بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

عایق کاری ساختمان :

بهینه سازی مصرف انرژی درگرو استفاده صحیح از منابع انرژی وجلوگیری بی مورد آن است . بدون شک این امر جز با توجه وتلاش یکایک افراد جامعه وگام برداشتن دراین مسیر ، نخواهد بود . درهمین راستا ، برای نخستین بار درکشور گروه توبا انرژی اقدام به ارائه خدمات مهندسی انرژی دربخش ساختمان نموده است می توان به ممیزی انرژی درساختمان ، ارائه راهکارهای اصلاحی جهت بهبود مصرف انرژی واجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان اشاره نمود . درادامه به برخی از خدمات مهندسی انرژی این شرکت اشاره شده است .

اسلاید 2 :

عایق کار ی جداره های خارجی درساختمان :

 باتوجه به مطالعات صورت گرفته ، جداره های خارجی شامل دیوارها,بام وکف ساختمان ، بیشترین سهم رادراتلاف انرژی ساختمانها ی ایران ایفا می کنند . دیوارهای خارجی بام وکف ساختمان درحدود 35 تا55 درصد از اتلاف انرژی راتشکیل می دهد از این رو عایق کاری جداره های خارجی ساختمان از اهمیت بسزایی برخوردار است . گروه مهندسی توبا انرژی ، باانجام مطالعات گسترده برروی روشهای مختلف عایق کاری درجنس های گوناگون عایقها ، باتوجه به اقلیم وآب هوای مناطق مختلف کشور متدهای مختلف عایق کاری رادرساختمان ارائه نموده است . همچنین گروه اجرایی توبا انرژی آمادگی ارائه کلیه خدمات مربوط به عایق کاری دیوار ، بام وکف ساختمان شامل نصب عایق ، اجرای نمای ساختمان ورنگ وپرداخت نهایی رادرساختمانهای درحال ساخت وساخته شده دارد .

اسلاید 3 :

انواع خدمات عایق کاری این شرکت دربخش ساختمان به شرح زیر است :

üعایق کاری خارجی دیوارهای ساختمان

üعایق کاری داخلی دیوارهای ساختمان

üعایقکاری بام ساختمان ازداخل وخارج

üعایقکاری کف ساختمان

اسلاید 4 :

عایقکاری جداره های نور گذر :

 یکی از ضعیف ترین نقاط در پوسته خارجی ساختمان ( ازنظرانتقال حرارت ) جداره های نور گذر یا پنجره ها هستند .دلیل این امر هم ضخامت اندک ، ضریب  هدایت بالا وانتقال حرارت تشعشعی از این جداره ها می باشد . این جدارها باید بگونه ای طراحی شوند که امکان بهره گیری از نور وانرژی خورشیدی رادرماههای مختلف سال تأمین کرده ودرعین حال میزان عایق کاری حرارتی وصوتی آنها نیز قابل قبول باشد . بهترین راه حل برای بهبود وضعیت پنجره ها از نظر انتقال حرارت ، تعویض پنجره های موجود و جایگزین نمودن آنها باپنجره های دارای شیشه دوجداره وقاب upvc  یاآلومینیومی نرمال بریک است .

.

اسلاید 5 :

یکی دیگر از روشهای کاهش اتلاف از جداره های نور گذر استفاده از برچسب عایق ( low-E) می باشد .این محصول از یک لایه نرم پلیمری کم گسیل شفاف تشکیل شده است  که بر روی شیشه های موجود ساختمان قابل نصب می باشد . بااستفاده از این برچسب ها میزان عبور نور مرئی تغییر میزانی نخواهد کرد ولی بخش زیادی از تشعشع که درطیف غیر مرئی واقع است به طور قابل ملاحظه ای سرگشته یا بعبارت دیگر از عبور اشعه فروسرخ وفرابنفش از پنجره ها جلوگیری خواهد کرد.استفاده از این برچسب ها دربرخی ساختمانها ی ساخته شده که دوجداره کردن شیشه ها فاقد توجیح اقتصادی است مطرح می گردد. .بیشترین کارایی این محصول درمناطق گرمسیر بوده وباعث کاهش ورود حرارت از خارج به داخل ساختمان می گردد.

اسلاید 6 :

تکنولوژی جدید درعایق کاری رطوبتی ساختمان :

 یکی از مشکلات اساسی که دراکثر سازه ها به چشم می خورد مشکلات نم  ورطوبت می باشد   که دربعضی مواقع خسارات جبران ناپذیری رابه سازه ها وساختمان وارد می نماید ویکی از راهکارهای مقابله با آن عایقکاری رطوبتی می باشد .درایران باتوجه به اقلیم وآب وهوا ونیز وجود منابع عظیم نفتی متداولترین عایق رطوبتی قیر وگونی می باشد که باپیشرفت تکنولوژی این روش جای خودرا به عایق های پیش ساخته (ایزوگام) داده است . اما باپیشرفت علوم ونیز گرانی مواد نفتی وقیر دربعضی مواقع عایقهای پیش ساخته نیز مقرون به صرفه نبوده ومهندسان رابر آن داشته تا از مواد شیمیایی جهت عایق بندی سازمان استفاده کنند که هم از نظر اقتصادی وهم از نظر کیفیت وکارآیی بتواند باسایر عایقها رقابت کند . بعد از تحقیقات متعدد مهندسان موفق شدند که بااستفاده از رزینهایی اکلریلاتی واستایزی که باآب حل می شد عایق رطوبتی جدیدی بسازند که صورت یک لایه 1 میلی متری روی سطوح موردنیاز اجرامیشود وانعطاف پذیرنیز می باشد .

اسلاید 7 :

عایق رطوبتی باقابلیت انعطاف زمینه جدیدی برای مصرف امولسیونی پلیمر پایه آب می باشد .امروزه مانند قرنها عایق رطوبتی ساخته  شده از قیر همچنان به عنوان رایج ترین روش پوشش کف مورد استفاده قرار می گیرد .کاربرد قیر یا آسفالت دشوار ومستلزم مصرف وقت زیاد می باشد . حتی امولسیونها ی ساخته شده از قیر نیز تغییر اندکی رادردشواری این کاربرد ایجادنموده اند .همانطور که می دانید باید قیر وگونی راتامیزان 150 تا200 درجه سانتیگراد حرارت داد, ریختن و تسطیح ترکیبی بااین درجه حرارت بسیار دشوار می باشد .بنابراین امولسیونهای ساخته شده از قیر باقابلیت کاربرد درجه حرارت نرمال مورد استفاده قرارمی گیرد . اینگونه امولسیونها ی نفتی درآب حدودا" دارای 50% قیر می باشد.

باسفت شدن این امولسیون آب آن تبخیر وقیر به صورت  بیندر باقی می ماند .

.

اسلاید 8 :

عایق رطوبتی قیر وگونی :

این عایق یکی از متداولترین عایق مصرفی درایران می باشد به این علت که دراکثر شهرهای کشور مواد اولیه این عایقکاری به وفور یافت می شود . مواد مورد نیاز دراین عایق گونی وقیر می باسد که گونی مورد نیاز از کشورهای خارجی وارد می شودذ ودرسه اندازه مختلف به نامهای : گونی درجه یک, درجه دو , درجه سه دربازار یافت می شود .

طبق آئین نامه مقررات ملی ایران (مبحث 5 ) مشخصات گونی ایده آل عبارتند از :

گونی باید نو, ریز بافت , کاملا" سالم وبدون آلودگی وچروک باشد و وزن آن درهر متر مربع حدود 380 گرم می باشد .

قیر ماده ایست سیاه رنگ مرکب از هیدروکربنهای آلی باترکیبات پیچیده که از تقطیر نفت خام بدست می آید .

 ویژگی عمومی قیرها :

1-  غیر قابل نفوذ پذیر درمقابل آب ورطوبت .     2- مقاومت دربرابراسیدها ,بازها ونمک ها                             3-چسبندگی

اسلاید 9 :

معایب قیر

قیر دروضعیت های زیر برخی از خواص خود را از دست می دهد به طوری که نمی توان از آن به خوبی استفاده کرد : الف)تجزیه شدن دردمای زیاد وتبدیل آن به ذغال , توأم بااشتغال .ب) تغییر شکل درمقابل فشار وحلالها

مزایای قیرها :

1- صرفه اقتصادی نسبت به بعضی عایقهای رطوبتی

 2-اطمینان از نظر کارایی باتوجه به پیشینه مصرف

معایب عایق قیر وگونی :

1-پوسیدگی این عایق به مرور زمان             2- پارگی بر اثر نشت های احتمالی ساختمان

 3- عمرمفید عایق به طور متوسط کمتر از 10  سال بوده وترمیم متناوب آن بامشکلات اجرایی زیاد وهزینه های قابل توجه همراه است

 4-آلودگی محیط زیست رابه دنبال دارد.

اسلاید 10 :

عایق های پیش  ساخته (ایزوگام )

 این عایقها معمولا" از مواد زیر تشکیل می شوند :

     1- قیر صنعتی 60-70      

     2- مواد پلیمری به نام آتلتیک پلی یر وپلین (APP )  

     3- یک لایه تیشویی نخدار (پشم وشیشه ) 

    4- یک لایه پلی استرسوزنی         

    5 - پودرتالک ودربعضی از این عایقها پودرمس 600 نیز بکار می رود 

    6- فیلم پلی اتیلین    

    7- باند وچسب

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید