بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

رسوب سرد يا كرايو پرسيپيتات (Cryoprecipitate)

كرايو بخشي از پلاسماي تازه بوده كه در سرما غير محلول است .

براي تهيه اين فرآورده نخست بايد حداكثر ظرف 6 ساعت پس از اهداي خون FFP  را تهيه كرد. انجماد كامل واحدهاي پلاسما نبايد بيش از يك ساعت به طول بكشد.

 پلاسماي تازه منجمد در 18- درجه سانتي گراد و يا ترجيحاً در 30- درجه سانتي گراد نگهداري مي شود . حداكثر زمان استفاده از FFP  يكسال است .

در عرض اين مدت يكسال , در هر زمان مي توان از آن كرايو تهيه كرد. واحدهاي FFP  كه براي تهيه كرايو به كار مي روند بايد حداقل 200 سي سي حجم داشته باشند.

 چنانچه FFP در حرارت 4 درجه سانتي گراد ذوب شود , توليد رسوب سفيد رنگي به نام كرايو مي كند.

اسلاید 2 :

کرایو پور پلاسما Cryo poor plasma

پس از تهیه و جدا کردن کرایو از منبع FFP پلاسمای ذوب شده در سانتریفوژ با دمای 4 درجه وبا دور تند سانتریفوژ شده و سپس سوپر ناتانت بالای کرایو به کیسه جانبی هدایت می شود. که همان  CPP  نامیده می شود.

این فرآورده حاوی مقادیر خیلی کم فیبرینوژن، فاکتور  VIII:Cو فون ویلبراند می باشد و سایر فاکتور های پلاسمایی را به حد کافی دارد.

اسلاید 3 :

کاربرد بالینی کرایو پور پلاسما

1) درمان بیماران مبتلا به TTP

2) درمان بیماران مبتلا به Hus

3) به عنوان ماده جایگزین در درمان TTP و Hus با روش پلاسما فرزیس

4) به عنوان منبع تهیه آلبومین و ایمونوگلوبین ها در پالایشگا های پلاسمای خون

اسلاید 4 :

نکات پرستاری

üحجم این فرآورده  10 – 20  میلی لیتر است

üبراي مصرف كرايو ابتدا بايد در 37 درجه سانتي گراد ذوب شود و پس از ذوب شدن نبايد دوباره منجمد گردد و لازم است هر چه سريعتر مصرف گردد. پس از ذوب شدن فقط تا 4 ساعت در دماي اتاق قابل نگهداري و مصرف است و در صورت عدم مصرف به مدت 24 ساعت در يخچال 6-1 درجه سانتي گراد قابل نگهداري است .

üكرايو را پس از تهيه بايد هرچه زودتر مصرف نمود و يا حداكثر در عرض دو ساعت پس از تهيه در دماي30- درجه سانتي گراد منجمد شود

üكرايو بايد از طريق فيلتر 200-170 ميكروني ( صافي استاندارد) تزريق شـود

اسلاید 5 :

üكيســه هاي كـرايو و FFP  را به صورت افقي منجمد و آن ها را به حالت عمودي نگهداري می کنند.

üفرآورده بايد در دماي 30- درجه سانتي گراد و حداكثر تا يكسال نگهداري شود

ü ميزان مصرف كرايوبستگی به عوامل مختلفی داشته و معمولاً يك واحد ( كيسه ) به ازاء هر 7 تا 10 كيلوگرم وزن بدن مي باشد

üسرعت تزریق بسته به تحمل بیمار و باید هرچه سریعتر تزریق شود.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید