تحقیق در مورد آشنایی با آلارم های موجود در پست های فشار قوی

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

آشنایی با آلارم های موجود در پست های فشار قوی

یکی از وظایف مهم اپراتور، آشنا بودن به کلیه آلارمهای موجود در پست می باشد. علاوه بر آن باید دلایل دریافت هر آلارم را بخوبی بداند تا بتواند بعد از دریافت آلارم، جهت عادی نمودن وضعیت شبکه از خود واکنش مقتضی نشان دهد به طورمثال با دریافت آلارم۳۸۰v AC. SUPPLY FAILURE(اشکال در تغذیه۳۸۰ ولت)، بایستی اپراتور مسئول سریعا از کلید ۳۸۰ ولت مربوطه بازدید شوند که نسوخته باشند. در صورتی که کلید و فیوزهای مربوطه بررسی شدند و اشکال نداشتند، کلید ۳۸۰ ولت برق اصلی مصرف داخلی قطع گردد تا اینکه سریعا کلید وصل و مصرق داخلی تامین گردد.

در صفحات بعد آلارمهای مربوطه به ترانسفورماتورها- خطوط و آلارمهای عمومی تعدادی از پست های ۶۳ و ۲۳۰ کیلو ولت جهت آشنایی آورده شده است. معمولا پوشش روی پنجره آلارمها به رنگ های سبز، سفید، زرد و قرمز می باشد.
– رنگ سبز برقدار بودن سیستم را نشان می دهد.
– رنگ سفید مربوط به تغییر وضعیت یا آلارمهای بی خطر می باشد

– رنگ زرد علامت خطر است.
– رنگ قرمز علامت از مدار خارج شدن دستگاه را نشان می دهد.

شرح آلارمهای مشترک۲۳۰ کیلو ولت:

۱) قطع دژنکتور به وسیله راههای حفاظتی پشتیبان.
۲) قطع دژنکتور به وسیله اشکالات انتهای خط.
۳) حفاظت جریان گردشی« داخلی » به وسیله دیفرانسیل قطع گردید.
۴) آلارم بالا بودن فرکانس.
۵) آلارم پایین بودن فرکانس.
۶) رله های پشتیبان حفاظتی تحریک شده اند.

۷) عملکرد اشکال به وسیله ثباتها ثبت گردیده است.
۸) اشکال در مدارتغذیه ترانس ولتاژ باس بار.
۹) اشکال در منبع تغذیه ۱۱۰ ولت DC.
۱۰) اشکال در مدار حفاظت رله دیفرانسیل.
۱۱) اشکال در منبع تغذیه ۳۸۰ ولت AC.
۱۲) اشکال در ۱۱۰ ولت سیستمهای باتری شارژر(۱۱۰ ولت باتری شارژ قطع شده است)
۱۳) مدار حفاظت پشتیبان بریکر اشکال دارد.

۱۴) کاغذ(نوار) سیستم ثبات به انتها رسیده است.
۱۵) سیگنال اتفاقات ثبت گردیده است.
۱۶) اشکال در منبع تغذیه سیستم نشان دهنده تابلو کنترل مشترک(۱۱۰v DC).
۱۷) اشکال در منبع تغذیه مدار۱۱۰ ولت آلارمها.
۱۸) دیزل اظراری در حال کار است.
۱۹) اتصال زمین روی ۱۱۰ ولت باتری شارژر.
۲۰) بلوکه شدن(مسدود شدن) حفاظت پشتیبان بریکر اصلی.

۲۱) اشکال در سیستم منبع تغذیه(DC) ثبا خطاها.
۲۲) کاغذ(نوار) ثبات سیگنال ها تمام شده است.
۲۳) اشکال در مدار ۱۱۰ ولت DC تغذیه سیستم سنکرونانیرینگ.
۲۴) اشکال در منبع تغذیه ۱۱۰ ولت DC یا ۲۲۰ ولت AC سیستم آلارمها
۲۵) دیزل اظطراری اشکال دارد.
۲۶) اشکال در سیستم ۱۱۰ ولت باتری(بالا و یا پایین ولتاژ ۱۱۰ ولت)

 

شرح آلارمهای قسمت ۲۳۰ کیلو ولت ترانسفورماتور:
۱) تریب به وسیله حفاظت اصلی.
۲) تریب به وسیله رله حفاظتی دیفرانسیل ترانس اصلی.
۳) آلارم مربوط به عملکرد رله حفاظتی ظاهر شده.

۴) آلارم بالا بودن دمای سیم پیچ ترانس اصلی.
۵) آلارم بالا بودن دمای روغن ترانس.
۶) آلارم پایین بودن سطح روغن ترانسفورماتور اصلی.

۸) آلارم اشکال در منبع تغذیه سیستم کنترل تپ چنجر ترانس اصلی.
۹) اشکال در منبع تغذیه ۱۱۰ ولت DC مدارات سکسیونرها.
۱۰) اشکال در منبع تغذیه DC 110 ولت سیستم حفاظت.
۱۱) اشکال در منبع تغذیه DC 110 ولت سیستم اینترلاک ها.

۱۲) تریپ ترانس در اثر بالا بودن فشار روغن ترانس.
۱۳) تریپ ترانس در اثر بلا بودن دمای روغن ترانس.

شرح آلارمهای مربوط به خطوط تغذیه ۲۳۰ کیلو ولت:
۱) تریپ خط ۲۳۰ کیلو ولت به وسیله حفاظت اصلی.
۲) حفاظت اصلی خط تحریک شده آلارم.
۳) آلارم اشکال در مدار حفاظت اصلی.
۴) آلارم اشکال در مدار حفاظت اصلی.
۵) آلارم اشکال در تجهیزات سیستم P.L.C.

۶) تریپ خط به وسیله حفاظت پشتیبان.
۷) تریپ مستقیم خط به وسیله مدار P.L.C.
۸) آلارم اشکال در مدار تغذیه ترانسفورماتور ولتاژ.
۹) آلارم اشکال در مدار۱۱۰ ولت DC حفاظت خط ۲۳۰٫

۱۰) اشکال در مدار تغذیه ۱۱۰ ولت DC سکسیونرها.
۱۱) اشکال در منبع تغذیه ۱۱۰ ولت DC نشان دهنده ها.
۱۲) اشکال در منبع تغذیه ۱۱۰ ولت DC سیستم انترلاک.

۱۳) آلارم حفاظت نا تعادلی پلهای دژنکتور ۲۳۰ کیلوولت.
۱۴) آلارم پایین بودن فشار هوای دژنکتور اصلی.
۱۵) آلارم افت فشار گاز SF6(مجددا گاز تزریق شود).
۱۶) اشکال در مدار کنترل ۱۱۰ ولت DC.

۱۷) آلارم مربوط به تریپ اتومات دژنکتور.
۱۸) اشکال در سیستم کمپرسور هوای دژنکتور.
۱۹) آلارم مربوط به مدار کنترل بریکه بلوکه شده.
۲۰) اشکال در مدار تریپ دژنکتور.

شرح آلارمهای مشترک ۶۳ کیلوولت:
۱) حفاظت باس بار ۶۳ کیلوولت تریپ داده.
۲) حفاظت باس بار ۶۳ کیلوولت بلوکه شده.
۳) حفاظت باس بار ۶۳ کیلوولت اشکال دارد.

۴) حفاظت باس بار ۶۳ کیلو ولت عملکرد رله دیفرانسیل.
۵) اشکال در منبع تغذیه ۲۲۰ ولت AC حفاظت باس بار.
۶) اشکال در منبع تغذیه ترانسفورماتورهای ولتاژ باس بار.
۷) اشکال در منبع تغذیه ۱۱۰ ولت DC سیستم آلارمها.

۸) اشکال در منبع تغذیه ۱۱۰ ولت DC یا ۲۲۰ AC سیستم آلارم‌ها.
۹) اشکال در منبع تغذیه ۱۱۰ ولت سیستم سنکرونایزینگ.
۱۰) اشکال در منبع تغذیه ۱۱۰ ولت DC مدار مشترک اینترلاک‌ها.
۱۱) اشکال در منبع تغذیه ۱۱۰ ولت سیستم مشترک نشان دهنده‌ها.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 11 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد