لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت رشته زبان و ادبيات فارسي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت رشته زبان و ادبيات فارسي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

اهداف كلي درس

هدف كلي از درس تاريخ ادبيات ۳ آشنايي دانشجو با ويژگي هاي

شعر و تحول آن  در عهد  صفوي، افشاريه، زنديه  و  قاجاريه و

گويندگان و نويسندگان مطرح اين دوران است.

اسلاید ۲ :

اهداف رفتاري

انتظار مي رود كه دانشجو پس از مطالعه اين درس بتواند  به

نحوي مستدل درباره تحول شعر در عهد  صفوي،افشاريه و..

بحث  كند  و  اطلاعاتي  نسبتا  مبسوط  درباره  گويندگان  و

نويسندگان مطرح اين دوران ارائه دهد.

اسلاید ۳ :

ويژگي هاي شعر

۱-تنوع سبك ها ۱:

-وجود شيوه هاي گوناگون سرايش شعر به دليل گستردگي منطقه

جغرافيايي(طرز يا سبك شعر پيش از قرن دهم).

-رواج سبك هندي به عنوان سبك رايج شعري.

اسلاید ۴ :

تنوع سبك ها۲

سرايندگان مقلد سبك ادوار پيشين  در شعر حماسي از فردوسي

در قصيده از خاقاني،انوري،در غزل از بابا فغاني،امير خسرو

دهلوي و حافظ سرمشق گرفته اند.

اسلاید ۵ :

۲-تشخيص

جاندارانگاري در دوره صفوي از آرايه هاي غالب شعري است

و اين امر بر جنبه تخيل شعر اين دوره مي افزايد.

زان چهره گل به دامن انديشه مي كنم

                             خورشيد مي فشارم و در شيشه مي كنم

اسلاید ۶ :

۳-كاربرد تمثيل يا ارسال المثل

دليل اين امر ورود مضامين مربوط به محيط زندگي و رويدادهاي

روزمره آن در شعر است.

مرا كيفيتي زان چشم كافي است

                                        (رياضت كش به بادامي بسازد)

                                                                      طالب

اسلاید ۷ :

۴-رواج تك بيت

در شعر اين دوره تك بيت هايي وجود دارد كه مثل نيستند اما

حكم  مثل ساير يافته اند:

نيست اوج اعتبار پوچ مغزان را ثبات

                                    كوزه خالي فتد زود از كنار بامها

اسلاید ۸ :

۵-سادگي لفظ و تازگي زبان

بيرون آمدن شعر از محدوده  زبان ادبی و انعكاس بسياري از

لغات و تركيبات آن دوره درشعر و نزديك شدن شعر به سطح

ذوق و ادراك عام:

درغربت مرگ بيم تنهايي نيست

                                      ياران عزيز (آن طرف)بيشترند

اسلاید ۹ :

۶-افراط در كاربرد صور خيال

افراط در استعمال صور خيال(مجاز،تشبيه واستعاره)كه موجب

دشواري ادراك مضمون مي شود:

دل(دامن مجاورت)چشم  تر گرفت

                              با (طفل اشك)صحبت ديوانه در گرفت

اسلاید ۱۰ :

۷- رواج سبك هندي

-ويژگيهاي سبكي:تخيل دقيق،الفاظ ساده،كثرت صور خيال،آوردن

مثل.

-وجه تسميه سبك:شاعران اين سبك عمدتا زبان فارسي را در هند

آموخته اند.