مقاله عیب یابی با روش گرمانگاری در بویلر نیروگاه

word قابل ویرایش
10 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

عیب یابی با روش گرمانگاری در بویلر نیروگاه

چکیده:

یکی از تکنیک های تعمیرات پیشگیرانه ترمو گرافی است که در صنعت برای عیب یابی دستگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد ترموگرافی به عکس برداری حرارتی از اجسام گویندکه در این روش دمای نقاط مختلف جسم در قالب یک تصویر نمایش داده می شود خرابی های سیستم های انتقال برق و یا برخی سیستم های مکانیکی نشانه هایی مانند تولید حرارت غیر نرمال اتصال ضعیف اتصال کوتاه و یا مانند آن دارد دمای بالای تجهیزات یا کم شدن حرارت وجود عیب را نشان می دهند. ترموگرافی روش نمایش دادن اندازه و پروفایل دمای اجسام جامد در قالب اشکال گرافیکی است که با این روش می توان دمای سطح اجسام را نشان داد. این مقاله به بررسی تکنیک ترموگرافی یا عکس برداری مادون قرمز پرداخته است و به عنوان نمونه تصاویر حرارتی بویلر نیروگاه (قبل از تعمیرات) که نشان دهنده محل دقیق نقاط آسیب دیده و معیوب شده است درج شده است. یافتن محل این عیوب باعث کاهش هزینه و زمان تعمیرات، جلوگیری از گسترش خرابی ها و افزایش راندمان کار تعمیرات می گردد.

واژگان کلیدی : عیب یابی، ترموگرافی، تست های غیر مخرب، بویلر ، تعمیرات پیش گیرانه

مقدمه:

در سال های اخیر روش ترموگرافی به دلیل ایمن بودن سرعت بالا و دقت مناسب در واحد های صنعتی دربیشتر کشور های جهان مورد توجه قرار گرفته است در ترموگرافی از تجهیزات صنعتی مانند تجهیزات دوار تجهیزات الکتریکی و کوره ها ی صنعتی با استفاده از دوربین ترموویژن عکس های حرارتی تهیه می شود از آنجا که بسیاری از عیوب به عنوان مثال عایقکاری ناقص یا خوردگی در بویلر باعث بالاتر رفتن دمای سطح آن می شود عکس برداری حرارتی از بویلر می تواند نقاط آسیب دیده را مشخص کند که باعث صرفه جویی در هزینه های تعمیرات و پیشگیری از پیشرفت عیب می شود.در این مقاله بررسی روش ترموگرافی صورت گرفته است و عکس برداری از بویلر نیروگاه انجام شده که نقاط عیوب به صورت مشخص مشاهده می شود. نگه داری بر اساس پیش بینی و انجام اقدامات پیشبینانه برای جلو گیری از خرابی دستگاه ها در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بخش اعظمی از هزینه های تمام شده همه کارخانه ها و واحد های تولیدی شامل هزینه های تعمیرات می شودکه بسته به نوع خاص صنعت هزینه های نگه داری و تعمیرات بین ۱۵ تا ۶۰ درصد کل هزینه تولید می باشد [۱] در سال های اخیر استفاده از روش ترمو گرافی برای تست های غیر مخرب بسیار گسترش یافته است ترمو گرافی می تواند روش بازرسی غیر تماسی را در سطح گسترده ای انجام دهد. استفاده از دوربین های ترمو ویژن می تواند کمک شایانی برای بررسی شرایط حرارتی روی پوسته و روی عایق مسیر های عبور سیالات باشد .

.۱ ترمو گرافی و تعمیرات

انواع سیستم های نگه داری تجهیزات به گونه های مختلف یافت می شود که از آن جمله می توان به تعمیرات عکس العملی، تعمیرات پیشگیرانه، تعمیرات پیش بینانه و تعمیرات دوره ای اشاره کرد .[۲] در بهره برداری از بسیاری از تجهیزات مشخص شده است که بهترین روش برای پیش گیری ازخرابزاتی تجهی پیدا کردن و اصلاح تجهیز معیوب می باشد پنج تکنیک غیر مخرب برای تعمیرات پیشبینانه عبارت است از مانیتورینگ، ارتعاش، پارامتر های پروسسی، ترموگرافی و ترایبو لوژی .[۳] یکی از ساده ترین روش های نگه داری و تعمیرات پیش گیرانه ترمو گرافی می باشد. اغلب دمای یک تجهیز معیوب قبل از خرابی به سرعت افزایش می یابد. ترمو گرافی در نیرو گاه شامل ارزیابی شرایط تجهیزات متنوع و پست نیرو گاه می باشد. ترمو گرافی به دو شاخه فعال و انفعالی تقسیم می گردد.

.۲ تشعشع

از جمله روش های انتقال حرارت رسانش، همرفت تبخیر و تشعشع می باشد. تشعشع گرمایی تشعشع الکترومغناطیسی ساطع شده از یک ماده به علت گرمای ماده است، مشخصاتی که به دمایش بستگی دارد. یک مثال تشعشع گرمایی اشعه مادون قرمز ساطع شده به وسیله یک رادیاتور خانگی رایج یا گرمکن الکتریکی است. یک شخص نزدیک یک آتش بزرگ گرمای متشعشع از آتش را احساس خواهد کرد، حتی اگر هوای اطراف خیلی سرد باشد. تشعشع گرمایی به وجود آمده از جابجایی بار در مواد ( الکترون ها و پروتون ها در شکل رایج ماده ) به تشعشع الکترومغناطیسی تبدیل می شود. تابش آفتاب، یا تشعشع خورشیدی، تشعشع گرمایی از گازهای به شدت گرم خورشید است و این تشعشع زمین را گرم می کند.

زمین نیز همچنین تشعشع گرمایی ساطع می کند، اما در یک چگالی خیلی پایین تر زیر زمین سردتر است. تعادل بین گرم شدن به وسیله تشعشع گرمایی خورشیدی وارد شده و سرد شدن به وسیله تشعشع گرمایی خارج شده از زمین یک فرایند مقدماتی است که دمای سرتاسر زمین را مشخص می کند.

اگر شیء یک جسم سیاه در تعادل ترمودینامیکی باشد ، تشعشع ، تشعشع جسم سیاه نامیده می شود.

تشعشع گرمایی یک مفهوم مهم در ترمودینامیک است به صورتی که آن عامل جزئی برای مبادله گرما بین اشیاء است به صورتی که تشعشع اجسام گرم تر بیشتر از اجسام سردتر است. (ضرایب دیگر رسانش و جابجایی هستند) اثر متقابل تبدیل انرژی به وسیله معادله زیر مشخص شده است:

(۱)

ضریب انتقال طیفی ضریب بازتابش طیفی ضریب جذب طیفی

همه این اجزا به طول موج بستگی دارند ضریب صدور emissivity ; این رابطه به عنوان تشعشع گرمایی قانون کرشهف نامیده می شود.

(۲)

راه های مختلفی برای اینکه تبادل تشعشع بین اجسام صورت گیرد وجود دارد که از آن جمله می توان به انتشار

(بیرون دادن تابش تشعشع)، جذب (گرفتن و حفظ کردن تابش)، انعکاس (برگرداندن)، انتقال( اجازه عبور تابش) اشاره کرد. امواج مادون قرمز دارای طول موج ۷۶۰mm تا ۱۰۰۰ mm می باشند و می توانند به چهار دسته امواج مادون قرمز کو تاه

امواج مادون قرمز بلند و امواج مادون قرمز فوق العاده بلند قرار گیرند . [۴]

امواج ساطع شده از اجسام و ناحیه مادون قرمز در شکل زیر نشان داده شده است:

شکل(۱): امواج الکترومغناطیسی

.۳ امواج مادون قرمز

همه اجسام اشعه مادون قرمز منتشر میکنند. اجسامی که دمای بالاتری دارند انرژی ما دون قرمز بیشتری را ساطع میکنند کلیه سطوح بستگی به میزان درجه حرارتشان دارای نرخ مشخصی از تشعشع مادون قرمز می باشند. امواج مادون قرمز بخشی از طیف امواج الکترو مغناطیس هستند. از آنجا که تابش مادون قرمز توسط همه اشیاء بالاتر از صفر مطلق با توجه به قانون تابش جسم سیاه ساطع می شود، در دمانگاری امکان دیدن محیط یک شخص، با یا بدون روشنایی وجود دارد. میزان اشعه ساطع شده از یک شی با دما افزایش می یابد.[۵]

.۴ مزایا و معایب ترموگرافی

ترمو گرافی دارای مزایا یی به شرح زیر است:

به نگه داری نیازی ندارد، نرخ سریع بازرسی (در واحد زمان می توان مساحت بسیاری را بازرسی کرد)، غیر تماسی بودن، نیازی به جا به جا کردن قطعات نمی باشد، امنیت و ایمنی پرسنل (البته شامل تابش های مضر نمی شود)، نتایج بسیار ساده تفسیر می شوند(میتوان موارد مورد بازرسی را مشاهده کرد).

معایب ترموگرافی : مشکلات در به دست آوردن سریع شبیه سازی حرارتی همسان و یونیفرم در یک سطح گسترده، تاثیرات افت حرارتی که موجب القا ی یک تفسیر اشتباه به تحلیل گر می گردد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 10 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد