بخشی از مقاله

نکات طراحی سیستم مالتی مدیا

نكاتي كه در طراحي در يك سيستم مالتي مديا بايد در نظر بگيريم
1) eye flow رنگ بندي و تكنيكهايي كه موجب جلب توجه مي شوند. (در مورد ترتيب ارائه اطلاعات بحث مي كند)


2) vsal Appeal (جنبه هاي ديداري ) كلا ساختار چگونه طراحي شود كه مطالب به چه ترتيبي جلب نظر داشته باشد .
3) consistency (پايداري يا ثبات سيستم ) سيستم اطلاعات چند رسانه اي طوري طراحي شود كه تغيير platfrom موقعيت نمايش ابزارهاي نمايش و يا هر شرايط ديگري تغييري در ترتيب دلخواه ارائه اطلاعات ايجاد كند.


انواع فايلهاي گرافيكي :
از لحاظ فرمول دلخواه ذخيره سازي
1- فايهاي Bitmap يا نقطه اي فايلهايي كه در آنها رنگ و موقعيت رنگ فقط ذخيره مي شود.
2- فايلهاي Vectory يا برداري
رنگ و موقعيتي كه مي گوييم در مورد تصويري است كه مي خواهيم آنها ايجاد كنيم يا تصوير را باز كرده و آنرا توسط ابزار Digtizer فايل را به تصوير كامژيوتري تبديل كنيم.
در Scanner با تاباندن رو به تصوير و برگشت نورهاي بازتاب شده به سنسور رنگ تشخيص داده مي شود.


DPI : تعداد نقاط در يك اينچ( DOT PER INCH)
وقتي DIP را بالا مي بريم سرعت جابجايي سنسور روميله اي كه نور مي تاباند كمتر شده به اين ترتيب تعداد بيشتري از عكس خوانده مي شود.


Pixele position
اگر قرار باشد مختصات به صورت Yو x ذخيره بشه براي هر Pixel بايد مختصات را ذخيره كنيم ولي مي توان تنها رنگ هر نقطه ذخيره كرد و نشانه اي براي رسيدن به آخر سطر وجود داشته باشد كه نشان دهد اين نقاط متعلق به كدام سطر تصويرند و تمام اطلاعات يك فايل لازم نيست كه در خود فايل ذخيره شود. اطلاعات فشرده سازي در يك فايل ذخيره نمي شود‏ يعني قسمتي مربوط به اين است كه اطلاعات چگونه و با چه كيفيتي در فايل ذخيره شوند و قسمت ديگر الگوريتم مربوط به اين است كه (decompressor) اين فورمت است.


هنگاميكه كه به نشانه گر برسد اطلاعات بعدي مربوط به سطر بعد مي شود.
راه ديگر اين است كه ابعاد تصوير را ذخيره كنيم مثلا 640x480 را ذخيره كند و تنها اطلاعات رنگ تصوير را ذخيره كنيد هرگاه به نقطه رسيد يعني اينكه به سطر بعدي مي رود و همچنين مشخص مي شود كه اين تصوير 640 سطر دارد.
اطلاعات يك فايل :
در تمام اين فايلها از دو قسمت Data , Header تشكيل شده و Footer آگاهي مواقع وجود دارد و تنها يك علامت است كه نشان دهنده آخر فايل است.
در Header چه چيزهايي ودارد
نام فايل – استاندارد ذخيره سازي (format) file size (در بعضي از هورهاوجود دارد)
file Atributes – زمان ايجاد فايل – آخرين زمان تغيير فايل و بازيابي فايل و چه كسي فايل را ايجاد كرده است.


Creator- modification Date- creation Date
اينها در فايل ذخيره نمي شوند تاريخ اينها تاريخ ذخيره سازي آن فايل دارد در دستگاه جديد است و اينها در جدول Fat ذخيره مي شوند ( ) جدول تشخيص جاي فايل
آدرس فايل : آدرس موقعيت شروع فايل در اين قسمت ذخيره مي شود ولي باد در نظر داشت كه تمام اطلاعات يك فايل پشت سر هم ذخيره نمي شوند.


به هر لايه از Hard disk را يك Track مي نامند كه بخشي از آنرا Sector مي نامند.
داخلي ترين Ttack , tracko است و خارجي ترين Track وtrackn-1 است.
Track هاي مختلف تعداد sector هاي مختلفي دارد ولي اندازه sector هاي روي هر track به يك اندازه است.
اطلاعالت فايل روي هارد گسسته ذخيره مي شود.
اطلاعات در سرعت و تنوع زيادي روي Ram ذخيره و بازيابي مي شود. وقتي يك فايل از RAM خارج شود فضاي خالي در آب قسمت RAM باقي مي ماند. حال اگر بخواهيم يك فايل را در RAM ذخيره كنيم اينكه بهترين مكان براي ذخيره اطلاعات در RAM كدام است آنرا سه الگوريتم زير مشخص مي كند.


Nextfit- Best Fit- First Fit
تنها بهترين جاگذاري در حافظه اصلي مهم نيست بلكه سرعت پيدا كردن آن موقعيت نيز مهم است . سيستم عامل جدولي دارد كه قسمتهاي خالي حافظه اصلي را ذخيره مي كند .موقعيت و همه آنها را ذخيره مي كند)


First fit: حجم فايل را در نظر مي گيرد از اول جدول را مي گردد و هر گاه يك فضاي خالي به اندازه بزگتر مساوي حجم فايل را در نظر مي گيرد از اول جدول را مي گردد و هر گاه يك فضاي خالي به اندازه بزگتر مساوي حجم فايل پيدا كرد‏‏، اطلاعات را در آن قسمت قرار مي دهد (سريعترين روش است) مشكل اين روش :Defrogmentation است (قطعه قطعه شدن حافظه اصلي)


Best fit: در جدول مي گرده فضاي خالي اي را پيدا مي كند كوچكترين فضاي بزرگتر مساوي با حجم فايل را پيدا مي كند. اين روش كمترين اتلاف حافظه را دارد. اگر بهينه سازي اين رشو درست نباشد سرعت سيستم را خيلي پايين مي آورد.
Size P
8k X
12 Y
25 Z
Free segments table: قطعات خالي حجم و آدرسشان در اين جدول ذخيره مي شود كه باعث بالا رفتن سرعت جستجو مي شود به اين ترتيب جدول را بر اساس ساير فضاي خالي مرتب كنيد (sorting free segments) اين مرتب سازي جدول زمان مي برد و مرتب نمودن جدول براي پيدا شدن فضاي خالي باز هم زمان مي برد. بنابراي مرتب سازي جدول از بازه زماني يا فركانس .
دلايل مرتب سازي :
در ابتدا كه كامپيوتر را روشن مي كنيم جدول بصورت مقابل نمي باشد چون مقداري از فضا در اختيار سيستم عامل قرار مي گيرد و همچنين نرم افزارهايي كه بعد از روشن شدن كامپيوتر خود به خود اجرا مي شوند.


در ابتدا يك سري اطلاعات كه مربوط به سخت افزار كامپيوتر از رو Bios يا epros روي حافظه اصلي مي شوند بعد كه سيستم عامل Local شدن جدول free-segments table ايجاد نمي شود.

در مورد چستچوي مهمترين مهمترين فضا در Bestfit به اين ترتيب عمل مي كند كه مثلا اگر حجم فايل 11kb باشد از ابتداي جدول مي گردد مي بيند 1kb فضا اضافه دارد آنرا ذخيره مي كند سپس با 25kb و 14k فضاي خالي اختلاف دارد پس آنرا رد مي كند و به همين ترتيب كل جدول را مقايسه مي كند و اگر فضايي پيدا كند كه آن كمتر از 11c باشد آنرا جايگزين مي كند در غير اين صورت همان فضاي 12k با اتنخاب مي كند.


به اين دليل كل جدول را مي گردد چون احتمال دارد كه در آن زمان جدول هنوز مرتب نشده باشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید