دانلود پاورپوینت Deadlocksبن بست ها

PowerPoint قابل ویرایش
36 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت Deadlocksبن بست ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت Deadlocksبن بست ها قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

کامپیوتر ها دارای منابع زیادی هستند که در هر لحظه فقط توسط یک   processمی توانند استفاده شوند . مثلا  printer  ها ،tape drive   ها ، scanner ها ، slot  های  process table .

اگر دو پروسس همزمان بخواهند در یک slot درون process table  بنویسند، باعث خراب شدن سیستم میشود.اگر دو پروسس بخواهند روی printer   بنویسند حاصل آشغال خواهد بود.

بنا بر این تمام سیستمهای عامل قدرت تخصیص دسترسی انحصاری (به طور موقت) به منابع مشخصی را دارند . در بسیاری از برنامه های کاربردی ، process نیازانحصاری به چندین منبع را دارد . فرض کنیدقرار باشد نقشه یک کشور از روی یک cd ،روی یک   plotterبرده شود . فرض کنید process Aدرخواست  cd-Rom کند وcd-Rom  به او تخصیص یابد. کمی بعد  process Bدرخواست  plotterکند وبه او داده شودحالا  process A درخواست  plotterکند،و در انتظار آن منبع ،block شود . سپس  process B، تقاضای cd_Rom driverکند وblock شود . در این لحظه هر دوی process ها در حالت    blockهستند و تا ابد در این حالت باقی می مانند . این وضعیت   deadlockنام دارد.

اسلاید ۲ :

منبع : هر چیزی است که در هر لحظه فقط توسط یک پروسس می تواند استفاده شود . منبع می تواند سخت افزاری یا نرم افزاری باشد .  

Resource ها دو نوعند:

                     قابل پس گرفتن            preemptable

                       غیر قابل پس گرفتن  nonpreemptable

اسلاید ۳ :

دنباله اتفاقات در مورد استفاده از یک منبع به این صورت است:

.۱تقاضا برای منبع

.۲استفاده  از منبع    

.۳آزاد کردن منبع

اسلاید ۴ :

کلا چهار استراتژی ممکن است در ارتباط با پرداختن بهDEADLOCK  استفاده شود.

nبه کل نادیده گرفتن مسئله

nکشف  و ترمیم

nاجتناب پویا توسط تخصیص دقیق منابع

nجلوگیری توسط نقض ساختاری یکی از ۴ شرط لازم برای بوجود آمدن بن بست

اسلاید ۵ :

پیشگیری از بن بست     DEADLOCK  PREVENTION

.۱اگر منبع به طور اختصاصی به پروسس داده شود هرگز بن بست پیش نمی آید.

.۲جلوی در اختیار گرفتن منابع و انتظار برای منابع دیگر را بگیریم.        

.۳استفاده از منابع بصورت   NONPREEMPTIVEنباشد ولی این روش مناسب نیست .

.۴جلوگیری از انتظار چرخشی

                  روش اول: هر پروسس که منبع اول را گرفت و به منبع دوم نیاز داشت ابتدا منبع اول را رها کند.

                 روش دوم: یک شماره سراسری به هر منبع داده شود.هر پروسس می تواند منبع درخواست کندولی درخواستهایش باید به ترتیب صعودی شماره باشد(ترتیب نزولی قابل قبول نیست)

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 36 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد