دانلود پاورپوینت Simulated annealing

PowerPoint قابل ویرایش
24 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت Simulated annealing توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت Simulated annealing قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

مقدمه

nپیدا کردن جواب درست و دقیق برای مسائل مختلف از دیرباز مورد توجه بوده و روشهای مختلفی را برای حل به دنبال داشته است.ولی با پیشرفت تکنولو‍‍‍ژی مسائل نیز پیچیده تر شد و روشهای دقیق تری را ایجاب می کرد .حجم محاسبات برای این مسائل به حدی میرسید که پیدا کردن جواب دقیق را غیر ممکن مینمود ولی اهمیت رسیدن به جواب دقیق و بهینه همچنان به قوت خود باقی بود.این مسائل موجب شد یکسری روشهای کندوکاوی برای حل آنها استفاده شوند.

اسلاید ۲ :

مقدمه

بطور کلی روشهای حل را میتوان به دو دسته تقسیم کرد

nروشهای ایجاد کننده : یک یا چند سری جواب از میان یک مجموعه جواب انتخاب شده وسپس بهترین جواب ازمیان آنها انتخاب می شود.

n

nروشهای بهبود دهنده : از یک جواب اولیه شروع می شود و سعی می کند انرا با تغییر و تبدیل در هر تکرار بهبود دهد.در این روش یک جواب همسایگی انتخاب می شود که به کاهش بیشترین هزینه کمک میکندوتا زمانی که دیگر بهبودی ممکن نباشد ادامه می یابد.

n

اسلاید ۳ :

تاریخچه
Simulated Annealing

nAnnealing

n

nدر لغت به معنای گداخته کردن جسم

n

nدراصطلاح یک فرایند فیزیکی برای بالا بردن دمای جسم تا رسیدن به نقطه ذوب وسپس سرد کردن آن طی شرایط مشخص که در طول این فرایند انرژی جسم به حداقل می رسد

اسلاید ۴ :

تاریخچه

nSimulated

n

nدر لغت به معنای شبیه سازی کردن

n

nدر اصطلاح بازسازی رفتار یک فرایند با توجه به یکسری فرضیات با اطلاعات معلوم یا فرضی است

اسلاید ۵ :

تاریخچه

nدر سال ۱۹۵۳متروپلیس الگوریتمی را برای ارزیابی تغییرات دمای جسم جامد ارائه داد.او ابتدا دمای جسم را بالا برده تا جسم به حالت مذاب درآید و سپس برای کاهش انرژی درونی جسم اتمهای جسم راجابجا نموده تا انرژی جسم کاهش یابد.این جابجایی ما بین دو اتم انجام میگیرد سپس در همسایگی این اتم  اتم دیگری را انتخاب نموده که با این اتم جابجا می گردد.در این دما چندین جابجایی صورت می گیرد و وقتی هیچ تغییری در انرژی جسم حاصل نشد دمای جسم را کاهش می دهند.قبل از اینکه دمای جسم را کاهش دهند تست تعادلی انجام میگیرددر صورتی که در اثر جابجایی انرژی جسم کاهش یابد جابجایی پذیرفته می شود در غیر اینصورت جابجایی با یک احتمال پذیرفته میشود.

اسلاید ۶ :

تاریخچه

n

nبعدها به سال ۱۹۸۳ کرک پاتریک با مشابه سازی این                الگوریتم بین مینیمم کردن تابع هزینه یک مسئله و سرد کردن جسم تازمان رسیدن انرژی پایه از آن برای حل مسئله بهینه سازی استفاده کردند که با این جایگذاری او و همکارانش الگوریتمی بنام SA  ارائه دادند.

اسلاید ۷ :

پارامترهای :SA

در الگوریتم SA یکسری پارامترها مطرح هستند که ممکن است بسته به نوع مسئله تغییر کند ویا مشابه مسئله دیگر در نظر گرفته شوند, بر این اساس پارامترهای الگوریتم به دو دسته عمده تقسیم می شوند.

¨پارامترهای خاص مسئله

¨پارامترهای عمومی

 

اسلاید ۸ :

پارامترهای خاص مسئله

nجواب اولیه: درSA استاندارد این جواب بطورتصادفی تعیین می گردد.

n

nمکانیزم ایجاد همسایگی:

.۱شیفت

.۲تعویض

.۳تعویض جفت کنارهم

اسلاید ۹ :

پارامترهای عمومی

علاوه بر پارامترهای ذکر شده, یکسری پارامترهاى دیگرى هستند که در هر الگوریتم SA وجود دارند که برنامه سرد کردن راتشکیل می دهند, این پارامترها را می توان بطور خلاصه بصورت زیر بیان کرد:

.۱مقدار اولیه پارامتردما

.۲یک تابع دما T(t)  برای تعیین چگونگی تغییر دما

.۳تعدادتکرارهابرای اجرا در هر دما

.۴مقیاس توقف برای پایان دادن الگوریتم

.۵مقیاس حالت تعادلی سیستم

که در اینجا هر کدام از پارامترها توضیح داده می شوند:

اسلاید ۱۰ :

مقداراولیه پارامتر دما

nانتخاب مقداراولیه دما باید به گونه ای صورت گیرد که در مرحله اولیه تعدادزیادی از جوابهای نا مطلوب پذیرفته شوند. این کار به دلیل امکان تغییر و توسعه بیشتر جواب می باشد.

nConnolly : یکسری تکرار با تعویضهای تصادفی برای تغییر تابع هدف صورت میگیرد

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 24 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد