لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مفاهيم و ملاحظات پياده سازي ERP توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مفاهيم و ملاحظات پياده سازي ERP قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

تاريخچه ERP

nInventory Control                        ۶۰دهه

nMRP     (Material Requirement Planning)      ۷۰دهه

nMRPII   (Manufacturing Resource Planning( 80دهه

nMRPIII  (Money Resource Planning)            ۹۰دهه

nERP      (Enterprise Resource Planning)        ۹۰دهه

اسلاید ۲ :

Inventory Control

nتامين و نگهداري مواد اوليه 

nنگهداري اقلام  و محصولات نيم ساخته

nنگهداري محصول نهايي

اسلاید ۳ :

Inventory Control

   وظيفه اصلي اين نرم افزارها ، تامين  و نگهداري  مواد شامل مواد اوليه ، محصول نيم ساخته و محصول نهايي ميباشد.

  اطلاعات موجودي از طريق ثبت اطلاعات فرمهاي در گردش شامل وروديها،خروجيها وتعديلات انجام ميگردد   

 

اسلاید ۴ :

MRP (Material Requirement Planning)

  • دريافت طرح توليد
  • دريافت موجودي بالفعل (انبار)
  • دريافت موجودي بالقوه (سفارشات در راه)
  • برنامه ريزي تامين
  • توصيه خريد در زمانهاي لازم
  • توصيه ساخت در زمانهاي لازم
  • اعلام كمبودها (نيازها)
  • ميزان اقلام ساختني و زمانهاي مربوط
  • ميزان اقلام خريدني و زمانهاي مربوط

 

اسلاید ۵ :

MRPII (Manufacturing Resource Planning)

nتوسعه MRP از حوزه مواد به فرايند ساخت

nبرنامه ريزي و كنترل منابع موثر در فرايندساخت

nمواد (اوليه ،نيم ساخته ،نهائي)

nتجهيزات و ماشين آلات

nنيروي انساني

nبازتاب مالي فعاليتها

اسلاید ۶ :

 

اسلاید ۷ :

MRPII (Manufacturing Resource Planning)

nMRPII ازسيستم هاي حوزه ساخت آغاز و  به تدريج به ساير حوزه هاي موثر در توليد گسترش يافت.

nاين سيستم ها مجموع عوامل موثر در توليد شامل مواد و قطعات ، ماشين آلات و نيروي انساني را تحت پوشش قرار داده  و ابعاد مالي فعاليتهاي فوق را ثبت مي نمايد.

nمجموعه سيستم هاي بهم پيوسته اي كه امكان برنامه ريزي و اجراي عمليات در سازمانهاي توليدي را فراهم ميسازد.

n

اسلاید ۸ :

برخي ويژگيهاي MRPII

nرويكرد درون سازماني

nايجاد سيستم ها با نگرشFunctional

nايجاد همبستگي اطلاعاتي

nبكارگيري سيستم ها در فرايند عمليات  (TPS) 

nايجاد سيتمها جهت گزارش دهي و تصميم گيري

n MRS

nDSS

nEIS  

اسلاید ۹ :

عناوين برخي محصولات مبتني بر مفاهيم MRPII

nEWS (Enterprise Wide System)

nCIS    (Corporate Information System)

nMIS   (Management Information System)

nIntegrated System

nTotal System

nEnterprise System

n…

n

اسلاید ۱۰ :

زمينه هاي پيدايش ERP

nرشد قابل توجه تغييرات محيطي موثر بر سازمانها

n

nالزامات مربوط به بازنگري ديدگاهها وفرايندهاي كسب وكار

n

nتنگناهاي محصولات نرم افزاري مبتني بر مفاهيم  MRPII 

n

nرشد امكانات فن آوري اطلاعات و ارتباطات (ICT)