دانلود پاورپوینت کامپوزیت

PowerPoint قابل ویرایش
25 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت کامپوزیت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت کامپوزیت قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

سقف های کامپوزیت:

 پس از حذف اجرای سقف بصورت طاق ضربی در ساختمانهای بیش ازدو سقف ، شاهد گسترش اجرای انواع سقفهای بتنی شامل سقفهای تیرچه و بلوک سنتی ،سقفهای کرومیت و نیز کامپوزیت وغیره میباشیم و بدلیل تغییر مداوم قیمت مصالح و عدم ارتباط مستمر بخشهای اجرایی با بخش طراحی و محاسبه ، یکی از بزرگترین مسائل محاسبین و دفاتر مهندسی و نیز کارفرمایان ، انتخاب نوع سقف ساختمانها میباشد.
در این قسمت سعی شده است تا شما رابامشخصات اجرائی وشرایط اجراء ومزیت ها ومحدودیت های سقف کامپوزیت آشنا کنیم:

اسلاید ۲ :

اعضاء تشکیل دهنده سقف کامپوزیت :

۱-تیرهای اصلی یا پل ها

۲- تیرهای فرعی

۳-برشگیرها

۴-شبکه میلگردها

۵-بتن

اسلاید ۳ :

 سقف های کامپوزیت سقف هایی هستند که ترکیبی ازفولاد وبتن دارند وبرای اینکه یکپارچگی بین بتن وفولاد ایجاد شود ازبرشگیر استفاده می شود که معمولاً برشگیرها از مقاطع ناودانی شکل می باشد.چون تیرهای فرعی کامپوزیت به علت گیرداربودن تیرهای اصلی وباتوجه به لنگرپوش (لنگرزلزله)بتن روی تیرهای اصلی    نمی تواند به مقاومتش کمک کند ازبرشگیر استفاده         می شود, درضمن میلگردهایی که روی سقف کامپوزیت قراردارند میلگردهای حرارتی هستندکه به صورت مش ساخته می شوند وباعث یکپارچه شدن بتن ودرگیری باسقف کامپوزیت می شود وباجوش دادن به تیرهای فرعی مانع ترک خوردن بتن می شود.

اسلاید ۴ :

محاسن سقف های کامپوزیت :

صرفه جویی درمصرف فولاد (تا۵۰%) نسبت به نمونه های مشابه پوشش سقف در سیستم های معمولی

ساخت یک تیر باصلبیت زیاد وتغییرشکل های کم

سقف های کمپوزیت سرعت اجرایی بالاتری نسبت به سقف های باتیرچه بتنی وکرومیت دارند.

اسلاید ۵ :

معایب سقف های کامپوزیت :

۱- سقف کامپوزیت بدلیل هزینه کاذب کاری سنگین از عموم سقفهای تیرچه و بلوک و کرومیت هزینه تمام شده بیشتری دارد.

۲ – هرچند سرعت اجرایی سقفهای کامپوزیت نسبت به سقفهای تیرچه و بلوک و کرومیت بیشتر است اما بدلیل کاذب کاری سنگین و نیاز به نبشی کشی، در مجموع اجرای پروژه زمان بیشتری طول خواهد کشید.

۳ – سقفهای کامپوزیت بدلیل داشتن لرزش ، گزینه مناسبی برای سقف پروژههای مسکونی نمی باشد مگر اینکه به هنگام بتن ریزی  زیر کلیه تیرآهنهای فرعی و اصلی شمع بندی کامل شود که در اینصورت اجرای همزمان چند سقف منتفی است یا با مشکلات فراوانی همراه خواهد بود.

اسلاید ۶ :

 یکی از مزیت های سقف کامپوزیت قدرتمندی آن نسبت به سقفهای تیرچه بلوک است چون یکی از راههای یکپارچه کردن رفتار ستون ها در هنگام زلزله از طریق سقف می باشد و سقف کامپوزیت به دلیل برش گیر های نصب شده روی تیرهای فرعی یکپارچگی بین فولاد و بتن ایجاد شده و در اطراف ستونها هم همین طور در نتیجه ستون ها در هنگام زلزله رفتار یکپارچه دارند ولی در سقف تیرچه بلوک این گونه نیست.

   درسازه های مرکب(کامپوزیت),مصالح باخصوصیات متفاوت به گونه ای با یکدیگر ترکیب          می شوند که بتوانند ازنظرساختاری درانتقال بارهای سازه بایکدیگر کار کنند.درسازه فولادی تیرمرکب به تیری اطلاق می شود که بال فوقانی آن بایک دال بتنی ترکیب شده درمحدوده لنگرهای مثبت تیر, دال بتنی مانند بال فشاری عمل می کند وتیرفولادی بعنوان بال تحتانی نیروهای کششی راتحمل می کنددرمحلهایی که لنگر منفی است وقتی می توانیم ازعملکرد تیر های مرکب استفاده می کنیم که با نصب کابل های پیش تنیده در بتن وایجاد نیروی پیش تنیدگی نیروی کششی بوجود آمده دردال بتنی خنثی شود.

اسلاید ۷ :

اتصال دهنده های برشی:

برای استفاده از خاصیت تیرهای مرکب لازم است دوقسمت فولادی وبتنی به روش مناسبی به یکدیگر متصل شوند وبا یک اتصال مکانیکی مناسب نیروی برشی دربین فصل مشترک آنها منتقل شود درصورتیکه دوقسمت تیر به هم متصل نشده باشند ظرفیت تیر بسیار کمتر از وقتی است که به هم اتصال داشته باشند.

اسلاید ۸ :

انواع اتصال برشی در تیرهای مرکب:

۱)گلمیخ:گلمیخ ها رامیتوان با یک اتصال مناسب به بال بالایی تیرفولادی نصب کرد ساق گلمیخ نیروی افقی راتحمل می کند وسرآن مانع جداشدن دال بتنی ازتیرفولادی می گردد.ازقطعاتی مانند نبشی وناودانی به عنوان گلمیخ استفاده کرد.

۲)اتصال اصطکاکی :دال های پیش ساخته می تواند قیود اصطکاکی بامقاومت بالا روی تیرهای فولادی پرس می شوند استفاده از فشار در اتصال برای بیشتر کردن نیروی اصطکاک موجود بین فولاد وبتن وافزایش ظرفیت تیر است.

اسلاید ۹ :

قالب بندی سقف کامپوزیت:

 برای قالب بندی این سقف ها معمولاًازتخته کوبی استفاده می شود وبرای اینکه بتن به قالب نچسبد ازنایلون استفاده می کنیم.در برخی موارد از یونولیت هم استفاده می شود که به علت محکم نبودن باید  شمع کوبی شود ومشکلات اجرایی بیشتری داردومانمی توانیم ازفضای زیرسقف کامپوزیت که تیرهای فرعی آن معمولاٌلانه زنبوری هستند استفاده کنیم درضمن عایق خوبی برای حرارت بالا نیست .درقالب بندی تخته کوبی مهمترین مزیت آن این استکه درزیر سقف ها ی کامپوزیت خلاٌیی وجود دارد وازاین خلاء می توان برای عبور لوله های تاًسیساتی استفاده کرد.

اسلاید ۱۰ :

ضوابط طراحی تیرهای مرکب با توجه به روش‌های اجرائی:

۱-درحین اجرای تیر وبتن ریزی می توان سرتاسر تیر را درامتداد طولی آن باداربست مناسب مهار کرد.دراین روش پس از تکمیل عملیات ساخت تمامی بارهای سقف (بارمرده وزنده)یکجا به تیر اعمال می شود.

۲-عملیات اجرای تیر مرکب می تواند بدون مهاربندی واجرای شمع درزیرتیر صورت گیرد.دراین حالت تیر فولادی درجای خودقرار می گیرد وسپس قسمت بتنی برروی قالب ها نصب شده ,ساخته می شود.

۳-یک تیر مرکب درحین ساخت می تواند با تعداد محدودی شمع مهار شوداین حالت مشابه حالت اول است با این تفاوت که شمع ها درتیر مانند تکیه گاههی میانی درتیرهای ممتد عمل می کند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 25 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد