي يك يا چند امر خاص مانند سرويس‌‏دهنده، ديوار آتش، ميزكار و ... طراحي شده‌‏ و هريك قابليت‌‏ها و بهينه‌‏سازي‌‏ها خاص خودشان را به كاربران ارايه مي‌‏كنند.
كاربران در اين ميان آزادي انتخاب زيادي داشته و مي‌‏توانند چيزي كه كاملاً نيازشان را برطرف مي‌‏كند، انتخاب كنند، چيزي كه در ويندوز نمي‌‏توان مفهومي‌‏ براي آن پيدا كرد.

مقايسه چند سيستم عامل

: Free BSD ديگري به نام Open Source مقايسه بين لينوکس ،ويندوز 2000 و سيستم عامل

قابليت اطمينان
Windows 2000: تمام کاربران اين نرم افزار با صفحه آبی رنگ مرگ! در هنگام قفل کردن سيستم آشنا می باشند. قابليت اطمينان ضعيف يکی از عمده ترين معايب ويندوز است. برخي از اين ايرادات در ويندوز 2000 رفع گرديده اند. اما افزايش حجم کدها مشکلات بيشتری از نظر قابليت اطمينان را به وجود آورده است. ويندوز 2000 از منابع سيستمی زيادی استفاده مي کند و با توجه به معيوب شدن تدريجی حافظه و خراب شدن فايل های سيستمی، استفاده از سيستم برای بيش از چند ماه کار بسيار مشکلی است.


Linux: قابليت اطمينان Linux مشهور است، سرور ها غالبا برای سال ها فعال می مانند. اگرچه ورودی/خروجی ديسک در حالت پيش فرض ناهمگام می باشد که قابليت اطمينان کمتری برای عمليات مبتنی بر تعاملات دارد و ممکن است فايل سيستم را بعد از بروز اشکال در سيستم و يا قطع برق معيوب کند. اما در کل براي استفاده کنندگان Linux يک سيستم عامل قابل اطمينان محسوب می شود.


FreeBSD: FreeBSD بسيار قدرتمند است(سرور هاي فعال با دوره های عمر چند ساله دليل اين ادعا است). سيستم فايلی جديد Soft Updates ورودی و خروجی هاي ديسک را برای بهترين عملکرد بهينه مي کند و در عين حال قابليت اطمينان را براي کاربردهایی از قبيل پايگاه های داده که بر اساس تعاملات (Transactions) می باشند تضمين می کند.
کارايی
Windows 2000: ويندوز برای نرم افزارهای متداول و Desktop ها مناسب است اما قابليت تحمل بارهای سنگين شبکه را ندارد. تعداد محدودی از سازمان ها تلاش می کنند تا از آن به عنوان يک سرور اينترنت استفاده کنند. به عنوان مثال Barnesandnobel.Com که از ويندوز NT استفاده مي کند را مي توان با پيغامهای خطايی که سرور آنها معمولا توليد مي کند شناخت. حتي سايت Hotmail که متعلق به خود Microsoft (توليد کننده ويندوز) مي باشد مدتها از FreeBSD به عنوان سيستم عامل خود استفاده نمود.


Linux: Linux براي بسياری از کابران به خوبی کار می کند اما با اين وجود قابليت اجرايی تحت بار سنگين شبکه بهينه نيست. قابليت اجرايی شبکه تحت هسته لينوکس 2.3 پايين تر از ظرفيت FreeBSD با سخت افزار مشابه می باشد. با عرضه شدن هسته لينوکس 2.4 که يک حافظه مجازی جديد مشابه FreeBSD می باشد، وضعيت بهبود يافته است. از آنجاييکه هر دوی اين سيستم ها Open Source می باشند، صرفه اقتصادی بالايی دارند به همين دليل کارکرد Linux وFreeBSD به سرعت در حال همگرايی مي باشد.


FreeBSD: FreeBSD انتخاب برتر سيستم برای قابليت اجرايی بالای کاربردهای شبکه می باشد.FreeBSD از ساير سيستم هایی که روی سخت افزار يکسانی کار می کنند، بهتر و بيشتر کارایی دارد. يکی از بزرگترین و شلوغ ترين سرورهای اينترنتی به آدرس ftp://ftp.cdrom.com از FreeBSD براي خدمات رسانی به بيش از 1.2 تريليون بايت Download در روز استفاده می کند. بسياری از سرورها از FreeBSD به دليل توانایی آن در پشتيبانی از ترافيک سنگين شبکه با قابليت اطمينان و اجرای بالا به عنوان OS اصلی خود استفاده می کنند.

امنيت
قبل از هر چيز بايد بگوييم که امنيت يک کميت نسبي است و مطلق نيست. يعني در هيچ شرايطي نمي توان گفت که امنيت صد در صد وجود دارد. زيرا امنيت به پارامترهاي بسياري در هر شبکه وابسته است و سيستم عامل نمي تواند به تنهايي تأمين کننده امنيت باشد. امنيت واقعي يک شبکه به عوامل کوچک و بزرگ بسياري بستگي دارد. به عنوان مثال همين چند سال پيش بود که شرکت اوراکل با هزينه بالايي عده اي را اجير کرد تا با جمع آوري زباله ها و کاغذهاي

باطله شرکت Microsoft به دنبال کدهاي Microsoft بگردند و با اين کار به کشفيات مهمي هم دست يافت! آيا اگر بيل-گيتس کارمندان خود را به استفاده از کاغذ خردکن براي کاغذهاي باطله موظف مي کرد چنين اتفاقي مي افتاد؟ پس مي بينيم که امنيت يک شبکه به بسياري از عواملي که ممکن است نسبت به آنها بي توجه باشيم بستگي دارد. Linux و Windows هر دو از نظر Security داراي ضعف هستند اما از اين ميان تا کنون نقاط ضعف امنيتي بيشتري در باره Windows شنيده شده است. البته بايد به اين نکته توجه داشت که Windows طيف مخاطبان بسيار بيشتري نسبت به Linux دارد. به همين دليل شايد طبيعي باشد که نقاط ضعف امنيتي بيشتري از آن کشف شده باشد.

Windows 2000: Microsoft ادعا مي کند که محصولاتش ايمن است اما هيچ تضمينی در اين مورد ارائه نمی کند. نرم افزار های آنها قابل بازنگری و بررسی توسط بقيه نمی باشد و از آنجاييکه ويندوز Close source می باشد هيچ راهی برای کاربران به منظور تشخيص و تغيير هيچ يک از مخاطرات امنيتی که معمولا درباره سيستم های ويندوز منتشر می شوند وجود ندارد.


Linux: طبيعت Open source لينوکس به هرکس اين اجازه رامی دهد که امنيت کد را مورد بررسی قرار داده و آن را تغيير دهد، اما واقعيت اين است که پايگاه کد لينوکس توسط برنامه نويسانی بی تجربه و در مدت زمانی کم تعريف شده است. هيچ سياست بازنگری رسمی برای کد وجود ندارد و به همين علت لينوکس هر سال در ليست پيشنهادات CERT برای Unix قرار دارد. اين مسئله با اين واقعيت همراه است که شرکت هايی چون Redhat به ارايه خدماتی که به ناامنی مشهور می باشند، گرايش دارند. با اين وجود لينوکس نيز از سيستم ديوار آتش قدرتمند و ابزارهای تشخيص نفوذ فراوانی پشتيبانی می کند.


FreeBSD: FreeBSD برای چندين سال تحت تست مداوم بوده است. تمامی اجزای سيستم مورد چک و بازبينی مجدد قرار گرفته اند تا اشکالات مرتبط با امنيت کشف شوند. از آنجاييکه کل سيستم Open source می باشد، امنيت سيستم توسط ديگران قابل بررسی بوده است و اين بررسی نيز به طور کامل انجام شده است. نصب اوليه FreeBSD هنوز از پيشنهاد امنيتی CERT در سال 2000 تبعيت می کند. FreeBSD همچنين سطوح امنيتی را در سطح هسته (Kernel) سيستم عامل پياده سازی می کند که بسيار قدرتمند تر از پياده سازی در سطح اجرا می باشد. FreeBSD شامل يک سيستم ديوار امنيتی (Firewall) بسيار قدرتمند و ابزارهای متعددی برای جستجوی نفوذها می باشد.
سيستم فايلی

Windows 2000: فايل سيستم FAT و NTFS متعلق به Microsoft هردو برای بيش از 15 سال به دليل عدم سازگاری با سيستم های فايلی PC-Based قديمی تر دچار مشکل بوده اند. اين سيستم های فايلی برای باگ های زياد و کاربردهای مخرب سرورهای امروزی طراحی نشده وحتی اعتقادی به طراحی شدن با سيستم عامل چند کاربره و يا شبکه ای نداشتند.


Linux: سيستم فايليی که در لينوکس به کار می رود،کار خود را با يک روش الحاق سازی غير همزمان خطرناک انجام می دهد که غالبا يک خرابی بزرگ در سيستم (crash)، سيستم را به طور دائمی تخريب می کند در حالی که در Solaris يا FreeBSD اشکال با ميزان کمی از دست دادن اطلاعات تصحيح شده و سيستم قابل بازيابی می باشد.البته چندين نسخه جديد فايل سيستم برای لينوکس وجود دارد که قسمت های زيادی از اين اشکالات را حل کرده اند.(مانند Ext3)
FreeBSD: FreeBSD از سيستم فايلی يونيکس (UFS) استفاده می کند که اندکی پيچيده تر از سيستم فایيلی Ext2 لينوکس می باشد. اين فايل سيستم (UFS) با گزينه Sofupdate، راهی بهتر برای اطمينان از بی نقص بودن و اطلاعات سيستم فايلی ارايه می دهد. اين گزينه ورودی/خروجی همزمان را کاهش و ورودی/خروجی غيرهمزمان را افزایيش می دهد. چرا که تغييرات برروی يک UFS بسته به ساختار سيستم فايلی و نه به صورت Sector basis (بخش گرا)

هماهنگ می شود. اين موضوع، هماهنگی هميشگی سيستم فايلی در فاصله دو به روز رسانی را تضمين می کند. سيستم فايلی FreeBSD همچنين نشانه هاي (Flags) فايلی که باعث محدوديت متجاوزان (شامل نفوذگرها يا کاربران ناخواسته يا ...) در تراکنشها می شود را پشتيباني می کند. تعداد زيادی از اين نشانه ها وجود دارند که می توان آنها را به يک فايل اضافه نمود.به عنوان مثال نشانه "غير قابل تغيير" که هيچ گونه اجازه تغيير يا حذفی در فايل يا دايرکتوری را اجازه نمی دهد.نشانه های متداول ديگر عبارتند از "فقط افزودنی"، "غير قابل حذف" و "آرشيو". با تلفيق اين امکانات با سطوح امنيتی سطح هسته (Kernel) يک سيستم غير قابل نفوذ به دست می آيد.

گردانندگان دستگاه جانبی

Windows 2000 :Microsoft ارتباط بسيار خوبی با توليد کنندگان درايور دارد.غالبا هنگام استفاده از يک درايور بين نسخه های مختلف ويندوز مشکلاتی پيش می آيد اما به طور کلی کاربران Windows دسترسی بسيار عالی و سريع به درايور های دستگاه ها دارند.
Linux: جامعه لينوکس عمدا برای تشويق توليد کنندگان به توليد درايور های Open source انتشار درايور های باينری جدا را بر روی اين سيستم عامل مشکل می کند.متاسفانه اکثر تهیه کنندگان علاقه ای به انتشار درایور خود به صورت Open source را ندارند و به همین خاطر برای کاربران لینوکس هرگونه استفاده از درایورهاي عرضه شده توسط تهیه کننده بسیار مشکل است.


FreeBSD: راه انداز(Bootloader) FreeBSD ، می تواند داریورهای باینری را در زمان راه اندازی بالا بیاورد. این به دیگر تولیدکنندگان درایور اجازه توزیع ماژولهای درایور باینری جدا که قابلیت بارگذاری روی سیستم شامل FreeBSD را دارند، را می دهد. براساس طبیعت متن باز FreeBSD ، ارتقاء درایور دستگاه برای سخت افزار جدید بسیار آسان است. اکثر تولید کنندگان فقط فایل های باینری سازگار با سیستم عامل ویندوز را منتشر می کنند. این بدان معنی است که از زمانیکه دستگاه به بازار می رسد تا زمانی که درایور آن رویFreeBSD در دسترس خواهد بود، ممکن است چند ماه طول بکشد.
نرم افزار های تجاری

Windows 2000: برای ویندوز نسبت به دیگر سیستم عاملها برنامه های کاربردی بسیار بیشتری در دسترس است. تقریبا تمامی برنامه های کامپیوترهای Desktop روی ویندوز و فقط روی ویندوز اجرا می شوند. اگر شما یک برنامه مهم دارید که تنها روی ویندوز اجرا می شود، هیچ راهی جز استفاده از ویندوز ندارید.
Linux: نرم افزارهای تجاری زيادی روی لینوکس موجود است که در حال زیادتر شدن نیز هست. متاسفانه لینوکس تنها فایلهای باینریی را می تواند اجرا کند که مخصوص خودش ساخته شده باشند و توانایی اجرای برنامه های دیگر سیستم عاملها را ندارد.


FreeBSD: تعداد نرم افزارهای تجاری روی FreeBSD به سرعت روبه گسترش است،اما هنوز بسیار پایین تر از آن چیزی است که در مورد ویندوز شاهد آن هستیم. علاوه بر نرم افزارهای موجود،FreeBSD قابلیت اجرای نرم افزارهای موجود روی لینوکس، SCOUnix و BSD/OS را نیز دارد.

نرم افزار های رایگان
Windows 2000: میزان نرم افزارهای رایگان ویندوز بسیار کمتر از آن چیزی است که برای Unix داریم. بسیاری از برنامه های کاربردی ویندوز به عنوان نرم افزار اشتراکی (shareware) بدون کد اصلی برنامه وجود دارند که به هیچ عنوان توسط کاربران قابل شخصی کردن(Customize) ، بهبود، توسعه و اصلاح نیستند.
Linux: تعداد بسیار زيادی از برنامه های رایگان برای لینوکس در دسترس می باشد. تمامی نرم افزارهای GNU روی FreeBSD و Linux قابل اجراست. برخی از برنامه های رایگان بسته به نوع آنها تغییراتی نسبت به نمونه های مشابه دارند چون لینوکس استاندارد مشخص پخش نرم افزاری ندارد.


FreeBSD: نرم افزارهای رایگان بسیار بسیار زيادی برای FreeBSD در دسترس می باشد. FreeBSD شامل هزاران بسته نرم افزاری و مجموعه پخش شده وسیعی می باشد که تمامی آنها همراه با کد اصلی برنامه (Source code) به طور کامل می باشند. بسیاری از مردم FreeBSD را در دسترس ترین و آسانترین کتابخانه قابل استفاده برای بسته های نرم افزاری رایگان می دانند.

محیط تولید برنامه

Windows 2000: Windows ابزارهای توسعه کمی داشته و بسیاری از مجموعه ابزار بسیار قدرتمند آن باید به صورت جداگانه خریداری شود و به ندرت قابل سازگاری با دیگر ابزارها می باشند. با این وجود اکثر تولیدکنندگان محیط های توسعه و تولید نرم افزار محصولات خود را برای ویندوز به طور جداگانه و کامل عرضه می کنند.
Linux: لینوکس تمامی ابزارهای تولید FreeBSD را به همراه تفسیرکنندگان ها زبان برنامه نویسی متداولی و تمامی برنامه های GNU از قبیل C/C++ قدرتمند GNU، ویرایشگر Emacs و دیباگر GDB در بر می گیرد. متاسفانه به علت طبیعت بسیار خرد شده (Splinted) لینوکس، برنامه هایی که روی یک سیستم (مثلا Redhat 7.2) می سازید امکان کارکردن روی سیستم ديگری از لینوکس (مثلا Slack ware) را ندارند.


FreeBSD: FreeBSD مجموعه بزرگی از ابزارهای تولید و توسعه برنامه را در بر دارد. سیستم توسعه کاملی از C/C++ (شامل ویرایشگر، و ابزارهای توسعه یونیکس برایJava، HTTP، Perl، Python، Tel/TK، Awk، Sed و ...)را به طور رایگان دریافت می کنید که براساس FreeBSD نصب می شوند و تمامی اینها شامل کدهای امنيتی می باشند.
زیر ساخت محیط تولید نرم افزار

Windows 2000: نرم افزار ویندوز یک سیستم عامل Close source است که پاسخی به نیاز بازار بوده تا راه حل یک مسئله تکنیکی. تکنولوژیهای جدید در مقیاس زیاد به درون این سیستم عامل ریخته می شوند بدون اینکه طراحی آنها مناسب یا حتی کامل شده باشند. درباره زیرساخت توسعه نرم افزار چیز زيادی در دست نیست جز همان صفحه آبی رنگ مرگ! که پیام خودش را می دهد.


Linux: لینوکس یک هسته (Kernel) شبیه یونیکس است که باید با GNU ترکیب شود تا یک سیستم عامل کامل را بسازد. لینوکس هیچ سیستم کنترل نسخه ای را مورد استفاده قرار نمی دهد و به همین خاطر تمامی تصحیح خطاها (Bug-Fixes) و توسعه ها باید از طریق پست الکترونیکی و تماس با لیست پستی و در پایان با ارسال به فردی که مجاز به ارائه کد به برنامه اصلی می باشد، انجام پذیرد. بر اساس میزان زیادی کدی که نوشته می شود، امکان کنترل کیفیت تغییرات مربوط برای یک نفر وجود ندارد. به همین دلیل کد بسیار زیادی برای لینوکس وجود دارد که با عجله نوشته شده و هیچ وقت برای یک سیستم عملیاتی امن تر قابل قبول نمی باشد.


FreeBSD: FreeBSD یک سیستم عامل پیشرفته بر اساس یونیکس می باشد. کد منبع کل سیستم در یک پایگاه داده که تحت CVS اجرا می شود در دسترس می باشد. دسترسی به این پایگاه توسط یک گروه بزرگ(200 نفر) از برنامه نویسان خبره و ارشد نوشته شد و برای هماهنگی عرضه و پخش بازبینی گرديد. FreeBSD بیشتر برای یافتن جوابهای عالی در اهداف کلی طراحی گرديده تا برای تغییرات سریع به منظور اضافه کردن عملکردی جدید.

پشتیبانی

Windows 2000: اگرچه پشتیبانی برای windows 2000 وجود دارد، اما باید خود را برای یک انتظار یک ساعته آماده کنید در حالیکه تضمينی برای یافتن پاسخ وجود ندارد. به علت طبیعت کد بسته ویندوز هیچ پشتیبانی رایگان غیر رسمی برای آن وجود ندارد و باگها طبق زمانبندی و برنامه ریزی Microsoft تصحیح می شود نه طبق زمانبندی شما. از آنجاییکه ویندوز 2000 به طور متناوب به روزرسانی نمی شود، شما ممکن است سالها برای تصحیح باگ هایتان منتظر بمانید.
Linux: بسياري از سازمان ها، پشتیبانی های حرفه ای برای لینوکس ارائه می دهند. تمامی تامین کنندگان عمده Linux بسته به گستردگی کاری، سطحی از پشتیبانی را ارائه می دهند و بعضی خدمات را به طور کامل ارایه می دهند. تعداد بسیاری از محل های بحث و گفتگو برای لینوکس وجود دارند که سوالات شما را مجانی پاسخ می دهند. از گروههای خبری و آدرسهای پستی زيادی نیز به عنوان آخرین پایگاه برای بر طرف کردن مشکلاتتان استفاده کنید.


FreeBSD: موسسات متعددی از جمله BSDi پشتیبانی های گسترده ای از FreeBSD ارائه می دهند. علاوه بر پشتیبانی حرفه ای، ميزان بسیار زيادی از پشتيباني هاي غير رسمي از طريق گروههاي خبري Usenet و آدرسهاي پستي مانند Question@FreeBsd.org قابل دسترسي مي باشد. وقتي يک مشکل پيدا مي شود معمولا پاسخ دقيق آن ظرف چند ساعت پيدا مي شود.
هزینه ها و قیمت های مالکیت

Windows 2000: قيمت نسخه سرور ويندوز 2000 تقريبا 700 دلار می باشد. برنامه های جانبی هزينه ای جداگانه و اضافه دارند. کاربران معمولا هزاران دلار براي برنامه هایی می پردازند که برروی لینوکس و FreeBSD به طور رايگان در دسترس می باشند. مستند سازی گران بوده و مستندات بسيار کمی به صورت جاری (Online) در دسترس می باشد. برای هر کامپيوتر در شبکه مجوزی جداگانه لازم است که به معنای تاخير در گسترش شبکه و صرف هزينه های اضافه است. هزینه ابتدايی آموزش برای کارهای مقدماتی سازمانی نسبت Unix کمتر است. همچنین به کار بيشتری برای ادامه کارآیی سیستم با هر میزان بار کاری نياز دارد.


Linux: لينوکس رايگان بوده و بسياری از شرکتها بسته های نرم افزاری تجاری خود را هزينه بسيار پايينی بر روی آن ارائه می دهند. برنامه ها و مستندات آنها با هزينه ای کم و يا رايگان در دسترس می باشد. هيچ گونه محدوديتی از نظر اجازه نامه وجود ندارد، بنابراين لينوکس می تواند روی هر تعداد سيستمی که شما می خواهيد بدون هرگونه هزينه اضافی نصب گردد. هزينه کل مالکيت لينوکس بسيار اندک است.


FreeBSD: FreeBSD را می توان به صورت مجانی از Internet گرفت يا می توان آن را به صورت يک مجموعه
4 CD به همراه چندين گيگا بايت نرم افزار کاربردی به ازای 40 دلار خريداری نمود که تمامی اسناد ضروری را نيز در بر می گيرد. پشتيبانی از FreeBSD به صورت مجانی و يا با قيمت بسيار اندک در دست می باشد. هيچ گونه گواهينامه و شماره سريالی برای کاربران لازم نيست به همين خاطر می توانيد به سرعت کامپيوتر های اضافه ای را به شبکه بيفزاييد. اينها همه با هزينه بسيار پايين مالکيت نرم افزار در دسترس می باشد.

User Friendly
حداقل از اين جهت دوستان و دشمنان Windows به اين نکته اعتراف دارند که استفاده از Windows نسبت به Linux راي کاربران بسيار ساده تر است. Linux بايد در اينترفيس خود جدا" تجديد نظر کند. تا همين چند سال پيش کاربران Linux مجبور بودند حتي Kernel آنرا هم کامپايل کنند! البته نسخه هاي اخير Linux نسبت به نسخه هاي قديمي تر از نظر اينترفيس پيشرفتهاي قابل توجهي داشته است. به هرحال Linux بايد بداند که کاربران عادي و غيرحرفه اي هيچ علاقه اي نسبت به کامپايل کردن برنامه ها و يا نوشتن Commandهاي طولاني و ثقيل ندارند. آنها سادگي کليک کردن بر يک فايل Setup.exe در Windowsرا براي اجراي

برنامه هايشان به Linux ترجيح مي دهند. اما از جهت ديگر بايد گفت که Linux به دليل Open Source بودن ابزاري بسيار قوي و ياري مطمئن براي برنامه نويسان حرفه اي است. Linux دشمن کاربران عادي و ياور پرقدرتي براي حرفه اي هاست. با اين تفاصيل مي توان نتيجه گرفت اگرچه Linux ممکن است بتواند به عنوان سيستم عامل Serverها جاي Windows را بگيرد اما هرگز نخواهد توانست جاي Windows را در کامپيوترهاي خانگي و براي کاربران معمولي بگيرد.
کاربرد


بي ترديد قابليتهاي فوق العاده Linux آميخته به شبکه است. در جاهايي که Windows در شبکه به بن بست مي رسد Linux براي آن راه حل دارد. مثلا" اگر بخواهيد Bandwidth کاربران خود را محدود کنيد Windows راه حلي براي آن ندارد. يا اگر بخواهيد براساس Source IP در شبکه خود Multi Routing انجام دهيد Windows براي آن راه حلي ندارد در صورتيکه در Linux براي تمام مسائل شبکه راه حل وجود دارد. از طرفي اگر دور شبکه را خط بکشيم Linux در مقابل Windows حرفي براي گفتن ندارد. زيرا نه از نظر گرافيکي و ... به پاي Windows مي رسد و نه براي آن به وفور نرم افزار پيدا مي شود و نه کار با آن به سادگي کار با Windows است.


مزيتهاي ويندوز بر لينوكس
چندين و چند دليل براي برتري ويندوز بر لينوكس
مايكروسافت بر اين باور است كه اگر مشتريان فريب خورده‌ى افسانه‌ى Open Source از حقايق با خبر شوند
مى‌توانند همچون مايكروسافت بيانديشند.


۱ - مايکروسافت بعد از بحرانهايی که پشت سر گذاشته هنوز هم در بازار سيستم عامل بيش از نود درصد سهم بازار را در اختيار خود دارد. بنابراين ارزشش را دارد که گاهی اوقات باقی سيستم عامل ها را بی خيال شويم.
۲ - برنامه های مايکروسافت امتياز مهمی دارند و آن کاربر پسند بودن يا به قول خودمان UserFriendly بودن برنامه هايش است. اين موضوع هم وقت طراحی برنامه به درد ميخورد و هم وقت اجرای برنامه,مشتری ها راضی ترند.
۳ - زبانهای برنامه نويسی مايکروسافت در عين تنوع در تقابل کامل با يکديگر حرکت ميکنند. يعنی مثلا زمان لازم برای اجرای کد فاکس پروی تحت داس در ويژوال بيسيک در حد صفر است.


۴ - زبانهای ویژوال مايکروسافت يه خاصيتی دارند که باعث ميشود برنامه نويس با طراحی ظاهر برنامه سر کار نماند و به عمق آن بپردازد. اين امکانات در برنامه هايی مثل Forte يا J2EE هم وجود دارد اما فقط در حد يک شوخی.
۵ - يکی از امکاناتی که شايد اصلا به چشم نيايد امکانات راهنمای مناسب است. برنامه نويس بايد منطق زبانش را بفهمد نه اين که دستورها و توابع آن را حفظ کند. سيستمهای راهنمای مايکروسافت حتی قبل از MSDN هم توانايی ارائه اين سرويس به برنامه نويس را داشتند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید