دانلود پاورپوینت آبها

PowerPoint قابل ویرایش
9 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت آبها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت آبها قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

آب و خواص جغرافیایی

وجود آب و اهمیت آن در طبیعت

آب مایه حیات است. شصت و هفت درصدوزن بدن انسان را آب تشکیل می دهدکه حدود نیمی ار آن در سلول های بدن و باقیمانده آن در خون و سایر مایعات بدن یافت می شود.آب مواد غذایی و همچنین موادی را که بایند دفع شوند در بدن جابجا می کند . اکسیژن هوا به وسیله ی هموگلوبین خون از ششها به سلول های بدن می رسد.غذایی که می خوریم در محیط آبی هضم می شود و محصولات هضم غذا بوسیله خون به سلول ها می رسند و محصولات غیر مفید تنفس سلول ها به وسیله ی خون به عضوهایی که برای دفع آنها نقش دارند،منتقل می شوند.آب تنها ماده ای است که در شرایط عادی موجود در زمین به هر سه حالت جامد،مایع و گاز یافت می شود .آب خالص ماده ای بیرنگ ،بی بو و عملاًبی طعم است،در C100(درفشار یک جو می جوشد) و در C0منجمد می شود.آب در رودخانه ها دریاها دریاچه ها و اقیانوس ها وجود داردو به صورت برف و یخ نیز نواحی قطبی و قله های کوههای بلند را می پوشاند.

اسلاید ۲ :

خواص فیزیکی آب

دماهای ذوب و جوش آب و چند ماده مولکولی دیگر که وزن مولکول های آنها به هم نزدیک استدرزیر داده شدهاست.به طوری که ملاحظه می کنید دماهای ذوب و جوش آب به میزان قابل توجهی از سایر مواد مولکولی بیشتر است .علت آن را باید در ساختارو پیوندهای مولکول آب جستجو کرد.

 خاصیت قطبی آب

برای نشان دادن خاصیت قطبی مولکولهای آب چنانچه یک شانه پلاستیکی را به موهای خشک خود کشیده اید یا میله ای را که بر اثر مالش بار دار شده است به جریان بار یک و مداوم آب از شیر آزمایشگاه مطابق شکل نزدیک کنید مشاهده می کنید که جریان آب منحرف می شود زیرا مولکول های قطبی آب به سمت بار الکتریکی ساکنی که در شانه یا میله ایجاد شده است جذب می شود.

اسلاید ۳ :

آب به عنوان حلال

یکی از خواص قابل توجه آب توانایی آن در حل مواد دیگر است . پاره ای از نمک ها مانند کلرید سدیم در آب حل می شوند.علت حل شدن موارد جامد یونی در آب اثر جاذبه مولکولهای قطبی آب برای یون های مثبت و منفی تشکیل دهندهی شبکه بلور است.به این ترتیب مولکول های آب به درون شبکه بلور نفوز می کنند و بر نیروهایی که یون ها را در شبکه در شبکه بلور به یکدیگر متصل نگهداشته اند غلبه کرده یون ها را از هم جدا می کنند.به طوری که یون ها در آب حل می شوند . یون های مثبت و منفی به وسیله لایه ای از مولکول ها ی آب احاطه می شوندو این گونه یون های آب پوشیده می نامند.در مقابل آن دسته از مواد جامد یونی که انحلال پذیرند،مواد مولکولی غیر قطبی مانند نفت و بنزین در آب (که قطب است)حل نمی شوند.

اسلاید ۴ :

کشش سطحی آب

به طوری که قبلاً دیدیم مولکول های آب خاصیت قطبی دارند و یکدیگر را جذب می کنند.در زیر سطح آب هر مولکول از هر جهت تحت تاثیر نیروهای جاذبه ی مولکولهای دیگر است اما مولکول های موجود در سطح تحت تاثیر کششی از سمت بالا نیستند . نتیجه ی آن که مولکول های سطح آب به وسیله ی مولکول هایی که در زیر آنها قرار دارند به سمت درون کشیده می شوند و این درست مثل این می ماند که روی آس ((پوست نازکی))وجود دارد . این پوست نازک سبب می شود که آب نتواند به خوبی در پارچه نفوز کند و آن را تر کند. اما اگر بخواهیم چیزی را بشوییم باید کاملاً((تر))شود . درنتیجه برای بالا بردن قدرت تر کنندگی آب باید ماده ای اضافه کرد تا پوست نازک آب را سست کند.صابون و شوینده های سنتزی می تواند این کار را انجام دهند.

اسلاید ۵ :

چرخه آب در طبیعت

چهار پنجم از سطح زمین پوشیده از آب است اما تنها ۳ درصد به صورت آب شیرین است. آب رودخانه ها که درصد کمی از کل آب را تشکیل می دهد بخشی است که بیشترین مورد مصرف انسان قرار می گیرد.آب از سطح در یاها و اقیانوس ها بخار می شود و بخار آب بوسیله جریان باددر سطح زمین جابجا می شود. بخار آب نامئی با تبدیل شدن به قطره های بسیار کوچک آب،ابر را بوجود می آوردو این قطره ها بر اثر سرد شدن سرانجام به صورت برف یا باران فرو می ریزند.آب باران یا آب حاصل از ذوب شدن برف ، خاک را مرطوب می کند و رودخانه ها را پرمی کند.آب با نفوذ در خاک مقداری مواد حل شدنی آن را حل می کند و با خود می برد.آب بیستر رودخانه ها به دریا می ریزد از این رو دریا انباری از مواد شیمیایی است.

اسلاید ۶ :

آب سخت

سختی آب معمولاًمربوط به وجود یونهای کلسیم است.کربنات کلسیم در آب حل نمی شود اما آب باران که دارای مقداری دی اکسید کربن باشد می توان سنگهای آهکی را در خود حل کند.در این واکنش کربنات هیدروژن کلسیم تشکیل می شود که انحلال پذیر است:

چنانچه سختی آب مربوط به یون های کلسیم و منیزیم به صورت نمک انحلال پذیر کربنات هیدروژن باشد ان را سختی موقتی می نامند و این نوع سختی با جوشاندن آب و تشکیل نمکهای انحلال نا پذیر کربنات کلسیم و کربنات منیزیم بر طرف می شود.یکی از روش های ملایم کردن آب استفاده از روش تقطیر است ،دستگاهی که در آزمایشگاهها برای تقطیر به کار می رود . این دستگاه شامل بالن با لوله جانبی برای جوشاندن آب،یک خنک کننده برای خنک کردن بخارآب و یک بالن تخت برای جمع آوری آب مقطر است . این روش تقطیر نسبتاًگران است و معمولاً در مقیاس وسیع به کار برده نمی شود. یکی از موارد مصرف آب مقطر در پزشکی و داروسازی برای تهیه آمپولها و سرم هاست.روش دیگری که برای ملایم کردن آب بکار می رود شامل اضافه کردن کربنات سدیم است . کربنات سدیم در آب به طور کامل جدا می شود و یون های کربنات آن با یون های کلسیم و منیزیم موجود در آب ترکیب شده به صورت رسوب جدا می شوند.

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 9 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد