بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

هدف کلی

آشنایی با عبارات و ابیات عربی به منظور درک معنی و مفهوم کلمات و عبارات متون فارسی، زیرا علاوه بر قرآن کریم و احادیث، بسیاری از آثار دینی و ادبی ما به زبان عربی است.

اسلاید 2 :

مطالب مندرج

آیاتی از قرآن کریم، احادیث و روایات شامل سخنان حضرت رسول الله (ص)، امیرالمؤمنین (ع)، امام حسین (ع)، امام زین العابدین (ع)، امام محمدباقر (ع)، امام صادق (ع) و سخنان حکمت آمیز امامان شیعه.

اسلاید 3 :

بخش (1): آیاتی از قرآن کریم

بخش 1

درس 1

نام درس: ایمان به خدا و عمل صالح

شامل: آیاتی از سوره بقره (طولانی ترین سوره قرآن) آیات 21، 28، 82، 110، 152، 153، 154، 183، 186، 218، 249، 252، 274.

اسلاید 4 :

خلاصه ترجمه درس 1- ق 1

خداوند در آیات سوره بقره که قبلا اشاره شد بندگان را به عبادت فرا می خواند و بدانها یادآور می شود که شما مرده بودید، خدا شما را زنده کرد و پس از این دنیا نیز می میراند و زنده می کند.

اسلاید 5 :

خلاصه ترجمه درس 1- ق 2

خداوند می فرماید: پاداش مومنان بهشت است. در این راه باید عبادت کرد، به صبر و صلاة پای بند بود، شهدا را باید زنده دانست، به روزه گرفتن باید اقدام کرد.

اسلاید 6 :

خلاصه ترجمه درس 1- ق 3

خداوند می فرماید: اگر بنده ای از من خواسته اش را بخواهد، من به او نزدیکم و حتما به او جواب می دهم. آنان که در راه خدا هجرت کردند، به رحمت خدا امیدوارند.

اسلاید 7 :

خلاصه ترجمه درس 1- ق 4

ملاقات کنندگان خداوند یقین دارند که عده ای اندک بر گروهی کثیر پیروز شده است.

آنان که اموالشان را، شب و روز، در نهان و آشکار انفاق می کنند اجرشان با خداست.

اسلاید 8 :

واژه های مهم و معنی آنها در درس 1

 اُعبدوا: عبادت کنید

 اُقیموا: برپا دارید

 اُتوا: بدهید

 ما تقدموا: هر آنچه تقدیم کنید

 یُقتَلُ: کشته می شود

 فلیستجیبوا: پس مرا اجابت کنید

 ملاقو الله: ملاقات کنندگان خدا

 نتلوها: آنها را می خوانیم

اسلاید 9 :

نکته های درس 1- ق 1

جمله های عربی از «اسم، فعل و حرف» تشکیل می یابند.

تنوین بر سه قسم است:

تنوین رفع –ٌ، تنوین نصب –ً و تنوین جر –ٍ

اسلاید 10 :

نکته های درس 1- ق 2

مفرد چند وازه از درس 1 و توضیح:

1- اَموات/ میّت

2- اَنفُس/ نَفس

3- اَصحاب/ صاحب

4- صالحات/ صالحه

5- خالدون/ خالد

در واژه های بالا شماره های 1، 2، 3 جمع مکسر و شماره 4 جمع مونث سالم، شماره 5 جمع مذکر سالم است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید