مقالات رشته آمار

اخرین مقالات رشته آمار

دانلود فایل پاورپوینت تحلیل آسیب شناسی تحقیقات

PowerPoint قابل ویرایش
40 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : آسیب شناسی چیست؟ تحلیل سیستمی چیست؟ نظام تحقیقات چیست؟ نظام تحقیقات در ایران چگونه است؟ پیشنهاد نظام تحقیقاتی نوین اسلاید 2 : پژوهش: فرایند گردآوری و پردازش اطلاعات که همراه با نظام سازی باشد و در حوزه خاصی از علوم به نوآوری انجامد. آسیب: عوامل منفی یا ...

دانلود فایل پاورپوینت مفهوم سواد اطلاعاتی در تحقیقات

PowerPoint قابل ویرایش
52 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : کليات و تعاريف: از داده به دانش، پايگاه و بانک اطلاعاتي و ...، اصول و مباني جستجوي بهينه در منابع علمي، تعريف سواد اطلاعاتي و شناخت مولفه هاي آن، آشنايي با ابزارهاي جستجوي عمومي و تخصصي، تدوين استراتژي جستجو و تبيين اهميت آن، دسترسي موثر و بهينه به منابع ...

دانلود فایل پاورپوینت زبان مدل سازی یکپارچه

PowerPoint قابل ویرایش
26 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : یو ام ال یک زبان مدل سازی است که طراح سیستم با استفاده از آن نتیجه طراحی خود را ثبت میکند، دقیقا مثل مهندس عمران که طراحی خود را روی نقشه ثبت میکنداین طرح سپس در اختیار برنامه نویس قرار داده میشود تا پروژه از روی آن پیاده شود . اسلاید 2 : شیء گرایی (Objec ...

دانلود فایل پاورپوینت مفهوم همبستگی کانونیکال

PowerPoint قابل ویرایش
35 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 :   مفهوم همبستگي كانونيكال    مكانيزم آماري همبستگي كانونيكال   مسئله نمونه   چند نمونه تست آماري براي معني داري نتايج همبستگي كانونيكال اسلاید 2 : تا همين اواخر، تحليل همبستگي كانونيكال  تقريبا يکي از فنون ناشناخته در آمار بود و شبيه ساير فنون آماري ...

دانلود فایل پاورپوینت مطالعه آیین نامه معاملات بورس

PowerPoint قابل ویرایش
46 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : 1. منظور از "سازمان،" در این آیین‏نامه، سازمان بورس واوراق بهادار ومنظور از "بورس"شرکت بورس اوراق بهادارتهران سهامی عام است. 2."معاملات" خرید یا فروش اوراق بهاداری است که در بورس پذیرفته شده است.هرمعامله درصورتی قطعیت می یابد که به تایید بورس رسد. 3. "تابلو ...

دانلود فایل پاورپوینت مدل سازی معادلات با نرم افزار لیزرل

PowerPoint قابل ویرایش
49 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدمه   تعریف مدل سازی معادلات ساختاری   کاربرد مدل سازی معادلات ساختاری   رویکردهای مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر ماتریس کواریانس – واریانس (CBSEM) - LISREL مبتنی بر ماتریس واریانس (VBSEM) – PLS    اصطلاحات مدل سازی معادلات ساختاری   مدل های ...

دانلود فایل پاوپوینت بهینه سازی شبیه سازی با روش شاخه و کران

PowerPoint قابل ویرایش
32 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : یک آزمایش شبیه سازی، یک آزمایش یا مجموعه ای از آزمایش هاست که در آن تغییرات معناداری در متغیرهای ورودی مدل شبیه سازی داده می شود، بطوریکه ما می توانیم دلایل تغییرات متغیر(های) خروجی را مشاهده کرده و بشناسیم. اسلاید 2 : فرایند یافتن بهترین مقادیر متغیر ورود ...

دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با الگوریتم های متا هیوریستیک

PowerPoint قابل ویرایش
47 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : سوال اصلی چه زمانی اجازه داره از الگوریتم های متا هیوریستیک استفاده کنیم؟ اسلاید 2 : مساله (Problem) یک سوال کلی که باید جواب داده شود. مثال : مساله ی بهینه سازی فروشنده دوره گرد. پارامترها (Parameters) متغیرهای آزاد مساله که مقادیرشان نامعین قرار ...

دانلود فایل پاورپوینت همبستگی در SPSS

PowerPoint قابل ویرایش
31 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : همبستگی به رابطه بین دو یا چند متغیر که قابل تبدیل به کمیت باشند گفته می شود. همبستگی مانند یک بردار دارای اندازه و جهت است.اندازه آن میزان رابطه بین دو متغیر را نشان می دهد و جهت آن رفتار همسو یا عکس دو متغیر را نشان میدهد. اگرهمبستگی بین دو متغیر معنادار ب ...

دانلود فایل پاورپوینت کاربردهای مدلLogit

PowerPoint قابل ویرایش
49 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدمه کاربرد مدل مدل Logit صفر و یک مدل Logit چند گزینه ای مدل Nested Logit اسلاید 2 : برخلاف سایر روش‌های ارائه شده تاکنون برای تحلیل همبستگی، روشی که در این فصل معرفی می‌شود غیرخطی است. احتمال انتخاب به خروجی‌های انتخابی گسسته که متغیر (یا متغیرهای) ...

دانلود فایل پاورپوینت تعریف خوشه بندی

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : تعریف خوشه بندی (دسته بندی) توابع فاصله انواع روشهای خوشه بندی K-Means Db-Scan یک مثال کاربردی اسلاید 2 : مجموعه ای از اشیاء که: 1. اشیاء داخل یک خوشه به یکدیگر شبیه هستند 2. دوشئ موجود در دو خوشه با یکدیگر تفاوت دارند. اسلاید 3 : Partitioning app ...

دانلود فایل پاورپوینت تحلیل روش های طبقه بندی

PowerPoint قابل ویرایش
48 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : طبقه بندی چیست؟ تفاوت طبقه بندی و خوشه بندی مروری بر روش های طبقه بندی روش های آماری و اقتصاد سنجی (پارامتریک) روش های غیرپارامتریک اسلاید 2 : داشتن گروه های مشخص تعریف ویژگی های عضویت در هر گروه تخصیص هر عضو جدید به گروه های از پیش تعیین شده اسلاید ...

دانلود فایل پاورپوینت مدلسازی و ویژگی های سیستم

PowerPoint قابل ویرایش
38 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : حالات و ويژگي هاي سيستم هدفمندي گرايش به فنا(آنتروپي) گرايش به كمال و رشد و توسعه حالت ثبات و پابرجايي حالت هم افزايي سازمان به مثابه يك سيستم اجتماعي اسلاید 2 : مفاهیم مدلسازی هدف مدل سازی کارفرما و مدل ساز گامهای فرآیند مدل سازی مدل سازی فرآیندی ...

دانلود فایل پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی

PowerPoint قابل ویرایش
190 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : -مفاهیم اساسی -شاخص های گرایش مرکزی -شاخص های پراکندگی -جدول توزیع فراوانی -نمودارها -چولگی و برجستگی -کدگزاری -جامعه آماری دو بعدی اسلاید 2 : انواع داده هاي آماري به دو گروه، داده هاي دست اول (خام) و داده هاي دست دوم تقسيم بندي مي شوند. اسلاید 3  ...

دانلود فایل پاورپوینت آمار و مدل سازی دوم ریاضی

PowerPoint قابل ویرایش
21 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مد: مثال) در 2 داده زیر مد را تعیین کنید. جامعه بی مد = 18و1و9و4و8و2:x جامعه چند مدی 4و6 = 4و6و6و9و4و3 :x اسلاید 2 : در داده های زیر میانه را تعیین کنید. 9و18و11و5و3و10و8 :x 9 =میانه =18و11و10و9و8و5و3 6و15و6و11و4و8و10و2 :x 7 =میانه =15و11و10و8و6و ...

دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با جلسات بحث و مذاکره

PowerPoint قابل ویرایش
84 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : لازمه بحث و مذاکره دو چیز است 1- دو نفر یا بیشتر باشد 2- بین آنها از طریق گفتگو برای رسیدن به هدف مشترکی ارتباط برقرار شود جمع شدن این دو شرط با هم ، پدیده ای بوجود می آورد که در اصطلاح جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی، به آن گروه می گویند اسلاید 2 : دو نفر، ...

دانلود فایل پاورپوینت جستجوی آگاهانه ( هوش مصنوعی )

PowerPoint قابل ویرایش
85 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : اگر بتوان استراتژيهاي قبلي را به نحوي تکميل کرد بطوري که فضاي جستجو بسيار کوچکتر از آنچه که هست، گردد در اين صورت مي توانيم بگوييم رفتار الگوريتم کورکورانه نيست در جستجوي آگاهانه اطلاعاتي در رابطه با هزينه رسيدن به هدف در اختيار عامل قرار مي گيرد تابعي را م ...

دانلود فایل پاورپوینت راه اندازی مرکز داده در ایران

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : از آنجايي كه مركز داده ها به عنوان معياري براي پيشرفت فناوري اطلاعات در يك كشور به حساب مي آيند و اهميت آنها در سطح ملي است ،امري است كه بايد با تامل و برنامه ريزي مورد توجه قرار بگيرد .چرا كه مباحثي مانند تجارت الكترونيكي ،دولت الكترونيكي و در حالت كلي د ...

دانلود فایل پاورپوینت روش های جمع آوری اطلاعات

PowerPoint قابل ویرایش
42 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : روش های گردآوری اطلاعات عبارتند از : پرسشنامه (حضوري، پستي، الكترونيكي) مصاحبه ‌(حضوري، تلفني، رايانه‌اي) مشاهده رويدادها (با ابزار يا بدون ابزار) اسلاید 2 : مصاحبه ‌(حضوري، تلفني، رايانه‌اي) 1) مصاحبه آزاد : ترتیب سوال ها از قبل مشخص نیست . هدف م ...

دانلود فایل پاورپوینت فرآیند کنترل پروژه

PowerPoint قابل ویرایش
34 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----   اسلاید 1 : فرآيند كنترل پروژه كنترل زماني پروژه فرآيندي است كه در هنگام اجراي پروژه بررسي مي‌كند آيا باتوجه به شرايط موجود، پروژه در زمان مقرر(برنامه اوليه) به اتمام خواهد رسيد؟ پس از بكارگيري تكنيكهاي كنترل زماني پروژه، علاوه بر پاسخ به سئوال فوق، مي‌توان ...

دانلود فایل پاورپوینت فرآیند تحقیق

PowerPoint قابل ویرایش
26 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : براي درك ماهيت مسئله‌اي كه قبلاً پژوهش‌هاي اندك يا ناچيزي در مورد آن انجام شده باشد. دليل اكتشافي بودن يك مطالعه دانش ناچيز ما نسبت به یک پديده و نياز براي درك عميق‌تر آن است. مثال : مطالعه مینتزبرک درکشف ماهیت کار مدیران اسلاید 2 : شناخت ويژگيهاي يك گروه ...

دانلود فایل پاورپوینت ارزیابی فرضیه ها

PowerPoint قابل ویرایش
36 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : یک الگوریتم یادگیری با استفاده از داده های آموزشی فرضیه ای را بوجود میآورد . قبل از استفاده از این فرضیه ممکن است که لازم شود تا دقت این فرضیه مورد ارزیابی قرار گیرد. اینکار از دو جهت اهمیت دارد: دقت فرضیه را برای مثالهای نادیده حدس بزنیم. گاهی اوقات ارزیا ...

دانلود فایل پاورپوینت مدیریت ریسک پروژه

PowerPoint قابل ویرایش
169 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : ريسك‌هاي پروژه اسلاید 2 : تعریف تاكنون تعاريف متعددي از ريسك ارائه شده است، مي‌توان ادعا كرد كه همه اين تعاريف بري بيان موقعيت هايي ارائه شده اند كه سه عامل مشترك را مي توان در آنها مشاهده كرد. موقعيت هايي با ريسك توام هستند كه: 1- عمل يا اقدام بيش ...

دانلود فایل پاورپوینت فرآیندهای کنترل پروژه

PowerPoint قابل ویرایش
21 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : گزارش عملكرد جمع آوري اطلاعات و توزيع آنان بين ذينفعان پروژه در مورد نحوه استفاده از منابع . اين فرايند شامل اقلام ذيل ميگردد : v گزارشهاي وضعيت : توضيح وضعيت فعلي پروژه v گزارش پيشرفت : توضيح آنچه تيم پروژه به دست آورده است . v پيش بيني : توضيح وضعيت ...

دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم مدل سازی در ساختار داده های منطقی

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : نمودار فيزيکي جريان داده ها مدل چگونگي پردازش و ذخيره داده ها در سيستم بدون اشاره به مفهوم اصلي داده ها يا ساختار آنها در SSADM، مدل منطقي داده ها (LDM) وسيله تحليل ساختار منطقي اطلاعات در سازمان است. مدل منطقي داده ها (LDM): نموداري به ساختار داده هاي ...