لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت سلول های سرطانی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت سلول های سرطانی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 • مشكل اساسي در پژوهش‌هاي مربوط به سرطان، تعيين نوع سلولي است كه قادر به ايجاد و حفظ رشد تومور مي‌باشد.
 • پژوهشگران با مطالعه سلول‌هاي بنيادي، اطلاعات قابل ملاحظه‌اي در مورد سرطان بدست آوردند.
 • در تومور، تنها درصد كمي از سلولهاي سرطاني، توان بوجود آوردن بافت سرطاني جديد را دارند. نه همه سلولهاي سرطاني و همين باعث هتروژنيتي تومور مي‌شود.
 • اين زيرمجموعه كوچك سلولهاي در تومور، سلولهاي بنيادي سرطاني ( CSC) ها ناميده مي‌شوند.
 • CSC=Cancer Stem Cell

اسلاید ۲ :

 • شباهت‌هاي سلول سرطاني با سلول بنيادي طبيعي:

.۱۱- توانايي تقسيم سلولي از نوع self-renewal يا تجديد خودي

.۲۲- مقاومت در برابر آپوپتوز و مرگ برنامه‌ريزي شده سلولي

.۳۳- برخي از مسيرهاي سيگنالينگ مولكولي مربوط به تكامل طبيعي سلولهاي بنيادي، از جمله Wnt، Shh ، Notch ، در پيشرفت سرطان نيز فعال هستند.

.۴۴- دارا بودن انتقال‌دهنده‌هاي كاست ATP-Binding كه باعث راندن داروها از سلول مي‌شود و علت بي‌اثري شيمي درماني روي بعضي سرطان‌ها نيز همين است.

اسلاید ۳ :

 • سلولهاي بنيادي آسان‌تر از سلولهاي ديگر به سوي بدخيمي كشيده مي‌شوند.
 • در سلولهاي بنيادي طبيعي، تنظيم‌هاي ژنتيكي سفت و سختي وجود دارد كه توانايي آنها را براي رشد نامحدود، كنترل مي‌كند ولي سلولهاي سرطاني چنين كنترلي ندارند.
 • قرارگرفتن سلولهاي بنيادي در يك وضعيت دائمي براي تقسيم سلولي و فعال‌سازي مسيرهاي سيگنالينگ و ناتواني آنها براي برگشت به حالت خاموشي باعث سرطان مي‌شود.

اسلاید ۴ :

 • ۲ ويژگي معين سلولهاي بنيادي:
 • ۱٫ توانايي self-renewal
 • ۲٫ توانايي تمايز
 • § سلولهاي بنيادي در افراد بالغ در بافتهاي تمايزيافته وجود دارند و مي‌توانند تبديل به همه انواع سلولهاي مورد نياز آن بافت شوند.

اسلاید ۵ :

 • § طي نمو، سلولهاي بنيادي با يك تقسيم غيرمتقارن، تبديل مي‌شود به يك سلول تمايزيافته‌تر كه اجداد ساير سلولها است و يك سلول بنيادي ديگر.
 • § سپس اين جد تمايزيافته يا progenitor تبديل به ۲ سلول تخصصي مي‌شود.
 • § طول عمر سلولهاي progenitor ، چندروز يا چندهفته است در حاليكه سلولهاي بنيادي طويل‌العمر مي‌باشند.

اسلاید ۶ :

 • مروري بر سيستم هماتوپويتيك:
 • § سلولهاي خون‌ساز در سلسله مراتبي منظم شده‌اند كه از جمعيت كوچكي از سلولهاي بنيادي پرقوه و طويل‌العمر كه قادر به تجديد خود هستند شروع مي‌شود(HSC)

Hematopoietic Stem Cell                 

 • § سپس HSC ها، اجداد تمايزيافته و محدود به رده‌اي با قابليت Self-renewal كمتر توليد مي‌كنند كه تبديل به مقادير زيادي گلبول‌هاي خوني بالغ و غيرقابل تكثير با عمر كوتاه مي‌شوند.

اسلاید ۷ :

 • § اولين مرحلة تعهد به رده، شامل يك دوراهي است كه مسيرهاي لنفوئيدي را ميلوئيدي را جدا مي‌كند.
 • Myeloid progenitor جد ماكروفاژ / گرانولوسيت
 • Lymphoid progenitor جد لنفوسيتها
 • § در افراد بالغ %۸۵ لوكمياها ميلوئيدي و %۱۵ لنفوئيدي است.
 • § در كودكان %۸۰ لنفوئيدي و %۲۰ ميلوئيدي است.

اسلاید ۸ :

 • § CSCها اولين بار در سال ۱۹۹۷ توسط John Dick از AML جدا شدند و سپس در سرطان سينه و تومورهاي مغزي يافت شدند.
 • § لوكمياهاي ميلوئيدي حاد و مزمن (CML , AML) ، بهترين مدل‌ها در مطالعه بيولوژي سلولهاي بنيادي سرطاني بودند (با استفاده از سيستم‌ هماتوپويتيك موش)
 • § كشف يك ناهنجاري كروموزمي ثابت در هر سلول هماتوپويتيك در حال تقسيم در يك بيمار CML پيشنهاد كرد كه لوكميا از توسعه كلونال يك سلول منفرد كه دچار چنين تغيير ژنتيكي شده است بوجود مي‌آيد.
 • (منشا تومور:LSC )
 • Leukemia stem cell

اسلاید ۹ :

 • § CML شامل توليد بيش از حد گرانولوسيتهاي تمايزيافته ولي بدون عملكرد است كه در نهايت به انباشته شدن بلاستهاي لوكميايي مي‌انجامد.
 • § ويژگي قابل تشخيص CMLها: كروموزوم فيلادلفيا
 • § در بيماران CML ، پروتئين غيرطبيعي توليد مي‌شود كه باعث توليد تنظيم نشده سلولهاي ميلوئيدي (هم SCها هم Progenitorها) مي‌شود.

اسلاید ۱۰ :

 • § AML با تجمع بلاستهاي تمايزنيافته كه از نظر عملكردي نابالغند همراه است.
 • § جمعيت سلولهاي بلاستي، علي‌رغم شباهت‌هاي مورفولوژيكي، از نظر بيولوژيكي هتروژن مي‌باشند.
 • § تجزيه‌ و تحليل AML ، كليد راه‌گشا براي تفسير اصول بيولوژيكي هتروژنيتي تومورها بوده است.
 • § بررسي‌هاي كينتيكي با استفاده از تيميدين نشان‌دار شده با تريتيوم نشان داد كه اكثر سلولهاي AML از نظر تكثير غيرفعالند و فقط تعداد كمي از بلاستهاي لوكميايي با قدرت تكثير بالا (AML-CFU) قادر به تشكيل كولوني‌ها هستند.