دانلود مقاله مروری بر ضربه قوچ در سیستم های تولید بخار و راهکارهای عملی جلوگیری از بوجود آمدن آن

word قابل ویرایش
10 صفحه
5700 تومان

چکیده

ضربه قوچ بر قوانین فشار، تغییرات آبی یا تغییرات سرعت جریان و شرایط زمانی و مکانی حرکت سیال استوار است. در بعضی از سیستمهای هیدرولیکی تخت فشار پدیده ضربه قوچ با ایجاد موجهای سریع، زودگذر و میرا موجب خطرات گوناگونی میشود. گاهی اوقات قدرت تخریبی این موجهای فشار به حدی است که نتایج و خیمی به بار میآورد. ترکیدن خطوط لوله در سیستمهای انتقال و شبکههای توزیع، خرابی و شکسته شدن شیرها، دریچههای کنترل و پمپها از نمونههای بارز تأثیر این پدیده میباشدل به همین دلیل در این مقاله ابتداثرات مخرب ضربه قوچ برسیستم های تولید بخار بررسی شده و در ادامه شرایط بوجود آمدن این پدیده در یک سیستم تولید بخار توضیح داده شده است و نهایتا راه حل هایی جلوگیری از بوجود آمدن این پدیده ارائه شده است. در ادامه نیز مدل ریاضی ضریه قوچ در جریان های تک و دو فازی برای شبیه سازی و محاسبه میزان ضربه به سیستم بیان شده است.

واژههای کلیدی: ضربه قوچ- کاندنس برگشتی- تله بخار- موج کاندنس- -Flash steam سیستم های دوفازی

-۱ مقدمه

ضربه قوچ هیچوقت یک پدیده عادی نیست و باید بلافاصله برطرف شود. درک طبیعت و شدت این پدیده در سیستم بخار و کاندنس باعث جلوگیری از بوجود آمدن نیروهای مخرب و ارتعاشات می شود. درک بیشتر منجر به وضع اقدامات پیشگیرانه در طراحی سیستم، راه اندازی سیستم و تعمیرات و نگهداری سیستم بخار، کمک به ایمنی پرسنل، کمک به کاهش هزینه تعمیرات و کاهش مدت از کار افتادگی سیستم، می شود. ضربه قوچ در مخرب ترین حالت خود می تواند باعث زخمی شدن یا مرگ پرسنل شود. برخی افراد اشتباها معتقدند که این پدیده اجتناب ناپذیر و جزئی از سیستم بخار و کاندنس است، که این کاملا اشتباه است زیرا اگر سیستمی بدرستی طراحی و راه اندازی شود، این پدیده هرگز در آن بوجود نمی آید. شکل (۱) نمونه هایی از piping اشتباه که باعث ایجاد ضربه قوچ می شوند و نحوه اصلاح آنها را نشان می دهد.

-۱ بهر برداری، پالایشگاه پنجم، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، ebahmyari@yahoo.com -2 پژوهش، پالایشگاه پنجم، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، ali.samadiafshar@gmail.com

شکل-۱ نمونه هایی از piping اشتباه که باعث ایجاد ضربه قوچ می شوند و نحوه اصلاح آنها.

اولین کنفرانس بین الملی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

مرکز همایش های بین المللی هتل المپیک تهران

-۲ محل بوجود آمدن و تاثیرات ضربه قوچ بر روی سیستم

این پدیده می تواند در هر خط بخار یا کاندنس برگشتی ای اتفاق بیفتد. تاثیر آن می تواند در سیستم های ناهمگون یا دو فازی کاندنس و بخار بیشتر هم باشد. سیستم های دو فازی کاندنس شامل دو حالت می شوند، مایع(کاندنس) و بخار( Flash .(steam مبدل ها، Heat tracing lines، خطوط اصلی بخار، خطوط برگشت کاندنس و برخی مواقع خطوط دیسچارج پمپ ها، نمونه هایی از خطوطی هستند که احتمال بوجود آمدن ضربه قوچ در آنها وجود دارد. مثال رایج این پدیده، صدا هایی هستند که در خطوط بخار اصلی در زمان راه اندازی سیستمی که بسرعت و بدون پیش گرم کردن براه می افتد، شنیده می شوند. زیرا در این حالت در مسیر یخار اصلی کاندنس تشکیل می شود واین کاندنس ها نمی توانند از سیستم خارج شوند، به همین خاطر بخار با کندانس های تشکیل شده برخورد و ضربه قوچ بوجود می آید. نیروهای متناوب و ارتعاشاتی که این پدیده ایجاد میکند ممکن است باعث بروز مشکلات زیر شود:

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 10 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد