دانلود مقاله پاسخ لرزه ای دیواهای برشی بتن مسلح با بازشو تحت زلزله های حوزه نزدیک

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان

- مقدمه
به علت خطرات ناشی از زلزله و حوادث جبران ناپذیری که همه ساله در جهان رخ می دهد، مهندسین ساختمان در پی آن برآمدند تا با طراحی ساختمان های بلند و مقاوم، ضمن ایجاد ساختمان هایی برای سکونت قشر بیشتری از جامعه، ایمنی سازه را در برابر بارهای لرزه ای افزایش داده و از خطرات ناشی از زلزله بکاهند. ساختمان های بتن مسلح که بخش اعظمی از سازه های موجود را به خود اختصاص داده است با دارا بودن یک المان مقاوم در برابر زلزله، از استقبال بیشتری نسبت به دیگر سازه ها روبه رو بوده اند. دیوار برشی بتن مسلح، المان مقاوم لرزه ای است که در ساختمان های بتنی، ضمن افزایش قابل توجه سختی، از تغییر مکان جانبی آن کاسته و اطمینان قلبی را به ساکنان القا می کند. اما این المان سازه ای در برخی موارد سازه ای و یا معماری، باید با بازشو ساخته شود. ایجاد بازشو در دیوار برشی باعث تمرکز شدید تنش در آن محل شده و از مقاومت دیوار برشی در برابر بارهای وارده می کاهد. خرابی های ایجاد شده در زلزله های گذشته، به خوبی نشان می دهد که محل ساخت ساختمان و نوع المان مقاوم لرزه ای آن، همچنین فاصله آن تا نزدیک ترین گسل عبوری از آن، نوع خاک، رکورد زلزله های رخ داده و خصوصیات محتوایی آن، باعث رفتارهای کاملا متفاوت در دو ساختمان یکسان در دو مکان متفاوت می شود.
امروزه مهندسین ساختمان، زلزله ها را به دو دسته اصلی زلزله های حوزه دور و زلزله های حوزه نزدیک تقسیم می کنند.
اولین بار، بنیوف [۱] با بهره گیری از زلزله کالیفرنیا در سال ۱۹۵۵، به این نتیجه رسید که انتشار امواج زلزله، در دو سر گسل منبع انتشار موج، رفتاری متفاوت از خود بروز داده است. او اثبات کرد که امواج با شدت زیاد و فرکانس بالا در جهت انتشار و شدت کم و فرکانس پایین در خلاف جهت انتشار پیشروی کرده اند. پس از آن، مهندسان با مشاهده زلزله های نوتریج، کوبه، تایوان و بم به این نتیجه رسیدند که رفتار ساختمان ها تحت این زلزله ها با زلزله های دیگر متفاوت است. محققین دریافتند که قدرت تخریبی این زلزله ها با توجه به محتوای فرکانسی آن ها، بسیار بالا می باشد. آن ها مشاهده کردند که رفتار ساختمان های تحت این زلزله ها، دارای تعداد محدودی دفعات جابجایی جانبی بوده اما تغییر مکان جانبی زیادی را تجربه می کنند. مهندسین این مدل از زلزه ها را زلزله های حوزه نزدیک نامیدند و محدوده انتشار آن را بین ۰ تا ۶۰ کیلومتر از گسل فعال آن منطقه تعیین کردند. برترو ومهین [۲] با بررسی دقیق رکوردهای زلزله سن فرناندو و آثار تخریبی روی داده در ساختمان اولیو ویو، خرابی های رخ داده آن را مربوط به یک حرکت شدید لرزه ای با سیکل جابجایی کم و دامنه زیاد دانسته و زلزله های نزدیک گسل را به شکل پیشرفته امروزی مطرح کردند. در تحقیق دیگری، برترو و اندرسون [۳] رفتار سازه های تحت زلزله های حوزه نزدیک را به نسبت زمان تناوب سازه و رکورد آن وابسته دانسته اند. در بررسی های انجام شده در تاثیر بازشو در دیوار برشی نیز محققین بسیاری به انجام مطالعه مشغول بوده اند. خوان و همکاران [۴]، در مقاله ای اثرات بازشو را در دیوارهای بتنی بررسی کرده و راهکارهایی را برای کاهش ترک خوردگی در گوشه های بازشو ارائه کرده اند. در یک کار آزمایشگاهی نیز، هالینان با ایجاد بازشو ۲۵ سانتی متری در یک دیوار برشی مربعی به ابعاد ۱۲۰ سانتی متر، دیوار را تحت یک بارگذاری جانبی قرار داده و با تغییر در ابعاد بازشو و تعداد آن، اثرات منفی ایجاد شده در آن را تشریح کرده است .

ایجاد قطعه های مثلثی در گوشه های بازشو برای کاهش اثرات منفی آن، راهکار دیگری بوده است که توسط چنگ [۶]، ارائه شده است. این کار در آزمایشگاه و برای اتصالات تیر به ستون، همچنین گوشه های بازشو انجام شده است و ایجاد پخ، برای افزایش مقاومت توصیه شده است. خاتمی و زهرایی [۷] به جهت بررسی اثرات برش منفی در دیوارهای برشی و چگونگی رفع آن، از بازشو استفاده کرده و با ارائخه یک راهکار جدید و با استفاده از سیکل گسترش بازشو، نسبت به رفع برش منفی اقدام کردند. در این راستا و برای بررسی تاثیر دیوارهای برشی دارای بازشو در ساختمان های احداث شده نزدیک گسلی، ساختمان های بتن مسلح در ارتفاعات متفاوت و بازشو های مربعی و مستطیلی، تحت سه زلزله حوزه نزدیک مورد بررسی قرار گرفته است.

۲- زلزله های حوزه نزدیک
زلزله های حوزه نزدیک به آن دسته از زمین لرزه هایی اطلاق می شود که در منطقه ای به شعاع ۶۰ کیلومتر ، حول گسل آن ناحیه روی داده و تغییر مکان های ماندگاری را نسبت به قبل از وقوع زلزله در جهت گیری های پیش رونده و پس رونده امتداد گسل ایجاد می کند. به دلیل نزدیکی محل تا گسل، رکوردهای سرعت و جابجایی نسبت به رکورد شتاب از پریودهای بالاتری برخوردار هستند که این عامل باعث ایجاد ضربه در سازه تحت زلزله حوزه نزدیک می گردد. این ضربه به این دلیل رخ می دهد که چون سرعت انتشار شکست تقریبا با سرعت موج برشی یکسان است، دو موج در یک محدوده زمانی بسیار کم به سازه رسیده و سازه را با دو موج مجزا در یک زمان روبه رو می کند. زلزله های تایوان ۱۹۸۶، لندرز ۱۹۹۲، نورثریج ۱۹۹۴، کوبه ۱۹۹۵ و زلزله دلخراشی بم در سال ۲۰۰۳ از نمونه های زلزله های حوزه نزدیک رخ داده در ۲۵ سال اخیر می باشد.

3 - مدل مورد تحلیل
سه ساختمان بتن مسلح در ۵، ۸ و ۱۲ طبقه، با سیستم مقاوم لرزه ای قاب خمشی و دیوار برشی بتن مسلح متوسط مورد نظر است. این ساختمان ها در هر جهت X دارای ۵ دهانه ۴ متری و در راستای Y دارای ۵ دهانه ۵ متری می باشد. ارتفاع هر یک از طبقات آن ۳ متر و کاربری آن مسکونی در نظر گرفته شده است. بارهای ثقلی وارد بر ساختمان در دو نوع مرده با ۶۰۰ کیلوگرم بر متر مربع و زنده به میزان ۲۰۰ کیلوگرم بر هر مترمربع سقف وارد شده است. سقف ساختمان نیز از تیرچه و بلوک می باشد. مقاومت فشاری بتن c=۲۵۰kg/cm و مقاومت تسلیم فولاد نیز ۴۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی مترمربع تعیین شده است. پیکربندی دیوارهای برشی نیز در دو دهانه میانی راستای X و لا می باشد (شکل ۲). مشخصات طبقه ابتدایی اعضای ساختمان های مدل در جدول ا ارائه شده است.


به جهت بررسی تاثیرات زلزله های حوزه نزدیک بر روی ساختمان های بتن مسلح و نقش بازشو در دیوار برشی این ساختمان ها، از سه رکورد زلزله (شکلی ۳) که در فواصل زمانی ۱۰ ساله رخ داده اند استفاده شده است. بزرگا این زلزله ها در محدوده بین ۶/۵ تا ۷/۵ انتخاب شده اند که در سه نقطه مختلف جغرافیایی روی داده است. برای هر کدام از این زلزله ها، رکورد شتاب حوزہ نزدیک و دور استخراج شده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 9 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود پاورپوینت چگونگی تاثیر زمین لرزه ( زلزله ) بر روی ساختمان های بتن مسلح

PowerPoint قابل ویرایش
30 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :nکلیات:n1- ساختمان های بتن مسلح : ساخت این نوع ساختمان ها در مناطق شهری رواج یافته است.و بتن مسلح از دو ماده بتن و میلگردهای فولادی تشکیل شده است.از این رو به دلیل شکل پذیر بودن هر دو آنها،می توان ساختمان های بتن آرمه را به شکل های دلخواه در آورد.و آن تشکیل شده از اعضای افقی (تیر ها و دال ها)و عمودی ...

دانلود مقاله بررسی تأثیر نامنظمی بازشوها در عملکرد لرزهای دیوارهای برشی بتنی

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
چکیدهدیوارهای برشی بتنی نه تنها در مناطق زلزلهخیز نقش بسیار مهمی در حمل بار جانبی و مقاومت در برابر تغییرمکان جانبی در ساختمانها ایفا میکنند بلکه در سایر مناطق با افزایش سختی جانبی باعث کاهش صدمات وارده به ناسازهها میشوند. تعبیه بازشو در دیوارهای برشی به دلیل الزامات معماری، فضایابی و زیبایی اجتنابناپذیر میبا ...

دانلود مقاله ارزیابی لرزه ای قاب های بتنی با استفاده از تحلیل دینامیکی فزاینده ( IDA ) تحت زلزله های حوزه دور

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته عمران
چکیدهدر دو دهه اخیر بدلیل وقوع زلزله هاي مخرب در دنیا, توجه جامعه مهندسین سازه و زلزله به ارزیابی رفتار واقعی تر سازه و همچنین ماهیت خود زلزله بیشتر جلب شده است. از طرفی در طراحی لرزه اي سازه ها احتمال فروریزش ساختمان از اهمیت زیادي برخوردار است. براي محاسبه فروریزش سازه ها از تحلیل دینامیکی افزایشی IDA استفا ...

دانلود مقاله بررسی وجود بازشوهای نامنظم در عملکرد لرزهای دیوارهای برشی بتنی در ادبیات فنی

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
چکیدهدر همهی سازهها سختی مناسب برای مقاومت در مقابل نیروهای جانبی باد و زلزله لازم میباشد. دیوارهای برشی بتنی یکی از المانهای مقاوم در برابر بار جانبی می باشند که از سختی داخل صفحهای بسیار زیادی برخوردار هستند و جهت ایجاد مقاومت و سختی جانبی به کار برده میشوند. آنچه اخیراً توجه بسیاری از محققین را به خود جلب ...

دانلود فایل پاورپوینت چگونگی تاثیر زمین لرزه ( زلزله ) بر روی ساختمان های بتن مسلح

PowerPoint قابل ویرایش
30 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : کلیات: n1- ساختمان های بتن مسلح : ساخت این نوع ساختمان ها در مناطق شهری رواج یافته است.و بتن مسلح از دو ماده بتن و میلگردهای فولادی تشکیل شده است.از این رو به دلیل شکل پذیر بودن هر دو آنها،می توان ساختمان های بتن آرمه را به شکل های دلخواه در آورد.و آن تشکیل ...

مقاله تخمین مقاومت لرزه ای ساختمان های بتنی پس از زلزله

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** تخمين مقاومت لرزه اي ساختمان هاي بتني پس از زلزله چکيده : ايران در کمربند زمين لرزه آسيا – اروپا واقع شده است . با توجه به سابقه لرزه خيزي ايران هر ۱۰ سال يکبار شاهد زلزله بزرگي با تخريب بسيار هستيم . پس از زلزله با انبوهي از ويراني مو ...

مقاله بررسی عملکرد سیستم ترکیبی میراگرهای ویسکو الاستیک و اصطکاکی در برابر زلزله های حوزه نزدیک

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی عملکرد سیستم ترکیبی میراگرهاي ویسکو الاستیک و اصطکاکی در برابر زلزله هاي حوزه نزدیک     خلاصه میراگرهاي اصطکاکی و ویسکو الاستیک، هرکدام خواص مربوط به خود را داشته وداراي مزایا و معایبی می باشند با ترکیب و استفاده همزمان از هر دو ...

مقاله ارزیابی رفتار برشی تیرهای عمیق بتن سبک مسلح تقویت شده با الیاف CFRP و GFRP

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزیابی رفتار برشی تیرهای عمیق بتن سبک مسلح تقویت شده با الیاف CFRP و GFRP چکیده استفاده از تیرهای عمیق در بعضی سازه های خاص اجتناب ناپذیر بوده و به منظورکاهش هزینه ها در ساخت آنها از بتن سبک جهت تقلیل بارهای مرده و به تبع آن بار زلزله استفاده می گردد. به دلیل پیچیدگی رفتار این تیرها، آیین نامه های موجود در ...