دانلود پاورپوینت اثر زلزله بر پلهای بتنی با پایه های با ارتفاع متغیر

PowerPoint قابل ویرایش
29 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت اثر زلزله بر پلهای بتنی با پایه های با ارتفاع متغیر توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت اثر زلزله بر پلهای بتنی با پایه های با ارتفاع متغیر قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

معرفی پلهای بتنی با ارتفاع متغیر

– تفاوتشان با پلهای مسطح

– نحوه طراحی

– انواع این پلها از نظرمصالح

دالی بتن مسلح

شکل T ..با تیرهای

بتنی جعبه ای

پیش تنیده جعبه ای

– اثر مؤلفه افقی و قائم زلزله برپایه این پله ا

– اثر زلزله بر عرشه این پله ا

اسلاید ۲ :

– زلزله (۱۹۹۵)Kobe

(۱۹۹۴)Northridge – زلزله

(۱۹۹۹)Izmit – زلزله

(۱۹۹۹)Chi chi taiwan – زلزله

(۱۹۹۸ )Adana ceyhan – زلزله

(۱۹۸۹ )Loma prieta – زلزله

اسلاید ۳ :

بررسی آسیب پذیری پلهای باپایه های با ارتفاع متغیر

– پایه های باارتفاع متغیر

Pounding – مسئله

– ستون نرم

– تعداد درز انبساط

– ارتفاع پایه ها

– انواع نشیمن

– طول تکیه گاه کناری

-اثر روانگرایی

– طول مهاری آرماتورها در پی

– فاصله خاموت ها

اسلاید ۴ :

معیارهای شکست لرزه ای این پلها

شکست برشی

– شکست خمشی

– خرابی روسازه

– خرابی زیرسازه

– شکست پی و شمعها

– عدم وجود تکیه گاه کافی و نتیجتاً افتادن عرشه

اسلاید ۵ :

درسهایی از زلزله های گذشته

** دقت در امر طراحی و ساخت

** شکست ستونها از مود خمشی باشد

** استفاده از تحلیل غیر خطی برای تعیین محل تشکیل مفاصل

** حدالامکان مفاصل پلاستیک در عرشه تشکیل نشود

** اثر مولفه قائم زلزله در نظر گرفته شود

** ضوابط موجود برای طول کافی تکیه گاه در نظر گرفته شود

** سختی را بطور مسا وی بین اعضای مقاوم تقسیم کنیم

** ارتفاع ستون های دو قاب مجاور تفاوت زیادی با هم نداشته باشند

** کاستن از تعداد مفاصل انبساطی

** در طراحی اتصالات از نیرو های بزرگتر از نیروهای طراحی سازه استفاد ه

شود

** از آخرین نسخه آئین نامه های طراحی استفاده شود

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 29 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد