بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

کوانتیزه کردن

 • خطی

–فواصل ثابت

–مستقل از دامنه

 • غیر خطی

–فواصل متغیر

–افزایش فواصل در دامنه های بالا

–نگاشت لگاریتمی

اسلاید 2 :

PCMDifferential

 • Differential PCM = DPCM
 • تفاضل دامنه فعلی با دامنه قبلی توسط بیت های کمتر
 • ADPCM
 • Adaptive Differential PCM

–بخش های ساکت            بیت کمتر

–بخش های شلوغ             بیت بیشتر

اسلاید 3 :

فشرده سازی به روش Psycho-Acoustic

 • حذف بخش های غیر قابل شنود
 • تاثیرات ماسکها

–یک سیگنال با دامنه زیاد سیگنالهای کم دامنه مجاور خود را ماسک میکند

اسلاید 4 :

MPEG AUDIO

 • فشرده سازی:

–32 ، 64 ، 96 ، 128 یا 192 کیلو بیت درثانیه

 • کانالها:

–تک باند (mono )

–دو باند مستقل

–استریو مشترک Joint Stereo

اسلاید 5 :

MPEG AUDIO

 • نرخ نمونه برداری :

–32Khz

–44.1 Khz

–48 Khz

 • هر نمونه به صورت 16 بیتی
 • حداکثر تاخیر در گدگذاری و کدگشایی : 80 میلی ثانیه
 • استفاده از Psycho –acoustic در کوانتیزه کردن

اسلاید 6 :

تاریخچه MP3

 • Fraunhofer Institut

–موسسه تحقیقاتی ( کشور آلمان )

–بکارگیری خواص شنوایی انسان برای فشرده  سازی صوت

 • استاندارد –ISO
 • حداکثر ضریب فشرده سازی برابر با 12
 • ISO کلیات را بیان کرده
 • جزئیات وابسته به نحوه پیاده سازی

اسلاید 7 :

لایه های صوت در MPEG

 • Frame ها
 • شامل 384 نمونه
 • این نمونه های مربوط به 32 Sub-Band هستند
 • برای هر sub-band 12 مقدار ذخیره میشود

اسلاید 8 :

لایه های صوت در MPEG

 • لایه 1: ماسک کردن فرکانس

–استفاده از فیلتر DCT

–بررسی فقط یک فریم

 • لایه 2 : ماسک موقتی

–سه فریم ( قبلی ، فعلی ، بعدی )

–شبیه سازی شنوایی انسان

اسلاید 9 :

لایه های صوت در MPEG

 • لایه 3 : ماسک غیرخطی :

–فرکانس ها به باندهایی باپهنای متفاوت تقسیم میشوند

–کانالهای استریو به صورت تفاضلی کدگذاری میشوند

–فشرده سازی ضرایب به روش هافمن

اسلاید 10 :

لایه 1

 • تاثیرات ماسک فرکانس

–یک سیگنال با فرکانس 1KHz (فرکانس ماسک ) تولید میکنیم سپس سیگنالی با فرکانس نزدیک به آن مثلا 1.1KHz و با شدت کم  تولید میکنیم دامنه این فرکانس را به تدریج افزایش میدهیم تا شنیده شود

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید