دانلوئد فایل پاورپوینت ماشین کاری آلتراسونیک

PowerPoint قابل ویرایش
30 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلوئد فایل پاورپوینت ماشین کاری آلتراسونیک توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلوئد فایل پاورپوینت ماشین کاری آلتراسونیک قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مقدمه

ماشین کاری به کمک صوت یکیازفرایندهای غیر سنتی میباشد.که برای مواد سخت ویا شکننده (رسانا وغیر رسانا)است .

این فرایندهماشین کاری که به نام  USM مشناسند از اصل تغییرطول مغناطیسی استفاده میشود که یک حرکت مکانیکی با بسامد بلا ویک دوغاب ساینده استفاده میشود.

اسلاید ۲ :

تاریخچه

گرچه تفکر اولیه پروسه آلتراسونیک درسال ۱۹۲۷بوده ولی توصیف کاربردی ان متعلق به سال ۱۹۴۰است تا اینکه در سالهای ۱۹۵۳-۱۹۵۴اولین ماشین التراسونیک جهت براده برداشتن در زمینهای سوراخکاری وفرزکاری البته بطور سطحی بوده ساخته شد.

ماشین سوراخکاریقائم کنترل دستی diatronia سال ۱۹۵۴

.درنهایت درسال ۱۹۶۰ماشین ابزار با مشخصه التراسونیک به صنعت معرفی شد. 

اسلاید ۳ :

قسمتهای اصلی ماشین آلتراسونیک

۱-ژنراتور Generator

۲-مبدل کننده Transducer

۳-متمرکزکننده cansentrutor

۴-ابزار tool

۵-دوغاب ساینده Abrsive slurry

۶-قطعه کار Work piece

 

اسلاید ۴ :

قسمتهای اصلی ماشین آلتراسونیک

 

ژنراتور عبارت است از تامین انرژی نوسانی هسته آلتراسونیک که ازچهار بخش تشکیل شده است.

۱-نوسان ساز یا ایسلاتور که ایجاد موج سینوسی با فرکانس دلخواه بین ۱۸-۳۰KHZ

۲-تقویت ولتاژ یا اختلاف فاز

۳-تقویت توان اولیه

۴-تقویت توان ثانویه              

اسلاید ۵ :

مبدل کننده یا تبدیل کننده:

انرژی الکتریکی رابه ارتعاش مکانیکی تبدیل میکند.

از دونوع مبدل در این ماشین استفاده میشود .

نوسانگرهای مغناطیسی:

براساس خاصیت ماگنتوستربکش واستفاده ازیک میدان الکتریکی متناوب ساخته میشود.که از اساس تغییر نسبی طول اولیه است.

جنس آن نیکل وآلیاژهای آن است که به شکل مطبق میباشد.که راندمان آن  ( ۲۰%-۳۵%)کمترازنوع پیزوالکتریک میباشد.

اسلاید ۶ :

مبدلهای پیزوالکتریکی

این خاصیت دراثرایجاداختلاف پتانسیل الکتریکی دردوطرف یک بلور(ماننده کوارتز)که تحت فشاریاکشش قرارمیگیرد ونیزاقباض انبساط این بلورتحت تاثیر یک میدان الکتریکی قرار میگیرد.

این مبدل دارای توانی باضرفیت           ۲٫۴KW میباشدوراندمان آن (۹۵%)است.بیشترین دامنه ارتعاش در این مبدل   ۲۵µmمیباشد.

اسلاید ۷ :

ابزارگیر

ابزار رانگه میداردوبه مبدل متصل است.درواقع انرژی رامنتقل میکند.

جنس ابزارباید خواص صوتی خوب ومقاوم در برابرخستگی باشد.

معمولا برای ابزارگیراجنس مونل به دلیل خواص  ولحیم کاری خوبی که دارد .

اسلاید ۸ :

ابزار گیرهاممکن است به صورت تقویت کننده ویا غیر تقویت کننده باشد.

ابزارگیرهای تقویت کننده دارای سطح مقطح گرد که دامنه یکسانی در دو انتهای ورودی وخروجی میدهند.

حرکت ابزارراتا۶برابرافزایش داده ونرخ برداشت مادهاMRR درحدود۱۰برابرافزایش میدهند.

اسلاید ۹ :

ابزار

هرشکلی که ابزارداشته باشد بروی قطعه برجای میماند.

طول ابزار ومتمرکزکننده رابه اندازه( n (λ/۲    ویاکمی بیشترازان درنظرمیگیرند.

اسلاید ۱۰ :

جنس ابزا را معمولا مس بخاطر رسانای بالا وماشینکاری خوب آن نسبت به روی که کمتر است.ازفولاد((s.s وفولادهای ضدرنگ هم استفاد میشود.

خواصی که باید داشته باشد:

۱-قابلیت ماشین کاری

۲-حداقل سایش

۳-مقاوم در برابرخستگی

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 30 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد