دانلود پاورپوینت LISP

PowerPoint قابل ویرایش
32 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت LISP توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت LISP قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

Lisp,1960

¨نگاهی به تاریخچه ی Lisp:

¡ایده کلی:

úبرخی از ایده های قدیمی ، قدیمی به نظر می رسند.

úبرخی از ایده های قدیمی ، جدید به نظر می رسند.

¡مثالی از یک زبان خوش ساخت و کار راه انداز

¡متفاوت از C ، C++ و JAVA : شانسی برای متفاوت فکر کردن

¡موضوعات کلی در رابطه با طراحی زبان را شرح می دهد.

اسلاید ۲ :

John McCarthy

¨

¨

¨پیشگام در AI

¡فرموله کردن استدلال ها

¨همچنین

¡پیشنهاد اشتراک زمانی

¡تئوری های ریاضی

¨Lisp

از علاقه به محاسبات سمبلیک سرچشمه گرفت

(ریاضی ، منطق)

اسلاید ۳ :

خلاصه ای از Lisp

¨دارای لهجه های متفاوتی است:

¡Lisp 1.5, Maclisp, …, Scheme, …

¡CommonLisp دارای ویژگیهای اضافی است

¡در این درس مختصری از Lisp 1.5 توضیح داده خواهد شد.

¨دارای نحو ساده ای است

(+ ۱ ۲ ۳) 

(+ (* ۲ ۳) (* ۴ ۵)) 

(f x y)

اسلاید ۴ :

Atom ها و Pair ها

¨Atom ها شامل اعداد و رشته های غیر قابل تقسیم است.

<atom> ::=  <smbl>  |  <number>

 <smbl> ::=  <char>   |  <smbl><char> |<smbl><digit>

 <num>  ::=  <digit>  |  <num><digit>

¨جفتهای دارای نقطه (dotted pairs)

¡برای pair از (A . B) استفاده می شود.

¡به عبارتهای سمبلیک، S-expressions می گویند:

 <sexp>   ::=    <atom> |  (<sexp> . <sexp>)

اسلاید ۵ :

توابع پایه

¨توابعی که روی اتمها و pair ها عمل می کنند:

cons     car     cdr     eq     atom

¨اعلانها و کنترل:

cond     lambda     define     eval     quote یا ‘

¨مثال:

(lambda  (x) (cond ((atom x) x)  (T (cons ‘A x))))

function f(x) = if atom(x) then x else cons(“A”,x)

¨توابعی با اثرات جانبی (Side Effect)

rplaca     rplacd

اسلاید ۶ :

ارزیابی عبارت ها

¨لیسپ از حلقه Read-eval-print استفاده می کند

¨فراخوانی تابع  (function arg1  …   argn)

¡هر یک از آرگومانها ارزیابی می شوند

¡لیستی از مقادیر آرگومانها به تابع داده می شود

¨در بعضی از فراخوانی ها تمام آرگومانها ارزیابی نمی شوند

¡مثال (cond (p1  e1)  …   (pn  en) )

úاز چپ به راست پیش می رود

úاولین pi  با مقدار درست یافته می شود، ei مربوط به آن ارزیابی می شود

úمثال: در (quote  A)  ، A ارزیابی نمی شود

اسلاید ۷ :

مثالها

(+ ۴ ۵)                 

expression with value 9 

(+ (+ ۱ ۲) (+ ۴ ۵))  

evaluate 1+2, then 4+5, then 3+9 to get value  

(cons (quote A) (quote B))

pair of atoms A and B

(quote (+ 1 2)) 

evaluates to list  (+ ۱ ۲) 

‘(+ ۱ ۲) 

same as (quote (+ 1 2))

¨

اسلاید ۸ :

مقاله ی McCarthy در سال ۱۹۶۰

¨مقاله ای قابل توجه بخاطر:

¡ایده های خوب برای زبانها

¡شرح وضعیت برنامه نویسی در ۱۹۶۰

¡بینش خوبی در پروسه ی طراحی زبان ارائه می داد.

¨مفاهیم مهم:

¡علاقه به محاسبات سمبلیک طراحی را تحت تأثیر قرار داده بود.

¡از مدل ماشین ساده ای استفاده شده بود

¡به مسایل تئوری توجه شده بود

تئوری تابع بازگشتی ، محاسبات لامبدا

¡ایده های خوب: برنامه ها به عنوان داده، زباله روبی

¡

اسلاید ۹ :

طراحی یک زبان خوب

¨کاربرد انگیزه دهنده

¨ماشین انتزاعی (Abstract machine)

¨بنیاد تئوری

اسلاید ۱۰ :

کاربرد انگیزه دهنده

¨کاربردهای انگیزه دهنده قسمتی از طراحی زبان خوب است و در طراحی زبان به صورتهای زیر تأثیر می گذارد:

¡تمرکز روی مهمترین اهداف

¡حذف ایده های جذاب ولی غیر ضروری

Lisp  محاسبات سمبلیک ، منطقی ، برنامه نویسی اکتشافی

C  سیستم عامل یونیکس

Simula   شبیه سازی

PL/1   سعی در حل تمام مسائل برنامه نویسی ؛ موفق نبود

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 32 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد