دانلود پاورپوینت انتقال بی سیم (لایه فیزیکی)

PowerPoint قابل ویرایش
36 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت انتقال بی سیم (لایه فیزیکی) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت انتقال بی سیم (لایه فیزیکی) قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

مقدمه

تمرکز این درس بر روی مسایل لایه های بالای یک ارتباط بی سیم خواهد بود نه بر روی مسایل لایه فیزیکی و انتقال رادیویی که خود یک درس جداگانه می باشد. بنابراین در این بخش تنها مسایل پایه ای و مهم ارسال و انتقال رادیویی که برای فهم لایه های بالاتر الزامی است مورد تاکید قرار می گیرد. 

 

مساله اصلی در مخابرات بی سیم مساله تداخل (Interference) بین فرستنده ها و گیرنده های مختلف است. در حالیکه در یک شبکه سیمی انتقال بر لینک های مختلف تزاحمی برای هم ندارند، در ارسال بی سیم ارسال هر لینک برای لینک دیگر به منزله نویز و سیگنال مزاحم است.

به طور کلی اثر گذاری لایه فیزیکی بر پشته پروتکلی در شبکه های بی سیم بسیار بیشتر از شبکه های سیمی است. به همین دلیل است که پروتکل لایه های بالاتر باید با در نظر گرفتن مشخصات لایه فیزیکی طراحی شوند.

اسلاید ۲ :

دورنمای مطالب

در ابتدا به شکل خلاصه باندهای فرکانسی، سیگنال ها و نحوه انتشار آنها و همچنین آنتن ها مورد بررسی قرار می گیرد.

به دلیل مساله تداخل و محیط مشترک ارسال، می بایست باندهای فرکانسی استفاده شده توسط ایستگاههای مختلف رگوله شده باشد. این امر با تکنیک های Multiplexing صورت می گیرد. طرحهای مالتی پلکسینگ باید به گونه ای باشد که تداخل بین فرستنده ها را حداقل کند.

برای ارسال داده های دیجیتال در یک باند فرکانسی می بایست از مدولاسیون استفاده شود. مدولاسیون های استاندارد برای انتقال بی سیم در بخش سوم مورد بررسی قرار می گیرد.

یک تکنیک انتقال که در مخابرات بی سیم به وفور استفاده می شود مخابرات طیف گسترده (Spread Spectrum) است که موضوع بخش چهارم خواهد بود.

اسلاید ۳ :

باندهای فرکانسی برای انتقال رادیویی

ارسال رادیویی می تواند در باندهای مختلف فرکانسی انجام شود. هر باند فرکانسی مزایا و معایب خود را دارد. طیف فرکانسی قابل استفاده از ۳۰۰ Hz تا ۳۰۰ THz است که ۱ THz=1014 Hz

فرکانس f و طول موج l  یک سیگنال رادیویی از طریق رابطه l = c/f  با یکدیگر رابطه دارند که c سرعت نور و برابر c @ 3×108m/s است.

هر باند فرکانسی کاربرد خاص خود را دارد.

شکل اسلاید بعد طیف فرکانسی قابل استفاده را با نام های استفاده شده برای هر کدام نشان می دهد.

اسلاید ۴ :

پارامترهای یک سیگنال سینوسی پریودیک شامل پریود ( T )، فرکانس ( f = 1/T ) ، دامنه ( A ) و فاز (j )  است.

s(t) = At sin(2 p ft t + jt)

دلیل اهمیت سیگنالهای سینوسی این است که هر سیگنال پریودیک را طبق بسط سری فوریه می توان بر حسب سینوس ها و کسینوس هایی با مضاربی از فرکانس سیگنال اصلی بیان کرد.

یک روش توصیف سیگنال، توصیف در حوزه زمان (Time Domain Representation) است. در این حالت دامنه سیگنال در هر لحظه ارایه می شود. 

اگر سیگنال دارای مولفه های فرکانسی مختلف باشد، توصیف در حوزه فرکانس بهتر است. در این حالت دامنه یک مولفه فرکانسی از سیگنال بر حسب فرکانس های مختلف ارایه می شود.

می توان با استفاده از فازورها سیگنال را در حوزه فاز نمایش داد.

شکل اسلاید بعد این نمایش ها را برای یک موج سینوسی نشان می دهد.

اسلاید ۵ :

آنتن ها(Antennas)

تبادل اطلاعات بین فرستنده و گیرنده مستلزم مصرف انرژی است.

آنتن ها با قابلیت ارسال و دریافت تشعشعات الکترومغناطیسی، تبادل انرژی در فضا بین فرستنده و گیرنده را ممکن می سازند.

یک مدل مرجع تئوریک برای آنتن ها، آنتن های ایزو تروپیک هستند که میزان تشعشع آنها در تمام جهت ها (سه بعد) یکسان است.

اسلاید ۶ :

در عمل، آنتن های واقعی دارای اثرات جهتی هستند یعنی میزان تشعشع در جهات مختلف متفاوت است.

پترن تشعشعی (Radiation Pattern) میزان تشعشع آنتن در جهات مختلف را می دهد.

یکی از انواع آنتن ها آنتن دایپل (Dipole Antenna) که دارای طول l/2  یا اگر بر سطح فلزی باشد l/4  است. توجه کنید که شکل آنتن بستگی به طول موج امواجی که متشعشع می کند (آنتن فرستنده) یا دریافت می کند (آنتن گیرنده) دارد.

شکل اسلاید بعد آنتن دایپل را نشان می دهد.

اسلاید ۷ :

آنتن های جهتی و سکتوری (Directed and Sectorized Antenna)        

دارای جهت های تشعشعی مشخصی هستند. مثلا آنتن های ایستگاه پایه (Base Station)  در شبکه تلفن موبایل از این آنتن ها استفاده می کند.

با استفاده از این آنتن ها، محیط مورد نظر پوشش داده می شود و می توان از فرکانس استفاده مجدد (Frequency Reuse) در هر سکتور داشت. مثلا آنتن های شبکه تلفن موبایل مطابق شکل  ۳ یا ۶ سکتوری است.

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 36 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد