دانلود پاورپوینت مفاهیم و ملاحظات پیاده سازی

PowerPoint قابل ویرایش
44 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مفاهیم و ملاحظات پیاده سازی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مفاهیم و ملاحظات پیاده سازی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

nتامین و نگهداری مواد اولیه 

nنگهداری اقلام  و محصولات نیم ساخته

nنگهداری محصول نهایی

اسلاید ۲ :

   وظیفه اصلی این نرم افزارها ، تامین  و نگهداری  مواد شامل مواد اولیه ، محصول نیم ساخته و محصول نهایی میباشد.

  اطلاعات موجودی از طریق ثبت اطلاعات فرمهای در گردش شامل ورودیها،خروجیها وتعدیلات انجام میگردد   

 

اسلاید ۳ :

 • دریافت طرح تولید
 • دریافت موجودی بالفعل (انبار)
 • دریافت موجودی بالقوه (سفارشات در راه)
 • برنامه ریزی تامین
 • توصیه خرید در زمانهای لازم
 • توصیه ساخت در زمانهای لازم
 • اعلام کمبودها (نیازها)
 • میزان اقلام ساختنی و زمانهای مربوط
 • میزان اقلام خریدنی و زمانهای مربوط

 

اسلاید ۴ :

nتوسعه MRP از حوزه مواد به فرایند ساخت

nبرنامه ریزی و کنترل منابع موثر در فرایندساخت

nمواد (اولیه ،نیم ساخته ،نهائی)

nتجهیزات و ماشین آلات

nنیروی انسانی

nبازتاب مالی فعالیتها

اسلاید ۵ :

nMRPII ازسیستم های حوزه ساخت آغاز و  به تدریج به سایر حوزه های موثر در تولید گسترش یافت.

nاین سیستم ها مجموع عوامل موثر در تولید شامل مواد و قطعات ، ماشین آلات و نیروی انسانی را تحت پوشش قرار داده  و ابعاد مالی فعالیتهای فوق را ثبت می نماید.

nمجموعه سیستم های بهم پیوسته ای که امکان برنامه ریزی و اجرای عملیات در سازمانهای تولیدی را فراهم میسازد.

n

اسلاید ۶ :

برخی ویژگیهای MRPII

nرویکرد درون سازمانی

nایجاد سیستم ها با نگرشFunctional

nایجاد همبستگی اطلاعاتی

nبکارگیری سیستم ها در فرایند عملیات  (TPS) 

nایجاد سیتمها جهت گزارش دهی و تصمیم گیری

n MRS

nDSS

nEIS  

اسلاید ۷ :

عناوین برخی محصولات مبتنی بر مفاهیم MRPII

nEWS (Enterprise Wide System)

nCIS    (Corporate Information System)

nMIS   (Management Information System)

nIntegrated System

nTotal System

nEnterprise System

n…

n

اسلاید ۸ :

MRPIII (Money Resource Planning)

nMRPIII توسعه  سیستمهای MRPII  با پوشش سیستمهای مدیریت منابع مالی سازمان میباشد.

n

nMRPIIIجهت پاسخگویی به شرایط پیچیده بازار در تولید واثرات مالی آن جهت تصمیم گیری مطرح گردید.

اسلاید ۹ :

زمینه های پیدایش ERP

nرشد قابل توجه تغییرات محیطی موثر بر سازمانها

n

nالزامات مربوط به بازنگری دیدگاهها وفرایندهای کسب وکار

n

nتنگناهای محصولات نرم افزاری مبتنی بر مفاهیم  MRPII 

n

nرشد امکانات فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

اسلاید ۱۰ :

رشد قابل توجه تغییرات محیطی موثر بر سازمانها

 • تشدید رقابت ناشی از رابطه عرضه و تقاضا
 • لزوم حرکت از نیاز مشتری (مشتری مداری)
 • انتظارات محیط جهت تسریع در تصمیم گیری و اجرا
 • تغییرات ناشی از پیشرفتهای تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 44 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد