بخشی از مقاله

تبادل اطلاعات با مادون قرمز

به علت وجود محدودیت ارسال ودریافت از این بابت که ازیک کانال برای انتقال Data استفاده می شود پس برای زمان بندی آن نمی توان همچون موس کابلی از دو خط مجزای Clock و Data استفاده کرد راه نسبتا ً ساده و در عین حال قابل پیاده سازی که به عبارتی می تواند ترکیبی از Clock و Data باشد همان شیوهای است

که در کنترل از راه دور وسایل الکترونیکی همچون تلوزیون بکار میرود یعنی بصورتی که Data در خود Clock و زمانبندی را در بر داشته باشد پس بجای اینکه برای نمایش 1 و 0 از ولتاژ بالا و پایین و یا به عبارتی خاموش و روشن استفاده کنیم برای نمایش هر بیت 1 یا 0 از 2 بیت عکس هم ( لبه بالا رونده و لبه پایین رونده ) استفاده میکنیم یعنی بجای انتقال یک حالت ( حالت روشن یا خاموش ) از تغییر حالت استفاده میکنیم یعنی تغییر از 0 به 1 برای نمایش 0 ، و از 1 به 0 برای نمایش 1 و این شیوهای بسیار مرسوم در وسایل بی سیم است که از IR ( مادون قرمز ) برای انتقال Data استفاده می کنند.


شکل 1

همانگونه که در شکل 1 شاهده می کنید بسته های اطلاعاتی جهت تشخیص شروع و خاتمه آنها نیاز به بیتهای شروع و خاتمه دارند که در ابتدا و انتهای بسته اطلاعاتی قرار می گیرند . چون در سیستمهای مبتنی بر ارسال بی سیم بیت 1 بالبه پایین رونده و بیت 0 بالبه بالا رونده مشخص می شود پس بهتر است به جای استفاده از بیت 0 به عنوان بیت شروع در این گونه وسایل از بیت 1 استفاده شود زیرا تا زمانی که انتقال انجام نشده دیود فرستنده مادون قرمز خاموش است و به عنوان سطح منطقی خاموش تلقی می شود

و در صورت استفاده از بیت 0 به عنوان بیت شروع ( چون با لبه بالا رونده مشخص می شود ) نیمه اول بیت خاموش و نیمه دوم بیت روشن است . پس گیرنده ناخواسته از نیمه اول صرفنظرکرده و نیمه دوم را که روشن می باشد به عنوان اطلاعاتی از فرستنده احساس می کند . بنابراین گیرنده به اشتباه افتاده و از نیمه دوم بیت ، شروع به دریافت کرده و آن را بیتی به جز بیت شروع یا بیت 0 تشخیص می دهد . پس درست تر است که برای این عمل و مشخص کردن مکان شروع بسته داده اطلاعاتی از یک یا چند بیت که اولین بیت آن حتما ً 1 است ( یعنی لبه پایین رونده ) استفاده شود . بیت 1 چون به ترتیب از سطوح منطقی روشن و خاموش استفاده می کند پس با روشن شدن دیود فرستنده مادون قرمز در نیمه اول بیت گیرنده متوجه 1 بودن بیت خواهد شد و در تشخیص آن اشتباه نخواهد کرد .

شکل 2

شکل 2 حالت نسبتا ٌ صحیحی از این بسته انقال داده برای سیستم های بی سیم می باشد .
با تکرار دو بیت 1 پشت سر هم به عنوان کد شروع ( دو لبه پایین رونده ) مشخص کردن فرکانس اطلاعات ارسالی برای گیرنده ممکن میشود .
پس از کد شروع که شامل دوبیت 1 است 8 بیت داده اطلاعاتی شروع میشود و بنابرآنچه که در سیستم های بی سیم رایج است در اینجا نیز از بیت Parity صرفنظر شده است .
در پایان بیت خاتمه ( Stop bit ) مشخص کننده انتهای اطلاعات بوده و بهتر است که از 0 به جای 1 استفاده شود زیرا که انتهای بسته داده اطلاعات ارسالی با سطح منطقی روشن دقیقا ً مشخص می گردد (

چون بیت 0 برخلاف بیت 1 با لبه بالارونده مشخص می شود و ابتدا و انتهای بسته اطلاعاتی با روشن شدن و خاموش شدن دیود فرستنده IR دقیقا ً معلوم میگردد . )
پس از دریافت کامل بسته توسط گیرنده کد "Ack" جهت آگاهی از دریافت صحیح گیرنده به فرستنده ارسال میگردد . درغیر این صورت ( در صورتی که فرستنده "Ack" دریافت نکند ) پیام مجددا ً ارسال خواهد شد .


ارتباط نیمه دو طرفه یا یک طرفه

خلاصه ترین سیستمی که میتوان برای بکارگیری در موس بی سیم در نظر گرفت شامل دو واحد می باشد . کامپیوتر به تنهایی نمیتواند هیچگونه ابزار بی سیمی را پشتیبانی کند پس یک رابط باید به کمک PC و موس بیاید تا با اتصال به پورت کامپیوتر علائم دیجیتالی را بصورت سیگنالهای نوری یا رادیویی تبدیل کرده و سیگنالهای دریافتی از این نوع را به 0 و 1 قابل درک برای کامپیوتر در آورد .
سخت افزار موجود از یک موس بی سیم و یک رابط متصل به PC تشکیل شده که با موس عمل تبادل اطلاعات را انجام می دهد پس هم موس و هم رابط باید دارای توانایی فرستنده و گیرنده باشند به عبارتی دو کانال ارتباطی که بصورت غیر همزمان ( نیمه دو طرفه ) با هم ارتباط بر قرار می کنند .


شکل 3

هر کدام از آنها شامل یک دیود IR فرستنده و گیرنده بوده که در هنگام ارسال پیام توسط دیود فرستنده هر وسیله ( B یا C ) احتمال آنکه دیود گیرنده IR خود آن وسیله پیام را دریافت کند وجود دارد پس برای اینکه بتوان تفاوت آنچه از وسیله B با وسیله C ارسال می شود را مشخص کرد احتیاج به یک مشخصه بارز همچون وجود کدی خاص در ابتدای بسته های داده ارسالی و یا تفاوت فرکانس بکار رفته در وسیله B با C یا قرار دادن مانعی در وسط دو دیود IR موجود در هر وسیله که گیرنده آن پیام خود را دریافت نکند .


در بین این سه روش تفاوت در فرکانسهای بکار رفته در فرستنده ها و گیرنده های دو وسیله بهترین است .
زیرا که در این صورت ابزار ارتباطی نیاز به صرف وقت خود برای تست صحت یا عدم صحت کد ندارند و با قرار دادن مانعی در وسط دیودهای فرستنده و گیرنده خود ، دامنه عملیات آنها را محدود نمی کنند .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید