بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

اهداف اين درس

در اين درس به بخشي از مفاهيم مبنايي دانش و تكنولوژي پايگاه داده‌ها و اصول مدلسازي و طراحي آن پرداخته مي‌شود. پايگاه داده و عناصر اصلي محيط آن معرفي مي‌شود. با مدلسازي معنايي داده‌ها و محيط انتزاعي آشنا مي‌شويم. سطوح معماريهاي پايگاه داده‌ها بيان مي‌شود. سيستم مديريت پايگاه داده‌ها (DBMS) و اجزاء آن شرح داده مي‌شود. به انواع معماريهاي سيستم پايگاهي و مفاهيم اساسي مدل رابطه‌اي پرداخته مي‌شود. با زبان SQL به عنوان يك زبان رابطه‌اي و همچنين با ديدهاي رابطه‌اي آشنا مي‌شويم و در نهايت طراحي پايگاه داده‌ها به روش بالا به پايين، سنتز و طراحي فيزيكي را خواهيم ديد.

اسلاید 2 :

آنچه در اين جلسه مي خوانيد:

1- سيستم‌ ذخيره و بازيابي اطلاعات در معناي عام

2- رده‌هاي تكنولوژيكي سيستم مديريت پايگاه داده‌ها

3- داده

4- تعريف اطلاع

5- تعريف دانش

6- تعريف پايگاه داده‌ها

اسلاید 3 :

آنچه در اين جلسه مي خوانيد:

7- مراحل كلي كار در مشي فايلينگ

8- معايب مشي فايلينگ

9- مراحل كلي كار در مشي پايگاهي

10- عناصر محيط پايگاه داده‌ها

11- انواع سخت‌افزارهاي محيط پايگاه داده

12- انواع نرم‌افزارهاي موجود در محيط پايگاه داده‌ها

اسلاید 4 :

هدفهاي كلي: مقدمه و آشنايي با مفاهيم پايگاه داده‌ها

هدفهاي رفتاري: دانشجو در پايان اين جلسه مي‌تواند:

  • داده، اطلاع، شناخت، سيستم ذخيره و بازيابي و پايگاه داده‌ها را تعريف كند.
  • رده‌هاي تكنولوژيكي پايگاه داده را بيان كند.
  • رهيافتهاي ايجاد يك سيستم كاربردي را ارائه كند.

اسلاید 5 :

اصطلاح پايگاه داده‌ها يكي از رايج‌ترين اصطلاحات در دانش و فن كامپيوتر است

در اين درس دانشجويان تنها با بخشي از مفاهيم بنيادي دانش وفن پايگاه داده‌ها آشنا شده، آگاهي پايه‌اي لازم را براي مطالعه بيشتر و يا كار در اين زمينه كسب مي‌كنند.

اسلاید 6 :

سيستم مديريت پايگاه داده‌ها يكي از سيستم‌هاي ذخيره و بازيابي اطلاعات است.

اسلاید 7 :

سيستم‌ ذخيره و بازيابي اطلاعات در معناي عام:

هر سيستمي كه به كاربر برنامه‌ساز يا نابرنامه‌ساز امكان دهد تا اطلاعات خود را ذخيره، بازيابي و پردازش كند.

اسلاید 8 :

داده

تعريف اول- نمايش ذخيره‌شده اشياء فيزيكي، چيزهاي مجرد، بوده‌ها، رويدادها يا چيزهاي قابل مشاهده كه در تصميم‌سازي بكار مي‌آيند.

اسلاید 9 :

داده

تعريف سوم- بوده‌هاي خام كه معناي اندكي دارند مگر اينكه به صورت منطقي سازمان‌دهي شده باشند

اسلاید 10 :

تعريف داده از ديدگاه ANSI

نمايش بوده‌ها، پديده‌ها، مفاهيم يا شناخته‌ها به طرزي صوري و مناسب براي برقراري ارتباط، تفسير يا پردازش توسط انسان يا هر امكان خودكار

هر نمايشي اعم از كاراكتري يا كميتهاي قياسي كه معنايي به آن قابل انتساب باشد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید